Kitabın Bölümleri The Parts of the Book
Kısım I / Bölüm 1
Merkezi ve Aşkın Evrenleri
PART I
The Central and Superuniverses
Yüksek Evren Kişilikleri Topluluğun Başı tarafından Urantia’daki Cennetin İlahları ve kâinatın âlemlerinin tümü hususundaki doğruları yansıtmak için atanan Kutsal bir Orvonton Danışmanı tarafından yazılmıştır. Sponsored by a Uversa Corps of Superuniverse Personalities acting by authority of the Orvonton Ancients of Days
Kısım II / Bölüm 2
Yerel Evrenler
PART II
The Local Universe
Salvington'lu Gabriel'in otoritesi tarafından hareket eden Yerel Evren Kişilikleri Nebadon Birliği sponsorluğu tarafından yazılmıştır. Sponsored by a Nebadon Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
Kısım III / Bölüm 3
Urantia’nın Tarihi
PART III
The History of Urantia
Bu bildiriler, Salvington'lu Gabriel'in otoritesi tarafından hareket eden Yerel Evren Kişilikleri Birliği tarafından desteklenmiştir. These papers were sponsored by a Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
Kısım IV / Bölüm 4
İsa’nın Hayatı ve Öğretileri
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
Bu bildiri grubu, bir Melçizedek açığa çıkarıcı yönetmenin denetimi altında hareket eden on iki Urantia yarı-ölümlüden oluşan bir komisyon tarafından desteklendi. Bu anlatının temeli, bir zamanlar Havari Andrew'un insanüstü gözetimine atanan ikincil bir yarı çocuk tarafından sağlandı. This group of papers was sponsored by a commission of twelve Urantia midwayers acting under the supervision of a Melchizedek revelatory director. The basis of this narrative was supplied by a secondary midwayer who was onetime assigned to the superhuman watchcare of the Apostle Andrew.