110. Makale Paper 110
Bireysel Faniler ile Düzenleyiciler’in İlişkisi Relation of Adjusters to Individual Mortals
110:0.1 (1203.1) KUSURSUZ OLMAYAN varlıklara özgürlüğün verilmesi kaçınılmaz trajediyle sonuçlanmaktadır; ve, bu, kusursuz atasal İlahiyat’ın, sevgi dolu bütünlük içerisinde bu ızdırapları kâinatsal ve şefkatsel biçimde paylaşmasının doğasıdır. 110:0.1 (1203.1) THE endowment of imperfect beings with freedom entails inevitable tragedy, and it is the nature of the perfect ancestral Deity to universally and affectionately share these sufferings in loving companionship.
110:0.2 (1203.2) Bir evrenin işleyiş olaylarına aşina olduğum kadarıyla, bir Düşünce Düzenleyicisi’nin sevgisi ve sadakatinin tüm yaratım içindeki en gerçek kutsal şefkat olduğunu düşünmekteyim. Irklara olan hizmetleri içinde Evlatlar’ın sevgisi muhteşemdir; ancak, bir Düzenleyici’nin bir bireye olan sadakati, kutsal bir biçimde Tanrısal olarak dokunaklı bir şekilde ulvidir. Cennet Yaratıcısı göründüğü biçimiyle, ayrıcalıklı bir Yaratan imtiyazı olarak bireysel yaratılmışları ile olan kişisel iletişiminin bu türünü kendisine saklı kılmıştır. Ve, kâinat âlemlerinin tümü içerisinde; evrimsel gezegenlerin çocukları içinde bu muhteşemlikte ikamet eden, bu kişilik-dışı birimlerin muhteşem hizmetiyle birebir karşılaştırabilecek hiçbir şey bulunmamaktadır. 110:0.2 (1203.2) As far as I am conversant with the affairs of a universe, I regard the love and devotion of a Thought Adjuster as the most truly divine affection in all creation. The love of the Sons in their ministry to the races is superb, but the devotion of an Adjuster to the individual is touchingly sublime, divinely Fatherlike. The Paradise Father has apparently reserved this form of personal contact with his individual creatures as an exclusive Creator prerogative. And there is nothing in all the universe of universes exactly comparable to the marvelous ministry of these impersonal entities that so fascinatingly indwell the children of the evolutionary planets.
1. Fani Akılda İkamet ^top 1. Indwelling the Mortal Mind ^top
110:1.1 (1203.3) Düzenleyici, insan varlıklarının maddi beyinlerinde yaşar biçimde düşünülmemelidir. Onlar, âlemlerin fiziksel yaratılmışlarının organik uzuvları değillerdir. Düşünce Düzenleyicisi daha yerinde bir biçimde; tek bir fiziksel organın sınırları içinde mevcudiyet halinde bulunmanın yerine, insanın fani aklında ikamet eder şekilde tahayyül edilmelidir. Ve, dolaylı ve tanınamayan bir biçimde Düzenleyici sürekli olarak, özellikle bilinç-ötesindeki düzey içerisinde ruhaniyet ile aklın ibadetsel ilişkisinin ulvi deneyimleri boyunca, insan öznesi ile iletişimde bulunmaktadır. 110:1.1 (1203.3) Adjusters should not be thought of as living in the material brains of human beings. They are not organic parts of the physical creatures of the realms. The Thought Adjuster may more properly be envisaged as indwelling the mortal mind of man rather than as existing within the confines of a single physical organ. And indirectly and unrecognized the Adjuster is constantly communicating with the human subject, especially during those sublime experiences of the worshipful contact of mind with spirit in the superconsciousness.
110:1.2 (1203.4) Keşke; insanın ruhsal refahını destekleme görevine bu kadar inanan biçimde sadık olan evrimleşen faniler içerisinde yaşar haldeki Düzenleyiciler’in fedakâr ve muhteşem görevlerinin daha iyi bir anlayışına ve daha bütüncül bir takdirine erişmek için, bu fanilere yardım etmem mümkün olsaydı. Bu Görüntüleyiciler, insanların akıllarının daha yüksek fazlarının etkili hizmetkârlarıdır; onlar, insan usunun ruhsal potansiyelinin bilge ve deneyimli etkileyicileridir. Bu cennetsel yardımcılar, mutluluğun göksel cennetine olan içe dönük ve yukarı yönlü doğrultunuzda sizleri güvenli bir biçimde yönlendirmenin büyüleyici görevine adanmışlardır. Bu yorulmak bilmez emekçiler, sonsuza kadar sürecek yaşamınız içerisinde kutsal gerçekliğin zaferinin gelecek kişilikleşimine kutsal bir biçimde adanmışlardır. Onlar; çok uzak ve ebedi kıyılar üzerindeki kusursuzluğun kutsal limanlarına doğru insanın evrimleşen ruhunu uzmanlıkla yönlendirirken kötülüğün sığ sularından Tanrı-bilincindeki insan akılını uzak tutan tetikte görevlilerdir. Düzenleyiciler, kısa dünyasal sürecinizin karanlık ve belirsiz dolambaçları boyunca sizlerin güvenli ve kendinden emin rehberleri olarak sevgi dolu önderlerdir; onlar, ilerleyici kusursuzluğun istikametlerinde öznelerinden hiçbir durmadan ileri doğru gitmelerini talep eden sabırlı öğretmenlerdir. Onlar, yaratılmış niteliğindeki ulvi değerlerin dikkatli bekçileridir. Keşke onları daha fazla sevebilseydiniz, onlar ile daha bütüncül bir biçimde eş güdümde bulunabilseydiniz ve onların mevcudiyetinden daha şefkatli biçimde memnuniyet duyabilseydiniz. 110:1.2 (1203.4) I wish it were possible for me to help evolving mortals to achieve a better understanding and attain a fuller appreciation of the unselfish and superb work of the Adjusters living within them, who are so devoutly faithful to the task of fostering man’s spiritual welfare. These Monitors are efficient ministers to the higher phases of men’s minds; they are wise and experienced manipulators of the spiritual potential of the human intellect. These heavenly helpers are dedicated to the stupendous task of guiding you safely inward and upward to the celestial haven of happiness. These tireless toilers are consecrated to the future personification of the triumph of divine truth in your life everlasting. They are the watchful workers who pilot the God-conscious human mind away from the shoals of evil while expertly guiding the evolving soul of man toward the divine harbors of perfection on far-distant and eternal shores. The Adjusters are loving leaders, your safe and sure guides through the dark and uncertain mazes of your short earthly career; they are the patient teachers who so constantly urge their subjects forward in the paths of progressive perfection. They are the careful custodians of the sublime values of creature character. I wish you could love them more, co-operate with them more fully, and cherish them more affectionately.
110:1.3 (1204.1) Her ne kadar kutsal sakinler başlıca, hiçbir zaman sonlanmayacak mevcudiyetin bir sonraki aşaması için ruhsal hazırlanmanız ile ilgili olsa da, onlar aynı zamanda çok içten bir biçimde, geçici refahınızla ve dünya üzerinizdeki gerçek kazanımlarınızla ilgilenmektedir. Onlar; ebedi ilerlemeye ait gelecek yaşamınıza zararlı olmayan gezegensel gelişimin tüm dallarındaki başarınıza kayıtsız değildir. 110:1.3 (1204.1) Although the divine indwellers are chiefly concerned with your spiritual preparation for the next stage of the never-ending existence, they are also deeply interested in your temporal welfare and in your real achievements on earth. They are delighted to contribute to your health, happiness, and true prosperity. They are not indifferent to your success in all matters of planetary advancement which are not inimical to your future life of eternal progress.
110:1.4 (1204.2) Düzenleyiciler, dikkate değer nitelikteki geçici tercihlerinizi ve hayati derecede önemli ruhsal kararlarınızı belirlemede önemli olması düzeyinde gündelik yaşamlarınıza ve yaşamınızın çok katmanlı detaylarına ilgi beslemekte olup, onlarla ilgilidir; ve, böylece onlar, ruhun kurtuluşuna ve ebedi ilerleyişe dair sizin sorununuzun çözümünde etkendiler. Düzenleyici, her ne kadar tamamiyle geçici nitelikteki refah hususunda durağan olsa da, ebedi geleceğinizin olaylarının tümünde kutsal bir biçimde etkindir. 110:1.4 (1204.2) Adjusters are interested in, and concerned with, your daily doings and the manifold details of your life just to the extent that these are influential in the determination of your significant temporal choices and vital spiritual decisions and, hence, are factors in the solution of your problem of soul survival and eternal progress. The Adjuster, while passive regarding purely temporal welfare, is divinely active concerning all the affairs of your eternal future.
110:1.5 (1204.3) Düzenleyici, zihni bütünüyle yok etmeyen tüm felaketlerde ve her hastalık boyunca sizinle birlikte kalmaya devam eder. Ancak, Tanrı’dan gelen bu muhteşem armağanın dünyasal yerleşkesi olarak hizmet etmesi gereken bu fiziksel bedeni bilinçli bir biçimde lekelemek veya başka türlü bir biçimde kasıtlı olarak kirletmek ne kadar da kabalıktır. Tüm fiziksel zehirler Düzenleyici’nin maddi aklı yüceltmeye dönük çabalarına fazlasıyla engel olmaktayken, korku, sinir, kıskançlık, şüphe ve hoşgörüsüzlüğün zihinsel zehirleri benzer bir biçimde evrimleşen ruhun ruhsal ilerleyişine çok büyük ölçekte müdahale de bulunmaktadır. 110:1.5 (1204.3) The Adjuster remains with you in all disaster and through every sickness which does not wholly destroy the mentality. But how unkind knowingly to defile or otherwise deliberately to pollute the physical body, which must serve as the earthly tabernacle of this marvelous gift from God. All physical poisons greatly retard the efforts of the Adjuster to exalt the material mind, while the mental poisons of fear, anger, envy, jealousy, suspicion, and intolerance likewise tremendously interfere with the spiritual progress of the evolving soul.
110:1.6 (1204.4) Bugün sizler, Düzenleyiciniz’in ikameti sürecinden geçmektesiniz; ve, eğer siz sadece, ebedi bütünlük içinde akıl ve ruhunuzu arayan kutsal ruhaniyet tarafından içinizde konumlandırılmış güvene sadık kaldığınızı gösterirseniz, orada nihai olarak morontia birliği, göksel ahenk, kâinatsal eş güdüm, kutsal uyumluluk, göksel bütünleşme, kimliğin sonu gelmez karışımı, en deneyimli kişiliklerin bile — insan ve kutsal Düzenleyici biçiminde — bütünleşme eşlerini ayrı kişilikler olarak hiçbir zaman ayıramayacağı veya tanımlayamayacağı düzeyde kutsal ve nihai olan varlıksal bir bütünlüğü sonuçsal olarak ortaya çıkacaktır. 110:1.6 (1204.4) Today you are passing through the period of the courtship of your Adjuster; and if you only prove faithful to the trust reposed in you by the divine spirit who seeks your mind and soul in eternal union, there will eventually ensue that morontia oneness, that supernal harmony, that cosmic co-ordination, that divine attunement, that celestial fusion, that never-ending blending of identity, that oneness of being which is so perfect and final that even the most experienced personalities can never segregate or recognize as separate identities the fusion partners—mortal man and divine Adjuster.
2. Düzenleyiciler ve İnsan İradesi ^top 2. Adjusters and Human Will ^top
110:2.1 (1204.5) Düşünce Düzenleyicileri insan akıllarında ikamet ettiklerinde, kendileri ile birlikte, Urantia’nın Kişiselleştirilmiş Düzenleyicisi tarafından onaylanmış olan kendileri ve Divinington’un Kişiselleştirilmiş Düzenleyicileri tarafından belirlenmiş ve gerçekleştirilmesi karara bağlanmış olarak ideal yaşamlar niteliğinde örnek süreçlerini getirirler. Böylelikle onlar, insan öznelerinin ussal ve ruhsal gelişimi için kesin ve önceden belirlenmiş bir tasarımla birlikte çalışmaya başlarlar; ancak, bu tasarımı kabul etmek hiçbir insan varlığı için ödev niteliğinde değildir. Hepiniz, önceden belirlenmiş nihai sonun öznelerisiniz; ancak, bu kutsal nihai sonu kabul etme zorunluluğunuz önceden karara varılmamıştır; sizler, Düşünce Düzenleyicileri’nin tasarımının herhangi bir kısmını veya tümü reddetmekte bütüncül özgürlüğe sahip bulunmaktasınız. Kişilik yönlendirilişi için daha fazla etkiye sahip olabilme amacıyla sizlerin istek dâhilinde ve ussal bir biçimde izin verdiğiniz şekliyle, bu türden akılsal değişikleri gerçekleştirmek ve ruhsal düzenlemeleri yerine getirmek onların görevidir; ancak, hiçbir koşul altında bu kutsal Görüntüleyiciler hiçbir zaman, sizlerden çıkar sağlamamakta veya herhangi bir biçimde tercihlerinizde ve kararlarınızda keyfi bir biçimde etkide bulunmamaktadır. Düzenleyiciler sizlerin kişilik üzerindeki egemenliğinize saygı duymaktadır; onlar her zaman iradenize tabilerdir. 110:2.1 (1204.5) When Thought Adjusters indwell human minds, they bring with them the model careers, the ideal lives, as determined and foreordained by themselves and the Personalized Adjusters of Divinington, which have been certified by the Personalized Adjuster of Urantia. Thus they begin work with a definite and predetermined plan for the intellectual and spiritual development of their human subjects, but it is not incumbent upon any human being to accept this plan. You are all subjects of predestination, but it is not foreordained that you must accept this divine predestination; you are at full liberty to reject any part or all of the Thought Adjusters’ program. It is their mission to effect such mind changes and to make such spiritual adjustments as you may willingly and intelligently authorize, to the end that they may gain more influence over the personality directionization; but under no circumstances do these divine Monitors ever take advantage of you or in any way arbitrarily influence you in your choices and decisions. The Adjusters respect your sovereignty of personality; they are always subservient to your will.
110:2.2 (1204.6) Onlar görevlerinin yöntemlerinde kararlı, dâhiyane ve kusursuzlardır; ancak onlar hiçbir zaman, ev sahiplerinin özgür iradesel benliklerine hiçbir şiddette bulunmamaktadır. Hiçbir insan varlığı hiçbir durumda, iradesine rağmen bir kutsal Görüntüleyici tarafından ruhsallaştırılmayacaktır; kurtuluş, zamanın yaratılmışları tarafından arzu edilmesi gereken Tanrılar’ın bir hediyesidir. Son kertede, Düzenleyici’nin sizler için yapmakta başarılı olduğu her şeyde, kayıtlar dönüşümün sizlerin eş güdümsel rızanızla erişildiğini gösterecektir; sizler, yükseliş sürecinin devasa dönüşümüne ait her aşamaya erişimde Düzenleyici ile birlikte istekli bir eş haline geleceksiniz. 110:2.2 (1204.6) They are persistent, ingenious, and perfect in their methods of work, but they never do violence to the volitional selfhood of their hosts. No human being will ever be spiritualized by a divine Monitor against his will; survival is a gift of the Gods which must be desired by the creatures of time. In the final analysis, whatever the Adjuster has succeeded in doing for you, the records will show that the transformation has been accomplished with your co-operative consent; you will have been a willing partner with the Adjuster in the attainment of every step of the tremendous transformation of the ascension career.
110:2.3 (1205.1) Düzenleyici, ilk akla geldiği gibi, düşüncenizi denetlemeye çalışmamaktadır; bunun yerine onu ebedileştiren bir biçimde ruhsallaştırmaktadır. Ne melekler ne de Düzenleyiciler, insan düşüncesini doğrudan bir biçimde etkileme sorumluluğuna ayrılmışlardır. Düzenleyiciler, düşünce süreçlerinizi geliştirmeye, dönüştürmeye, düzenlemeye ve eş güdümsel hale getirmeye adanmışlardır; ancak, daha özel bir biçimde ve özellikle onlar, kurtuluş amaçları için sizlerin gerçek ilerleyici benliklerinize ait morontia metinleri halinde süreçlerinizin ruhsal eşlerini inşa etme görevine adanmışlardır. 110:2.3 (1205.1) The Adjuster is not trying to control your thinking, as such, but rather to spiritualize it, to eternalize it. Neither angels nor Adjusters are devoted directly to influencing human thought; that is your exclusive personality prerogative. The Adjusters are dedicated to improving, modifying, adjusting, and co-ordinating your thinking processes; but more especially and specifically they are devoted to the work of building up spiritual counterparts of your careers, morontia transcripts of your true advancing selves, for survival purposes.
110:2.4 (1205.2) Düzenleyiciler; durmadan, fani usun her kavramsallaşmasına ait morontia eşini yaratmaya çalışarak insan aklının daha yüksek düzeylerinin nüfuz alanlarında görevini gerçekleştirir. Orada, bu nedenle, insan aklı döngülerinde temel etkilerini gerçekleştiren ve burada merkezi olarak konumlanan iki gerçeklik bulunmaktadır: bir tanesi Yaşam Taşıyıcıları’nın özgün tasarımlarından evrimleşen fani bir benlik, diğer ise, Tanrı’dan gelen bir ikamet hediyesi olarak Divinington’un yüksek âlemlerinden olan ölümsüz bir bütünlüktür. Ancak, fani benlik aynı zamanda kişisel bir benliktir; o kişiliğe sahiptir. 110:2.4 (1205.2) Adjusters work in the spheres of the higher levels of the human mind, unceasingly seeking to produce morontia duplicates of every concept of the mortal intellect. There are, therefore, two realities which impinge upon, and are centered in, the human mind circuits: one, a mortal self evolved from the original plans of the Life Carriers, the other, an immortal entity from the high spheres of Divinington, an indwelling gift from God. But the mortal self is also a personal self; it has personality.
110:2.5 (1205.3) Sizler, kişisel bir yaratılmış olarak sizler akla ve iradeye sahip bulunmaktasınız. Bir kişilik-öncesi yaratılmış olarak Düzenleyici, akıl-öncesi ve irade-öncesi bütünlüğe sahiptir. Eğer sizler, göz göze gelecek düzeyde Düzenleyici’nin aklına bütüncül bir biçimde uyum gösterirseniz, bunun sonrasında akıllarınız bir hale gelecek ve Düzenleyici’nin desteğini alacaksınız. Daha sonra, eğer iradeniz bu yeni ve bileşmiş aklın kararlarının uygulamasını emreder ve onu gerçekleştirirse, Düzenleyici’nin kişilik-öncesi iradesi kararınız vasıtasıyla kişilik dışavurumuna erişir, ve bu özel işleyiş bakımından siz ve Düzenleyici bir bütün halindedir. Sizin aklınız kutsal uyumluluğa erişmiş olup, Düzenleyici’nin iradesi kişilik dışavurumunu elde eder. 110:2.5 (1205.3) You as a personal creature have mind and will. The Adjuster as a prepersonal creature has premind and prewill. If you so fully conform to the Adjuster’s mind that you see eye to eye, then your minds become one, and you receive the reinforcement of the Adjuster’s mind. Subsequently, if your will orders and enforces the execution of the decisions of this new or combined mind, the Adjuster’s prepersonal will attains to personality expression through your decision, and as far as that particular project is concerned, you and the Adjuster are one. Your mind has attained to divinity attunement, and the Adjuster’s will has achieved personality expression.
110:2.6 (1205.4) Bu kimliğin gerçekleştiği ölçüde sizler zihinsel olarak, mevcudiyetin morontia düzeyine yaklaşır konumda bulunmaktasınız. Morontia aklı, çeşitli bir biçimde maddi ve ruhsal olan doğaların eş güdüm halindeki akıllarının özünü ve ortak bütünlüğünü simgeleyen bir kavramdır. Morontia usu, bu nedenle, tek irade baskınlığında olan yerel evren içinde çifte bir aklı çağrıştırmaktadır. Ve, faniler ile birlikte bu, insan aklı ile Tanrı’nın akıldalığının özdeşleşimiyle kutsal hale gelen, kökü insanda olan bir iradedir. 110:2.6 (1205.4) To the extent that this identity is realized, you are mentally approaching the morontia order of existence. Morontia mind is a term signifying the substance and sum total of the co-operating minds of diversely material and spiritual natures. Morontia intellect, therefore, connotes a dual mind in the local universe dominated by one will. And with mortals this is a will, human in origin, which is becoming divine through man’s identification of the human mind with the mindedness of God.
3. Düzenleyici ile olan Eş Güdüm ^top 3. Co-operation with the Adjuster ^top
110:3.1 (1205.5) Düzenleyiciler, çağların kutsal ve muhteşem oyununu oynamaktadırlar; onlar, mekân içinde zamanın yüce serüvenlerinden birine katılmaktadırlar. Ve, sahip oldukları ebediyetin daha büyük görevlerini yerine getirmeye devam ederlerken, sizin zamana ait kısa süreli mücadeleleriniz içinde eş güdümünüz onlara yardımda bulunduğunda, ne de mutlu olmaktadırlar. Ancak, genellikle, sahip olduğunuz Düzenleyici sizinle iletişimde bulunmaya giriştiği zaman, onun iletisi insan aklının enerji kanallarının maddi akımlarında kaybolur; yalnızca belirli durumlarda siz, zayıf ve uzak bir yankı olarak kutsal sese ait bir yankıyı yakalarsınız. 110:3.1 (1205.5) Adjusters are playing the sacred and superb game of the ages; they are engaged in one of the supreme adventures of time in space. And how happy they are when your co-operation permits them to lend assistance in your short struggles of time as they continue to prosecute their larger tasks of eternity. But usually, when your Adjuster attempts to communicate with you, the message is lost in the material currents of the energy streams of human mind; only occasionally do you catch an echo, a faint and distant echo, of the divine voice.
110:3.2 (1205.6) Düzenleyiciniz’in fani yaşam boyunca sizlere yönlendirmede bulunma ve kurtuluşunuzu sağlama girişimindeki başarısı; kararlarınıza, kararlılıklarınıza ve değişmez inancınıza kıyasla inanışlarınıza dair kuramlara çok da dayanmamaktadır. Kişilik gelişiminin tüm bu etkinlikleri ilerleyişinize destek sağlayan güçlü etkiler haline gelir, çünkü onlar Düzenleyici ile eş güdümde bulunmanıza yardım eder; onlar, Düzenleyici’ye karşı gelmeyi sonlandırmanızda yardımcı olur. Düşünce Düzenleyicileri; tam da, kusursuzluk erişiminin yükseliş doğrultusu boyunca aracılığıyla ilerleyecekleri düzen ile fanilerin eş güdümde bulunmada başarılı veya başarısız oldukları ölçüsünde, dünyasal sorumluluklarında başarılı olur veya görünürde başarısız olurlar. Kurtuluşun sırrı, Tanrı-gibi-olmaya dair yüce insan arzusunda ve bu benlik üzerinde üstünleştirici arzunun nihai erişimi için temel derecede önemli olan her bir şeyi ve her şeyi gerçekleştirmenin ve bunların düzeyine gelmenin ilgili gönüllülüğünde saklıdır. 110:3.2 (1205.6) The success of your Adjuster in the enterprise of piloting you through the mortal life and bringing about your survival depends not so much on the theories of your beliefs as upon your decisions, determinations, and steadfast faith. All these movements of personality growth become powerful influences aiding in your advancement because they help you to co-operate with the Adjuster; they assist you in ceasing to resist. Thought Adjusters succeed or apparently fail in their terrestrial undertakings just in so far as mortals succeed or fail to co-operate with the scheme whereby they are to be advanced along the ascending path of perfection attainment. The secret of survival is wrapped up in the supreme human desire to be Godlike and in the associated willingness to do and be any and all things which are essential to the final attainment of that overmastering desire.
110:3.3 (1206.1) Bir Düzenleyici’nin başarısı veya başarısızlığından bahsettiğimiz zaman, bizler insana kurtuluşu bakımından bu görüşlerimizi ifade etmekteyiz. Düzenleyiciler hiçbir zaman başarısız olmamaktadırlar; onlar, kutsal özün parçalarıdır; ve, onlar her zaman, sorumluluklarının her birinden başarıyla ayrılırlar. 110:3.3 (1206.1) When we speak of an Adjuster’s success or failure, we are speaking in terms of human survival. Adjusters never fail; they are of the divine essence, and they always emerge triumphant in each of their undertakings.
110:3.4 (1206.2) Birçoğunuzun; sizler ve sahip olduğunuz Düzenleyiciler arasında daha uyumlu bir çalışma onayının gelişimiyle ilgili olan kazanımlar niteliğinde sonsuza kadar sürecek aktarımın daha temel gerçekliklerini neredeyse tamamen görmezden gelirken, yaşamın basit detayları üzerinde bu kadar vakit ve düşünce ayırmanızı gözlemlemek kendimi alamamaktayım. İnsan mevcudiyetinin büyük hedefi, ikamet eden Düzenleyici’nin kutsallığına uyumlu hale gelmektedir; fani yaşamın büyük kazanımı, aklınız içinde bekleyen ve onun içinde faaliyet gösteren kutsal ruhaniyetin ebedi hedeflerine gerçek ve anlayışlı bir adayışa olan erişimdir. Ancak, ebedi nihai sonu gerçekleştirmek için adanmış ve kararlı bir çaba tamamiyle, tasadan uzak ve şen bir yaşama ek olarak dünya üzerinde başarılı ve onurlu bir süreç ile uyumludur. Düşünce Düzenleyicisi ile olan eş güdüm; bireyin kendisi üzerinde gerçekleştirdiği işkenceyle, sahte dindarlıkla veya ikiyüzlü ve gösteriş telaşındaki bireyin kendisini küçük görüşüyle sonuçlanmamalıdır; ideal yaşam, korkunun ele geçirdiği bir mevcudiyet yerine sevgi dolu bir hizmettir. 110:3.4 (1206.2) I cannot but observe that so many of you spend so much time and thought on mere trifles of living, while you almost wholly overlook the more essential realities of everlasting import, those very accomplishments which are concerned with the development of a more harmonious working agreement between you and your Adjusters. The great goal of human existence is to attune to the divinity of the indwelling Adjuster; the great achievement of mortal life is the attainment of a true and understanding consecration to the eternal aims of the divine spirit who waits and works within your mind. But a devoted and determined effort to realize eternal destiny is wholly compatible with a lighthearted and joyous life and with a successful and honorable career on earth. Co-operation with the Thought Adjuster does not entail self-torture, mock piety, or hypocritical and ostentatious self-abasement; the ideal life is one of loving service rather than an existence of fearful apprehension.
110:3.5 (1206.3) Kafa karışıklığı olarak emin olamama, hatta zaman zaman cesaretin kırılması ve yönelimin bozuluşu, doğrudan bir biçimde, ikamet eden Düzenleyici’nin yönlendirmelerine olan direnişi simgelememektedir. Bu türden tutumlar zaman zaman kutsal Görüntüleyici ile olan etkin eş güdümün yokluğu anlamına gelmekte olup, bu nedenle bir ölçüde ruhsal ilerleyişi geciktirebilir; ancak, bu türden ussal nitelikli duygusal zorluklar, Tanrı’yı-bilen ruhun belirli kurtuluşuna en ufak düzeyde bile etkide bulunmamaktadır. Bilgisizlik tek başına hiçbir zaman kurtuluşu engelleyemez; ne de kafa karışıklığından temelini alan şüpheler veya korkudan kaynaklanan belirsizlik onu engelleyebilir. Yalnızca Düzenleyici’nin yönlendirişine gösterilen bilinçli direniş, evrim halindeki ölümsüz ruhun kurtuluşuna engel olabilir. 110:3.5 (1206.3) Confusion, being puzzled, even sometimes discouraged and distracted, does not necessarily signify resistance to the leadings of the indwelling Adjuster. Such attitudes may sometimes connote lack of active co-operation with the divine Monitor and may, therefore, somewhat delay spiritual progress, but such intellectual emotional difficulties do not in the least interfere with the certain survival of the God-knowing soul. Ignorance alone can never prevent survival; neither can confusional doubts nor fearful uncertainty. Only conscious resistance to the Adjuster’s leading can prevent the survival of the evolving immortal soul.
110:3.6 (1206.4) Düzenleyici ile olan eş güdümü özellikle bilinçli olan bir süreç niteliğinde değerlendirmemelisiniz; ancak, inançlı kararlılıklarınız ve yüce arzularınız olarak sizin güdüleriniz ve kararlarınız, gerçek ve etkin eş güdümü oluşturmaktadır. Siz bilinçli bir biçimde Düzenleyici uyumunu şu şekilde çoğaltabilirsiniz: 110:3.6 (1206.4) You must not regard co-operation with your Adjuster as a particularly conscious process, for it is not; but your motives and your decisions, your faithful determinations and your supreme desires, do constitute real and effective co-operation. You can consciously augment Adjuster harmony by:
110:3.7 (1206.5) 1. Kutsal yönlendirmeye karşılık vermeyi tercih ederek; içten bir biçimde insan yaşamını, gerçekliğin, güzelliğin ve iyiliğin en yüksek bilinci üzerine inşa ederek, ve, bunun sonrasında, kutsallığın bu niteliklerini bilgelik, ibadet, inanç ve derin sevgi vasıtasıyla eş güdümsel hale getirerek. 110:3.7 (1206.5) 1. Choosing to respond to divine leading; sincerely basing the human life on the highest consciousness of truth, beauty, and goodness, and then co-ordinating these qualities of divinity through wisdom, worship, faith, and love.
110:3.8 (1206.6) 2. Tanrı’yı derinden severek ve onun gibi olma arzusunu duyarak — kutsal babalığın içten tanınışı ve cennetsel Ebeveyn’e olan sevgi dolu ibadet. 110:3.8 (1206.6) 2. Loving God and desiring to be like him—genuine recognition of the divine fatherhood and loving worship of the heavenly Parent.
110:3.9 (1206.7) 3. İnsanı derinden severek ve ona hizmet etme arzusunu içten bir biçimde duyarak — insanın kardeşliğinin samimi bir biçimde tanınışına ek olarak akran fanilerinizin her biri için ussal ve bilge bir şefkat. 110:3.9 (1206.7) 3. Loving man and sincerely desiring to serve him—wholehearted recognition of the brotherhood of man coupled with an intelligent and wise affection for each of your fellow mortals.
110:3.10 (1206.8) 4. Kâinatsal vatandaşlığın neşe dolu kabulü — evrimsel insan ile evrim halindeki İlahiyat’ın birbirlerine olan bağımlılıklarının farkındalığı niteliğindeki Yüce Varlık’a olan ilerleyici nitelikteki sorumluluklarınızın dürüst tanınışı. Bu, kâinatsal ahlakın doğuşu ve evrensel görevin doğuş halindeki yerine getirilişidir. 110:3.10 (1206.8) 4. Joyful acceptance of cosmic citizenship—honest recognition of your progressive obligations to the Supreme Being, awareness of the interdependence of evolutionary man and evolving Deity. This is the birth of cosmic morality and the dawning realization of universal duty.
4. Akıl içinde Düzenleyici’nin Faaliyeti ^top 4. The Adjuster’s Work in the Mind ^top
110:4.1 (1207.1) Düzenleyiciler, zaman ve mekânın üstün döngüleri üzerine gelmekte olan kâinatsal usun devamlı akımını almaya yetkindirler; onlar, evrenlerin ruhani usu ve enerjisi ile bütüncül iletişim halindedir. Ancak, bu kudretli sakinler, ortak doğanın noksanlığı ve karşılıksal tanınışın yokluğu nedeniyle fani öznelerinin akıllarına bilgelik ve gerçekliğin bu zenginliğinin büyük bir kısmını aktarmaya yetkin değillerdir. 110:4.1 (1207.1) Adjusters are able to receive the continuous stream of cosmic intelligence coming in over the master circuits of time and space; they are in full touch with the spirit intelligence and energy of the universes. But these mighty indwellers are unable to transmit very much of this wealth of wisdom and truth to the minds of their mortal subjects because of the lack of commonness of nature and the absence of responsive recognition.
110:4.2 (1207.2) Düşünce Düzenleyicisi, morontia ruhunu evrimleştirme olarak aklınızı ruhanileştirmek için sürekli bir çabaya katılmaktadır; ancak, sizler büyük ölçüde, bu içsel hizmetin bilincinde olmayan bir konumda bulunmaktasınız. Sizler, sahip olduğunuz fani usun ürünü ile ruhunuz ve Düzenleyiciniz’in ortak etkinliklerininkini ayırt etmede oldukça yetersiz niteliğe sahipsiniz. 110:4.2 (1207.2) The Thought Adjuster is engaged in a constant effort so to spiritualize your mind as to evolve your morontia soul; but you yourself are mostly unconscious of this inner ministry. You are quite incapable of distinguishing the product of your own material intellect from that of the conjoint activities of your soul and the Adjuster.
110:4.3 (1207.3) Akla ait düşüncelerin, yargıların ve diğer imgelerin belirli anlık sunumları, zaman zaman, Düzenleyici’nin doğrudan veya dolaylı faaliyetidir; ancak, çok daha fazla sıklıkla bunlar, evrim halindeki hayvan aklının döngüleri içinde içkin olan olağan ve alışılageldik nitelikteki zihinsel faaliyetin doğal ve gündelik oluşumları olarak gömülü akılsal düzeylerde bir araya gelmekte olan düşüncelerin bilincine anlık varıştır. (Bu alt-bilinçsel kaynaklanmalara kıyasla, Düzenleyici’nin açığa çıkarışları bilinç-ötesi nüfuz alanları vasıtasıyla ortaya çıkar.) 110:4.3 (1207.3) Certain abrupt presentations of thoughts, conclusions, and other pictures of mind are sometimes the direct or indirect work of the Adjuster; but far more often they are the sudden emergence into consciousness of ideas which have been grouping themselves together in the submerged mental levels, natural and everyday occurrences of normal and ordinary psychic function inherent in the circuits of the evolving animal mind. (In contrast with these subconscious emanations, the revelations of the Adjuster appear through the realms of the superconscious.)
110:4.4 (1207.4) Bilincin ölümlü düzeyinin ötesindeki aklın tüm hususlarını Düzenleyiciler’in koruyuculuğuna teslim edin. Yakın bir zaman içerisinde, eğer bu dünyada olmasa malikâne dünyalar üzerinde, onlar; koruyuculuklarının tatminkâr bir dışavurumunu sergileyecek olup, nihai olarak ilgilerine ve gözetimlerine emanet edilmiş anlamları ve değerleri açığa çıkaracaklardır. Onlar, eğer siz kurtuluşa ererseniz, fani aklın değerli her hazinesini yeniden diriltecektir. 110:4.4 (1207.4) Trust all matters of mind beyond the dead level of consciousness to the custody of the Adjusters. In due time, if not in this world then on the mansion worlds, they will give good account of their stewardship, and eventually will they bring forth those meanings and values intrusted to their care and keeping. They will resurrect every worthy treasure of the mortal mind if you survive.
110:4.5 (1207.5) Orada, insan ve Tanrı olarak insan ve kutsal olan arasında çok derin bir uçurum bulunmaktadır. Urantia ırkları; olağan tepkilerinde fazlasıyla duygusal olan bir biçimde, ortak davranışlarında çok yüksek düzeylerde hayvansal nitelikte bulunarak, o kadar büyük ölçüde elektriksel ve kimyasal olarak düzenlenmiştirler ki, Görüntüleyiciler’in onlara rehberlik etmeleri ve onları yönlendirmeleri aşırı derecede zor hale gelmektedir. Sizler; cesur kararlar ve adanmış eş güdümden o kadar yoksun bir düzeyde bulunmaktasınız ki, ikamet eden Düzenleyicileriniz insan aklı ile doğrudan bir biçimde iletişim kurmayı neredeyse imkânsız olarak deneyimlemektedir. Evrim halindeki fani ruha yeni gerçekliğin bir ışıltısını sunmayı mümkün buldukları zaman bile, bu ruhsal açığa çıkarış sıklıkla; bağnazlığın şiddetli bir tutuculuğuna sebebiyet veren veya sonu yıkıcı biçimde biten başka bir ussal başkaldırıyı başlatan biçimde yaratılmışı kör etmektedir. Birçok yeni din veya tuhaf “izm”, Düşünce Düzenleyicileri’nin yarıda bırakılmış, kusursuz olmayan, yanlış anlaşılmış ve çarpıtılmış iletişimlerinden doğmuştur. 110:4.5 (1207.5) There exists a vast gulf between the human and the divine, between man and God. The Urantia races are so largely electrically and chemically controlled, so highly animallike in their common behavior, so emotional in their ordinary reactions, that it becomes exceedingly difficult for the Monitors to guide and direct them. You are so devoid of courageous decisions and consecrated co-operation that your indwelling Adjusters find it next to impossible to communicate directly with the human mind. Even when they do find it possible to flash a gleam of new truth to the evolving mortal soul, this spiritual revelation often so blinds the creature as to precipitate a convulsion of fanaticism or to initiate some other intellectual upheaval which results disastrously. Many a new religion and strange “ism” has arisen from the aborted, imperfect, misunderstood, and garbled communications of the Thought Adjusters.
110:4.6 (1207.6) Binlerce yıllık bir süreç boyunca, Jerusem’in kayıtlarının gösterimiyle, her nesilde bağımsız Düzenleyiciler ile güven bir biçimde faaliyet gösterebilecek daha da az insan yaşamıştır. Bu, tehlikeyi işaret eden bir gelişmedir; ve, Satania’nın yüksek denetimci kişilikleri, Urantia ırklarının daha yüksek ruhsal türlerini desteklemek ve onları muhafaza etmek için tasarlanmış tedbirleri yürürlülüğe koymayı savunan daha yakın yüksek denetimcilerinizden bazılarının önerilerine olumlu bakmaktadır. 110:4.6 (1207.6) For many thousands of years, so the records of Jerusem show, in each generation there have lived fewer and fewer beings who could function safely with self-acting Adjusters. This is an alarming picture, and the supervising personalities of Satania look with favor upon the proposals of some of your more immediate planetary supervisors who advocate the inauguration of measures designed to foster and conserve the higher spiritual types of the Urantia races.
5. Düzenleyici Rehberliğine Dair Hatalı Kavramsallaşmalar ^top 5. Erroneous Concepts of Adjuster Guidance ^top
110:5.1 (1207.7) Düzenleyici’nin görev ve etkisini, ortak bir biçimde adlandırılan vicdan ile karıştırmayın ve onu saptırmayın; onlar doğrudan bir biçimde ilişkili değillerdir. Vicdan, insansı ve tamamiyle zihinsel bir tepkidir. Küçük görülmesi gerek nitelik değildir, ancak, neredeyse hiçbir şekilde Tanrı’nın ruha olan sesidir; eğer bu türden bir ses duyulacak olursa o gerçekten de Düzenleyicininkidir. Vicdan, doğru bir biçimde, doğru olanı yapmanızı öğütler; ancak, Düzenleyici, buna ek olarak, size neyin gerçekte doğru olduğunu söylemeye çabalar; bu, Görüntüleyici’nin yönlendirilişini almaya yetkin olduğunuz zaman ve bunun gerçekleştiği süreçtir. 110:5.1 (1207.7) Do not confuse and confound the mission and influence of the Adjuster with what is commonly called conscience; they are not directly related. Conscience is a human and purely psychic reaction. It is not to be despised, but it is hardly the voice of God to the soul, which indeed the Adjuster’s would be if such a voice could be heard. Conscience, rightly, admonishes you to do right; but the Adjuster, in addition, endeavors to tell you what truly is right; that is, when and as you are able to perceive the Monitor’s leading.
110:5.2 (1208.1) Denetim halinde bulunmayan uyku halindeki aklın düzensiz ve kopuk işleyişi olan, insanın rüya deneyimleri; Düzenleyiciler’in insanın aklının sahip olduğu farklı etkenleri uyumlu hale getirmedeki ve ilişkilendirmedeki başarısızlığının yeterli kanıtını sunmaktadır. Yalın bir değişle, Düzenleyiciler keyfi bir biçimde; yalnızca bir insan yaşamı içinde, insan ve kutsal olarak düşüncenin bu türden birbirine benzemeyen ve ayrı iki türünü eş güdümsel ve uyumlu hale getiremez. Onlar bunu yaptıklarında, zaman zaman gerçekleştirdikleri gibi, bu türden ruhlar doğrudan bir biçimde ölüm deneyiminden geçmenin zorunluluğu olmadan malikâne dünyalarına çıkarılırlar. 110:5.2 (1208.1) Man’s dream experiences, that disordered and disconnected parade of the un-co-ordinated sleeping mind, present adequate proof of the failure of the Adjusters to harmonize and associate the divergent factors of the mind of man. The Adjusters simply cannot, in a single lifetime, arbitrarily co-ordinate and synchronize two such unlike and diverse types of thinking as the human and the divine. When they do, as they sometimes have, such souls are translated directly to the mansion worlds without the necessity of passing through the experience of death.
110:5.3 (1208.2) Uyku sürecinde Düzenleyici yalnızca; tamamiyle uyanık bilinç zamanlarında varılmış ve böylece insan ve kutsalın karşılıklı ilişkisinin irtibat nüfuz alanı olan akıl-ötesinin nüfuz alanlarında konumlanmış hale gelen, kararlar ve tercihlerle ikamet kişiliğinin iradesinin daha öncesinde bütünüyle onayladığı şeyleri elde etmeye çalışır. 110:5.3 (1208.2) During the slumber season the Adjuster attempts to achieve only that which the will of the indwelt personality has previously fully approved by the decisions and choosings which were made during times of fully wakeful consciousness, and which have thereby become lodged in the realms of the supermind, the liaison domain of human and divine interrelationship.
110:5.4 (1208.3) Fani ev sahipleri uyku halindeyken Düzenleyiciler, maddi aklın daha yüksek düzeyleri içinde sahip oldukları yaratımlarını aktarmaya çalışırlar; ve, sizlerin çirkin rüyalarınızın bazıları, etkin iletişimde bulunmadaki başarısızlıklarına işaret etmektedir. Uyku yaşamının anlaşılmaz tuhaflıkları; yalnızca dışa vurulmamış hisleri kanıtlamamakta, aynı zamanda, Düzenleyiciler tarafından sunulan ruhsal kavramsallaşmaların temsillerine dair korkunç bozulmaya şahitlik etmektedir. Sahip olduğunuz arzularınız, dürtüleriniz ve diğer içkin eğilimleriniz; kendilerini imgelere çevirmekte, ve, onların dışa vurulmamış arzuları ile sakinlerin bilinç-dışı uyku boyunca zihinsel kayıtlarınıza giriş yapmaya çabaladıkları kutsal iletileri yer değiştirmektedir. 110:5.4 (1208.3) While their mortal hosts are asleep, the Adjusters try to register their creations in the higher levels of the material mind, and some of your grotesque dreams indicate their failure to make efficient contact. The absurdities of dream life not only testify to pressure of unexpressed emotions but also bear witness to the horrible distortion of the representations of the spiritual concepts presented by the Adjusters. Your own passions, urges, and other innate tendencies translate themselves into the picture and substitute their unexpressed desires for the divine messages which the indwellers are endeavoring to put into the psychic records during unconscious sleep.
110:5.5 (1208.4) Uyku yaşamının Düzenleyici içeriği olarak düşünmek oldukça tehlikelidir. Düzenleyiciler uyku boyunca görevlerini gerçekleştirirler; ancak, sizlerin olağan rüya deneyimleriniz, tamamiyle, fizyolojik ve psikolojik olgular bütünüdür. Benzer bir biçimde, Düzenleyiciler’in kavramsal aktarımını, fani vicdanın yönergelerine dair neredeyse sürekli ve bilinç dâhilindeki algıdan ayırmak yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bunlar, bireysel ayırt edişle ve kişisel kararla çözülmesi gerekecek sorunlardır. Ancak, bir insan varlığının; bir Düzenleyici’nin dışavurumunu tamamiyle bir insan deneyimi olduğuna inanarak reddedişindeki hatası, fani aklın bir tepkisini kutsal soyluluğun nüfuz alanına doğru yüceltişindeki akılsızlığından daha iyidir. Bir Düşünce Düzenleyicisi’nin etkisinin, her ne kadar bütüncül olmasa da büyük bir ölçüde, bir bilinç-ötesi deneyim olduğunu unutmayın. 110:5.5 (1208.4) It is extremely dangerous to postulate as to the Adjuster content of the dream life. The Adjusters do work during sleep, but your ordinary dream experiences are purely physiologic and psychologic phenomena. Likewise, it is hazardous to attempt the differentiation of the Adjusters’ concept registry from the more or less continuous and conscious reception of the dictations of mortal conscience. These are problems which will have to be solved through individual discrimination and personal decision. But a human being would do better to err in rejecting an Adjuster’s expression through believing it to be a purely human experience than to blunder into exalting a reaction of the mortal mind to the sphere of divine dignity. Remember, the influence of a Thought Adjuster is for the most part, though not wholly, a superconscious experience.
110:5.6 (1208.5) Çeşitli düzeylerde ve artarak zihinsel döngüler üzerinde sizler yükselirken, zaman zaman doğrudan bir biçimde, ancak daha fazla sıklıkla gerçekleşen bir biçimde dolaylı olarak, Düzenleyiciler ile iletişim kurarsınız. Ancak, insan aklı içerisinde ortaya çıkan her yeni kavramsallaşmanın Düzenleyici’nin yönergesi olduğunu düşünmek tehlikelidir. Daha sıklıkla, sizlerin ait olduğu düzeyin varlıklarında, Düzenleyici’nin sesi olarak kabul ettiğiniz şey, gerçekte, kendi usunuzdan kaynaklanan şeydir. Bu tehlikeli zemindir, ve her insan varlığı bu sorunları kendisi için, sahip olduğu doğal insan bilgeliği ve insan-ötesi kavrayışı uyarınca çözmek zorundadır. 110:5.6 (1208.5) In varying degrees and increasingly as you ascend the psychic circles, sometimes directly, but more often indirectly, you do communicate with your Adjusters. But it is dangerous to entertain the idea that every new concept originating in the human mind is the dictation of the Adjuster. More often, in beings of your order, that which you accept as the Adjuster’s voice is in reality the emanation of your own intellect. This is dangerous ground, and every human being must settle these problems for himself in accordance with his natural human wisdom and superhuman insight.
110:5.7 (1208.6) Bu iletişimin aracılığıyla gerçekleştirildiği insan varlığının Düzenleyicisi bu tür geniş kapsamda etkinliği; başat bir biçimde bu insanın, Düzenleyici’nin içkin mevcudiyetinin sahip olduğu her dışsal dışavuruma neredeyse bütüncül bir biçimde kayıtsız oluşu nedeniyle, memnuniyetle deneyimlemektedir. Bu kişi, bulunduğu zaman ve neslin sahip olduğu en deneyimli Düzenleyiciler’den birini barındırmaktadır; ve, yine de, bu çok yönlü Düzenleyici’nin kendi aklı içindeki mevcudiyetiyle ilişkili olgular bütününe onun gösterdiği durağan tepki, ve etkisiz ilgi, nihai sonun koruyucusu tarafından ender ve şanslı olarak addedilmiş bir tepkidir. Ve, bu bunların hepsi; hem eylemin daha yüksek nüfuz alanında bulunan Düzenleyici için hem de sağlık, verimlilik ve huzur açısından insan eşi için elverişli olarak, etkilerin elverişli bir eş güdümünü meydana getirmektedir. 110:5.7 (1208.6) The Adjuster of the human being through whom this communication is being made enjoys such a wide scope of activity chiefly because of this human’s almost complete indifference to any outward manifestations of the Adjuster’s inner presence; it is indeed fortunate that he remains consciously quite unconcerned about the entire procedure. He holds one of the highly experienced Adjusters of his day and generation, and yet his passive reaction to, and inactive concern toward, the phenomena associated with the presence in his mind of this versatile Adjuster is pronounced by the guardian of destiny to be a rare and fortuitous reaction. And all this constitutes a favorable co-ordination of influences, favorable both to the Adjuster in the higher sphere of action and to the human partner from the standpoints of health, efficiency, and tranquillity.
6. Yedi Zihinsel Döngü ^top 6. The Seven Psychic Circles ^top
110:6.1 (1209.1) Maddi bir dünya üzerinde kişilik gerçekleşiminin bütünü, fani potansiyelliğinin yedi zihinsel döngüsü üzerindeki ilerleyici üstünlük içinde sağlanmaktadır. Yedinci döngüye olan giriş, gerçek insan kişilik işlevinin başlangıcına işaret etmektedir. İlk döngünün tamamlanışı, fani varlıklın görece olgunluğu anlamına gelmektedir. Her ne kadar kâinatsal büyümenin yedi döngüsünün kat edilişi Düzenleyici ile olan bütünleşmeye denk düşmese de, bu döngüler üzerindeki üstünlük Düzenleyici bütünleşimine hazırlık niteliğindeki aşamalara olan ulaşımı simgelemektedir. 110:6.1 (1209.1) The sum total of personality realization on a material world is contained within the successive conquest of the seven psychic circles of mortal potentiality. Entrance upon the seventh circle marks the beginning of true human personality function. Completion of the first circle denotes the relative maturity of the mortal being. Though the traversal of the seven circles of cosmic growth does not equal fusion with the Adjuster, the mastery of these circles marks the attainment of those steps which are preliminary to Adjuster fusion.
110:6.2 (1209.2) Düzenleyici, göreceli fani olgunluğun kazanımı olarak — yedi döngüye olan erişimde sizlerle eşit düzeyde olan eşinizdir. Düzenleyici, yedinciden ilkine kadar sizler ile birlikte yükselmektedir, ancak yüceliğin ve bağımsız etkinliğin düzeyine fani aklın etkin eş güdümü olmadan ilerlemektedir. 110:6.2 (1209.2) The Adjuster is your equal partner in the attainment of the seven circles—the achievement of comparative mortal maturity. The Adjuster ascends the circles with you from the seventh to the first but progresses to the status of supremacy and self-activity quite independent of the active co-operation of the mortal mind.
110:6.3 (1209.3) Zihinsel döngüler ayrıcalıklı bir biçimde ussal değillerdir; ne de onlar bütünüyle morontialdır; onlar kişilik düzeyi, akıl erişimi, ruh büyümesi ve Düzenleyici uyumluluğu ile ilgilidir. Bu düzeylerin başarılı kat edilişi, kişiliğin bütünlüğünün uyumlu işlevini gerektirmektedir, sadece belli bir fazınınkini değil. Kısımların büyümesi, bütünün gerçek olgunlaşımına denk düşmemektedir; kısımlar gerçekten de maddi, ussal ve ruhsal olarak — bütüncül benlik niteliğinde — benliğin bütününün genişlemesi ölçüsünde büyümektedir. 110:6.3 (1209.3) The psychic circles are not exclusively intellectual, neither are they wholly morontial; they have to do with personality status, mind attainment, soul growth, and Adjuster attunement. The successful traversal of these levels demands the harmonious functioning of the entire personality, not merely of some one phase thereof. The growth of the parts does not equal the true maturation of the whole; the parts really grow in proportion to the expansion of the entire self—the whole self—material, intellectual, and spiritual.
110:6.4 (1209.4) Ussal doğanın gelişimi ruhsal olanınkinden daha hızlı bir biçimde ilerlediği zaman bu türden bir durum, Düşünce Düzenleyicisi ile olan iletişimi hem zor hem de tehlikeli kılmaktadır. Benzer bir biçimde, haddinden fazla gerçekleşen ruhsal gelişim, kutsal sakinin ruhsal yönergelerinin bağnaz ve sapkın bir yorumunu açığa çıkarma eğilimi göstermektedir. Ruhsal yetinin eksikliği, daha yüksek üst-bilinç düzeyinde barınan ruhsal gerçekleri bu türden maddi bir usa aktarmayı oldukça zor hale getirmektedir. Fiziksel, akılsal ve ruhsal güçlerin gelişimin üçlü bir uyumluluğunda olduğu an olarak — temiz alışkanlıklar içinde ikamet eden, istikrara kavuşmuş sinirsel enerjilere sahip ve dengeli kimyasal işlevdeki, kusursuz karardaki akla; en yüksek düzeydeki ışık ve gerçeklik, bu türden varlığın gerçek refahına en düşük düzeyde tehlike ve zarar olasılığıyla aktarılabilir. Bu türden dengeli bir büyüme vasıtasıyla insan, gezegensel ilerleyişin döngülerini, yedinciden ilkine kadar, bir bir çıkar. 110:6.4 (1209.4) When the development of the intellectual nature proceeds faster than that of the spiritual, such a situation renders communication with the Thought Adjuster both difficult and dangerous. Likewise, overspiritual development tends to produce a fanatical and perverted interpretation of the spirit leadings of the divine indweller. Lack of spiritual capacity makes it very difficult to transmit to such a material intellect the spiritual truths resident in the higher superconsciousness. It is to the mind of perfect poise, housed in a body of clean habits, stabilized neural energies, and balanced chemical function—when the physical, mental, and spiritual powers are in triune harmony of development—that a maximum of light and truth can be imparted with a minimum of temporal danger or risk to the real welfare of such a being. By such a balanced growth does man ascend the circles of planetary progression one by one, from the seventh to the first.
110:6.5 (1209.5) Düzenleyiciler her zaman sizin yanınızda ve size aittirler; ancak, nadiren onlar başka bir varlık olarak sizinle doğrudan bir biçimde konuşur. Döngü döngü sizlerin ussal kararlarınız, ahlaki tercihleriniz ve ruhsal gelişiminiz Düzenleyici’nin aklınız içindeki işlev yetisine katkıda bulunmaktadır; döngü döngü sizler bunun aracılığıyla, Düzenleyici ilişkileminin ve akıl uyumluluğunun daha alt düzeylerinden, Düzenleyici’nin bu Tanrı-arayan akıl-ruhun evrimleşen bilinci üzerindeki berraklığı ve yargıyı derinleştirerek nihai sona dair imgelemlerini artan bir biçimde aktarabilmesi için, yükselmektesiniz. 110:6.5 (1209.5) The Adjusters are always near you and of you, but rarely can they speak directly, as another being, to you. Circle by circle your intellectual decisions, moral choosings, and spiritual development add to the ability of the Adjuster to function in your mind; circle by circle you thereby ascend from the lower stages of Adjuster association and mind attunement, so that the Adjuster is increasingly enabled to register his picturizations of destiny with augmenting vividness and conviction upon the evolving consciousness of this God-seeking mind-soul.
110:6.6 (1210.1) Verdiğiniz her kadar Düzenleyici’nin işlevini ya sekteye uğratmakta ya da onu kolaylaştırmaktadır; benzer bir biçimde, bahse konu bu kararlar, insan kazanımının döngüleri içindeki ilerleyişini belirlemektedir. Buhranla ilişkisi olarak bir kararın yüceliği, döngüyü aşma etkisi ile derin bir bağlantı içindedir; yine de, kararlı tekrarlar olarak devamlı bir biçimde tekrar eden nitelikte kararların sayısı aynı zamanda, bu türden tepkilerin alışkanlık oluşturma kesinliği için temel teşkil etmektedir. 110:6.6 (1210.1) Every decision you make either impedes or facilitates the function of the Adjuster; likewise do these very decisions determine your advancement in the circles of human achievement. It is true that the supremacy of a decision, its crisis relationship, has a great deal to do with its circle-making influence; nevertheless, numbers of decisions, frequent repetitions, persistent repetitions, are also essential to the habit-forming certainty of such reactions.
110:6.7 (1210.2) İnsan ilerleyişinin yedi düzeyini tamı tamına tanımlama zordur; zira, bu düzeyler kişiseldir; onlar her bireye göre değişkenlik göstermekte olup, göründüğü kadarıyla her insan varlığının büyüme yetkinliği tarafından belirlenir. Kâinatsal evrimin bu düzeyleri üzerindeki üstünlük üç şekilde kendisini gösterir: 110:6.7 (1210.2) It is difficult precisely to define the seven levels of human progression, for the reason that these levels are personal; they are variable for each individual and are apparently determined by the growth capacity of each human being. The conquest of these levels of cosmic evolution is reflected in three ways:
110:6.8 (1210.3) 1. Düzenleyici uyumluluğu: Ruhsallaşan akıl, döngü erişimi ölçüsünde Düzenleyici mevcudiyetine yaklaşır. 110:6.8 (1210.3) 1. Adjuster attunement. The spiritizing mind nears the Adjuster presence proportional to circle attainment.
110:6.9 (1210.4) 2. Ruh evrimi. Morontia ruhunun ortaya çıkışı, döngü üstünlüğünün kapsamı ve derinliğine işaret etmektedir. 110:6.9 (1210.4) 2. Soul evolution. The emergence of the morontia soul indicates the extent and depth of circle mastery.
110:6.10 (1210.5) 3. Kişilik gerçekliği. Benlik gerçekliğinin düzeyi, doğrudan bir biçimde, döngü üstünlüğü tarafından belirlenir. Kişiler, fani mevcudiyetin yedinci düzeyinden birincisine yükselirlerken daha gerçek hale gelirler. 110:6.10 (1210.5) 3. Personality reality. The degree of selfhood reality is directly determined by circle conquest. Persons become more real as they ascend from the seventh to the first level of mortal existence.
110:6.11 (1210.6) Döngüler kat edilirken, maddi evrimin evladı ölümsüz potansiyelliğin olgun insanına doğru büyümektedir. Bir yedinci döngü unsurunun en ilkel haldeki doğasının belirgin olmayan gerçekliği, yerel bir evren vatandaşının ortaya çıkış halindeki morontia doğasının daha açık dışavurumuna yerini bırakmaktadır. 110:6.11 (1210.6) As the circles are traversed, the child of material evolution is growing into the mature human of immortal potentiality. The shadowy reality of the embryonic nature of a seventh circler is giving way to the clearer manifestation of the emerging morontia nature of a local universe citizen.
110:6.12 (1210.7) Her ne kadar yedi düzeyi, veya zihinsel döngüyü, tamamı tamına tanımlamak imkânsız olsa da, olgunluğun gerçekleşimine ait bu aşamaların en alt ve en düzey sınırlarını belirtmek kabul edilebilir niteliktedir: 110:6.12 (1210.7) While it is impossible precisely to define the seven levels, or psychic circles, of human growth, it is permissible to suggest the minimum and maximum limits of these stages of maturity realization:
110:6.13 (1210.8) Yedinci döngü. Bu düzeye; insan varlıkları kişisel tercihin, bireysel kararın, ahlaki sorumluluğun güçlerine ek olarak ruhsal bireyselliğin erişimi için yetkinliği geliştirdikleri zaman giriş yapılır. Bu faz; bilgeliğin ruhaniyetinin yönlendirişi altında yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin bütünleşmiş faaliyetine, Kutsal Ruhaniyet’in etkisi içinde fani yaratılmışın döngüselleştirilimine, ve bir Düşünce Düzenleyicisi’nin fani akıl içindeki algısıyla birlikte Urantia üzerinde Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin ilk işlevselliğine işaret etmektedir. Yedinci Döngü’ye olan giriş bir fani yaratılmışı, yerel evrenin bir vatandaşı olmak için tamamiyle potansiyel taşıyan hale getirmektedir. 110:6.13 (1210.8) The seventh circle. This level is entered when human beings develop the powers of personal choice, individual decision, moral responsibility, and the capacity for the attainment of spiritual individuality. This signifies the united function of the seven adjutant mind-spirits under the direction of the spirit of wisdom, the encircuitment of the mortal creature in the influence of the Holy Spirit, and, on Urantia, the first functioning of the Spirit of Truth, together with the reception of a Thought Adjuster in the mortal mind. Entrance upon the seventh circle constitutes a mortal creature a truly potential citizen of the local universe.
110:6.14 (1210.9) Üçüncü döngü. Düzenleyici’nin faaliyeti, insan yükselicisi üçüncü aşamaya eriştikten ve nihai sonun kişisel nitelikteki bir yüksek melek koruyucusunu aldıktan sonra çok daha etkin hale gelir. Her ne kadar orada Düzenleyici ve yüksek melek koruyucusu arasında görünür hiçbir çaba sergileyişi olmasa da, yine de, kişisel nitelikteki yüksek meleksel yardımcının görevlendirişinin sonrasında kâinatsal kazanım ve ruhsal gelişimin tüm fazları içinde gözlemlenebilecek oldukça belirgin bir gelişim bulunmaktadır. Üçüncü döngü erişildiğinde Düzenleyici, maddi yaşam ömrünün geriye kalan süreci boyunca geri kalan döngülerdeki üstünlüğü gerçekleştirmek ve doğal ölümün benzersiz birlikteliği ayrıştırmasından önce kutsal-insan ilişkilemin nihai aşamasına erişmek için insanın aklını morontiasal hale getirmeye çabalamaktadır. 110:6.14 (1210.9) The third circle. The Adjuster’s work is much more effective after the human ascender attains the third circle and receives a personal seraphic guardian of destiny. While there is no apparent concert of effort between the Adjuster and the seraphic guardian, nonetheless there is to be observed an unmistakable improvement in all phases of cosmic achievement and spiritual development subsequent to the assignment of the personal seraphic attendant. When the third circle is attained, the Adjuster endeavors to morontiaize the mind of man during the remainder of the mortal life span, to make the remaining circles, and achieve the final stage of the divine-human association before natural death dissolves the unique partnership.
110:6.15 (1210.10) İlk döngü. Düzenleyici, olağan bir biçimde; siz ilerleyici fani kazanımın ilk ve nihai aşamasına erişene kadar sizinle doğrudan ve anında konuşamaz. Bu aşama; maddi bedenin yapısal teçhizatlarından evrimleşen morontia ruhunun özgürleştirilişinden önce, insan deneyimi içindeki akıl-Düzenleyici ilişkisinin olası en yüksek düzeydeki gerçekleşimini temsil etmektedir. Akıl, duygular ve kâinatsal kavrayış ile ilgili olarak ilk zihinsel döngünün bu kazanımı, insan deneyimi içinde maddi akıl ve ruhani Düzenleyici’nin birbirlerine en yaklaştığı düzeydir. 110:6.15 (1210.10) The first circle. The Adjuster cannot, ordinarily, speak directly and immediately with you until you attain the first and final circle of progressive mortal achievement. This level represents the highest possible realization of mind-Adjuster relationship in the human experience prior to the liberation of the evolving morontia soul from the habiliments of the material body. Concerning mind, emotions, and cosmic insight, this achievement of the first psychic circle is the nearest possible approach of material mind and spirit Adjuster in human experience.
110:6.16 (1211.1) Muhtemel bir biçimde fani ilerleyişin bu zihinsel döngüleri; ortaya çıkış halindeki evrimsel ruhun Yüce Varlık ile başlangıçsal ilişkisinin morontia bilincine olan ilerleyici yaklaşıma ait mevcut anlam kavrayışları ve değer farkındalıkları niteliğinde — kâinatsal düzeyler olarak daha iyi ifade edilebilir. Ve, tam da bu ilişki, fani akıl için kâinatsal döngülerin önemini bütünüyle açıklamayı sonsuza kadar imkânsız hale getirmektedir. Bu döngü erişimleri yalnızca göreceli bir biçimde Tanrı-bilinci ile ilişkilidir. Yedinci veya altıncı döngü unsuru tıpkı ikinci veya birinci döngü unsuru kadar — evlatlık bilincinde olarak — gerçek anlamıyla Tanrı’yı bilen düzeyde olabilir; ancak, bu türden daha alt döngü varlıkları, kâinatsal vatandaşlık olarak Yüce Varlık ile olan deneyimsel ilişkinin çok daha az bilincindedir. Bu kâinatsal döngülere erişim malikâne dünyaları üzerinde yükseliş unsurlarının deneyiminin bir parçası haline, eğer doğal ölümden önce bu türden kazanımda başarısız olurlarsa gelecektir. 110:6.16 (1211.1) Perhaps these psychic circles of mortal progression would be better denominated cosmic levels—actual meaning grasps and value realizations of progressive approach to the morontia consciousness of initial relationship of the evolutionary soul with the emerging Supreme Being. And it is this very relationship that makes it forever impossible fully to explain the significance of the cosmic circles to the material mind. These circle attainments are only relatively related to God-consciousness. A seventh or sixth circler can be almost as truly God-knowing—sonship conscious—as a second or first circler, but such lower circle beings are far less conscious of experiential relation to the Supreme Being, universe citizenship. The attainment of these cosmic circles will become a part of the ascenders’ experience on the mansion worlds if they fail of such achievement before natural death.
110:6.17 (1211.2) İnancın güdüsü, insanın Tanrı ile olan evlatlığına dair bütüncül farkındalığı deneyimsel kılmaktadır; ancak, kararların yerine getirilişi olarak eylem, Yüce Varlık’ın kâinatsal mevcudiyeti ile olan ilerleyici kan bağının bilincine evrimsel erişim için temel niteliktedir. İnanç, ruhsal dünya içinde potansiyellikleri mevcudiyetlere dönüştürür; ancak, potansiyellikler, sadece tercih-deneyiminin gerçekleşimiyle Yüce’nin sınırlı nüfuz alanlarında mevcudiyetler haline gelir. Ancak, Tanrı’nın iradesini gerçekleştirmeyi tercih etmek; ruhsal inancı kişilik eylemindeki maddi kararlar ile birleştirir, ve, böylece, Tanrı-açlığının insan ve maddi kaldıracının daha etkili bir işlevi için kutsal ve ruhsal bir dayanak noktası sağlar. Maddi ve ruhsal kuvvetlerin bu türden bilge bir eş güdümü, hem Yüce’nin kâinatsal gerçekleşimini hem de Cennet İlahiyatları’nın morontia kavrayışını fazlasıyla çoğaltır. 110:6.17 (1211.2) The motivation of faith makes experiential the full realization of man’s sonship with God, but action, completion of decisions, is essential to the evolutionary attainment of consciousness of progressive kinship with the cosmic actuality of the Supreme Being. Faith transmutes potentials to actuals in the spiritual world, but potentials become actuals in the finite realms of the Supreme only by and through the realization of choice-experience. But choosing to do the will of God joins spiritual faith to material decisions in personality action and thus supplies a divine and spiritual fulcrum for the more effective functioning of the human and material leverage of God-hunger. Such a wise co-ordination of material and spiritual forces greatly augments both cosmic realization of the Supreme and morontia comprehension of the Paradise Deities.
110:6.18 (1211.3) Kâinatsal döngüler üzerindeki üstünlük, yüce anlamların kavranılışı olarak morontia ruhunun niceliksel büyümesi ile ilgilidir. Ancak, bu ölümsüz ruhun niteliksel düzeyi, tamamiyle; fani insanın ebedi Tanrı’nın bir evladı oluşuna dair Cennet-potansiyel gerçeklik-değerine olan yaşayan inancın bütüncül kavrayışına bağlıdır. Bu nedenle, bir yedinci döngü unsuru, tıpkı ikinci veya hatta birinci döngü unsurunun gerçekleştirdiği gibi, kâinatsal büyümenin daha ileri niceliksel gerçekleşimine erişmek için malikâne dünyasına devam eder. 110:6.18 (1211.3) The mastery of the cosmic circles is related to the quantitative growth of the morontia soul, the comprehension of supreme meanings. But the qualitative status of this immortal soul is wholly dependent on the grasp of living faith upon the Paradise-potential fact-value that mortal man is a son of the eternal God. Therefore does a seventh circler go on to the mansion worlds to attain further quantitative realization of cosmic growth just as does a second or even a first circler.
110:6.19 (1211.4) Kâinatsal-döngü erişimi ile mevcut ruhsal nitelikteki dini deneyim arasında yalnızca dolaylı bir ilişki bulunmaktadır; bu türden erişimler, karşılıklı ve bu nedenle karşılıklı olarak yarar sağlayan türdedir. Tamamiyle ruhsal olan gelişimin gezegensel nitelikli maddi büyüme ile çok az ilişkisi olabilir, ancak, döngü erişimi her zaman, insan başarısının ve fani kazanımın potansiyelini çoğaltmaktadır. 110:6.19 (1211.4) There is only an indirect relation between cosmic-circle attainment and actual spiritual religious experience; such attainments are reciprocal and therefore mutually beneficial. Purely spiritual development may have little to do with planetary material prosperity, but circle attainment always augments the potential of human success and mortal achievement.
110:6.20 (1211.5) Yedinciden üçüncü döngüye kadar; deneyimin morontia düzeylerine olan ileri düzey tanışma için hazırlık niteliğindeki maddi yaşam işleyiş düzenlerinin gerçekliklerine olan bağlılıktan fani aklı ayırma görevi içinde, yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin çoğalmış ve bütünleşmiş faaliyeti ortaya çıkar. Üçüncü döngüden itibaren, emir-yardımcı etkisi ilerleyen bir biçimde azalmaktadır. 110:6.20 (1211.5) From the seventh to the third circle there occurs increased and unified action of the seven adjutant mind-spirits in the task of weaning the mortal mind from its dependence on the realities of the material life mechanisms preparatory to increased introduction to morontia levels of experience. From the third circle onward the adjutant influence progressively diminishes.
110:6.21 (1211.6) Yedi döngü; bir kişilik deneyimi olarak, en yüksek düzeydeki bütüncül hayvansal düzeyden öz bilincin en düşük düzeydeki mevcut ilişkisel nitelikteki morontia düzeyine kadar uzanan fani deneyiminden meydana gelir. İlk kâinatsal döngü üzerindeki üstünlük; morontia-öncesi fani olgunluğa olan erişimi simgelemekte, ve, insan kişiliği içindeki akıl eyleminin ayrıcalıklı bir etkisi olarak emir-yardımcı akıl-ruhaniyetlerinin bütünleştirici hizmetinin sonlanışı anlamına gelir. İlk döngünün ötesinde akıl artan bir biçimde; kâinatsal aklın bütünleşmiş hizmeti ve yerel bir evrenin Yaratıcı Ruhaniyeti’nin emir-yardımcı-ötesi bahşedilmişliği olarak, evrimin morontia aşamasının usuna uyumlu hale gelir. 110:6.21 (1211.6) The seven circles embrace mortal experience extending from the highest purely animal level to the lowest actual contactual morontia level of self-consciousness as a personality experience. The mastery of the first cosmic circle signalizes the attainment of premorontia mortal maturity and marks the termination of the conjoint ministry of the adjutant mind-spirits as an exclusive influence of mind action in the human personality. Beyond the first circle, mind becomes increasingly akin to the intelligence of the morontia stage of evolution, the conjoined ministry of the cosmic mind and the superadjutant endowment of the Creative Spirit of a local universe.
110:6.22 (1212.1) Düzenleyiciler’in bireysel süreçleri içindeki büyük dönemler: ilk olarak, insan öznesinin üçüncü zihinsel döngüyü kırdığındaki, böylece (eğer sakin hali hazırda bu bağımsız etkinlikte bulunmamaktaysa) Görüntüleyici’nin özgür etkinliğini ve artan işlev kapsamını teminat altında aldığındaki anlar; daha sonra, insan eşinin ilk fiziksel döngüye eriştiğindeki, ve bunun aracılığıyla onların ikisinin, en azından belirli bir düzeyde, karşılıklı iletişimde bulunmaya yetkin hale geldiklerindeki anlar; ve, son olarak onların nihai ve ebedi bir biçimde bütünleştiklerindeki anlardır. 110:6.22 (1212.1) The great days in the individual careers of Adjusters are: first, when the human subject breaks through into the third psychic circle, thus insuring the Monitor’s self-activity and increased range of function (provided the indweller was not already self-acting); then, when the human partner attains the first psychic circle, and they are thereby enabled to intercommunicate, at least to some degree; and last, when they are finally and eternally fused.
7. Ölümsüzlüğe Erişim ^top 7. The Attainment of Immortality ^top
110:7.1 (1212.2) Yedi kâinatsal döngüye olan erişim, Düzenleyici bütünlüğüne denk düşmemektedir. Urantia üzerinde yaşayan döngülerine erişmiş birçok fani bulunmaktadır; ancak, bütünleşme, Düşünce Düzenleyici içinde ikamet ettiği haliyle Tanrı’nın iradesi ile fani iradesinin nihai ve bütüncül bir uyumluluğuna olan erişim niteliğinde, başka diğer büyük ve ulvi ruhsal kazanımlara bağlıdır. 110:7.1 (1212.2) The achievement of the seven cosmic circles does not equal Adjuster fusion. There are many mortals living on Urantia who have attained their circles; but fusion depends on yet other greater and more sublime spiritual achievements, upon the attainment of a final and complete attunement of the mortal will with the will of God as it is resident in the Thought Adjuster.
110:7.2 (1212.3) Bir insan varlığı kâinatsal erişimin döngülerini tamamladığında, ve buna ilaveten, fani iradesinin nihai tercihi, evrimsel ve fiziksel yaşam boyunca Düzenleyici’nin insan kişiliği ile morontia ruhunu özdeşleştirmesine izin verdiğinde, sonuçsal olarak ruh ve Düzenleyici’nin bu tür tamamlanmış irtibatları malikâne dünyalarına bağımsız olarak devam eder, ve Düzenleyici’nin morontia ruhu ile olan derhal gerçekleştirilecek bütünleşmesini sağlayan emir Uversa’dan verilir. Fiziksel yaşam boyunca bu bütünleşme anlık bir biçimde maddi bedeni tüketir; bu türden bir olaya şahit olacak insan varlıkları, yalnızca aktarılan faninin “ateşin atlıları içinde” gözden kaybolduklarını gözlemlerler. 110:7.2 (1212.3) When a human being has completed the circles of cosmic achievement, and further, when the final choosing of the mortal will permits the Adjuster to complete the association of human identity with the morontial soul during evolutionary and physical life, then do such consummated liaisons of soul and Adjuster go on independently to the mansion worlds, and there is issued the mandate from Uversa which provides for the immediate fusion of the Adjuster and the morontial soul. This fusion during physical life instantly consumes the material body; the human beings who might witness such a spectacle would only observe the translating mortal disappear “in chariots of fire.”
110:7.3 (1212.4) Urantia’dan özneleri aktarılmış Düzenleyiciler’in büyük kısmı, yüksek düzeyde deneyim sahibi ve diğer âlemler üzerinde sayısız fanilerin daha önceki sakinleri olarak görevde bulunmuş geçmişe sahiptirler. Düzenleyiciler’in, ödünç verme düzeyine ait gezegenler üzerinde değerli ikamet etme deneyimi kazandıklarını unutmayın; bu, Düzenleyiciler’in yalnızca, ileri düzeydeki faaliyet için deneyimi kazanmak amacıyla kurtuluşta başarısız olan bu fanilerde ikamet ettiği anlamına gelmemektedir. 110:7.3 (1212.4) Most Adjusters who have translated their subjects from Urantia were highly experienced and of record as previous indwellers of numerous mortals on other spheres. Remember, Adjusters gain valuable indwelling experience on planets of the loan order; it does not follow that Adjusters only gain experience for advanced work in those mortal subjects who fail to survive.
110:7.4 (1212.5) Fani bütünleşmesini takiben Düzenleyiciler, sizlerin nihai sonunuzu ve deneyiminizi paylaşır; onlar sizdir. Ölümsüz morontia ruhu ve birliktelik halinde bulunan Düzenleyici’nin bütünleşmesinden sonra, bir bireyin sahip olduğu deneyimlerin tümü ve değerlerin tümü, nihai olarak; ikisinin gerçek anlamda tek bir bütünlük oluşturacağı düzeyde, diğerinin iyelikleri haline gelir. Belirli bir açıdan, bu yeni varlık, ebedi geleceğe ek olarak ebedi geçmişe aittir. Kurtuluş halindeki ruh içerisinde bir zamanlar insan olan her şey ve deneyimsel olarak kutsal olan her şey bu aşamada, yeni ve sürekli yükseliş halinde bulunan kâinat kişiliğinin mevcut iyeliği haline gelir. Ancak, her evren düzeyi üzerinde Düzenleyici yeni yaratılmışa yalnızca, bu düzey için anlamlı ve onun için değer taşıyan nitelikleri bahşedebilmektedir. Bir Düzenleyici’nin bahşedilişinin en son düzeyine kadar kullanılışının bir durumu olarak, kutsal Görüntüleyici ile olan bir mutlak bir bütünlük haline; bu kutsal armağanların her durumdaki kaynağı niteliğindeki ruhaniyetlerin Yaratıcısı olarak Kâinatın Yaratıcısı’na olan nihai erişimin sonrasında ebediyette ulaşılabilir. 110:7.4 (1212.5) Subsequent to mortal fusion the Adjusters share your destiny and experience; they are you. After the fusion of the immortal morontia soul and the associated Adjuster, all of the experience and all of the values of the one eventually become the possession of the other, so that the two are actually one entity. In a certain sense, this new being is of the eternal past as well as for the eternal future. All that was once human in the surviving soul and all that is experientially divine in the Adjuster now become the actual possession of the new and ever-ascending universe personality. But on each universe level the Adjuster can endow the new creature only with those attributes which are meaningful and of value on that level. An absolute oneness with the divine Monitor, a complete exhaustion of the endowment of an Adjuster, can only be achieved in eternity subsequent to the final attainment of the Universal Father, the Father of spirits, ever the source of these divine gifts.
110:7.5 (1212.6) Evrimleşen ruh ile kutsal Düzenleyici nihai ve ebedi bir biçimde bütünleştiği zaman, her biri diğerinin deneyimlenebilen niteliklerinin tümünü kazanmaktadır. Bu eş güdüm kişiliği, kökensel fani aklı ve daha sonra ikamet eden morontia ruhu tarafından bir zamanlar sahip olunan kurtuluşun deneyimsel hafızasının tümünü elinde bulundurmaktadır; ve, buna ek olarak bu potansiyel kesinlik unsuru, zamanın tümündeki fani ikametleri boyunca Düzenleyici’nin sahip olduğu deneyimsel hafızayı bünyesinde barındırmaktadır. Ancak, bir Düzenleyici için, kutsal Görüntüleyici’nin geçmişin ebediyetinden ileri doğru taşıdığı anlamlar ve değerler ile kişilik birlikteliğini giderek çok daha bütüncül bir biçimde bahşetmesi bir gelecek ebediyeti alacaktır. 110:7.5 (1212.6) When the evolving soul and the divine Adjuster are finally and eternally fused, each gains all of the experiencible qualities of the other. This co-ordinate personality possesses all of the experiential memory of survival once held by the ancestral mortal mind and then resident in the morontia soul, and in addition thereto this potential finaliter embraces all the experiential memory of the Adjuster throughout the mortal indwellings of all time. But it will require an eternity of the future for an Adjuster ever completely to endow the personality partnership with the meanings and values which the divine Monitor carries forward from the eternity of the past.
110:7.6 (1213.1) Ancak, Urantialılar’ın geniş çaplı çoğunluğunda Düzenleyiciler, ölümün özgürleştiriciliğinin varışını sabırlı bir biçimde beklemek zorundadır; mevcudiyete ait maddi düzeyiniz içinde içkin olan enerji işleyiş biçimlerinin ve kimyasal kuvvetlerin neredeyse bütüncül baskınlığından ortaya çıkış halindeki ruhun özgürleştirilmesini beklemek zorundadır. Düzenleyicileriniz ile iletişim kurmada deneyimlediğiniz başat zorluk, tam da bahse konu bu içkin maddi doğadan meydana gelmektedir. Çok az sayıdaki fani gerçek düşünürlerdir; sizler ruhsal bir biçimde, kutsal Düzenleyiciler ile elverişli irtibat düzeyine doğru akıllarınızı geliştirmemekte ve düzen altına almamaktasınız. İnsan aklının kulağı; Düzenleyiciler’in, bağışlamaların Yaratıcısı’ndan kökenini alan derin sevgiye ait kâinatsal yayınların çok çeşitli iletilerini çevirdiği ruhsal ricalara neredeyse sağırdır. Düzenleyici; fiziksel doğalarınızda içkin olan kimyasal ve elektriksel kuvvetler tarafından tamamiyle baskın konumdaki hayvansal bir akıl içinde, bu ilham verici yönlendirmeleri oturtmayı neredeyse imkânsız bulmaktadır. 110:7.6 (1213.1) But with the vast majority of Urantians the Adjuster must patiently await the arrival of death deliverance; must await the liberation of the emerging soul from the well-nigh complete domination of the energy patterns and chemical forces inherent in your material order of existence. The chief difficulty you experience in contacting with your Adjusters consists in this very inherent material nature. So few mortals are real thinkers; you do not spiritually develop and discipline your minds to the point of favorable liaison with the divine Adjusters. The ear of the human mind is almost deaf to the spiritual pleas which the Adjuster translates from the manifold messages of the universal broadcasts of love proceeding from the Father of mercies. The Adjuster finds it almost impossible to register these inspiring spirit leadings in an animal mind so completely dominated by the chemical and electrical forces inherent in your physical natures.
110:7.7 (1213.2) Düzenleyiciler, insan aklı ile iletişimde bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadırlar; ancak, onlar, hayvan direncini kırmaya ve doğrudan bir biçimde sizinle iletişimde bulunmaya yetkin olmadıkları süreç süresince gerçekleşen sessiz ikametlerinin uzun yılları boyunca sabırlı olmak zorundadırlar. Düşünce Düzenleyicileri hizmetin ölçeğinde daha fazla yükseldikçe, daha etkin hale gelmektedirler. Ancak, onlar sizleri beden içerisinde hiçbir zaman; malikâne dünyaları üzerinde akıl akıla kavrayacağınız zaman gerçekleştirecekleri gibi, belli bir düzeydeki bütüncül, anlayışlı ve hislerini dışa vuran şefkatle karşılamayacaklardır. 110:7.7 (1213.2) Adjusters rejoice to make contact with the mortal mind; but they must be patient through the long years of silent sojourn during which they are unable to break through animal resistance and directly communicate with you. The higher the Thought Adjusters ascend in the scale of service, the more efficient they become. But never can they greet you, in the flesh, with the same full, sympathetic, and expressionful affection as they will when you discern them mind to mind on the mansion worlds.
110:7.8 (1213.3) Fani yaşam boyunca maddi beden ve akıl sizleri Düzenleyiciniz’den koparmakta ve özgür iletişimi engellemektedir; ebedi bütünleşmeden sonra gerçekleşecek bir biçimde ölümü takiben siz ve Düzenleyici, farklı varlıklar olarak ayırt edilemez nitelikte — bir bütündür; ve, bu nedenle, orada, anladığınız türden bir iletişime hiçbir ihtiyaç bulunmamaktadır. 110:7.8 (1213.3) During mortal life the material body and mind separate you from your Adjuster and prevent free communication; subsequent to death, after the eternal fusion, you and the Adjuster are one—you are not distinguishable as separate beings—and thus there exists no need for communication as you would understand it.
110:7.9 (1213.4) Düzenleyici’nin sesi sürekli olarak içinizde bulunurken, sizlerin çoğu bir yaşam süreci boyunca onu çok az durumda duyacaktır. Erişimin üçüncü ve ikinci döngüleri altındaki insan varlıkları nadiren; yüce arzunun anları, yüce bir durum ve yüce bir kararın sonucunda gerçekleşen bir gelişim dışında Düzenleyiciler’in doğrudan sesini duyacaktır. 110:7.9 (1213.4) While the voice of the Adjuster is ever within you, most of you will hear it seldom during a lifetime. Human beings below the third and second circles of attainment rarely hear the Adjuster’s direct voice except in moments of supreme desire, in a supreme situation, and consequent upon a supreme decision.
110:7.10 (1213.5) Nihai sonun bir adayına ait fani akıl ile gezegensel yüksek denetimciler arasında bir iletişim kurmaya çalışma ve bu iletişimi gerçekleştirme süreci boyunca ikamet eden Düzenleyici, fani eşe bir iletiyi aktarabilmesi mümkün olacak konuma getirilir. Çok da uzun olmayan bir süre önce Urantia üzerinde bu türden bir ileti, bağımsız bir Düzenleyici tarafından nihai sonun yedek birliklerine ait bir üye olan insan birlikteliğine aktarılmıştı. Bu ileti şu kelimelerin öncülüğünde aktarılmıştı: “Ve, şimdi, koruyucu bağlılığımın öznesine zarar vermeden ve onu tehlike altına almadan, ve, yıkıcı bir biçimde uyarıcı veya şevk kırıcı olma amacında bulunmadan, ona olan bu ricamı benim için kayıt altına al.” Bunun sonrasında güzel bir biçimde dokunaklı ve ilgi çekici bir uyarı gerçekleşti. Diğer şeyler ile birlikte Düzenleyici, şunların ricasında bulundu: “o bana daha sadık bir biçimde içten eş güdümünde bulunsun, daha istekli bir biçimde ikametimin görevlerine göğüs gersin, daha sadık bir biçimde görevlendirilmemin gerektirdikleri şeylerin bütününü yerine getirsin, daha sabırlı bir biçimde benim tercih etmiş olduğum sınavlardan geçsin, daha kararlı ve daha istekli bir biçimde seçtiğim yolda ilerlesin, benim bitmek bilmeyen çabalarımın bir sonucu olarak kazanılacak şeyde daha alçak gönüllü bir biçimde kendi katkısını görse — ikamet ettiğim insana uyarımı böyle aktar. Onun üzerine ben, kutsal bir ruhaniyetin yüce bağlılığını ve şefkatini bahşediyorum. Ve, derinden sevdiğim özneme; en son dünya mücadelesinin tamamlandığı an olan en sonuna kadar bilgelikle ve güçle faaliyet göstereceğimi, benim kişilik görevime sadık kalacağımı da ilet. Ve, ben ondan, kurtuluşa ermesini, beni hayal kırıklığına uğratmamasını, sabırlı ve yoğun mücadelemin armağanından beni mahrum bırakmamasını derinden talep etmekteyim. Kişiliği kazanmamız insan iradesine bağlıdır. Döngüden döngüye ben sabırla bu insan aklında yükseldim, ve, ben, türümün başının onayını kazanmakta olduğuma dair tasdike sahibim. Döngüden döngüye değerlendirilmekteyim. Ben, nihai sonun çağrısını keyifle ve hiçbir endişe taşımadan beklemekteyim; ben, Zamanın Ataları’nın mahkemelerine her şeyi sunmaya hazırım.” 110:7.10 (1213.5) During the making and breaking of a contact between the mortal mind of a destiny reservist and the planetary supervisors, sometimes the indwelling Adjuster is so situated that it becomes possible to transmit a message to the mortal partner. Not long since, on Urantia, such a message was transmitted by a self-acting Adjuster to the human associate, a member of the reserve corps of destiny. This message was introduced by these words: “And now, without injury or jeopardy to the subject of my solicitous devotion and without intent to overchastise or discourage, for me, make record of this my plea to him.” Then followed a beautifully touching and appealing admonition. Among other things, the Adjuster pleaded “that he more faithfully give me his sincere co-operation, more cheerfully endure the tasks of my emplacement, more faithfully carry out the program of my arrangement, more patiently go through the trials of my selection, more persistently and cheerfully tread the path of my choosing, more humbly receive credit that may accrue as a result of my ceaseless endeavors—thus transmit my admonition to the man of my indwelling. Upon him I bestow the supreme devotion and affection of a divine spirit. And say further to my beloved subject that I will function with wisdom and power until the very end, until the last earth struggle is over; I will be true to my personality trust. And I exhort him to survival, not to disappoint me, not to deprive me of the reward of my patient and intense struggle. On the human will our achievement of personality depends. Circle by circle I have patiently ascended this human mind, and I have testimony that I am meeting the approval of the chief of my kind. Circle by circle I am passing on to judgment. I await with pleasure and without apprehension the roll call of destiny; I am prepared to submit all to the tribunals of the Ancients of Days.”
110:7.11 (1214.1) [Orvonton’un bir Yalnız İleticisi tarafından sunulmuştur.] 110:7.11 (1214.1) [Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]