109. Makale Paper 109
Kâinat Yaratılmışları ile Düzenleyiciler’in İlişkisi Relation of Adjusters to Universe Creatures
109:0.1 (1195.1) DÜŞÜNCE Düzenleyicileri, evren sürecinin çocuklarıdır; ve, bakir Düzenleyiciler, gerçekten de, fani yaratılmışlar büyüyüp gelişirken, deneyim kazanmak zorundadır. İnsan çocuğunun kişiliği evrimsel varoluşun mücadeleleri için genişlerken, benzer bir biçimde Düzenleyici, yükselen yaşamın bir sonraki aşamasının hazırlıklarında yetişmektedir. Çocuk; öncül çocukluğun toplumsal ve oyun yaşamı vasıtasıyla ergenlik etkinlikleri için çok yönlü uyumluluğu kazanırken, benzer bir biçimde ikamet eden Düzenleyici, hazırlıksal fani tasarımı katkısıyla ve morontia süreci ile ilgili olan etkinliklerine hazırlanarak kâinatsal yaşamın bir sonraki aşaması için yeti kazanır. İnsan mevcudiyeti, gelecek bir yaşamın artan sorumluluklarına ve daha fazla olan imkânlarına hazırlamada Düzenleyici tarafından etkin bir biçimde kullanılan bir uygulama sürecini oluşturmaktaydı. Ancak, Düzenleyici’nin çabaları, her ne kadar sizin içinizde yaşasa da, geçici yaşamın ve gezegensel mevcudiyetin olaylarıyla çok daha fazla ilgili değildir. Bugün Düşünce Düzenleyicileri, geçmişte olduğu gibi, insan varlıklarının evrimleşen akıllarda kâinat sürecinin gerçeklerine hazırlanmaktadırlar. 109:0.1 (1195.1) THE Thought Adjusters are the children of the universe career, and indeed the virgin Adjusters must gain experience while mortal creatures grow and develop. As the personality of the human child expands for the struggles of evolutionary existence, so does the Adjuster wax great in the rehearsals of the next stage of ascending life. As the child acquires adaptative versatility for his adult activities through the social and play life of early childhood, so does the indwelling Adjuster achieve skill for the next stage of cosmic life by virtue of the preliminary mortal planning and rehearsing of those activities which have to do with the morontia career. Human existence constitutes a period of practice which is effectively utilized by the Adjuster in preparing for the increased responsibilities and the greater opportunities of a future life. But the Adjuster’s efforts, while living within you, are not so much concerned with the affairs of temporal life and planetary existence. Today, the Thought Adjusters are, as it were, rehearsing the realities of the universe career in the evolving minds of human beings.
1. Düzenleyiciler’in Gelişimi ^top 1. Development of Adjusters ^top
109:1.1 (1195.2) Bakir Düzenleyiciler’in Divinington’dan dışarı doğru gönderilmelerinden önce, onların hazırlanmaları ve gelişimleri için kapsamlı ve detaylı bir tasarım bulunmalıdır; ancak, biz bununla ilgili çok fazla şey bilmemekteyiz. Orada aynı zamanda kuşkusuz bir biçimde, fani ilişkilemin yeni görevlerine atılmalarından önce Düzenleyiciler’in ikamet etme deneyimine yeniden hazırlanmaları için geniş çaplı bir düzen bulunmaktadır; ancak, yine, bu bilginin detaylarına tam olarak sahip değiliz. 109:1.1 (1195.2) There must be a comprehensive and elaborate plan for the training and development of virgin Adjusters before they are sent forth from Divinington, but we really do not know very much about it. There undoubtedly also exists an extensive system for retraining Adjusters of indwelling experience before they embark upon new missions of mortal association, but, again, we do not actually know.
109:1.2 (1195.3) Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler tarafından bana; Görüntüleyici’nin ikamet ettiği bir faninin kurtuluşta başarısız olduğu her durumda, Düzenleyici Divinington’a geri döndüğünde, kapsamlı bir eğitime katıldığı aktarılmıştır. Bu ilave eğitim; bir insan varlığında ikamet etme deneyimi tarafından mümkün kılınmış olup, her durumda, bahse konu Düzenleyici zamanın evrimsel dünyalarına tutsaklığa gönderilmeden önce aktarılır. 109:1.2 (1195.3) I have been told by Personalized Adjusters that every time a Monitor-indwelt mortal fails of survival, when the Adjuster returns to Divinington, an extended course of training is engaged in. This additional training is made possible by the experience of having indwelt a human being, and it is always imparted before the Adjuster is remanded to the evolutionary worlds of time.
109:1.3 (1195.4) Mevcut yaşam deneyimi, kendisi ile değiştirilebilecek hiçbir kâinatsal eşe sahip değildir. Yeni oluşturulmuş bir Düşünce Düzenleyicisi’nin sahip olduğu kutsallığın kusursuzluğu hiçbir şekilde bu Gizem Görüntüleyicisi’ne, deneyim sahibi hizmet yetisini kazandırmamaktadır. Deneyim, yaşayan bir varoluştan ayrı tutulamaz; o, mevcut yaşam tarafından elde edilmesi gerekliliğinden kutsal kazanımın hiçbir miktarının sizleri muaf kılamayacağı bir şeydir. Bu nedenle, Yüce’nin mevcut âlemi içinde yaşayan ve faaliyet gösteren tüm varlıklar ile ortak bir biçimde Düşünce Düzenleyicileri, deneyim kazanmak zorundadır; onlar, deneyimsiz olan alt düzeylerinden daha deneyimli olan yüksek düzey topluluklara doğru evrimleşmek zorundadırlar. 109:1.3 (1195.4) Actual living experience has no cosmic substitute. The perfection of the divinity of a newly formed Thought Adjuster does not in any manner endow this Mystery Monitor with experienced ministrative ability. Experience is inseparable from a living existence; it is the one thing which no amount of divine endowment can absolve you from the necessity of securing by actual living. Therefore, in common with all beings living and functioning within the present sphere of the Supreme, Thought Adjusters must acquire experience; they must evolve from the lower, inexperienced, to the higher, more experienced, groups.
109:1.4 (1196.1) Düzenleyiciler, fani akıl içinde kesin bir gelişimsel süreçten geçeler; onlar, ebedi biçimde kendilerine ait olan erişimin bir gerçekliğini elde ederler. Onlar ilerleyen bir biçimde; özel fani öznelerinin kurtuluş veya başarısızlıklarından bağımsız bir biçimde, maddi ırklar ile birlikte her bir ve bütüncül ilişkilerinin bir sonucu olarak Düzenleyici yetisi ve kabiliyeti kazanırlar. Onlar aynı zamanda, kurtuluş yetkinliğindeki fani ruhun evrimini desteklemede insan aklının ortak birliktelikleridir. 109:1.4 (1196.1) Adjusters pass through a definite developmental career in the mortal mind; they achieve a reality of attainment which is eternally theirs. They progressively acquire Adjuster skill and ability as a result of any and all contacts with the material races, regardless of the survival or nonsurvival of their particular mortal subjects. They are also equal partners of the human mind in fostering the evolution of the immortal soul of survival capacity.
109:1.5 (1196.2) Düzenleyici evriminin ilk aşaması, bir fani varlığın kurtuluş halindeki ruhuyla bütünleşmesiyle elde edilir. Böylelikle sizler; doğa bakımından insandan Tanrı’ya doğru içe doğru ve yükselen bir biçimde evrimleşirken, Düzenleyiciler doğaları bakımından dışa doğru ve aşağıya doğru Tanrı’dan insana doğru evrimleşir; ve, böylece, kutsallığın ve insanlığın bu birlikteliğinin nihai ürünü ebedi bir biçimde, insanın evladı ve Tanrı evladı olacaktır. 109:1.5 (1196.2) The first stage of Adjuster evolution is attained in fusion with the surviving soul of a mortal being. Thus, while you are in nature evolving inward and upward from man to God, the Adjusters are in nature evolving outward and downward from God to man; and so will the final product of this union of divinity and humanity eternally be the son of man and the son of God.
2. Bağımsız Düzenleyiciler ^top 2. Self-Acting Adjusters ^top
109:2.1 (1196.3) Sizler; bakir, gelişmiş ve yüce olarak — deneyimin bakımından Düzenleyiciler’in sınıflandırılması hakkında bilgilendirilmiş bulunmaktasınız. Sizler aynı zamanda, bağımsız Düzenleyiciler olarak — belirli bir işlevsel sınıflandırılımı tanımak zorundasınız. Bir Bağımsız Düzenleyici: 109:2.1 (1196.3) You have been informed of the classification of Adjusters in relation to experience—virgin, advanced, and supreme. You should also recognize a certain functional classification—the self-acting Adjusters. A self-acting Adjuster is one who:
109:2.2 (1196.4) 1. İster Düzenleyiciler’in yalnızca fani öznelere ödünç verildiği bir dünya türü üzerinde isterse kurtuluşta Başarsız olan insanın konumlandığı mevcut bir bütünleşme gezegeninde olsun, bir irade sahibi yaratılmışın evrimleşen yaşamında istenen belirli bir deneyime sahip olan unsurdur. Bu türden bir Görüntüleyici ya gelişmiş veya yüce bir Düzenleyici’dir. 109:2.2 (1196.4) 1. Has had certain requisite experience in the evolving life of a will creature, either as a temporary indweller on a type of world where Adjusters are only loaned to mortal subjects or on an actual fusion planet where the human failed of survival. Such a Monitor is either an advanced or a supreme Adjuster.
109:2.3 (1196.5) 2. Üçüncü akılsal düzeyi tamamlamış ve kendisine kişisel bir yüksek meleksel koruyucunun verilmiş bir insan içinde ruhsal gücün dengesine erişmiş olan unsurdur. 109:2.3 (1196.5) 2. Has acquired the balance of spiritual power in a human who has made the third psychic circle and has had assigned to him a personal seraphic guardian.
109:2.4 (1196.6) 3. Düzenleyici ile gönülden ve candan bir kardeşliğe girmiş olarak yüce kararda bulunmuş bir özneye sahip unsurdur. Düzenleyici, mevcut bütünleşmenin zamanını önceden gözetleyerek onu en iyi hale getirir ve birlikteliği gerçekliğin bir gelişimi olarak görür. 109:2.4 (1196.6) 3. Has a subject who has made the supreme decision, has entered into a solemn and sincere betrothal with the Adjuster. The Adjuster looks beforehand to the time of actual fusion and reckons the union as an event of fact.
109:2.5 (1196.7) 4. Fani yükselişin evrimsel bir dünyası üzerinde nihayetin yedek birliklerinden bir tanesine alınmış bir özneye sahip unsurdur. 109:2.5 (1196.7) 4. Has a subject who has been mustered into one of the reserve corps of destiny on an evolutionary world of mortal ascension.
109:2.6 (1196.8) 5. Belli bir zaman içinde, insan uykusu sürecinde, görevlendirilmiş dünyanın ruhsal idaresi ile ilişkili olarak irtibatta, iletişimde, yeniden kayıtta veya diğer insan-ötesi hizmette belirli bir biçimde kullanılmak için fani tutsaklığın aklından geçici olarak alınmış unsurdur. 109:2.6 (1196.8) 5. At some time, during human sleep, has been temporarily detached from the mind of mortal incarceration to perform some exploit of liaison, contact, reregistration, or other extrahuman service associated with the spiritual administration of the world of assignment.
109:2.7 (1196.9) 6. Gezegenin ruhsal işleyişi için hayati derecede önemli olan belli bir kâinatsal kazanımın yerine getirilişi ile görevlendirilmiş bir ruhaniyet kişiliğinin maddi uzantısı olan, belli bir insan varlığının deneyimindeki bir buhran döneminde hizmette bulunmuş unsurdur. 109:2.7 (1196.9) 6. Has served in a time of crisis in the experience of some human being who was the material complement of a spirit personality intrusted with the enactment of some cosmic achievement essential to the spiritual economy of the planet.
109:2.8 (1196.10) Bağımsız Düzenleyiciler; bağlandıkları maddi öznelerin hem içinde hem de onlar olmadan sayısız kullanımları tarafından sergilendiği haliyle, doğrudan ikametlerinin insan kişilikleri dışında tüm konularda iradenin dikkate değer bir düzeyine sahip görünümdedir. Bu tür Düzenleyiciler, âlemin sayısız etkinliklerine katılırlar; ancak, daha sık bir biçimde onlar, tercih ettikleri dünyasal yerleşkenin fark edilmez sakinleri olarak faaliyet gösterirler. 109:2.8 (1196.10) Self-acting Adjusters seem to possess a marked degree of will in all matters not involving the human personalities of their immediate indwelling, as is indicated by their numerous exploits both within and without the mortal subjects of attachment. Such Adjusters participate in numerous activities of the realm, but more frequently they function as undetected indwellers of the earthly tabernacles of their own choosing.
109:2.9 (1196.11) Kuşkusuz bir biçimde, Düzenleyiciler’in bu daha yüksek ve daha deneyimli türleri, diğer âlemlerdekiler ile iletişimde bulunma yetisine sahiptir. Ancak, bağımsız Düzenleyiciler bu şekilde karşılıklı iletişimde bulunurken onlar bunu yalnızca, her ne kadar zaman zaman buhran dönemleri boyunca gezegenler arası olaylarda faaliyet gösterdikleri bilinse de, karşılıklı görevlerin düzeylerinde ve kısa süreli ikametlerine ait âlemlerin Düzenleyici hizmeti için hayati derecede önemli olarak gözetimsel verinin korunumu amacıyla gerçekleştirirler. 109:2.9 (1196.11) Undoubtedly these higher and more experienced types of Adjusters can communicate with those in other realms. But while self-acting Adjusters do thus intercommunicate, they do so only on the levels of their mutual work and for the purpose of preserving custodial data essential to the Adjuster ministry of the realms of their sojourn, though on occasions they have been known to function in interplanetary matters during times of crisis.
109:2.10 (1197.1) Yüce ve bağımsız Düzenleyiciler insan bedenini istedikleri zaman terk edebilirler. Sakinler, fani yaşamın organik veya biyolojik bir parçası değildir; onlar, bahse konu bu yaşamın üzerindeki kutsal eklentilerdir. Özgün yaşam tasarımlarında onlar tedarik edilmişlerdir; ancak onlar, maddi mevcudiyeti için olmazsa olmaz nitelikte değillerdir. Yine de, bir kez ikametlerine yerleştikten sonra fani yerleşkelerini, geçici bile olsun, çok nadir terk ettiklerinin altı çizilmelidir. 109:2.10 (1197.1) Supreme and self-acting Adjusters can leave the human body at will. The indwellers are not an organic or biologic part of mortal life; they are divine superimpositions thereon. In the original life plans they were provided for, but they are not indispensable to material existence. Nevertheless it should be recorded that they very rarely, even temporarily, leave their mortal tabernacles after they once take up their indwelling.
109:2.11 (1197.2) Eylemin-ötesinde bulunan Düzenleyiciler, kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirmiş ve sadece maddi yaşam taşıyıcısının parçalanışını veya ölümsüz ruhun aktarılımını bekleyen unsurlardır. 109:2.11 (1197.2) The superacting Adjusters are those who have achieved the conquest of their intrusted tasks and only await the dissolution of the material-life vehicle or the translation of the immortal soul.
3. Düzenleyiciler’in Maddi Türler ile İlişkisi ^top 3. Relation of Adjusters to Mortal Types ^top
109:3.1 (1197.3) Gizem Görüntüleyiciler’in kapsamlı çalışmalarının niteliği, irtibat veya bütünleşme Düzenleyicileri olup olmamalarına uyarınca, görevlendirilmelerinin doğalarına göre çeşitlilik gösterir. Bazı düzenleyiciler, öznelerinin geçici yaşamları için sadece ödünç verilir; diğerleri, eğer özneleri kurtuluşa erişirse sonsuza kadar sürecek bütünleşme için izinle birlikte kişilik adayları olarak bahşedilirler. Orada aynı zamanda, farklı sistemler ve evrenlere ek olarak farklı gezegensel türler arasında görevleri bakımından küçük çaplı bir çeşitlilik bulunmaktadır. Ancak, bütünü itibariyle, onların emekleri; göksel varlıkların yaratılmış herhangi bir düzeyinin sahip olduğu görevlere kıyasla daha fazla olan bir biçimde, dikkate değer ölçüde özdeştir. 109:3.1 (1197.3) The character of the detailed work of Mystery Monitors varies in accordance with the nature of their assignments, as to whether or not they are liaison or fusion Adjusters. Some Adjusters are merely loaned for the temporal lifetimes of their subjects; others are bestowed as personality candidates with permission for everlasting fusion if their subjects survive. There is also a slight variation in their work among the different planetary types as well as in different systems and universes. But, on the whole, their labors are remarkably uniform, more so than are the duties of any of the created orders of celestial beings.
109:3.2 (1197.4) Belirli ilkel dünyalar üzerinde (birinci sıra topluluğu olarak) Düzenleyici; başat bir biçimde bireysel yetişme ve ilerleyici gelişim amacıyla, deneyimsel bir eğitim olarak yaratılmış aklında ikamet eder. Bakir Düzenleyiciler genel olarak bu tür dünyalara, ilkel insanlar karar aşamasına vardıkları anlarda, öncül dönemler boyunca gönderilirler; ancak, göreceli olarak az sayıda unsur, ortaya çıkış halindeki ruhsallığın daha yüksek düzeylerine erişmek için benlik üzerindeki üstünlük ve kişilik erişimi tepelerinin ötesindeki ahlaki doruklara tırmanmayı tercih edecektir. (Düzenleyici bütünleşiminde başarısız olan birçokları, buna rağmen, Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş yükseliş unsurları olarak kurtuluşlarını gerçekleştirmektedir.) Düzenleyiciler, ilkel akıllar ile geçici ilişkilem içinde değerli hazırlığı alıp, muhteşem deneyimi elde ederler; ve onlar, diğer dünyalar üzerindeki üstün varlıkların yararı için bu deneyimi daha sonra kullanmaya yetkinlerdir. Kurtuluş değerine sahip olan hiçbir şey, uçsuz bucaksız kâinat içerisinde hiçbir zaman yok olmaz. 109:3.2 (1197.4) On certain primitive worlds (the series one group) the Adjuster indwells the mind of the creature as an experiential training, chiefly for self-culture and progressive development. Virgin Adjusters are usually sent to such worlds during the earlier times when primitive men are arriving in the valley of decision, but when comparatively few will elect to ascend the moral heights beyond the hills of self-mastery and character acquirement to attain the higher levels of emerging spirituality. (Many, however, who fail of Adjuster fusion do survive as Spirit-fused ascenders.) The Adjusters receive valuable training and acquire wonderful experience in transient association with primitive minds, and they are able subsequently to utilize this experience for the benefit of superior beings on other worlds. Nothing of survival value is ever lost in all the wide universe.
109:3.3 (1197.5) Diğer bir dünya üzerinde (ikinci sıra topluluğu olarak) Düzenleyiciler, yalnızca fani varlıklara ödünç verilirler. Burada Görüntüleyiciler hiçbir zaman, bu türden ikamet vasıtasıyla kişilik bütünleşimine erişmez; ancak onlar, Urantia fanilerine verebileceklerinden çok daha fazlası olarak, fani yaşam süreci boyunca insan öznelerine büyük yardımda bulunurlar. Düzenleyiciler burada, bir kurtuluş kişiliğini kusursuzlaştırmanın ilgi çekici görevi içerisinde geçici yardımcılar olarak, tek bir yaşam dönemi için fani yaratılmışlara daha yüksek ruhsal kazanımları için yöntemler niteliğinde ödünç verilir. Düzenleyiciler burada, doğal ölüm sonrası geri dönmemektedirler; bu kurtuluş fanileri ebedi yaşama Ruhaniyet bütünleşimi ile erişir. 109:3.3 (1197.5) On another type of world (the series two group) the Adjusters are merely loaned to mortal beings. Here the Monitors can never attain fusion personality through such indwelling, but they do afford great help to their human subjects during the mortal lifetime, far more than they are able to give to Urantia mortals. The Adjusters are here loaned to the mortal creatures for a single life span as patterns for their higher spiritual attainment, temporary helpers in the intriguing task of perfecting a survival character. The Adjusters do not return after natural death; these surviving mortals attain eternal life through Spirit fusion.
109:3.4 (1197.6) Urantia gibi dünyalar üzerinde (üçüncü sıra topluluğu olarak), hayati derecede önemli bir birleşim niteliğinde kutsal armağanların gerçek bir evliliği bulunmaktadır. Siz eğer kurtuluşa erişirseniz orada, insan ve bir varlık olarak Düzenleyici’nin gerçekleştirdiği sonsuza kadar sürecek bir bütünleşme biçiminde ebedi bir birliktelik ortaya çıkacaktır. 109:3.4 (1197.6) On worlds such as Urantia (the series three group) there is a real betrothal with the divine gifts, a life and death engagement. If you survive, there is to be an eternal union, an everlasting fusion, the making of man and Adjuster one being.
109:3.5 (1197.7) Dünyaların bu sırasına ait üç-kat-beyinli fanilerde Düzenleyiciler, bir- ve iki-kat-beyinli türlerine kıyasla geçici yaşam boyunca özneleri ile çok daha mevcut iletişim sağlamaya yetkindir. Ancak, ölümden sonraki süreç içerisinde üç-kat-beyinli tür, bir- ve — Urantia ırkları olarak — iki-kat-beyinli topluluklar ile aynı biçimde ilerler. 109:3.5 (1197.7) In the three-brained mortals of this series of worlds, the Adjusters are able to gain far more actual contact with their subjects during the temporal life than in the one- and two-brained types. But in the career after death, the three-brained type proceed just as do the one-brained type and the two-brained peoples—the Urantia races.
109:3.6 (1198.1) İki-kat-beyinli dünyalar üzerinde, bir Cennet bahşedilme Evladı’nın kısa süreli ikametini takiben, bakir Düzenleyiciler nadiren, kurtuluş için tartışmasız yetiye sahip kişilere görevlendirilir. Bizim inancımız; bu türden dünyalar üzerinde neredeyse Düzenleyiciler’in tümünün, gelişmiş veya yüce türe ait kurtuluş yetisinde bulunan ussal erkeklerde ve kadınlarda ikamet ettiği yönündedir. 109:3.6 (1198.1) On the two-brain worlds, subsequent to the sojourn of a Paradise bestowal Son, virgin Adjusters are seldom assigned to persons who have unquestioned capacity for survival. It is our belief that on such worlds practically all Adjusters indwelling intelligent men and women of survival capacity belong to the advanced or to the supreme type.
109:3.7 (1198.2) Urantia’nın öncül evrimsel ırklarının çoğunda varlıkların üç topluluğu mevcuttu. Orada, Düzenleyici yetisinden tamamen mahrum olan düzeyde hayvansal nitelikte bulunan bireyler bulunmaktaydı. Orada, Düzenleyiciler için kuşku duyulmaz niteliği sergileyen bireyler mevcut bulunmuş olup onlar ahlaki sorumluluk yaşına erişir erişmez bu unsurları aldılar. Orada, sınır bir konumda bulunanın üçüncü bir sınıfı mevcuttu; bu bireyler Düzenleyici alımı için yetkinliğe sahipti, ancak Görüntüleyiciler bireyin aklında yalnızca, bireyin bireysel isteği üzerine ikamet edebilirdi. 109:3.7 (1198.2) In many of the early evolutionary races of Urantia, three groups of beings existed. There were those who were so animalistic that they were utterly lacking in Adjuster capacity. There were those who exhibited undoubted capacity for Adjusters and promptly received them when the age of moral responsibility was attained. There was a third class who occupied a borderline position; they had capacity for Adjuster reception, but the Monitors could only indwell the mind on the personal petition of the individual.
109:3.8 (1198.3) Ancak, yetersiz ve alt düzey ataların aracılığı vasıtasıyla kalıtımsal mahrumiyet tarafından kurtuluştan neredeyse tamamen men edilmiş varlıklarla beraber bir bakir Düzenleyici birçok kez; evrimsel akılla iletişime geçerek değerli bir hazırlıksal deneyim hizmetinde bulunmuş olup, böylece, başka bir dünya üzerinde daha yüksek bir türe olan ilerleyen dönemdeki bir görevi için daha iyi bir biçimde yetkin hale gelmiştir. 109:3.8 (1198.3) But with those beings who are virtually disqualified for survival by disinheritance through the agency of unfit and inferior ancestors, many a virgin Adjuster has served a valuable preliminary experience in contacting evolutionary mind and thus has become better qualified for a subsequent assignment to a higher type of mind on some other world.
4. Düzenleyiciler ve İnsan Kişiliği ^top 4. Adjusters and Human Personality ^top
109:4.1 (1198.4) İnsan varlıkları arasındaki ussal karşılıklı iletişimin daha yüksek türleri, ikamet eden Düzenleyiciler tarafından fazlasıyla kolaylaştırılmaktadır. Hayvanlar akran hislerine sahiplerdir, ancak onlar, kavramları birbirlerine ifade etmemektedirler; onlar duyguları dışa vururlar, ancak düşünceleri ve idealleri değil. Ne de hayvan kökeninden gelen insanlar; her ne kadar bu türden evrimsel yaratılmışlar konuşmayı bulduklarında Düzenleyiciler’i almaya en yakın konumda olsalar da, Düşünce Düzenleyicileri bahşedilene kadar akranlarıyla ussal iletişimin veya ruhsal birlikteliğin daha yüksek bir türünü deneyimleyebilirler. 109:4.1 (1198.4) The higher forms of intelligent intercommunication between human beings are greatly helped by the indwelling Adjusters. Animals do have fellow feelings, but they do not communicate concepts to each other; they can express emotions but not ideas and ideals. Neither do men of animal origin experience a high type of intellectual intercourse or spiritual communion with their fellows until the Thought Adjusters have been bestowed, albeit, when such evolutionary creatures develop speech, they are on the highroad to receiving Adjusters.
109:4.2 (1198.5) Hayvanlar, olgunlaşmamış bir biçimde, birbirleriyle iletişimde bulunur; ancak, bu türden ilkel iletişimde neredeyse hiçbir kişilik niteliği bulunmamaktadır. Düzenleyiciler kişilik değillerdir; onlar, kişilik-öncesi varlıklardır. Ancak, onlar, kişiliğin kökeninden inmektedirler; ve, onların mevcudiyeti, insan kişiliğin sınırlı dışavurumlarını çoğaltmaktadır; özellikle bu durum, Düzenleyici daha öncül deneyime sahipse doğruluk taşımaktadır. 109:4.2 (1198.5) Animals do, in a crude way, communicate with each other, but there is little or no personality in such primitive contact. Adjusters are not personality; they are prepersonal beings. But they do hail from the source of personality, and their presence does augment the qualitative manifestations of human personality; especially is this true if the Adjuster has had previous experience.
109:4.3 (1198.6) Düzenleyici’nin türü, insan kişiliğinin dışavurumu potansiyeliyle ilişkilidir. Çağlardan bu yana, Urantia’nın büyük ussal ve ruhsal önderlerinin çoğu, başlıca olarak ikamet eden Düzenleyicileri’nin üstün niteliği ve daha önceki deneyimi sayesinde etkilerini gerçekleştirmişlerdir. 109:4.3 (1198.6) The type of Adjuster has much to do with the potential for expression of the human personality. On down through the ages, many of the great intellectual and spiritual leaders of Urantia have exerted their influence chiefly because of the superiority and previous experience of their indwelling Adjusters.
109:4.4 (1198.7) İkamet eden Düzenleyiciler, eski çağların ilkel insanlarına ait soyları dönüştürmede ve onları insanlaştırmada diğer ussal etkilerle hiçte azımsanmayacak ölçüde eşgüdümde bulunmuştur. Urantia’nın sakinlerinin akıllarında ikamet eden Düzenleyiciler eğer geri çekilecek olsaydı, dünya yavaş bir biçimde, ilkel çağların insanlarına ait sahnelerin ve uygulamaların çoğuna geri dönerdi; kutsal Gizem Görüntüleyicileri, ilerleyen medeniyetin gerçek potansiyellerinden biridir. 109:4.4 (1198.7) The indwelling Adjusters have in no small measure co-operated with other spiritual influences in transforming and humanizing the descendants of the primitive men of olden ages. If the Adjusters indwelling the minds of the inhabitants of Urantia were to be withdrawn, the world would slowly return to many of the scenes and practices of the men of primitive times; the divine Monitors are one of the real potentials of advancing civilization.
109:4.5 (1198.8) Urantia üzerindeki bir akılda ikamet eden bir Düşünce Düzenleyicisi’nin, Uversa kayıtlarına göre, daha önce Orvonton’da on beş akılda ikamet ettiğini gözlemlemiş bulunmaktayım. Bizler bu Görüntüleyici’nin, diğer aşkın-evrenlerde benzer deneyimlere sahip olup olmadıklarını bilmemekteyiz; ancak, ben böyle olduğunu tahmin etmekteyim. Bu muhteşem bir Düzenleyici olup, mevcut çağ içerisinde Urantia üzerindeki en yararlı ve güçlü kuvvetlerden bir tanesidir. Kurtuluşu reddettiklerinde diğerleri neyi kaybetmişse bu insan varlığı (ve sizin dünyanızın bütünü) şu anda onu kazanmaktadır. Kurtuluş niteliklerine sahip olmayan bireyden bu deneyimli Düzenleyici bile alınırken, gelecek vaat eden kurtuluş niteliklerine sahip bireye şimdi, tembel bir terk edicinin daha önceden deneyim kazanmış bu Düzenleyicisi bile verilmektedir. 109:4.5 (1198.8) I have observed a Thought Adjuster indwelling a mind on Urantia who has, according to the records on Uversa, indwelt fifteen minds previously in Orvonton. We do not know whether this Monitor has had similar experiences in other superuniverses, but I suspect so. This is a marvelous Adjuster and one of the most useful and potent forces on Urantia during this present age. What others have lost, in that they refused to survive, this human being (and your whole world) now gains. From him who has not survival qualities, shall be taken away even that experienced Adjuster which he now has, while to him who has survival prospects, shall be given even the pre-experienced Adjuster of a slothful deserter.
109:4.6 (1199.1) Bir bakımdan Düzenleyiciler belki de; gerçekliğin, güzelliğin ve iyiliğin nüfuz alanları içinde karşılıklı gezegensel aşılamanın belirli bir düzeyini sağlamaktadır. Ancak, onlara nadir bir biçimde, aynı gezegende iki ikamet deneyimi verilmektedir; şu an içerisinde Urantia’da, bu dünya üzerinde daha önceden bulunmuş bir Düzenleyici hizmet etmemektedir. Neden bahsettiğimi çok iyi bilmekteyim, çünkü bizler Uversa arşivleri içinde onların nüfuslarına ve kayıtlarına sahibiz. 109:4.6 (1199.1) In a sense the Adjusters may be fostering a certain degree of planetary cross-fertilization in the domains of truth, beauty, and goodness. But they are seldom given two indwelling experiences on the same planet; there is no Adjuster now serving on Urantia who has been on this world previously. I know whereof I speak since we have their numbers and records in the archives of Uversa.
5. Düşünce Düzenleyicileri’nin Maruz Kaldıkları Maddi Engeller ^top 5. Material Handicaps to Adjuster Indwelling ^top
109:5.1 (1199.2) Yüce ve bağımsız Düzenleyiciler sıklıkla; yaratıcı hayal gücünün özgürleştirilmiş ancak denetimde bulunan kollarında özgür bir biçimde hareket ettiklerinde, insan aklına ruhsal aktarımın içeriklerini sağlamaya yetkinlerdir. Bu türden zamanlarda, ve zaman zaman uyku sürecinde, Düzenleyici; akıl akımlarını yakalamaya, akışı bekletmeye ve düşünce ilerleyişinin yönünü değiştirmeye yetkindir; ve, tüm bunların hepsi, bilinç-ötesi düzeyin daha yüksek doruklarındaki derin ruhsal dönüşümleri etkilemek amacıyla gerçekleştirilir. Böylelikle, aklın kuvvetleri ve enerjileri, şimdi ve geleceğin ruhsal düzeyine ait iletişimsel tonlarının tuşuna daha bütüncül bir biçimde uyumlu hale getirilir. 109:5.1 (1199.2) Supreme and self-acting Adjusters are often able to contribute factors of spiritual import to the human mind when it flows freely in the liberated but controlled channels of creative imagination. At such times, and sometimes during sleep, the Adjuster is able to arrest the mental currents, to stay the flow, and then to divert the idea procession; and all this is done in order to effect deep spiritual transformations in the higher recesses of the superconsciousness. Thus are the forces and energies of mind more fully adjusted to the key of the contactual tones of the spiritual level of the present and the future.
109:5.2 (1199.3) Zaman zaman sizlerin; aralıksız bir biçimde sizde ikamet eden potansiyel kişiliğe ait bilgeliğin, gerçekliğin, iyiliğin ve güzelliğin kısmi bir şekilde bilincinde olabilmeniz için, içinizde sürekli olarak konuşan kutsal sesi duyma biçimde aydınlatılmış akla sahip olması mümkündür. 109:5.2 (1199.3) It is sometimes possible to have the mind illuminated, to hear the divine voice that continually speaks within you, so that you may become partially conscious of the wisdom, truth, goodness, and beauty of the potential personality constantly indwelling you.
109:5.3 (1199.4) Ancak sizlerin istikrarsız ve ansızın değişen akılsal tutumlarınız sıklıkla, tasarımları engellemekle ve Düzenleyiciler’in çalışmalarına ara vermekle sonuçlanmaktadır. Onların görevlerine yalnızca fani ırkların içkin doğaları tarafından müdahalede bulunulmamaktadır; lakin, bu hizmet aynı zamanda fazlasıyla, peşin hükme dayanan görüşleriniz, kesin yargıya vardığınız düşünceleriniz ve uzun zamandan beri beslemekte olduğunuz önyargılarınız tarafından yavaşlatılmaktadır. Bu engeller nedeniyle birçok kez, yalnızca onların tamamlanmamış yaratımları bilince doğmakta, ve kavramsallaşmaya dair kafa karışıklığı kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle, akılsal durumları irdelemede güvenli yol yalnızca; başka ne anlam ifade edebileceğini tamamiyle düşünmezlikten gelerek, her bir düşünce ve deneyimi derhal tanımadan geçmektedir. 109:5.3 (1199.4) But your unsteady and rapidly shifting mental attitudes often result in thwarting the plans and interrupting the work of the Adjusters. Their work is not only interfered with by the innate natures of the mortal races, but this ministry is also greatly retarded by your own preconceived opinions, settled ideas, and long-standing prejudices. Because of these handicaps, many times only their unfinished creations emerge into consciousness, and confusion of concept is inevitable. Therefore, in scrutinizing mental situations, safety lies only in the prompt recognition of each and every thought and experience for just what it actually and fundamentally is, disregarding entirely what it might have been.
109:5.4 (1199.5) Yaşamın sahip olduğu büyük sorun, Gizem Görüntüleyicisi tarafından başlatılan kutsal dürtülerinin taleplerine doğru atasal eğilimlerin uyumlu hale gelişidir. Evren ve aşkın-evren süreçleri içerisinde hiçbir insan iki sahibe hizmet edemezken, Urantia üzerinde şu an yaşamış olduğunuz yaşam içerisinde her insan iki sahibe hizmet etmek zorunda bırakılmış bırakılmıştır. Tek bir sahibe olan ruhsal birlikteliğe kapılarını açarken, sürekli bir biçimde gerçekleşen geçici nitelikli insansı uzlaşmanın bir sanatında usta hale gelmek zorundadır; ve, bu nedenle birçokları, arzusunu yitiren ve evrimsel mücadelenin baskısına boyun eğen bir biçimde, yenik düşmekte ve başarısız olmaktadır. 109:5.4 (1199.5) The great problem of life is the adjustment of the ancestral tendencies of living to the demands of the spiritual urges initiated by the divine presence of the Mystery Monitor. While in the universe and superuniverse careers no man can serve two masters, in the life you now live on Urantia every man must perforce serve two masters. He must become adept in the art of a continuous human temporal compromise while he yields spiritual allegiance to but one master; and this is why so many falter and fail, grow weary and succumb to the stress of the evolutionary struggle.
109:5.5 (1199.6) Her ne kadar hem ussal kazanımın hem de elektro-kimyasal üst-denetimin kalıtımsal geçmişi etkin Düzenleyici faaliyetinin nüfuz alanını sınırlamak için faaliyet gösterse de, (olağan akıllar içerisindeki) hiçbir kalıtımsal engel herhangi bir biçimde nihai ruhsal kazanımı engellememektedir. Kalıtım, kişilik zaferinin hızına müdahalede bulunabilir; ancak, o, yükseliş deneyiminin nihai tamamlanışını engellememektedir. Eğer siz, kutsal armağan iradesi olarak Düzenleyiciniz ile eşgüdümde bulunacak olursanız, er veya geç; ölümsüz morontia ruhunu meydana getirecek olup, bununla birlikte gerçekleşecek bütünleşmeyi takiben, yerel evrenin egemen Üstün Evladı’na ve nihayeten Cennet üzerindeki Düzenleyiciler’in Yaratıcısı’na yeni yaratılmışını sunacaksınız. 109:5.5 (1199.6) While the hereditary legacy of cerebral endowment and that of electrochemical overcontrol both operate to delimit the sphere of efficient Adjuster activity, no hereditary handicap (in normal minds) ever prevents eventual spiritual achievement. Heredity may interfere with the rate of personality conquest, but it does not prevent eventual consummation of the ascendant adventure. If you will co-operate with your Adjuster, the divine gift will, sooner or later, evolve the immortal morontia soul and, subsequent to fusion therewith, will present the new creature to the sovereign Master Son of the local universe and eventually to the Father of Adjusters on Paradise.
6. Gerçek Değerlerin Sürekliliği ^top 6. The Persistence of True Values ^top
109:6.1 (1200.1) Düzenleyiciler hiçbir zaman başarısız olmamaktadır; kurtuluş değerine sahip olan her şey her zaman yok olmuştur; her irade sahibi yaratılmış içinde her anlamlı değer, anlam-keşfine çıkmış veya değerlendirmekte olan kişiliğin kurtuluşu veya kurtulamayışından bağımsız olarak, kesin bir biçimde kurtuluşun parçasıdır. Ve, böyleyken bile, bir fani yaratılmış kurtuluşu reddedebilir; hala yaşam deneyimi boşa gitmemiştir; ebedi Düzenleyici bu türden bariz bir başarısız yaşama ait değerli nitelikleri başka bir dünyaya taşıyıp, burada bu kurtuluş anlamlarını ve değerlerini kurtuluş yetisinde olan fani aklın bir yüksek türüne bahşeder. Değere sahip hiçbir deneyim hiçbir zaman boşu boşuna gerçekleşmemiştir; hiçbir gerçek anlam veya gerçek değer hiçbir durumda yok olmamaktadır. 109:6.1 (1200.1) Adjusters never fail; nothing worth surviving is ever lost; every meaningful value in every will creature is certain of survival, irrespective of the survival or nonsurvival of the meaning-discovering or evaluating personality. And so it is, a mortal creature may reject survival; still the life experience is not wasted; the eternal Adjuster carries the worth-while features of such an apparent life of failure over into some other world and there bestows these surviving meanings and values upon some higher type of mortal mind, one of survival capacity. No worth-while experience ever happens in vain; no true meaning or real value ever perishes.
109:6.2 (1200.2) Bütünleşim adaylarıyla ilgili olarak, eğer bir Gizem Görüntüleyicisi fani birlikteliği tarafından terk edilirse, eğer insan eşi yükseliş sürecini takip etmeyi reddederse; doğal ölümle (veya ondan önce) serbest bırakıldığında Düzenleyici, kurtuluşta bulunmayan yaratılmışın aklında evirilmiş olan kurtuluş değerine sahip her şeyi beraberinde taşır. Eğer bir Düzenleyici, takip eden insan öznelerinin kurtulamayışı nedeniyle bütünlük kişiliğine erişmede tekrar eden bir biçimde başarısız olmak durumunda kalırsa, ve, eğer bu Görüntüleyici daha sonra kişilikleştirilirse; tüm bu fani akılları içinde ikamet etmenin ve onları tamamlamanın elde edilmiş deneyiminin bütünü, gelecek çağların tamamı boyunca memnuniyetle deneyimlenecek ve kullanılacak olan bir kazanım biçiminde bu türden yeni Kişilikleştirilmiş Düzenleyici’nin mevcut iyeliği haline gelir. Bu düzeye ait bir Kişiselleştirilmiş Düzenleyici, daha önceki tüm yaratılmış ev sahiplerine ait tüm kurtuluş niteliklerinin bir derleme bütünlüğüdür. 109:6.2 (1200.2) As related to fusion candidates, if a Mystery Monitor is deserted by the mortal associate, if the human partner declines to pursue the ascending career, when released by natural death (or prior thereto), the Adjuster carries away everything of survival value which has evolved in the mind of that nonsurviving creature. If an Adjuster should repeatedly fail to attain fusion personality because of the nonsurvival of successive human subjects, and if this Monitor should subsequently be personalized, all the acquired experience of having indwelt and mastered all these mortal minds would become the actual possession of such a newly Personalized Adjuster, an endowment to be enjoyed and utilized throughout all future ages. A Personalized Adjuster of this order is a composite assembly of all the survival traits of all his former creature hosts.
109:6.3 (1200.3) Uzun evren deneyiminin Düzenleyicileri bahşedilme görevlerinde kutsal Evlatlar içinde ikamet etmeye gönüllü olduklarında, bu hizmet aracılığıyla bahse konu kişilik erişiminin hiçbir zaman erişilemeyeceğini oldukça iyi bilmektedirler. Ancak, ruhaniyetlerin Yaratıcısı sıklıkla, bu gönüllülere kişilik bahşetmekte ve onları kendi türlerinin yöneticileri olarak kalıcı bir konumda atamaktadır. Bu unsurlar, Divinington üzerinde yönetim yetkisiyle onurlandırılmış kişiliklerdir. Ve, onların benzersiz doğaları; fani ikametin çok çeşitli deneyimlerine ait mozaik insanlığına ek olarak aynı zamanda, geçici ikamet deneyimine ait Cennet bahşedilme Evladı’nın insan kutsallığının asli ruhani metinleridir. 109:6.3 (1200.3) When Adjusters of long universe experience volunteer to indwell divine Sons on bestowal missions, they full well know that personality attainment can never be achieved through this service. But often does the Father of spirits grant personality to these volunteers and establish them as directors of their kind. These are the personalities honored with authority on Divinington. And their unique natures embody the mosaic humanity of their multiple experiences of mortal indwelling and also the spirit transcript of the human divinity of the Paradise bestowal Son of the terminal indwelling experience.
109:6.4 (1200.4) Yerel evreniniz içindeki Düzenleyiciler’in eylemleri; Yeşu bin Yusuf’un bedeni içerisinde insan yaşamını yaşadığında ona adım adım rehberlikte bulunan tam da bu Görüntüleyici olarak, Nebadon’un Mikâili’ne ait Kişiselleştirilmiş Düzenleyici tarafından yönetilmektedir. Bu olağanüstü Düzenleyici görevine oldukça sadıktı, ve bilge bir biçimde bu cesur Görüntüleyici, Yaratıcı’nın kusursuz iradesinin yolunu tercih etmede Cennet Evladı’nın fani aklına her zaman rehberlikte bulunarak insan doğasını yönlendirmişti. Bu Düzenleyici daha önce; İbrahim döneminde Maçiventa Melçizedeği’ne hizmet etmiş, hem bu ikamet öncesinde hem de bu bahşedilme deneyimleri arasında çok önemli kullanımlarda rol almış konumdaydı. 109:6.4 (1200.4) The activities of Adjusters in your local universe are directed by the Personalized Adjuster of Michael of Nebadon, that very Monitor who guided him step by step when he lived his human life in the flesh of Joshua ben Joseph. Faithful to his trust was this extraordinary Adjuster, and wisely did this valiant Monitor direct the human nature, ever guiding the mortal mind of the Paradise Son in the choosing of the path of the Father’s perfect will. This Adjuster had previously served with Machiventa Melchizedek in the days of Abraham and had engaged in tremendous exploits both previous to this indwelling and between these bestowal experiences.
109:6.5 (1200.5) Bu Düzenleyici, gerçekten de; “Benim değil, senin iraden yerine getirilecek” diyerek, yaşamın tekrar eden durumlarının her birinde Yaratıcı’nın iradesine kutsal bir bağlılığı sürdüren akıl olarak — İsa’nın insan aklında galip gelmişti. 109:6.5 (1200.5) This Adjuster did indeed triumph in Jesus’ human mind—that mind which in each of life’s recurring situations maintained a consecrated dedication to the Father’s will, saying, “Not my will, but yours, be done.” Such decisive consecration constitutes the true passport from the limitations of human nature to the finality of divine attainment.
109:6.6 (1200.6) Bu aynı Düzenleyici şimdi; fani deneyim içinde erişilebilecek ruhsal değerlerin bütününün deneyimlendiği ana kadar yaşamış bir biçimde, Urantia’nın bu en büyük kişisinin olağan bir yaşamın mütevazı koşullarından yarattığı ebedi ve yaşayan değerlerin ebedi ve yaşan bir metni biçiminde, Yeşu bin Yusuf’un vaftiz-öncesi insanlığı olarak onun kudretli kişiliğinin irdelenemez doğasını yansıtır. 109:6.6 (1200.6) This same Adjuster now reflects in the inscrutable nature of his mighty personality the prebaptismal humanity of Joshua ben Joseph, the eternal and living transcript of the eternal and living values which the greatest of all Urantians created out of the humble circumstances of a commonplace life as it was lived to the complete exhaustion of the spiritual values attainable in mortal experience.
109:6.7 (1201.1) Bir Düzenleyici’ye emanet edilen kalıcı değerdeki her şey, ebedi kurtuluş içinde teminat altına alınır. Belirli durumlarda Görüntüleyici, gelecek ikamete ait bir fani aklında bahşedilme için bu iyelikleri saklar; diğerlerinde ise, ve kişilikleştirilme üzerine, bu kurtuluş halindeki ve muhafaza edilmiş gerçeklikler, Üstün Evren’in Mimarları’nın hizmetinde gelecek kullanımları için güvenilir bir konumda tutulur. 109:6.7 (1201.1) Everything of permanent value which is intrusted to an Adjuster is assured eternal survival. In certain instances the Monitor holds these possessions for bestowal on a mortal mind of future indwelling; in others, and upon personalization, these surviving and conserved realities are held in trust for future utilization in the service of the Architects of the Master Universe.
7. Kişilikleştirilmiş Düzenleyiciler’in Nihai Sonu ^top 7. Destiny of Personalized Adjusters ^top
109:7.1 (1201.2) Düzenleyici-olmayan Yaratıcı nüvelerinin kişilikleştirilebilir veya kişilikleştirilemez olduklarını söyleyemeyiz; ancak, sizler kişiliğin, Kâinatın Yaratıcısı’nın egemen özgür irade bahşedilişi olduğu hakkında bilgilendirilmiş bir konumda bulunmaktasınız. Bildiğimiz kadarıyla, Yaratıcı nüvesinin Düzenleyici türü yalnızca, bir kişisel varlığına olan hizmet-yardımı aracılığıyla gerçekleşen kişisel niteliklere erişim tarafından kişiliği elde etmektedir. Bu Kişilikleştirilmiş Düzenleyiciler, kişilik-öncesi birlikteliklerini eğittikleri ve yönlendirdikleri yer olan Divinington’da evlerindedir. 109:7.1 (1201.2) We cannot state whether or not non-Adjuster Father fragments are personalizable, but you have been informed that personality is the sovereign freewill bestowal of the Universal Father. As far as we know, the Adjuster type of Father fragment attains personality only by the acquirement of personal attributes through service-ministry to a personal being. These Personalized Adjusters are at home on Divinington, where they instruct and direct their prepersonal associates.
109:7.2 (1201.3) Kişiselleştirilmiş Düşünce Düzenleyicileri; kâinat âlemlerinin uçsuz bucaksız âlemlerinin tümünün kısıtlanmamış, görevlendirilmemiş ve egemen istikrarlaştırıcıları ve telafi edicileridir. Onlar, varoluşsal ve deneyimsel olarak nitelikteki — Yaratan ve yaratılmış deneyimini bir araya getirir. Onlar, bütünleştirici zaman ve ebedi varlıklardır. Onlar, kişilik-öncesi ve kişisel olanı evren yönetiminde ilişkilendirir. 109:7.2 (1201.3) Personalized Thought Adjusters are the untrammeled, unassigned, and sovereign stabilizers and compensators of the far-flung universe of universes. They combine the Creator and creature experience—existential and experiential. They are conjoint time and eternity beings. They associate the prepersonal and the personal in universe administration.
109:7.3 (1201.4) Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler, Üstün Evren’in Mimarları’nın her-şeyin-bilgeliğine-sahip ve güçlü yöneticileridir. Onlar; kişisel, kişilik-öncesi ve kişilik-ötesi niteliğinde — Kâinatın Yaratıcısı’nın bütüncül hizmetinin kişisel birimleridir. Onlar; Mutlak olan Tanrı’nın düzeylerine bile ulaşan biçimde, Nihai olan Tanrı’nın aşkın absonit düzeylerine ait nüfuz alanların bütünü boyunca olağanüstü, olağandışı ve beklenmeyenin kişilik hizmetkârlarıdır. 109:7.3 (1201.4) Personalized Adjusters are the all-wise and powerful executives of the Architects of the Master Universe. They are the personal agents of the full ministry of the Universal Father—personal, prepersonal, and superpersonal. They are the personal ministers of the extraordinary, the unusual, and the unexpected throughout all the realms of the transcendental absonite spheres of the domain of God the Ultimate, even to the levels of God the Absolute.
109:7.4 (1201.5) Onlar, kişiliğin tüm bilinen ilişkilerini varoluşları içinde barındıran, evrenlerin ayrıcalıklı varlıklarıdır; onlar — kişilik öncesi, kişilik ve kişilik sonrası olarak — kişiliğin tüm fazlarını içlerinde barındırmaktadır. Onlar; ebedi geçmişte, ebedi mevcut anda ve ebedi gelecekte olduğu gibi, Kâinatın Yaratıcısı’nın kişiliği hizmetini vermektedir. 109:7.4 (1201.5) They are the exclusive beings of the universes who embrace within their being all the known relationships of personality; they are omnipersonal—they are before personality, they are personality, and they are after personality. They minister the personality of the Universal Father as in the eternal past, the eternal present, and the eternal future.
109:7.5 (1201.6) Sınırsız ve mutlağın düzeyi üzerinde varoluşsal kişilik olarak Yaratıcı Ebedi Evlat’a bahşedilişte bulunmuştur; ancak, Yaratıcı, varoluşsal kişilik-öncesi Düzenleyici’ye bahşedilen, Kişilikselleştirilmiş Düzenleyici’nin deneyimsel kişilik türünü kendi hizmeti için ayırmayı tercih etmiştir; ve, onların ikisi de böylece, Nihai, Yüce-Nihai ve hatta Nihai-Mutlak’ı içine alan bir biçimde Nihai’nin absonit nüfuz alanlarına ait aşkın hizmetin gelecek ebedi kişilik-ötesi bütünlüğü nihai sonuna sahiptir. 109:7.5 (1201.6) Existential personality on the order of the infinite and absolute, the Father bestowed upon the Eternal Son, but he chose to reserve for his own ministry the experiential personality of the type of the Personalized Adjuster bestowed upon the existential prepersonal Adjuster; and they are thus both destined to the future eternal superpersonality of the transcendental ministry of the absonite realms of the Ultimate, the Supreme-Ultimate, even to the levels of the Ultimate-Absolute.
109:7.6 (1201.7) Nadiren Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler’in evrenin bütününde dolaşımda oldukları gözlenir. Durumlar gerektirdikçe Zamanın Ataları’na danışmakta olup, zaman zaman yedi-katmanlı Yaratan Evlatlar’ın Kişiselleştirilmiş Düzenleyicileri Vorondadek yöneticilerini bahşetmek için takımyıldızların yönetim merkezine gelmektedir. 109:7.6 (1201.7) Seldom are the Personalized Adjusters seen at large in the universes. Occasionally they consult with the Ancients of Days, and sometimes the Personalized Adjusters of the sevenfold Creator Sons come to the headquarters worlds of the constellations to confer with the Vorondadek rulers.
109:7.7 (1201.8) Urantia’nın gezegensel Vorondadek gözlemcisi — dünyanızın bir acil durum vekâletini üstlenişinin üzerinden çok zaman geçmemiş En Yüksek sorumlu olarak — ikamet eden genel yöneticinin mevcudiyetinde kendi yönetimini ilan ettiğinde, kendisi tarafından seçilen bir bütüncül çalışma görevlileriyle birlikte Urantia’nın kendi acil durum idaresine başlamıştır. O hiç vakit kaybetmeden, tüm birlikteliklerine ve yardımcılarına kendilerine ait gezegensel sorumlulukları atamıştır. Ancak, o, vekâletini üstlendiği anda mevcudiyetinde ortaya çıkmış üç Kişiselleştirilmiş Düzenleyici’yi tercih etmemiştir. O, bu unsurların bu şekilde ortaya çıkacağını bile bilmemekteydi; zira, onlar, bir önceki vekâletin zamanında kutsal mevcudiyetlerini bu şekilde dışa vurmamışlardı. Ve, En Yüksek vekil, bu üç gönüllü Kişiselleştirilmiş Düzenleyici için görevlendirmede bulundurmamış veya sorumluluk belirlememiştir. Yine de, bu üç her-kişilik-fazında-bulunan varlık, Urantia üzerinde bahse konu zaman zarfında hizmet etmekte olan göksel varlıkların sayısız düzeyinin en etkin olanları arasındaydı. 109:7.7 (1201.8) When the planetary Vorondadek observer of Urantia—the Most High custodian who not long since assumed an emergency regency of your world—asserted his authority in the presence of the resident governor general, he began his emergency administration of Urantia with a full staff of his own choosing. He immediately assigned to all his associates and assistants their planetary duties. But he did not choose the three Personalized Adjusters who appeared in his presence the instant he assumed the regency. He did not even know they would thus appear, for they did not so manifest their divine presence at the time of a previous regency. And the Most High regent did not assign service or designate duties for these volunteer Personalized Adjusters. Nevertheless, these three omnipersonal beings were among the most active of the numerous orders of celestial beings then serving on Urantia.
109:7.8 (1202.1) Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler, evren kişiliklerinin sayısız düzeyi için geniş kapsamlı hizmetleri yerine getirmektedir; ancak, bizlerin, Düzenleyici tarafından ikamet edilen evrimsel yaratılmışlar ile bu hizmetler üzerine konuşmasına izin verilmemektedir. Bu olağanüstü insan kutsallıkları, asli evrenin tamamı içindeki en dikkate değer kişilikler arasındadır; ve hiçbir kimse, onların gelecek görevlerinin ne olacağı hakkında tahminde bulunmaya cüret etmemektedir. 109:7.8 (1202.1) Personalized Adjusters perform a wide range of services for numerous orders of universe personalities, but we are not permitted to discuss these ministries with Adjuster-indwelt evolutionary creatures. These extraordinary human divinities are among the most remarkable personalities of the entire grand universe, and no one dares to predict what their future missions may be.
109:7.9 (1202.2) [Orvonton’un bir Yalnız İleticisi tarafından sunulmuştur.] 109:7.9 (1202.2) [Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]