34. Makale Paper 34
Yerel Evren Ana Ruhaniyeti The Local Universe Mother Spirit
34:0.1 (374.1) BİR Yaratan Evlat, Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat tarafından kişilikleştirildiğinde; bunun sonrasında Sınırsız Ruhaniyet, mekânın âlemleri için bu Yaratan Evlat’a eşlik etmesi amacıyla kendisine ait yeni ve benzersiz bir temsili bireyselleştirdiği zaman; ilk olarak fiziksel işleyiş düzeni içinde ve daha yaratımda ve hizmette ona eşlik eden unsur ortaya çıkar. 34:0.1 (374.1) WHEN a Creator Son is personalized by the Universal Father and the Eternal Son, then does the Infinite Spirit individualize a new and unique representation of himself to accompany this Creator Son to the realms of space, there to be his companion, first, in physical organization and, later, in creation and ministry to the creatures of the newly projected universe.
34:0.2 (374.2) Bir Yaratan Ruhaniyet, tıpkı bir Yaratan Evlat’ın gerçekleştirmekte olduğu gibi, fiziksel ve ruhsal gerçekliklerin ikisine birden karşılıkta bulunur; ve böylelikle onlar, zamanın ve mekânın yerel evrenine ait olan idare içinde eş güdüm ve birliktelik halindedir. 34:0.2 (374.2) A Creative Spirit reacts to both physical and spiritual realities; so does a Creator Son; and thus are they co-ordinate and associate in the administration of a local universe of time and space.
34:0.3 (374.3) Bahse konu bu Kız Evlat Ruhaniyetleri, Sınırsız Ruhaniyet’in özünün bir parçasıdır; fakat onlar, fiziksel yaratımın ve ruhsal hizmetin görevinde eş zamanlı olarak faaliyet göstermez. Evren Ruhaniyeti fiziksel gerçekliklerin varoluşunu başlatırken, fiziksel yaratım içinde Evren Evladı bu varoluşa dair işleyiş biçimini sağlamaktadır. Evlat, güç tasarımları içinde işlev göstermektedir; fakat Ruhaniyet, bu enerji yaratımlarını fiziksel özlere dönüştürmektedir. Her ne kadar bir kişilik olarak Sınırsız Ruhaniyet’in bu öncül evren mevcudiyetini temsil etmek bir bakımdan zor olsa da; yine de Yaratan Evlat için Ruhaniyet birlikteliği kişisel olup, o her zaman farklı bir birey olarak faaliyet göstermektedir. 34:0.3 (374.3) These Daughter Spirits are of the essence of the Infinite Spirit, but they cannot function in the work of physical creation and spiritual ministry simultaneously. In physical creation the Universe Son provides the pattern while the Universe Spirit initiates the materialization of physical realities. The Son operates in the power designs, but the Spirit transforms these energy creations into physical substances. Although it is somewhat difficult to portray this early universe presence of the Infinite Spirit as a person, nevertheless, to the Creator Son the Spirit associate is personal and has always functioned as a distinct individual.
1. Yaratıcı Ruhaniyet’in Kişilikleşmesi ^top 1. Personalization of the Creative Spirit ^top
34:1.1 (374.4) Aşkın-evren güç merkezleri tarafından, yıldızsal ve gezegensel bir kümelenmenin fiziksel işleyiş düzenlenişinin tamamlanmasından ve enerji döngülerinin oluşturulmasından sonra; Sınırsız Ruhaniyet’in birimleri tarafından yaratımın bu başlangıç görevini takiben, onun yerel evren yaratım odaklanmasına boyunca faaliyet gösteren bir biçimde ve onun yönlendirmesi altında; işleyişsel olarak düzenlenen yeni evren içinde amaçlanan bir sonraki yaşam biçimindeki Mikâil Evladı’nın varlığının bildirisi gerçekleşir. Amacın bu duyuruluşuna ait olan bu Cennet tanınması üzerine, bahse konu bu yeni yaratımın düzenlenmekte olduğu Üstün Ruhaniyet’in İlahiyatları’na ait olan aşkın-evren içinde; onların ruhsal parıltısı içinde daha sonra gözden kaybolacak olan, Cennet Kutsal Üçlemesi’nde kabul edilimine dair bir karşılık ortaya çıkar. Bu arada diğer Üstün Ruhaniyetler, Cennet İlahiyatları’nın bu merkezi yerleşkesinin yakına doğru hareket eder; bunun sonrasında İlahiyat ile bütünleşmiş Üstün Ruhaniyet kendi yoldaşlarının algısında belirdiği zaman, “temel patlama” olarak bilinen oluşum ortaya çıkar. Bu oluşum; ilgili aşkın-evrenin yönetim merkezi olarak oldukça uzak bir konumdan açık bir biçimde gözlenen bir olgular bütünü biçimindeki, devasa bir ruhsal parıltıdır; ve hakkında çok azı anlaşılacak olan bu Kutsal Üçleme dışavurumuyla eş zamanlı olarak, ilgili yerel evrende Sınırsız Ruhaniyet sakininin yaratıcı ruhaniyet mevcudiyeti ve gücüne ait olan doğa içinde önemli bir değişiklik ortaya çıkar. Bu Cennet olgular bütününe verilen karşılık içinde Yaratan Evlat’ın bahse konu bu mevcudiyetinde, eş zamanlı olarak Sınırsız Ruhaniyet’in yeni bir kişisel temsili kişilikleşir. Bahse konu bu unsur Kutsal Hizmetkâr’dır. Yaratan Evlat’ın bu kişiliğe kavuşmuş olan Yaratıcı Ruhaniyet yardımcısı, yerel evren Ana Ruhaniyeti biçimindeki onun kişisel yaratıcı birlikteliği haline gelmiştir. 34:1.1 (374.4) After the completion of the physical organization of a starry and planetary cluster and the establishment of the energy circuits by the superuniverse power centers, subsequent to this preliminary work of creation by the agencies of the Infinite Spirit, operating through, and under the direction of, his local universe creative focalization, there goes forth the proclamation of the Michael Son that life is next to be projected in the newly organized universe. Upon the Paradise recognition of this declaration of intention, there occurs a reaction of approval in the Paradise Trinity, followed by the disappearance in the spiritual shining of the Deities of the Master Spirit in whose superuniverse this new creation is organizing. Meanwhile the other Master Spirits draw near this central lodgment of the Paradise Deities, and subsequently, when the Deity-embraced Master Spirit emerges to the recognition of his fellows, there occurs what is known as a “primary eruption.” This is a tremendous spiritual flash, a phenomenon clearly discernible as far away as the headquarters of the superuniverse concerned; and simultaneously with this little-understood Trinity manifestation there occurs a marked change in the nature of the creative spirit presence and power of the Infinite Spirit resident in the local universe concerned. In response to these Paradise phenomena there immediately personalizes, in the very presence of the Creator Son, a new personal representation of the Infinite Spirit. This is the Divine Minister. The individualized Creative Spirit helper of the Creator Son has become his personal creative associate, the local universe Mother Spirit.
34:1.2 (375.1) Bütünleştirici Yaratan’ın bu yeni kişisel ayrılışından ve onun vasıtasıyla; ilgili yerel evrenin varlıkları ve dünyalarının tümünü kapsayacak biçimde nihai sona sahip olan, ruhani gücün ve ruhsal etkinin oluşturulmuş akımları ve emredilen döngüleri baş göstermektedir. Gerçekte bu yeni ve kişisel olan varoluş, Evlat’ın fiziksel evren işleyiş düzenlenişinin önceki görevi içinde onun mevcudiyet-öncesi ve daha zayıf olan kişisel birlikteliğinin bir dönüşümüdür. 34:1.2 (375.1) From and through this new personal segregation of the Conjoint Creator there proceed the established currents and the ordained circuits of spirit power and spiritual influence destined to pervade all the worlds and beings of that local universe. In reality, this new and personal presence is but a transformation of the pre-existent and less personal associate of the Son in his earlier work of physical universe organization.
34:1.3 (375.2) Yalın bir ifadeyle bu oluşum, hayretler içinde bırakan bir olaylar dizisinin işleyişidir; yine de bu türden bir söylem, bahse konu bu oldukça önemli etkileşimler ile ilgili ifade edilebilecek her şeyi başlı başına temsil etmektedir. Bu etkileşimler; anlık olup, tahayyül edilemeyen ve kavranılamayan bir niteliğe sahiptir; işleyiş düzeninin ve sürecinin sırrı, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bağrında ikamet etmektedir. Bu etkileşimler ile ilgili sadece tek bir şeyden emin bir halde bulunmaktayız: Saf fiziksel yaratımın veya onun işleyişsel düzenlenişinin zamanı boyunca yerel evren içindeki Ruhaniyet mevcudiyeti; Cennet Sınırsız Ruhaniyeti’nin ruhaniyetinden bütünüyle ayırt edilemez bir halde bulunmaktaydı fakat Tanrılar’ın gizli bütünleşmesinden ve bunun ardından gerçekleşen ruhsal enerjinin parıltısından sonra Sınırsız Ruhaniyet’in yerel evren dışavurumu, Sınırsız Ruhaniyet ile dönüşümsel bağlılık içinde bulunmuş olan Üstün Ruhaniyet’in kişisel suretine aniden ve bütünüyle dönüşmektedir. Yerel evren Ana Ruhaniyeti böylelikle, Üstün Ruhaniyet’in aşkın-evren gökbilimsel karar yetkisi ile bütünleşen ve onunla uyumlu hale gelen kişisel bir doğaya erişir. 34:1.3 (375.2) This is the relation of a stupendous drama in few words, but it represents about all that can be told regarding these momentous transactions. They are instantaneous, inscrutable, and incomprehensible; the secret of the technique and procedure resides in the bosom of the Paradise Trinity. Of only one thing are we certain: The Spirit presence in the local universe during the time of purely physical creation or organization was incompletely differentiated from the spirit of the Paradise Infinite Spirit; whereas, after the reappearance of the supervising Master Spirit from the secret embrace of the Gods and following the flash of spiritual energy, the local universe manifestation of the Infinite Spirit suddenly and completely changes to the personal likeness of that Master Spirit who was in transmuting liaison with the Infinite Spirit. The local universe Mother Spirit thus acquires a personal nature tinged by that of the Master Spirit of the superuniverse of astronomic jurisdiction.
34:1.4 (375.3) Yerel evrenin Yaratıcı Ana Ruhaniyeti biçimindeki Sınırsız Ruhaniyet’in bahse konu bu kişilikleşen mevcudiyeti, Satania içinde Kutsal Hizmetkâr olarak bilinmektedir. İşlevsel niyetlerin ve ruhsal amaçların tümü için İlahiyat’ın bu dışavurumu, bir ruhaniyet kişiliği biçimindeki bir kutsal bireydir. “Cennet içindeki ve dünya üzerindeki gücün tümü ona emanet edilmiştir” biçiminde gerçek anlamıyla ifade edildiği şekliyle, Ruhaniyet’in böylelikle bu Evlat’ın Yaratan Evladı’na oldukça bütüncül bir biçimde tabi olan bir hale gelmesi; yerel evren içinde Üçüncül Kaynak ve Merkez’in bu yerelleşmesi ve kişilikleşmesi vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 34:1.4 (375.3) This personalized presence of the Infinite Spirit, the Creative Mother Spirit of the local universe, is known in Satania as the Divine Minister. To all practical intents and spiritual purposes this manifestation of Deity is a divine individual, a spirit person. And she is so recognized and regarded by the Creator Son. It is through this localization and personalization of the Third Source and Center in our local universe that the Spirit could subsequently become so fully subject to the Creator Son that of this Son it was truly said, “All power in heaven and on earth has been intrusted to him.”
2. Kutsal Hizmetkâr’ın Doğası ^top 2. Nature of the Divine Minister ^top
34:2.1 (375.4) Yaşam yaratımının anı içinde bu çok önemli kişilik başkalaşımını geçirdikten sonra Kutsal Hizmetkâr bunun ardından; kendilerine ait olan yerel yaratımın geniş kapsamlı olaylarının tasarlanması ve idare edilmesinde, bir kişilik olarak faaliyet gösterir ve Yaratan Evlat ile oldukça kişisel bir biçimde eş güdüm halinde bulunur. Varlığın birçok evren türü için, Sınırsız Ruhaniyet’in bu temsili bile; nihai Mikâil bahşedilmesini takip eden çağlar boyunca, bütünüyle kişisel olan bir biçimde gözlenmeyebilir; fakat Yaratan Evlat’ın Üstün Evlat egemen yetkisine olan yükselişini takiben Yaratıcı Ana Ruhaniyet, iletişim içindeki tüm bireyler tarafından kişisel olarak tanınacak kişilik nitelikleri içinde oldukça bütünleşmiş bir hale gelir. 34:2.1 (375.4) Having undergone marked personality metamorphosis at the time of life creation, the Divine Minister thereafter functions as a person and co-operates in a very personal manner with the Creator Son in the planning and management of the extensive affairs of their local creation. To many universe types of being, even this representation of the Infinite Spirit may not appear to be wholly personal during the ages preceding the final Michael bestowal; but subsequent to the elevation of the Creator Son to the sovereign authority of a Master Son, the Creative Mother Spirit becomes so augmented in personal qualities as to be personally recognized by all contacting individuals.
34:2.2 (375.5) Yaratan Evlat ile olan en erken birliktelikten bu yana Evren Ruhaniyeti; karşı-çekimin bütüncül edinimini içine alan bir biçimde, Sınırsız Ruhaniyet’in fiziksel-denetim niteliklerinin tümünü elinde bulundurur. Kişisel düzeyin erişimi üzerine Evren Ruhaniyeti; eğer yerel evren içinde kişisel olarak mevcut bir biçimde bulunmuş olsaydı Sınırsız Ruhaniyet’in gerçekleştireceği gibi, akıl çekimi üzerinde bütüncül ve nihai bir denetim uygulamaktadır. 34:2.2 (375.5) From the earliest association with the Creator Son the Universe Spirit possesses all the physical-control attributes of the Infinite Spirit, including the full endowment of antigravity. Upon the attainment of personal status the Universe Spirit exerts just as full and complete control of mind gravity, in the local universe, as would the Infinite Spirit if personally present.
34:2.3 (375.6) Her yerel evren içinde Kutsal Hizmetkâr; Cennet’in Yedi Üstün Ruhaniyeti’nden biri içinde vücut bulan bir biçimde, Sınırsız Ruhaniyet’in doğası ve içkin karakter nitelikleri uyarınca faaliyet gösterir. Evren Ruhaniyetleri’nin tümünde karakter bakımından temel bir tek-tiplilik bulunurken; onların bünyesinde, Yedi Üstün Ruhaniyet’in biri vasıtasıyla kökenleri tarafından belirlenen faaliyetin bir çeşitliliği aynı zamanda mevcut bir haldedir. Kökene ait olan bahse konu bu farklılaşma, farklı aşkın evrenlerde yerel evren Ana Ruhaniyetleri’nin faaliyeti içinde farklı işleyiş biçimleri ile ilgilidir. Yine de bu Ruhaniyetler; aşkın evren farklılaşmasından bağımsız olarak temel ruhsal niteliklerinin tümü bakımından özdeş olup, eşit bir biçimde ruhsal ve bütünüyle kutsal olan bir niteliğe sahiptir. 34:2.3 (375.6) In each local universe the Divine Minister functions in accordance with the nature and inherent characteristics of the Infinite Spirit as embodied in one of the Seven Master Spirits of Paradise. While there is a basic uniformity of character in all Universe Spirits, there is also a diversity of function, determined by their origin through one of the Seven Master Spirits. This differential of origin accounts for the diverse techniques in the function of the local universe Mother Spirits in different superuniverses. But in all essential spiritual attributes these Spirits are identical, equally spiritual and wholly divine, irrespective of superuniverse differentiation.
34:2.4 (376.1) Yaratıcı Ruhaniyet; dünyalara ait olan yaratılmışların doğumundan Yaratan Evlat ile eş bir biçimde sorumlu olup, bu yaratılmışların korunması ve kollanmasındaki çabaların tümü içinde Evlat’ı hiçbir zaman başarısızlığa uğratmamaktadır. Yaşam, Yaratıcı Ruhaniyet’in kurumsal varoluşu vasıtasıyla sağlanır ve idare edilir. “Sen, Ruhaniyet’ini hizmet için gönderdin ve onlar yaratıldı. Sen dünyanın çehresini yeniden var ettin.” 34:2.4 (376.1) The Creative Spirit is coresponsible with the Creator Son in producing the creatures of the worlds and never fails the Son in all efforts to uphold and conserve these creations. Life is ministered and maintained through the agency of the Creative Spirit. “You send forth your Spirit, and they are created. You renew the face of the earth.”
34:2.5 (376.2) Ussal yaratılmışların bir evreninin yaratılmasında Yaratıcı Ana Ruhaniyet ilk olarak; Berrak ve Sabah Yıldızı’nın doğumu içinde Evlat ile işbirliği halinde evren kusursuzluğunun âlemi içinde faaliyet gösterir. Ruhaniyet’in bahse konu bu doğumunu takiben onlar; Melçizedekler’den âlemlerin fanileri ile mevcut bir biçimde iletişim halinde bulunan Maddi Evlatlar’a kadar olan Evlatlar’ın yükselen düzeylerini bile içine alan bir şekilde, gezegenler üzerinde yaratılmış varlıkların düzeylerine yükselen bir biçimde yaklaşır. Evren Ruhaniyeti, “yaşam nefesine” katkıda bulunurken; Yaşam Taşıyıcı Evlatları, âlemin mevcut olarak işleyişsel bir biçimde düzenlenmiş maddesinden üretilen fiziksel bedeni sağlama görevinde bulunur. 34:2.5 (376.2) In the creation of a universe of intelligent creatures the Creative Mother Spirit functions first in the sphere of universe perfection, collaborating with the Son in the production of the Bright and Morning Star. Subsequently the offspring of the Spirit increasingly approach the order of created beings on the planets, even as the Sons grade downward from the Melchizedeks to the Material Sons, who actually contact with the mortals of the realms. In the later evolution of mortal creatures the Life Carrier Sons provide the physical body, fabricated out of the existing organized material of the realm, while the Universe Spirit contributes the “breath of life.”
34:2.6 (376.3) Birçok açıdan asli evrenin yedinci bölümünün gelişme bakımından geç kalmış bir durumda bulunması muhtemel olsa da; sorunlarımızı irdeleyen düşünür öğrenciler, gelecek çağlar içinde olağanüstü bir biçimde dengeli olan yaratımın evirilişini dört gözle beklemektedir. Biz, Orvonton içinde uyumun çok yüksek bir düzeyinin var olacağının tahmininde bulunmaktayız; çünkü bu aşkın-evrenin idaresinde bulunan Ruhaniyet, ebedi İlahiyatlar’ın tümünün niteliklerine ve karakterine ait olan dengeli birliği ve kusursuz eş güdümü somutlaştıran bir ruhaniyet aklının varlığı biçimindeki yüksekte bulunan Üstün Ruhaniyetler’in baş idarecisidir. Diğer birimlere kıyasla eviriliş bakımından biz, geride ve geç kalmış bir durumda bulunmaktayız; fakat kuşkusuz bir biçimde geleceğin ebedi çağları içinde bir zaman zarfında, aşkın bir gelişme ve benzeri olmayan bir kazanım bizleri beklemektedir. 34:2.6 (376.3) While the seventh segment of the grand universe may, in many respects, be tardy in development, thoughtful students of our problems look forward to the evolution of an extraordinarily well-balanced creation in the ages to come. We predict this high degree of symmetry in Orvonton because the presiding Spirit of this superuniverse is the chief of the Master Spirits on high, being a spirit intelligence embodying the balanced union and perfect co-ordination of the traits and character of all three of the eternal Deities. We are tardy and backward in comparison with other sectors, but there undoubtedly awaits us a transcendent development and an unprecedented achievement sometime in the eternal ages of the future.
3. Zaman ve Mekân içinde Evlat ve Ruhaniyet ^top 3. The Son and Spirit in Time and Space ^top
34:3.1 (376.4) Ne Ebedi Evlat ne de Sınırsız Ruhaniyet, zaman veya mekânın herhangi biri tarafından sınırlandırılmakta veya onun tarafından belirlenmektedir; fakat onların doğumlarının büyük bir çoğunluğu, bu durumun aksi bir niteliğe sahiptir. 34:3.1 (376.4) Neither the Eternal Son nor the Infinite Spirit is limited or conditioned by either time or space, but most of their offspring are.
34:3.2 (376.5) Sınırsız Ruhaniyet; tüm mekânı kapsamı altına alıp, ebediyetin dairesi içinde ikamet eder. Buna rağmen zamanın evlatlarıyla olan onların kişisel ilişkilerinde Sınırsız Ruhaniyet’in kişilikleri sıklıkla; mekân ile oldukça ilişkili olmasa da, zamansal unsurları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. Birçok akıl hizmetkârı, mekânın sınırlayıcılığını göz önünde bulundurmamaktadır; fakat onlar, kâinat gerçekliğinin farklı düzeylerine ait olan eş güdümü gerçekleştirme içinde zamansal bir oluş süreciyle kısıtlı bir konumda bulunmaktadır. Bir Yalnız İletici; gerçekte bir konumdan diğerine olan seyahatlerinde geçen zaman dışında, mekândan neredeyse tamamen bağımsız bir niteliğe sahiptir; ve buna benzer niteliklere sahip, sizler için bilinmeyen bir konumda bulunan unsurlar bulunmaktadır. 34:3.2 (376.5) The Infinite Spirit pervades all space and indwells the circle of eternity. Still, in their personal contact with the children of time, the personalities of the Infinite Spirit must often reckon with temporal elements, though not so much with space. Many mind ministries ignore space but suffer a time lag in effecting co-ordination of diverse levels of universe reality. A Solitary Messenger is virtually independent of space except that time is actually required in traveling from one location to another; and there are similar entities unknown to you.
34:3.3 (376.6) Kişisel ayrıcalıkları içinde bir Yaratıcı Ruhaniyet, bütünüyle ve tamamen mekândan bağımsızdır; fakat bu durum zaman için söz konusu değildir. Takımyıldızı veya sistem yönetim merkezinin herhangi biri üzerinde, bu türden kısıtlılığı taşımayan bir Evren Ruhaniyeti’nin özelleşmiş hiçbir kişisel mevcudiyeti bulunmamaktadır. O, kendisine ait olan yerel evrenin bütünü boyunca eşit ve yayılmış bir biçimde varoluş halindedir; ve bu bakımdan o, bir dünya üzerinde herhangi bir diğerinde olduğu gibi kişisel olarak ve tam anlamıyla mevcut bir konumdadır. 34:3.3 (376.6) In personal prerogatives a Creative Spirit is wholly and entirely independent of space, but not of time. There is no specialized personal presence of such a Universe Spirit on either the constellation or system headquarters. She is equally and diffusely present throughout her entire local universe and is, therefore, just as literally and personally present on one world as on any other.
34:3.4 (376.7) Sadece zaman unsuru bakımından bir Yaratıcı Ruhaniyet, kendisine ait evren hizmetlerinde her zaman sınırlıdır. Bir Yaratan Evlat, kendisine ait olan evreni boyunca anlık olarak hareket eder; fakat Yaratıcı Ruhaniyet, bilinçli ve amaçlandığı biçimiyle Evren Evladı’na ait olan kişisel ayrıcalıklarından yararlanması dışında, evren aklının hizmeti içinde zamanı göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. Saf-ruhaniyet işlevi içinde Yaratıcı Ruhaniyet; evren yansımasının gizemli işlevi içinde kendisinin işbirliğine ek olarak, zamandan bağımsız bir biçimde hareket eder. 34:3.4 (376.7) Only as regards the element of time is a Creative Spirit ever limited in her universe ministrations. A Creator Son acts instantaneously throughout his universe; but the Creative Spirit must reckon with time in the ministration of the universal mind except as she consciously and designedly avails herself of the personal prerogatives of the Universe Son. In pure-spirit function the Creative Spirit also acts independently of time as well as in her collaboration with the mysterious function of universe reflectivity.
34:3.5 (377.1) Her ne kadar Ebedi Evlat’ın ruhaniyet-çekim döngüsü, zaman ve mekândan bağımsız olarak işlev gösterse de; Yaratan Evlatlar’ın faaliyetlerinin tümü, mekân kısıtlılıklarından muaf değildir. Eğer evrimsel dünyaların işlemleri ayrı tutulursa, bahse konu bu Mikâil Evlatları zamandan göreceli bir biçimde bağımsız olarak işlev göstermeye yetkin olan bir görünüme sahiptirler. Bir Yaratan Evlat, zaman tarafından kısıtlı bir halde bulunmamaktadır; fakat o, mekân tarafından belirlenmektedir; o kişisel olarak iki konumda eş zamanlı olarak var olamaz. Nebadonlu Mikâil; kendisine ait evren içinde zamandan bağımsız olarak hareket etmekte olup; yansıma vasıtasıyla kendisi, işlevsel olarak yine aynı biçimde aşkın evren içinde de bu hareketi gerçekleştirmektedir. O zamandan bağımsız bir biçimde, Ebedi Evlat ile doğrudan iletişim kurmaktadır. 34:3.5 (377.1) Though the spirit-gravity circuit of the Eternal Son operates independently of both time and space, all functions of the Creator Sons are not exempt from space limitations. If the transactions of the evolutionary worlds are excepted, these Michael Sons seem to be able to operate relatively independent of time. A Creator Son is not handicapped by time, but he is conditioned by space; he cannot personally be in two places at the same time. Michael of Nebadon acts timelessly within his own universe and by reflectivity practically so in the superuniverse. He communicates timelessly with the Eternal Son directly.
34:3.6 (377.2) Kutsal Hizmetkâr; mekân ile ilgili olan içkin kısıtlılıklarının üstesinden gelmekte ve onu telafi etmekte muktedir kıldığı, Yaratan Evlat’ın anlayışlı yardımcısıdır. Çünkü bahse konu bu iki unsur; idari birliktelik içerisinde faaliyette bulunduğu zaman, kendilerine ait yerel yaratımın sınırları içinde zamandan ve mekândan bağımsız bir niteliğe sahip olmaktadır. Bu nedenden dolayı, yerel bir evren boyunca işlevsel olarak gözlendiği biçimiyle, Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet; zamandan ve mekândan genellikle bağımsız olarak faaliyette bulunur; çünkü orada her zaman, zaman ve mekândan bir diğeri için özgürleşme durumu söz konusudur. 34:3.6 (377.2) The Divine Minister is the understanding helper of the Creator Son, enabling him to overcome and atone for his inherent limitations regarding space, for when these two function in administrative union, they are practically independent of time and space within the confines of their local creation. Therefore, as practically observed throughout a local universe, the Creator Son and the Creative Spirit usually function independently of both time and space since there is always available to each the time and the space liberation of the other.
34:3.7 (377.3) Sadece mutlak varlıklar, mutlak anlamda zamandan ve mekândan bağımsız olan bir niteliğe sahiptir. Ebedi Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet’in emri altında bulunan kişiliklerin büyük bir çoğunluğu, zaman ve mekâna tabidirler. 34:3.7 (377.3) Only absolute beings are independent of time and space in the absolute sense. The majority of the subordinate persons of both the Eternal Son and the Infinite Spirit are subject to both time and space.
34:3.8 (377.4) Bir Yaratıcı Ruhaniyet, “mekân bilincine sahip” bir hale geldiği zaman; mevcudiyetinin olağan şartlar içinde belirlenmiş olacağı tüm diğer mekân niteliklerine tezat bir biçimde, mekândan bağımsız olacak bir âlem biçiminde kendisine ait olan sınırlandırılmış bir “mekân nüfuz alanını” tanımaya hazırlanır. Bu türden bir unsur yalnızca; kendi bilincine ait âlem içerisinde tercihte bulunma ve hareket etme özgürlüğüne sahiptir. 34:3.8 (377.4) When a Creative Spirit becomes “space conscious,” she is preparing to recognize a circumscribed “space domain” as hers, a realm in which to be space free in contradistinction to all other space by which she would be conditioned. One is free to choose and act only within the realm of one’s consciousness.
4. Yerel Evren Döngüleri ^top 4. The Local Universe Circuits ^top
34:4.1 (377.5) Nebadon’un yerel evreni içinde üç farklı ruhaniyet döngüsü bulunmaktadır: 34:4.1 (377.5) There are three distinct spirit circuits in the local universe of Nebadon:
34:4.2 (377.6) 1. Gerçekliğin Ruhaniyeti biçimindeki, Huzur Sağlayıcısı olan, Yaratan Evlat’ın bahşedilmiş ruhaniyeti. 34:4.2 (377.6) 1. The bestowal spirit of the Creator Son, the Comforter, the Spirit of Truth.
34:4.3 (377.7) 2. Kutsal Ruhaniyet olarak, Kutsal Hizmetkâr’ın ruhaniyet döngüsü. 34:4.3 (377.7) 2. The spirit circuit of the Divine Minister, the Holy Spirit.
34:4.4 (377.8) 3. Yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin bütünleşmiş fakat farklı faaliyetlere sahip olan kabataslak etkinliklerini içine alan bir biçimde, ussal-hizmet döngüsü. 34:4.4 (377.8) 3. The intelligence-ministry circuit, including the more or less unified activities but diverse functioning of the seven adjutant mind-spirits.
34:4.5 (377.9) Yaratan Evlatlar; Cennet’in Yedi Üstün Ruhaniyeti’nin sahip olduğu evren mevcudiyetine birçok bakımdan benzer olan, bu mevcudiyete ait bir ruhaniyetle bahşedilmiştir. Bu kazanım; bir bahşedilmiş Evlat’ın bu türden bir âlem için ruhsal unvanı almasının ardından, onun tarafından bir dünya üzerine sunulan Gerçekliğin Ruhaniyeti’dir. Bu bahşedilen Huzur Sağlayıcısı, yerel evren içinde gerçekliğin kişilikleşmiş bünyesi olan Ona doğru gerçeği arayanların tümünü başından beri kendisine çeken ruhsal kuvvetidir. Bu ruhaniyet; tıpkı Cennet İlahiyatları’nın kişilik mevcudiyetlerinden elde edilen asli evrenin üstün döngüleri gibi, Yaratan Evlat’ın kutsal doğasından açığa çıkmış onun içkin edinimidir. 34:4.5 (377.9) The Creator Sons are endowed with a spirit of universe presence in many ways analogous to that of the Seven Master Spirits of Paradise. This is the Spirit of Truth which is poured out upon a world by a bestowal Son after he receives spiritual title to such a sphere. This bestowed Comforter is the spiritual force which ever draws all truth seekers towards Him who is the personification of truth in the local universe. This spirit is an inherent endowment of the Creator Son, emerging from his divine nature just as the master circuits of the grand universe are derived from the personality presences of the Paradise Deities.
34:4.6 (377.10) Yaratan Evlat gelebilir, gidebilir; onun kişisel mevcudiyeti, yerel evren içinde veya herhangi bir yerde var olabilir. Fakat yine de Gerçekliğin Ruhaniyeti; bu gibi herhangi bir durumdan etkilenmeden faaliyet göstermeye devam eder; çünkü bir yandan bu kutsal mevcudiyet Yaratan Evlat’ın kişiliğinden elde edilmiş bir niteliğe sahip bulunurken, faaliyetsel olarak Kutsal Hizmetkâr’ın kişiliğinin merkezinde konumlanmıştır. 34:4.6 (377.10) The Creator Son may come and go; his personal presence may be in the local universe or elsewhere; yet the Spirit of Truth functions undisturbed, for this divine presence, while derived from the personality of the Creator Son, is functionally centered in the person of the Divine Minister.
34:4.7 (378.1) Evren Ana Ruhaniyeti buna rağmen, yerel evren yönetim merkezi dünyasını hiçbir zaman terk etmemektedir. Yaratan Evlat’ın ruhaniyeti, Evlat’ın kişisel mevcudiyetinden bağımsız olarak faaliyet gösterebilir ve bunu gerçekte yerine getirir; fakat böyle bir durum, kendisine ait kişisel ruhaniyet ile söz konusu değildir. Eğer Evren Ana Ruhaniyeti’nin kişisel mevcudiyeti, Salvington’dan ayrılacak olursa; Kutsal Ruhaniyet ve Kutsal Hizmetkâr, işlevsiz hale bürünecek bir niteliğe sahip olacaktır. Onun ruhaniyeti, evren yönetim merkez dünyası üzerinde sabitlenmiş bir görünüme sahiptir; ve bahse konu bu durum, Evlat’ın nerede ikamet etmekte olduğu gerçeğinden bağımsız olarak Yaratan Evlat’ın ruhaniyetinin faaliyette bulunması için onu yetkin hale getirmektedir. Evren Ana Ruhaniyetleri; Kutsal Ruhaniyet biçimindeki kendisinin kişisel etkisine ek olarak, Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin evren odağı ve merkezi olarak hareket eder. 34:4.7 (378.1) The Universe Mother Spirit, however, never leaves the local universe headquarters world. The spirit of the Creator Son may and does function independently of the personal presence of the Son, but not so with her personal spirit. The Holy Spirit of the Divine Minister would become nonfunctional if her personal presence should be removed from Salvington. Her spirit presence seems to be fixed on the universe headquarters world, and it is this very fact that enables the spirit of the Creator Son to function independently of the whereabouts of the Son. The Universe Mother Spirit acts as the universe focus and center of the Spirit of Truth as well as of her own personal influence, the Holy Spirit.
34:4.8 (378.2) Yaratan Yaratıcı-Evlat ve Yaratıcı Ana Ruhaniyet, kendilerine ait yerel evren evlatlarının akli edinimleri için çok çeşitli biçimlerde katkıda bulunmaktadır. Fakat Yaratıcı Ruhaniyet; kendisine kişisel ayrıcalıklar kazandırılana kadar, aklı diğer unsurlara bahşetmemektedir. 34:4.8 (378.2) The Creator Father-Son and the Creative Mother Spirit both contribute variously to the mind endowment of their local universe children. But the Creative Spirit does not bestow mind until she is endowed with personal prerogatives.
34:4.9 (378.3) Bir yerel evren içindeki kişiliğin aşkın evrimsel düzeyleri, aklın aşkın evren yöntem biçimine ait yerel evren türüne sahip kılınmıştır. Evrimsel yaşamın insan ve alt-insan düzeyleri, akli hizmetin emir-yardımcı ruhaniyet türlerine sahip kılınmıştır. 34:4.9 (378.3) The superevolutionary orders of personality in a local universe are endowed with the local universe type of the superuniverse pattern of mind. The human and the subhuman orders of evolutionary life are endowed with the adjutant spirit types of mind ministration.
34:4.10 (378.4) Yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyet, yerel bir evrene ait Kutsal Hizmetkâr’ın yaratımıdır. Bu akıl-ruhaniyetler, karakter bakımından birbirlerine benzerlik göstermektedir; fakat güç bakımından farklı niteliklere sahiptir. Her ne kadar onlar, kendilerinin Ana Yaratan’ından bağımsız bir nitelikte kişilikler olarak değerlendirilmeseler de; onların tümü, Evren Ruhaniyeti’ne ait doğanın benzerliğini paylaşır. Yedi emir-yardımcısına; bilgeliğin ruhaniyeti, ibadetin ruhaniyeti, danışmanın ruhaniyeti, bilginin ruhaniyeti, cesaretin ruhaniyeti, anlayışın ruhaniyeti ve anlık algı biçimindeki içgüdünün ruhaniyeti olarak bu isimler verilmiştir. 34:4.10 (378.4) The seven adjutant mind-spirits are the creation of the Divine Minister of a local universe. These mind-spirits are similar in character but diverse in power, and all partake alike of the nature of the Universe Spirit, although they are hardly regarded as personalities apart from their Mother Creator. The seven adjutants have been given the following names: the spirit of wisdom, the spirit of worship, the spirit of counsel, the spirit of knowledge, the spirit of courage, the spirit of understanding, the spirit of intuition—of quick perception.
34:4.11 (378.5) Bu ruhaniyetler; peygamberin görsel algısına ait simgeler olarak deneyimlediği biçimde “egemen idarenin başa geçmesinden önce yanan mumlara benzer şekilde,” “Tanrı’nın yedi ruhaniyetidir.” Fakat peygamber, bahse konu bu yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetlerle ilgili olan yirmi dört koruyucunun yönetimsel makamını görmemiştir. Bahse konu bu kayıt, iki ayrı tasvire ait anlam karmaşasını yansıtmaktadır: Bu tasvirlerden biri, evren yönetim merkezi ile ilgili olup; diğeri ise sistem başkenti hakkındadır. Yirmi dört kıdemli unsurun yönetimsel makamı, yerleşik dünyalara ait yerel sisteminizin yönetim merkezi olan Jerusem üzerindedir. 34:4.11 (378.5) These are the “seven spirits of God,” “like lamps burning before the throne,” which the prophet saw in the symbols of vision. But he did not see the seats of the four and twenty sentinels about these seven adjutant mind-spirits. This record represents the confusion of two presentations, one pertaining to the universe headquarters and the other to the system capital. The seats of the four and twenty elders are on Jerusem, the headquarters of your local system of inhabited worlds.
34:4.12 (378.6) Fakat Yuhanna’nın; “ve egemen iradenin başa geçmesini takiben yıldırımlar, gök gürültüleri ve sesler ortaya çıktı” şeklindeki evrenin yerel sistemlere olan yayını olarak ifadesi, Salvington’a ait bir durumdu. Buna ek olarak Yuhanna; yönetim merkezi dünyasının kapsamı içinde bulunan yaşam biçimindeki, yerel evrene ait idaresel düzenlemenin yaratımlarını tahayyül etmiştir. Nebadon içindeki bu idaresel düzenleme; evren akımları üzerinde işleve sahip olan, ve “anlık anlayışın” ruhaniyeti biçimindeki içgüdünün emir-yardımcısı olarak ilk elden faaliyet gösteren akıl-ruhaniyet tarafından yetkin bir biçimde desteklenen, Salvington’un dört düzenleme yaratımı tarafından idare edilir. Fakat bu dört yaratımın — yaratık biçimindeki — tasviri, üzücü bir biçimde onların algılanışına zarar vermiştir; onlar, eşi benzeri bulunmayan güzelliğin ve seçkin olan biçimin bir parçasıdır. 34:4.12 (378.6) But it was of Salvington that John wrote: “And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices”—the universe broadcasts to the local systems. He also envisaged the directional control creatures of the local universe, the living compasses of the headquarters world. This directional control in Nebadon is maintained by the four control creatures of Salvington, who operate over the universe currents and are ably assisted by the first functioning mind-spirit, the adjutant of intuition, the spirit of “quick understanding.” But the description of these four creatures—called beasts—has been sadly marred; they are of unparalleled beauty and exquisite form.
34:4.13 (378.7) Bahse konu bu kapsam içindeki dört varlık; evrensel olup, Nebadon’un yaşamı içinde içkin bir niteliğe sahiptir. Tüm yaşayan yaratılmışlar bedensel olarak, bu idaresel akımlara duyarlı olan nitelikte ve onlara karşılık veren biçimde bulunan birimlere sahiptir. Bahse konu bu varlık yaratılmışları, bulundukları evrenden bireysel gezegenlere kadar uzanan alt kapsam boyunca ve dünyaların manyetik kuvvetleri ile birliktelik içerisinde çoğaltılmıştır; böylece onlar, bu idaresel hücrelerin kuzey ve güney yönünde en başından beri konumlandırmakta olduğu hayvansal organizma içinde mikroskobik bedenlerin ev sahiplerini etkinleştirir. Bu bakımdan yönelimin bahse konu algısı, evren üzerindeki yaşayan varlıklar içinde sonsuza kadar sabit bir konuma oturtturulur. Bu algı bütüncül olarak, insan türü tarafından bir bilinç sahipliğini amaçlamamaktadır. Bahse konu bu bedenler, bu anlatımların ifade edildiği sürece yaklaşık bir zaman zarfı içinde ilk defa Urantia üzerinde gözlemlenmiştir. 34:4.13 (378.7) The four points of the compass are universal and inherent in the life of Nebadon. All living creatures possess bodily units which are sensitive and responsive to these directional currents. These creature creations are duplicated on down through the universe to the individual planets and, in conjunction with the magnetic forces of the worlds, so activate the hosts of microscopic bodies in the animal organism that these direction cells ever point north and south. Thus is the sense of orientation forever fixed in the living beings of the universe. This sense is not wholly wanting as a conscious possession by mankind. These bodies were first observed on Urantia about the time of this narration.
5. Ruhaniyet’in Hizmeti ^top 5. The Ministry of the Spirit ^top
34:5.1 (379.1) Kutsal Hizmetkâr; yaşamın oluşturulmasında, ve Yaratan Evlat’ın yedinci bahşedilişinin zamanına kadar olan varlıkların yeni düzeylerinin yaratılmasında onunla iş birliği yapmaktadır. Ve bu sürecin hemen ardından Hizmetkâr; Evlat’ın evrenin bütüncül egemenliğine olan yükselişinden sonra onunla ve onun bahşedilmiş ruhaniyeti ile birlikte, dünya hizmeti ve gezegensel olan ilerleyiş yürütümünün daha sonraki görevleri içinde iş birliğini sürdürmektedir. 34:5.1 (379.1) The Divine Minister co-operates with the Creator Son in the formulation of life and the creation of new orders of beings up to the time of his seventh bestowal and, subsequently, after his elevation to the full sovereignty of the universe, continues to collaborate with the Son and the Son’s bestowed spirit in the further work of world ministry and planetary progression.
34:5.2 (379.2) Yerleşik dünyalar üzerinde Ruhaniyet, evrimsel ilerlemenin görevine âlemin cansız maddesel bütünlüğü üzerinden başlamaktadır. Bu bütünlük; ilk olarak bitkisel yaşamı, daha sonra hayvansal organizmaları ve bunun sonrasında ise insan varoluşunun ilk düzeylerini kapsamına alır. Ve birbirini takip eden her bahşediliş başlangıçsal ve öncül aşamalardan irade sahibi yaratılmışların ortaya çıkmasına kadar olan, gezegensel yaşamın evrimsel potansiyelinin ileri düzeylerdeki gerçekleştirilişlerine katkıda bulunmaktadır. Ruhaniyet’in bu çabası büyük ölçüde yedi emir-yardımcısı, bağlılığın ruhaniyetleri, evrimleşen gezegenlerin bütünleştiren ve eş güdüm sağlayan ruhaniyet-aklı vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olup, yüksek fikirlere ve ruhsal nihai amaçlara yönelen insan ırklarını her zaman ve bütünleştiren bir biçimde yönlendirir. 34:5.2 (379.2) On the inhabited worlds the Spirit begins the work of evolutionary progression, starting with the lifeless material of the realm, first endowing vegetable life, then the animal organisms, then the first orders of human existence; and each succeeding impartation contributes to the further unfolding of the evolutionary potential of planetary life from the initial and primitive stages to the appearance of will creatures. This labor of the Spirit is largely effected through the seven adjutants, the spirits of promise, the unifying and co-ordinating spirit-mind of the evolving planets, ever and unitedly leading the races of men towards higher ideas and spiritual ideals.
34:5.3 (379.3) Evrimsel yaratılmışların saf hayvansal aklı, ibadet ve erdemin emir-yardımcılarını algılama doğrultusunda bir yetkinliği geliştirdiği zaman; fani insan ilk olarak akıl ile birliktelik halinde Ruhaniyet’in hizmetini deneyimler. Altıncı ve yedinci emir-yardımcısının bu hizmeti, akli evrimin ruhsal hizmetin sınırına girmiş olduğunu simgelemektedir. Buna ek olarak ibadet ve bilgelik işleyişine ait olan bu türden akıllar eş zamanlı olarak, Kutsal Hizmetkâr’ın ruhsal döngüleri içine kabul edilirler. 34:5.3 (379.3) Mortal man first experiences the ministry of the Spirit in conjunction with mind when the purely animal mind of evolutionary creatures develops reception capacity for the adjutants of worship and of wisdom. This ministry of the sixth and seventh adjutants indicates mind evolution crossing the threshold of spiritual ministry. And immediately are such minds of worship- and wisdom-function included in the spiritual circuits of the Divine Minister.
34:5.4 (379.4) Böylelikle akıl; Kutsal Ruhaniyet’in hizmetine sahip kılındığı zaman, bilinçli veya bilinçsiz olarak Düşünce Düzenleyicisi biçimindeki Kâinatın Yaratıcısı’nın ruhsal mevcudiyetini tercih etmedeki yetkinliği elinde bulundurur. Fakat bu durum bir bahşedilmiş Evlat’ın Gerçekliğin Ruhaniyeti’ni, Düşünce Düzenleyicisi’nin algısına kendiliğinden hazırlanan tüm olağan akıllar şeklindeki fanilerin tümü için gezegensel hizmet amacıyla özgürleştirdiği ana kadar gerçekleşmemektedir. Gerçekliğin Ruhaniyeti, Kutsal Hizmetkâr’ın ruhaniyetinin mevcudiyeti ile birlikte bir bütün olarak görev yapmaktadır. Bu çifte ruhaniyet birlikteliği; gerçeği öğretmeye ek olarak insan akıllarını ruhsal olarak aydınlatmayı, yükseliş ırklarına ait yaratılmışların ruhları için ilham kaynağı olmayı ve evrimsel gezegenler üzerinde ikamet eden insanları Cennet amaçlarının nihai kutsal sonuna doğru her zaman yönlendirmeyi amaçlayan bir biçimde dünyalar üzerinde hareket halindedir. 34:5.4 (379.4) When mind is thus endowed with the ministry of the Holy Spirit, it possesses the capacity for (consciously or unconsciously) choosing the spiritual presence of the Universal Father—the Thought Adjuster. But it is not until a bestowal Son has liberated the Spirit of Truth for planetary ministry to all mortals that all normal minds are automatically prepared for the reception of the Thought Adjusters. The Spirit of Truth works as one with the presence of the spirit of the Divine Minister. This dual spirit liaison hovers over the worlds, seeking to teach truth and to spiritually enlighten the minds of men, to inspire the souls of the creatures of the ascending races, and to lead the peoples dwelling on the evolutionary planets ever towards their Paradise goal of divine destiny.
34:5.5 (379.5) Her ne kadar Gerçekliğin Ruhaniyeti, bedenin tümü üzerine bahşedilmiş olsa da; Evlat’ın bahse konu bu ruhaniyeti, bahşedilmiş Evlat’ın görevinin bütünlüğünü ve özünü oluşturan niteliğe dair insanın kişisel algısı tarafından işlev ve güç bakımından neredeyse tümüyle sınırlanmaktadır. Kutsal Ruhaniyet; insan tutumundan bir dereceye kadar olarak bağımsız olup, insan iradesinin kararları ve iş birliği tarafından kısmi bir biçimde belirlenmektedir. Yine de Kutsal Ruhaniyet’in hizmeti, kutsal yönlendirmelere daha bütüncül bir biçimde itaat eden bahse konu bu fanilerin içsel yaşamlarının kutsallaşması ve ruhsallaşmasında artan bir şekilde etkin hale gelmektedir. 34:5.5 (379.5) Though the Spirit of Truth is poured out upon all flesh, this spirit of the Son is almost wholly limited in function and power by man’s personal reception of that which constitutes the sum and substance of the mission of the bestowal Son. The Holy Spirit is partly independent of human attitude and partially conditioned by the decisions and co-operation of the will of man. Nevertheless, the ministry of the Holy Spirit becomes increasingly effective in the sanctification and spiritualization of the inner life of those mortals who the more fully obey the divine leadings.
34:5.6 (379.6) Bireyler olarak siz kişisel bir biçimde, Yaratan Yaratıcı-Evlat veya Yaratıcı Ana Ruhaniyet’in ruhaniyetine ait herhangi bir parçaya veya onun bütüncül mevcudiyetine sahip bulunmamaktasınız; bu hizmetkârlar, Gizem Görüntüleyicileri’nin aksi yönde gerçekleştirdikleri gibi bireylerin akıllarına ait düşünce merkezleri ile ne iletişim kurarlar ne de onlar içinde ikamet ederler. Düşünce Düzenleyicileri; gerçekte aklın bir parçası olarak fani akıl içerisinde ikamet eden bir biçimde Kâinatın Yaratıcısı’nın belirli birey-öncesi bireyselleşmeleri olup, Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet’in bütünleşmiş ruhaniyetleri ile birlikte kusursuz uyum halinde en başından beri görev yapmaktadır. 34:5.6 (379.6) As individuals you do not personally possess a segregated portion or entity of the spirit of the Creator Father-Son or the Creative Mother Spirit; these ministries do not contact with, nor indwell, the thinking centers of the individual’s mind as do the Mystery Monitors. Thought Adjusters are definite individualizations of the prepersonal reality of the Universal Father, actually indwelling the mortal mind as a very part of that mind, and they ever work in perfect harmony with the combined spirits of the Creator Son and Creative Spirit.
34:5.7 (380.1) Evrimsel bir fani içinde ikamet eden veya onunla birliktelik halinde bulunan Sınırsız Ruhaniyet’in Evren Kız Evladı’na ait Kutsal Ruhaniyet’in, Ebedi Evlat’ın Evren Evladı’na ait Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin ve Cennet Yaratıcısı’na ait Düzenleyici-ruhaniyet’in mevcudiyeti; ruhsal edinimin eş uyumunu göstermekte olup, bu türden bir faninin bilinç dâhilinde Tanrı ile olan evlatlığına dair inanç-bilgisinin farkında olmasını yetkin hale getirmektedir. 34:5.7 (380.1) The presence of the Holy Spirit of the Universe Daughter of the Infinite Spirit, of the Spirit of Truth of the Universe Son of the Eternal Son, and of the Adjuster-spirit of the Paradise Father in or with an evolutionary mortal, denotes symmetry of spiritual endowment and ministry and qualifies such a mortal consciously to realize the faith-fact of sonship with God.
6. İnsan İçindeki Ruhaniyet ^top 6. The Spirit in Man ^top
34:6.1 (380.2) Bir yerleşik dünyanın ilerleyen evrimi ve onun sakinlerinin ileri düzeylerdeki ruhsallaşması ile birlikte bu tür olgun kişilikler, ek ruhsal etkileri deneyimleyebilir. Faniler akli denetim ve ruhani algı içinde ilerlerken, bahse konu bu çok çeşitli ruhani hizmetkârlar; işlev bakımından gittikçe artan bir biçimde eş güdümsel hale gelmekte olup, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin üst hizmeti ile birlikte giderek bütünleşir. 34:6.1 (380.2) With the advancing evolution of an inhabited planet and the further spiritualization of its inhabitants, additional spiritual influences may be received by such mature personalities. As mortals progress in mind control and spirit perception, these multiple spirit ministries become more and more co-ordinate in function; they become increasingly blended with the overministry of the Paradise Trinity.
34:6.2 (380.3) Her ne kadar Kutsallık, görüntü itibariyle çoğul olsa da; insan deneyiminde İlahiyat, her zaman bir bütün olarak tekildir. Buna tezat bir biçimde, insan deneyiminde ruhsal hizmet tekil değildir. Kökene ait çoğunluksal nitelikten bağımsız olarak, ruhani etkilerin tümü işlev bakımından bir bütündür. Asli evren içinde ve ona ait yaratılmışlar için, Yedi Katmanlı Tanrı’nın ruhaniyet hizmeti olarak onlar gerçek anlamıyla bir bütündür; ve yaratılmışlar ruhaniyetin bütünleştiren hizmetinin takdiri ve algısı içinde gelişirken, onların deneyimlerinde Yüce olan Tanrı’nın hizmeti ortaya çıkar. 34:6.2 (380.3) Although Divinity may be plural in manifestation, in human experience Deity is singular, always one. Neither is spiritual ministry plural in human experience. Regardless of plurality of origin, all spirit influences are one in function. Indeed they are one, being the spirit ministry of God the Sevenfold in and to the creatures of the grand universe; and as creatures grow in appreciation of, and receptivity for, this unifying ministry of the spirit, it becomes in their experience the ministry of God the Supreme.
34:6.3 (380.4) Ebedi ihtişamın yüksek düzeylerinden kutsal Ruhaniyet; uzun bir dizi aşamalar vasıtasıyla, sahip olduğunuz ve ikamet ettiğiniz kimliğinizle buluşmak, inancın birlikteliği içinde sevgi dolu bir biçimde fani kökenin ruhu ile bütünleşmek ve lütfun bu aşamalarının belirli ve kesin doğrultusunu takip etmeye başlamak amacıyla alçalmaktadır. Bu alçalış süreci boyunca kutsal Ruhaniyet; hizmetin ve bağışlamanın bu görevi üzerinde özgün bir biçimde hareketine başladığı yer olan büyük mutluluğunun yüksek düzeylerine evrimsel ruhun güvenli bir biçimde yükselişine kadar hiçbir zaman durmamaktadır. 34:6.3 (380.4) From the heights of eternal glory the divine Spirit descends, by a long series of steps, to meet you as you are and where you are and then, in the partnership of faith, lovingly to embrace the soul of mortal origin and to embark on the sure and certain retracement of those steps of condescension, never stopping until the evolutionary soul is safely exalted to the very heights of bliss from which the divine Spirit originally sallied forth on this mission of mercy and ministry.
34:6.4 (380.5) Ruhsal kuvvetler hataya yer bırakmayan bir biçimde; kendilerine ait özgün düzeyleri arayıp, onlara erişmektedir. Ebediyet’den ayrılmış bir konumda bulunarak; Tanrı’nın inanç evlatları biçiminde, gerçek anlamda “Ruhaniyet’in doğumu” olarak ikamet eden Düzenleyici’nin yönlendirmesini ve öğretilerini benimsemiş zaman ve mekânın bahse konu çocuklarının tümünü beraberinde getirerek onların buraya tekrar geri dönmeleri kesin bir gerçektir. 34:6.4 (380.5) Spiritual forces unerringly seek and attain their own original levels. Having gone out from the Eternal, they are certain to return thereto, bringing with them all those children of time and space who have espoused the leading and teaching of the indwelling Adjuster, those who have been truly “born of the Spirit,” the faith sons of God.
34:6.5 (380.6) Kutsal Ruhaniyet, insandan doğan çocuklar için sürekli olan hizmetin ve desteklemenin kaynağıdır. Sizin gücünüz ve kazanımlarınız, “Ruhaniyet’in dinçleşmesi vasıtasıyla olan bir biçimde onun bağışlaması uyarınca” gerçekleşmektedir. Ruhsal yaşam, fiziksel enerjiye benzer bir biçimde, tüketilmektedir. Ruhsal çaba, göreceli olan ruhsal yorgunlukla sonuçlanmaktadır. Tüm yükseliş deneyimi, ruhsal olmasına ek olarak gerçeklik arz eder; bu nedenle, gerçek anlamıyla kaydedildiği biçimiyle, “Canlandıran Ruhaniyet’in tam da kendisidir.” “Ruhaniyet, hayat verir.” 34:6.5 (380.6) The divine Spirit is the source of continual ministry and encouragement to the children of men. Your power and achievement is “according to his mercy, through the renewing of the Spirit.” Spiritual life, like physical energy, is consumed. Spiritual effort results in relative spiritual exhaustion. The whole ascendant experience is real as well as spiritual; therefore, it is truly written, “It is the Spirit that quickens.” “The Spirit gives life.”
34:6.6 (380.7) En yüksek dinsel öğretilerin bile sahip olduğu ölüm varsayımı, insan karakterini dönüştürmede veya fani davranışını düzenlemede yetersizdir. “Sadece sözde değil aynı zamanda güçte ve Kutsal Ruhaniyet içinde doğruluk” ifadesiyle sizin eski öğreticinizin duyurmuş olduğu gibi, bugünün dünyasının ihtiyaç duyduğu şey doğruluktur. Şayet kutsal Ruhaniyet, gerçekliğin türleri içinde nefes almazsa ve doğruluğa erişmenin yöntemlerine hayat vermezse; bunun aksi gerçekleşinceye kadar, en yüksek ahlaki kavramların etkisiz bir biçimde var olduğu varsayımsal doğruluğun tohumu ölü olarak kalmaya devam edecektir. 34:6.6 (380.7) The dead theory of even the highest religious doctrines is powerless to transform human character or to control mortal behavior. What the world of today needs is the truth which your teacher of old declared: “Not in word only but also in power and in the Holy Spirit.” The seed of theoretical truth is dead, the highest moral concepts without effect, unless and until the divine Spirit breathes upon the forms of truth and quickens the formulas of righteousness.
34:6.7 (381.1) Tanrı’nın ikamet eden unsurunu almış olanlar ve onu tanıyanlar, Ruhaniyet’in doğumuna aittir. “Siz, Tanrı’nın mabedisiniz; ve Tanrı’nın ruhaniyeti sizin içinizde ikamet etmektedir.” Bahse konu bu ruhaniyetin size bahşedilmiş olması yeterli değildir; kutsal Ruhaniyet mutlak bir biçimde, insan deneyiminin her fazını etkisi altına almalı ve onu denetlemelidir. 34:6.7 (381.1) Those who have received and recognized the indwelling of God have been born of the Spirit. “You are the temple of God, and the spirit of God dwells in you.” It is not enough that this spirit be poured out upon you; the divine Spirit must dominate and control every phase of human experience.
34:6.8 (381.2) Fani memnuniyetsizliğin tüketen susuzluğunu ve ruhsallaşmamış insan aklının tarif edilemez açlığını engelleyen, hayatın öz suyu biçimindeki kutsal Ruhaniyet’dir. Ruhaniyet’i amaçlayarak hareket eden varlıklar, “hiçbir zaman susuz kalmazlar; çünkü bu ruhsal öz suyu, sonsuza kadar yaşamı türeten büyük bir memnuniyet olarak onlar içinde var olacaktır.” Bu türden kutsal bir biçimde beslenen ruhlar, yaşamın mutlulukları ve dünyasal varoluşun tatminleri bakımından maddi çevreden neredeyse tamamen bağımsızdır. Onlar; ruhsal olarak aydınlatılmış ve canlandırılmış olup, ahlaksal olarak güçlendirilmiş ve sahip kılınmıştır. 34:6.8 (381.2) It is the presence of the divine Spirit, the water of life, that prevents the consuming thirst of mortal discontent and that indescribable hunger of the unspiritualized human mind. Spirit-motivated beings “never thirst, for this spiritual water shall be in them a well of satisfaction springing up into life everlasting.” Such divinely watered souls are all but independent of material environment as regards the joys of living and the satisfactions of earthly existence. They are spiritually illuminated and refreshed, morally strengthened and endowed.
34:6.9 (381.3) Her fani içinde bir çifte doğa bulunmaktadır. Bunlardan ilki hayvansal tutumların mirası, ve diğeri ise ruhsal edinimin yüksek dürtüsüdür. Urantia üzerindeki kısa süreli yaşamınız boyunca bu iki farklı ve birbirine tezat olan arzu, nadiren bütüncül bir biçimde uzlaşmaktadır; onlar neredeyse hiçbir zaman uyumlu bir hale gelmemekte veya bütünleşmemektedir; fakat yaşam süreciniz boyunca bütünleşen Ruhaniyet en başından beri, bedeninizi daha fazla denetim altına almanızda ve giderek Ruhaniyet’e yönelmenizde size yardım etmek amacıyla hizmet vermektedir. Her ne kadar siz; maddi yaşam boyunca yaşamakla yükümlü olsanız da, beden ve onun gerekliliklerinden kaçmaya yetkin olmasanız da; yine de niyet ve nihai amaçlar bakımından siz, hayvansal doğayı Ruhaniyet’in üstünlüğü için artan bir biçimde denetim altına almakla güçlendirilmiş bir niteliğe sahip halde bulunmaktasınız. Maddi tutsaklıktan ve sınırlı olan engellerden sizin nihai özgürleşmenizi gerçekleştirecek ayrıcalıklı amaca sahip kutsal güçlerin bir büyük ittifakı şeklindeki, ruhsal kuvvetlerin bir gizli düzeni sizin içinizde gerçek anlamıyla var olmaktadır. 34:6.9 (381.3) In every mortal there exists a dual nature: the inheritance of animal tendencies and the high urge of spirit endowment. During the short life you live on Urantia, these two diverse and opposing urges can seldom be fully reconciled; they can hardly be harmonized and unified; but throughout your lifetime the combined Spirit ever ministers to assist you in subjecting the flesh more and more to the leading of the Spirit. Even though you must live your material life through, even though you cannot escape the body and its necessities, nonetheless, in purpose and ideals you are empowered increasingly to subject the animal nature to the mastery of the Spirit. There truly exists within you a conspiracy of spiritual forces, a confederation of divine powers, whose exclusive purpose is to effect your final deliverance from material bondage and finite handicaps.
34:6.10 (381.4) “İnsan ruhu içinde Onun ruhaniyeti vasıtasıyla güç ile kuvvetlendirilebilecek olmanız,” bahse konu hizmetin bütününün amacıdır. Oysa buna ek olarak, bu durumun bütünlüğü; inanç ve hizmetin kusursuzluğuna olan nihai erişim için başlangıç aşamalarını temsil etmektedir. Bu deneyim, “içinde sizin Tanrı’nın bütünlüğünün tümüyle dolup taşacak olmanızı gerektiren” bir niteliktir; “çünkü Tanrı’nın ruhaniyeti tarafından yönlendirilmiş olan bahse konu bu unsurların tümü, Tanrı’nın evlatlarıdır.” 34:6.10 (381.4) The purpose of all this ministration is, “That you may be strengthened with power through His spirit in the inner man.” And all this represents but the preliminary steps to the final attainment of the perfection of faith and service, that experience wherein you shall be “filled with all the fullness of God,” “for all those who are led by the spirit of God are the sons of God.”
34:6.11 (381.5) Ruhaniyet hiçbir zaman sizi, nihai amacı uyarınca zorla sürüklemez; o sizi yalnızca yönlendirir. Eğer siz istekli bir öğrenci olursanız, eğer ruhaniyet seviyelerine erişmeyi ve kutsal düzeylere ulaşmayı amaçlarsanız, eğer içten bir biçimde ebedi amacı elde etmeyi arzularsanız; tüm bunların sonucunda kutsal Ruhaniyet, evlatlığın ve ruhsal ilerlemenin doğrultusu boyunca sizi pürüzsüz ve sevgi dolu bir biçimde yönlendirecektir. Bu doğrultuda atacağınız her adım, usun ve mutluluğun işbirliği biçimindeki gönüllü olan istencin bir parçası olmakla yükümlüdür. Ruhaniyet’in egemenliği hiçbir zaman; ne dayatma tarafından bozulan bir içeriğe sahip niteliğe büründürülür; ne de mecburiyet tarafından kabul edilmek zorunda bırakılır. 34:6.11 (381.5) The Spirit never drives, only leads. If you are a willing learner, if you want to attain spirit levels and reach divine heights, if you sincerely desire to reach the eternal goal, then the divine Spirit will gently and lovingly lead you along the pathway of sonship and spiritual progress. Every step you take must be one of willingness, intelligent and cheerful co-operation. The domination of the Spirit is never tainted with coercion nor compromised by compulsion.
34:6.12 (381.6) Ve ruhaniyetin bu türden yaşamı, özgür ve ussal bir biçimde kabul edildiği zaman; bunun sonrasında insan aklı içinde, kutsal ilişkinin olumlu bir bilinci ve ruhani bütünlüğün kesinliği giderek gelişme gösterir; er ya da geç “Sizin Tanrı’nın bir evladı olduğunuza dair Ruhaniyet, Düzenleyici biçimindeki sizin ruhaniyetiniz ile birlikte tanıklık eder.” Ruhaniyet’in “sizin ruhaniyetinize” değil, “sizin ruhaniyetiniz ile birlikte” tanıklık ettiğine dair kaydı doğrulamak amacıyla; kendi Düşünce Düzenleyici’niz, Tanrı ile kan bağına sahip olduğunuzu size hali hazırda bildirmiştir. 34:6.12 (381.6) And when such a life of spirit guidance is freely and intelligently accepted, there gradually develops within the human mind a positive consciousness of divine contact and assurance of spirit communion; sooner or later “the Spirit bears witness with your spirit (the Adjuster) that you are a child of God.” Already has your own Thought Adjuster told you of your kinship to God so that the record testifies that the Spirit bears witness “with your spirit,” not to your spirit.
34:6.13 (381.7) Bir insan yaşamına ait ruhani egemenliğin bilinci; bu türden ruhaniyet ile yönlendirilmekte olan faninin yaşam dışavurumlarında, Ruhaniyet’in karakter niteliklerinin artan bir sergilenişi tarafından mevcut bir biçimde sonuçlanmaktadır; “çünkü ruhaniyetin meyveleri sevgi, neşe, tahammül, nezaket, iyilik, inanç, uysallık ve ölçülülüktür.” Ruhaniyet ile yönlendirilmekte ve kutsal bir biçimde aydınlatılmakta olan bu tür faniler; her ne kadar uğraşın alt düzeylerini henüz arşınlıyor ve insan inancı içindeki kendi dünyevi görevlerinin sorumluluklarını uyguluyor olsalar da, diğer dünyanın oldukça uzak kıyıları üzerinde parıldayan biçimdeki ebedi yaşamın ışıklarını algılamaya çoktan başlamışlardır. Onlar; “Tanrı’nın hükümranlığı, maddi bir biçimde tüketilen şekliyle, yenen veya içilen bir içeriğe sahip değildir; bunun yerine onun egemenliği, Kutsal Ruhaniyet içerisindeki doğruluk, barış ve neşedir” biçimindeki ilham verici ve huzur sağlayıcı gerçekliğin mevcudiyetini kavramaya çoktan başlamışlardır. Buna ek olarak her sınayış boyunca ve her zorluğun mevcudiyeti içinde ruhaniyetin doğumu olan ruhlar, umut etmenin tüm korkuların üstesinden gelmesi vasıtasıyla bütünlüğünü muhafaza eder; çünkü Tanrı’nın sevgisi, kutsal Ruhaniyet’in mevcudiyeti tarafından kalplerin tümüne bütüncül bir biçimde yayılır. 34:6.13 (381.7) The consciousness of the spirit domination of a human life is presently attended by an increasing exhibition of the characteristics of the Spirit in the life reactions of such a spirit-led mortal, “for the fruits of the spirit are love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance.” Such spirit-guided and divinely illuminated mortals, while they yet tread the lowly paths of toil and in human faithfulness perform the duties of their earthly assignments, have already begun to discern the lights of eternal life as they glimmer on the faraway shores of another world; already have they begun to comprehend the reality of that inspiring and comforting truth, “The kingdom of God is not meat and drink but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.” And throughout every trial and in the presence of every hardship, spirit-born souls are sustained by that hope which transcends all fear because the love of God is shed abroad in all hearts by the presence of the divine Spirit.
7. Ruhaniyet ve Beden ^top 7. The Spirit and the Flesh ^top
34:7.1 (382.1) Hayvan-kökenli ırklardan türemiş olan içkin doğa biçimindeki beden, doğal bir şekilde kutsal Ruhaniyet’in meyvelerini bünyesi içerisinde sunmamaktadır. Urantia ırklarının bir ölçü dâhilinde Âdem’in bahşedilişi ile üst düzeye taşınmış olduğu biçimde, Tanrı’nın Maddi Evlatları’nın doğasının eklenmesi vasıtasıyla fani doğanın üstesinden gelindiği zaman; ruhaniyetin karakter meyvelerinin olağanüstü derecedeki güzel hasadını gerçekleştirmek için ikamet eden Düzenleyici ile işbirliğini sağlamak amacıyla, Gerçekliğin Ruhaniyeti’ne giden yol daha iyi hazırlanır. Her ne kadar ebediyet kadar uzun bir süre zarfı bu görevin yerine getirilmesi için gerekli olsa da, eğer bu ruhaniyeti reddetmezseniz “o sizi gerçekliğin tümüne yönlendirecektir.” 34:7.1 (382.1) The flesh, the inherent nature derived from the animal-origin races, does not naturally bear the fruits of the divine Spirit. When the mortal nature has been upstepped by the addition of the nature of the Material Sons of God, as the Urantia races were in a measure advanced by the bestowal of Adam, then is the way better prepared for the Spirit of Truth to co-operate with the indwelling Adjuster to bring forth the beautiful harvest of the character fruits of the spirit. If you do not reject this spirit, even though eternity may be required to fulfill the commission, “he will guide you into all truth.”
34:7.2 (382.2) Ruhsal ilerleyişin olağan dünyalarında ikamet eden evrimsel faniler; mevcut zaman zarfı içindeki Urantia ırklarını tanımlayan, ruhaniyet ve beden arasındaki şiddetli çatışmaları deneyimlememektedir. Fakat olası en yüksek düzeyde konumlanan gezegenler üzerinde bile Âdem-öncesi insan; varoluşun saf hayvansal düzleminden, giderek artan ussal anlamların ve yüksek ruhsal değerlerin ardışık seviyeleri boyunca yükselmek için olumlu çabaları sarf etmekle yükümlüdür. 34:7.2 (382.2) Evolutionary mortals inhabiting normal worlds of spiritual progress do not experience the acute conflicts between the spirit and the flesh which characterize the present-day Urantia races. But even on the most ideal planets, pre-Adamic man must put forth positive efforts to ascend from the purely animalistic plane of existence up through successive levels of increasingly intellectual meanings and higher spiritual values.
34:7.3 (382.3) Olağan bir dünyanın fanileri, kendilerinin fiziksel ve ruhsal doğaları arasında sürekli devam eden bir savaşı deneyimlememektedir. Onlar, mevcudiyetin hayvansal düzeylerinden ruhsal yaşamın yüksek düzlemlerine olan yükselişin gerekliliği ile karşılaşmaktadır; fakat bu yükseliş, farklı maddi ve ruhsal doğaların bahse konu âlemi içinde Urantia fanilerinin yoğun çatışmaları ile karşılaştırıldığında daha çok eğitimsel bir öğrenim sürecinden geçiş haline benzemektedir. 34:7.3 (382.3) The mortals of a normal world do not experience constant warfare between their physical and spiritual natures. They are confronted with the necessity of climbing up from the animal levels of existence to the higher planes of spiritual living, but this ascent is more like undergoing an educational training when compared with the intense conflicts of Urantia mortals in this realm of the divergent material and spiritual natures.
34:7.4 (382.4) Urantia’nın insanları gezegensel ilerleyici ruhsal erişimin bu görevi içinde, yardımın çifte bir yoksunluğunun sonuçlarından muzdarip bir durumda bulunmaktadır. Caligastia ayaklanması dünya çapında bir kafa karışıklığını beraberinde getirip, oldukça düzenli bir toplumun sağlayabileceği ahlaksal desteğe ait takip eden nesillerin tümünün ortaya çıkma olanağını yok etmiştir. Fakat bu durumdan daha bile talihsiz olanı ruhsal istençler ile daha uyumlu olabilecek fiziksel doğanın yüksek türüne ait ırkların ortaya çıkma olanağından yoksun bırakan, Ademsel’in yükümlülüğünü yerine getirmemesidir. 34:7.4 (382.4) The Urantia peoples are suffering the consequences of a double deprivation of help in this task of progressive planetary spiritual attainment. The Caligastia upheaval precipitated world-wide confusion and robbed all subsequent generations of the moral assistance which a well-ordered society would have provided. But even more disastrous was the Adamic default in that it deprived the races of that superior type of physical nature which would have been more consonant with spiritual aspirations.
34:7.5 (382.5) Urantia fanileri, ruhaniyet ve beden arasında bu türden dikkate değer bir uğraşın sürecinden geçmeye maruz bırakılmıştır; çünkü onların uzak ataları, Cennetsel bahşediliş tarafından daha yeterli bir bütünlükte Âdemselleştirilmemiştir. Urantia’nın fani ırklarına ait fiziksel doğaların, daha doğal bir biçimde ruhani karşılığa sahip olması kutsal tasarımın bir parçasıydı. 34:7.5 (382.5) Urantia mortals are compelled to undergo such marked struggling between the spirit and the flesh because their remote ancestors were not more fully Adamized by the Edenic bestowal. It was the divine plan that the mortal races of Urantia should have had physical natures more naturally spirit responsive.
34:7.6 (382.6) İnsanın doğası ve onun çevresi karşısındaki bu çifte felakete rağmen, eğer günümüz fanileri; cennetteki Yaratıcı’nın iradesini gerçekleştirmeye içten bir biçimde adanışın aydınlatıcı ve özgürleştirici hizmeti içinde, Tanrı’nın inanç evlatlarının bedenin köleleştirici-tutsaklığından göreceli olan bağımsızlığı memnuniyet ile yaşayacakları yer olan ruhani hükümranlığa girecek olurlarsa, beden ve ruhaniyet arasındaki bu belirgin savaşı daha az deneyimleyeceklerdir. İsa; insani varlıkların, Caligastik başkaldırının feci sonuçlarından oldukça geniş bir biçimde kaçabilecekleri ve Ademsel’in yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanan yoksunlukları en etkin bir biçimde telafi edecekleri fani yaşamın yeni bir biçimini insan aklına sunmuştur. “Hazreti İsa’nın yaşamına ait ruhaniyet, hayvansal yaşımın işleyişine ek olarak kötülük ve günahın cezp ediciliğinden bizleri özgür kılmıştır.” “Bu durum, bedenin ve hatta sizin inancınızın bile üstesinden gelen zaferdir.” 34:7.6 (382.6) Notwithstanding this double disaster to man’s nature and his environment, present-day mortals would experience less of this apparent warfare between the flesh and the spirit if they would enter the spirit kingdom, wherein the faith sons of God enjoy comparative deliverance from the slave-bondage of the flesh in the enlightened and liberating service of wholehearted devotion to doing the will of the Father in heaven. Jesus showed mankind the new way of mortal living whereby human beings may very largely escape the dire consequences of the Caligastic rebellion and most effectively compensate for the deprivations resulting from the Adamic default. “The spirit of the life of Christ Jesus has made us free from the law of animal living and the temptations of evil and sin.” “This is the victory that overcomes the flesh, even your faith.”
34:7.7 (383.1) Ruhaniyet deneyiminin doğumu olan Tanrı’yı-tanıyan bahse konu bu erkek ve kadınlar; herhangi bir biçimde bir kere bile olsun günah ile lekelenmemiş ve başkaldırıyı görmüş geçirmemiş olan gezegenler biçimindeki dünyaların en olağanlarına ait sakinlerin yaşadıklarına kıyasla bile, fani doğaları ile artık çatışma yaşamazlar. İnanç evlatları ussal seviyeler üzerinde görev yapıp, kısıtlanmamış veya olağandışı bir biçimde bulunan fiziksel arzular tarafından üretilen çatışmaların çok üzerinde bulunan ruhsal düzlemlerde yaşamaktadır. Hayvansal varlıkların olağan dürtüleri ve fiziksel doğanın doğal istekleri ve arzuları ilgisiz, yanlış eğitilmiş veya talihsiz bir biçimde gereğinden fazla vicdan sahibi kişiliklerin akılları dışında, en yüksek ruhsal erişimle bile çatışma halinde bulunmamaktadır. 34:7.7 (383.1) Those God-knowing men and women who have been born of the Spirit experience no more conflict with their mortal natures than do the inhabitants of the most normal of worlds, planets which have never been tainted with sin nor touched by rebellion. Faith sons work on intellectual levels and live on spiritual planes far above the conflicts produced by unrestrained or unnatural physical desires. The normal urges of animal beings and the natural appetites and impulses of the physical nature are not in conflict with even the highest spiritual attainment except in the minds of ignorant, mistaught, or unfortunately overconscientious persons.
34:7.8 (383.2) Sonsuza kadar sürecek yaşam doğrultusunda yola koyulmuş bir biçimde bulunduktan, görevi kabul etmiş ve yerine getirmek için emirleri almış bir duruma ait olduktan sonra siz; insani unutkanlığın ve ahlaksal tutarsızlığın tehlikelerinden korkmayın, başarısız olmanın kuşkusuyla veya kafa karıştıran karmaşa tarafından etkilenmeyin, düzeyinize ve konumuza dair duraklamaya kapılmayın ve bunları sorgulamayın; çünkü ileriye doğru olan mücadelenin her kesişim noktasında bulunan her karanlık saat içerisinde Gerçekliğin Ruhaniyeti, her zaman “Doğru yol bu” diyerek sizlerle iletişim halinde olacaktır. 34:7.8 (383.2) Having started out on the way of life everlasting, having accepted the assignment and received your orders to advance, do not fear the dangers of human forgetfulness and mortal inconstancy, do not be troubled with doubts of failure or by perplexing confusion, do not falter and question your status and standing, for in every dark hour, at every crossroad in the forward struggle, the Spirit of Truth will always speak, saying, “This is the way.”
34:7.9 (383.3) [Urantia üzerinde hizmet vermek için geçici bir süreliğine atanan bir Kudretli İletici tarafından sunulmuştur.] 34:7.9 (383.3) [Presented by a Mighty Messenger temporarily assigned to service on Urantia.]