30. Makale Paper 30
Muhteşem Kâinat’ın Kişilikleri Personalities of the Grand Universe
30:0.1 (330.1) ŞU an Cennet üzerinde ve muhteşem kâinat içinde faaliyet gösteren kişilikler ve kişilik varlıklarının diğerleri, yaşayan varlıkların neredeyse sınırsız olan bir nüfusunu oluştur. Bırakınız alt türlerinin ve bu türlerin arasındaki farklılaşmaları, çoğunluk düzeylerinin ve türlerinin nüfusu bile insan tahayyülünü aşmaya yeter bir nitelikte bulunmaktadır. Buna rağmen, Cennet tasnifinin bir önermesi ve Uversa Kişilik Kaydedicisi’nin sadeleştirilmiş tanımlandırması biçimindeki yaşayan varlıkların iki temel sınıflandırmasını sunmak arzu edilen bir durumdur. 30:0.1 (330.1) THE personalities and other-than-personal entities now functioning on Paradise and in the grand universe constitute a well-nigh limitless number of living beings. Even the number of major orders and types would stagger the human imagination, let alone the countless subtypes and variations. It is, however, desirable to present something of two basic classifications of living beings—a suggestion of the Paradise classification and an abbreviation of the Uversa Personality Register.
30:0.2 (330.2) Muhteşem kâinatın kişiliklerinin kavramsal ve bütünüyle tutarlı sınıflandırmasını formülleştirmek mümkün değildir, çünkü bu toplulukların hiçbiri açığa çıkarılmamıştır. Tüm toplulukların sitemli bir biçimde sınıflandırılmasını içine alması amacıyla gerekli olan ileri düzeydeki açığa çıkarılış, sayısız ek makalelerin oluşturulmasını zorunlu kılacaktır. Bu kavramsal büyüme; ileriki bin yıllar boyunca fanilerin bu kısmen açığa çıkarılmış beslenen kavramlar hakkındaki yaratıcı tahayyüllerin oluşmasına zemin hazırlayacak şartlardan onların mahrum kalmasına neden olacağı için, arzu edilmeyen bir niteliği içerisinde barındırır. Bu bakımdan, insanın gerektiğinden fazla sunulacak olan bir açığa çıkarılma bütününe sahip olmaması onların açısından en iyi olandır; çünkü aksi halde bu durum, onların hayal gücünü perdeleyecektir. 30:0.2 (330.2) It is not possible to formulate comprehensive and entirely consistent classifications of the personalities of the grand universe because all of the groups are not revealed. It would require numerous additional papers to cover the further revelation required to systematically classify all groups. Such conceptual expansion would hardly be desirable as it would deprive the thinking mortals of the next thousand years of that stimulus to creative speculation which these partially revealed concepts supply. It is best that man not have an overrevelation; it stifles imagination.
1. Yaşayan Varlıkların Cennet Sınıflandırılması ^top 1. The Paradise Classification of Living Beings ^top
30:1.1 (330.3) Yaşayan varlıklar, Cennet üzerinde Cennet İlahiyatları ile olan içkin ve erişilmiş ilişkileri uyarınca sınıflandırılır. Merkezi ve aşkın-evrenlerin devasa olan bir araya gelişleri boyunca bahse konu bu mevcut varlıklar sıklıkla; Üçleme bütünlüğü kökenine veya Kutsal Üçleme erişimine ait olanlar, çifte kökene ait olanlar ve tek kökene ait olanlar şeklinde, kökenleri bakımından sınıflandırılır. Yaşayan varlıkların Cennet sınıflandırılmasını fani akıl için anlaşılacak bir biçimde iletmeye çalışmak oldukça zordur, fakat yine de biz, şu bahse konu sınıflandırmayı sunmak için yetkilendirilmiş bulunmaktayız: 30:1.1 (330.3) Living beings are classified on Paradise in accordance with inherent and attained relationship to the Paradise Deities. During the grand gatherings of the central and superuniverses those present are often grouped in accordance with origin: those of triune origin, or of Trinity attainment; those of dual origin; and those of single origin. It is difficult to interpret the Paradise classification of living beings to the mortal mind, but we are authorized to present the following:
30:1.2 (330.4) I. ÜÇLEME BÜTÜNLÜĞÜ KÖKENLİ VARLIKLAR. Cennet İlahiyatları’nın üçü tarafından, benzer bir biçimde veya Kutsal Üçleme olarak Kutsal Bir Biçimde Üçlendirilmiş Birlikler ile beraber yaratılmış varlıklar olup; bu tanımsal sınıflandırma, açığa çıkarılmış veya çıkarılmamış kutsal bir biçimde üçleştirilmiş tüm toplulukları içine alır. 30:1.2 (330.4) I. TRIUNE-ORIGIN BEINGS. Beings created by all three Paradise Deities, either as such or as the Trinity, together with the Trinitized Corps, which designation refers to all groups of trinitized beings, revealed and unrevealed.
30:1.3 (330.5) A. Yüce Ruhaniyetler. 30:1.3 (330.5) A. The Supreme Spirits.
30:1.4 (330.6) 1. Yedi Üstün Ruhaniyet. 30:1.4 (330.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:1.5 (330.7) 2. Yedi Yüce İdareci. 30:1.5 (330.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:1.6 (330.8) 3. Yansıtıcı Ruhaniyetler’in Yedi Düzeyi. 30:1.6 (330.8) 3. The Seven Orders of Reflective Spirits.
30:1.7 (330.9) B. Kutsal Üçleme’nin Yerleşik Evlatları. 30:1.7 (330.9) B. The Stationary Sons of the Trinity.
30:1.8 (330.10) 1. Yücelik’in Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sırları. 30:1.8 (330.10) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:1.9 (330.11) 2. Zamanın Ebedileri. 30:1.9 (330.11) 2. Eternals of Days.
30:1.10 (330.12) 3. Zamanın Ataları. 30:1.10 (330.12) 3. Ancients of Days.
30:1.11 (330.13) 4. Zamanın Kusursuzları. 30:1.11 (330.13) 4. Perfections of Days.
30:1.12 (331.1) 5. Zamanın Geçmişleri. 30:1.12 (331.1) 5. Recents of Days.
30:1.13 (331.2) 6. Zamanın Birliktelikleri. 30:1.13 (331.2) 6. Unions of Days.
30:1.14 (331.3) 7. Zamanın İnançlıları. 30:1.14 (331.3) 7. Faithfuls of Days.
30:1.15 (331.4) 8. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları. 30:1.15 (331.4) 8. Perfectors of Wisdom.
30:1.16 (331.5) 9. Kutsal Danışmanlar. 30:1.16 (331.5) 9. Divine Counselors.
30:1.17 (331.6) 10. Kâinatsal Denetimciler. 30:1.17 (331.6) 10. Universal Censors.
30:1.18 (331.7) C. Kutsal Üçleme kökenli ve Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Varlıklar. 30:1.18 (331.7) C. Trinity-origin and Trinitized Beings.
30:1.19 (331.8) 1. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları. 30:1.19 (331.8) 1. Trinity Teacher Sons.
30:1.20 (331.9) 2. Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri. 30:1.20 (331.9) 2. Inspired Trinity Spirits.
30:1.21 (331.10) 3. Havona Yerlileri. 30:1.21 (331.10) 3. Havona Natives.
30:1.22 (331.11) 4. Cennet Vatandaşları. 30:1.22 (331.11) 4. Paradise Citizens.
30:1.23 (331.12) 5. Açığa Çıkarılmamış Kutsal Üçleme kökenli Varlıkları. 30:1.23 (331.12) 5. Unrevealed Trinity-origin Beings.
30:1.24 (331.13) 6. Açığa Çıkarılmamış İlahiyat-kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Varlıkları. 30:1.24 (331.13) 6. Unrevealed Deity-trinitized Beings.
30:1.25 (331.14) 7. Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları. 30:1.25 (331.14) 7. Trinitized Sons of Attainment.
30:1.26 (331.15) 8. Seçimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları. 30:1.26 (331.15) 8. Trinitized Sons of Selection.
30:1.27 (331.16) 9. Kusursuzluk’un Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları. 30:1.27 (331.16) 9. Trinitized Sons of Perfection.
30:1.28 (331.17) 10. Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatları. 30:1.28 (331.17) 10. Creature-trinitized Sons.
30:1.29 (331.18) II. ÇİFTE KÖKENLİ VARLIKLAR. Cennet İlahiyatları’nın herhangi bir ikisi içinden kökenini alan veya bunun dışında Cennet İlahiyatları’ndan doğrudan veya dolaylı olarak türemiş herhangi bir iki varlık tarafından yaratılmış varlıklardır. 30:1.29 (331.18) II. DUAL-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any two of the Paradise Deities or otherwise created by any two beings of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.30 (331.19) A. Alçalan Düzeyler. 30:1.30 (331.19) A. The Descending Orders.
30:1.31 (331.20) 1. Yaratan Evlatlar. 30:1.31 (331.20) 1. Creator Sons.
30:1.32 (331.21) 2. Hakimane Evlatlar. 30:1.32 (331.21) 2. Magisterial Sons.
30:1.33 (331.22) 3. Berrak ve Sabah Yıldızı. 30:1.33 (331.22) 3. Bright and Morning Stars.
30:1.34 (331.23) 4. Yaratıcı Melçizedekler. 30:1.34 (331.23) 4. Father Melchizedeks.
30:1.35 (331.24) 5. Melçizedekler. 30:1.35 (331.24) 5. The Melchizedeks.
30:1.36 (331.25) 6. Vorondadekler. 30:1.36 (331.25) 6. The Vorondadeks.
30:1.37 (331.26) 7. Lanonandekler. 30:1.37 (331.26) 7. The Lanonandeks.
30:1.38 (331.27) 8. Berrak Akşam Yıldızları. 30:1.38 (331.27) 8. Brilliant Evening Stars.
30:1.39 (331.28) 9. Baş Melekler. 30:1.39 (331.28) 9. The Archangels.
30:1.40 (331.29) 10. Yaşam Taşıyıcıları. 30:1.40 (331.29) 10. Life Carriers.
30:1.41 (331.30) 11. Açığa Çıkarılmamış Evren Yardımcıları. 30:1.41 (331.30) 11. Unrevealed Universe Aids.
30:1.42 (331.31) 12. Açığa Çıkarılmamış Tanrı Evlatları. 30:1.42 (331.31) 12. Unrevealed Sons of God.
30:1.43 (331.32) B. Yerleşik Düzeyler. 30:1.43 (331.32) B. The Stationary Orders.
30:1.44 (331.33) 1. Abandonterler. 30:1.44 (331.33) 1. Abandonters.
30:1.45 (331.34) 2. Susatia. 30:1.45 (331.34) 2. Susatia.
30:1.46 (331.35) 3. Univitatialar. 30:1.46 (331.35) 3. Univitatia.
30:1.47 (331.36) 4. Spironga. 30:1.47 (331.36) 4. Spironga.
30:1.48 (331.37) 5. Açığa Çıkarılmamış Çifte-kökenli Varlıklar. 30:1.48 (331.37) 5. Unrevealed Dual-origin Beings.
30:1.49 (331.38) C. Yükseliş Düzeyleri. 30:1.49 (331.38) C. The Ascending Orders.
30:1.50 (331.39) 1. Düzenleyici-ile-bütünleşmiş Faniler. 30:1.50 (331.39) 1. Adjuster-fused Mortals.
30:1.51 (331.40) 2. Evlat-ile-bütünleşmiş Faniler. 30:1.51 (331.40) 2. Son-fused Mortals.
30:1.52 (331.41) 3. Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş Faniler. 30:1.52 (331.41) 3. Spirit-fused Mortals.
30:1.53 (331.42) 4. Dönüştürülmüş Yarı-Ölümlüler. 30:1.53 (331.42) 4. Translated Midwayers.
30:1.54 (331.43) 5. Açığa Çıkarılmamış Yükseliş Halinde Bulunanlar. 30:1.54 (331.43) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.55 (332.1) III. TEK-KÖKENLİ VARLIKLAR. Cennet İlahiyatları’nın birinden kökenini alan veya bunun dışında Cennet İlahiyatları’ndan doğrudan veya dolaylı olarak türeyen herhangi bir varlık tarafından yaratılmış varlıklardır. 30:1.55 (332.1) III. SINGLE-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any one of the Paradise Deities or otherwise created by any one being of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.56 (332.2) A. Yüce Ruhaniyetler. 30:1.56 (332.2) A. The Supreme Spirits.
30:1.57 (332.3) 1. Çekim İleticileri. 30:1.57 (332.3) 1. Gravity Messengers.
30:1.58 (332.4) 2. Havona Döngüleri’nin Yedi Ruhaniyeti. 30:1.58 (332.4) 2. The Seven Spirits of the Havona Circuits.
30:1.59 (332.5) 3. Havona Döngüleri’nin On iki-katmanlı Emir-Yardımcıları. 30:1.59 (332.5) 3. The Twelvefold Adjutants of the Havona Circuits.
30:1.60 (332.6) 4. Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları. 30:1.60 (332.6) 4. The Reflective Image Aids.
30:1.61 (332.7) 5. Evren Ana Ruhaniyetleri. 30:1.61 (332.7) 5. Universe Mother Spirits.
30:1.62 (332.8) 6.Yedi Katmanlı Akıl-Ruhaniyet Emir-Yardımcıları. 30:1.62 (332.8) 6. The Sevenfold Adjutant Mind-Spirits.
30:1.63 (332.9) 7. Açığa Çıkarılmamış İlahiyat-kökenli Varlıklar. 30:1.63 (332.9) 7. Unrevealed Deity-origin Beings.
30:1.64 (332.10) B. Yükseliş Düzeyleri. 30:1.64 (332.10) B. The Ascending Orders.
30:1.65 (332.11) 1. Kişileşmiş Düzenleyiciler. 30:1.65 (332.11) 1. Personalized Adjusters.
30:1.66 (332.12) 2. Yükseliş Halindeki Maddi Evlatlar. 30:1.66 (332.12) 2. Ascending Material Sons.
30:1.67 (332.13) 3. Evrimsel Yüksek Melekler. 30:1.67 (332.13) 3. Evolutionary Seraphim.
30:1.68 (332.14) 4. Evrimsel Meleksel Çocuklar. 30:1.68 (332.14) 4. Evolutionary Cherubim.
30:1.69 (332.15) 5. Açığa Çıkarılmamış Yükseliş Halinde Bulunanlar. 30:1.69 (332.15) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.70 (332.16) C. Sınırsız Ruhaniyet’in Ailesi. 30:1.70 (332.16) C. The Family of the Infinite Spirit.
30:1.71 (332.17) 1. Yalnız İleticiler. 30:1.71 (332.17) 1. Solitary Messengers.
30:1.72 (332.18) 2. Kâinat Döngü Yüksek Denetimcileri. 30:1.72 (332.18) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:1.73 (332.19) 3. Nüfus İdarecileri. 30:1.73 (332.19) 3. Census Directors.
30:1.74 (332.20) 4. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları. 30:1.74 (332.20) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:1.75 (332.21) 5. Yardımcı Müfettişler. 30:1.75 (332.21) 5. Associate Inspectors.
30:1.76 (332.22) 6. Görevlendirilmiş Koruyucular. 30:1.76 (332.22) 6. Assigned Sentinels.
30:1.77 (332.23) 7. Mezun Rehberleri. 30:1.77 (332.23) 7. Graduate Guides.
30:1.78 (332.24) 8. Havona Hizmetlileri. 30:1.78 (332.24) 8. Havona Servitals.
30:1.79 (332.25) 9. Kâinatsal Arabulucular. 30:1.79 (332.25) 9. Universal Conciliators.
30:1.80 (332.26) 10. Morontia Dostları. 30:1.80 (332.26) 10. Morontia Companions.
30:1.81 (332.27) 11. Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 30:1.81 (332.27) 11. Supernaphim.
30:1.82 (332.28) 12. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 30:1.82 (332.28) 12. Seconaphim.
30:1.83 (332.29) 13. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 30:1.83 (332.29) 13. Tertiaphim.
30:1.84 (332.30) 14. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 30:1.84 (332.30) 14. Omniaphim.
30:1.85 (332.31) 15. Yüksek Melekler. 30:1.85 (332.31) 15. Seraphim.
30:1.86 (332.32) 16. Meleksel Çocuklar ve Sanobimler. 30:1.86 (332.32) 16. Cherubim and Sanobim.
30:1.87 (332.33) 17. Açığa Çıkarılmamış Ruhaniyet kökenli Varlıklar. 30:1.87 (332.33) 17. Unrevealed Spirit-origin Beings.
30:1.88 (332.34) 18. Yedi Yüce Güç Yöneticisi. 30:1.88 (332.34) 18. The Seven Supreme Power Directors.
30:1.89 (332.35) 19. Yüce Güç Merkezleri. 30:1.89 (332.35) 19. The Supreme Power Centers.
30:1.90 (332.36) 20. Üstün Fiziksel Düzenleyiciler. 30:1.90 (332.36) 20. The Master Physical Controllers.
30:1.91 (332.37) 21. Morontia Güç Yüksek Denetimcileri. 30:1.91 (332.37) 21. The Morontia Power Supervisors.
30:1.92 (332.38) IV. VAREDİLMİŞ AŞKIN VARLIKLAR. Işık ve yaşam içinde konumlanana kadar kökenleri zaman ve mekânın evrenleri için olağan bir biçimde açığa çıkarılmamış olan aşkın varlıkların, Cennet üzerindeki geniş bir ev sahipliği bulunabilmektedir. Bahse konu bu Aşkınlaştırılmışlar ne yaratıcı ne de yaratılmışlardır; onlar, kutsallığın, nihayetin ve ebediyetin var edilmiş çocuklarıdır. Bu “var edilmişler”, absonit olarak ne sınırlı ne de sınırsızdır; absonitlik ne sınırsızlık ne de mutlaklıktır. 30:1.92 (332.38) IV. EVENTUATED TRANSCENDENTAL BEINGS. There is to be found on Paradise a vast host of transcendental beings whose origin is not ordinarily disclosed to the universes of time and space until they are settled in light and life. These Transcendentalers are neither creators nor creatures; they are the eventuated children of divinity, ultimacy, and eternity. These “eventuators” are neither finite nor infinite—they are absonite; and absonity is neither infinity nor absoluteness.
30:1.93 (333.1) Bu yaratılmamış olan yaratan-olmayan unsurlar, başından beri Cennet Kutsal Üçlemesi’ne sadık ve Nihayet’e itaatkâr bir konumda bulunmaktadır. Onlar, kişilik etkinliğinin dört nihai düzeyinde mevcut bir durumda olup; her biri yedi sınıftan meydana gelmiş bin ana çalışma topluluğundan oluşan sayıca on iki devasa bölümlendirme içinde absonitin yedi düzeyi üzerinde işlevsel niteliğe sahiptir. Bu var edilmiş varlıklar şu düzeyleri kapsamı altına almaktadır: 30:1.93 (333.1) These uncreated noncreators are ever loyal to the Paradise Trinity and obedient to the Ultimate. They are existent on four ultimate levels of personality activity and are functional on the seven levels of the absonite in twelve grand divisions consisting of one thousand major working groups of seven classes each. These eventuated beings include the following orders:
30:1.94 (333.2) 1. Üstün Evren’in Mimarları. 30:1.94 (333.2) 1. The Architects of the Master Universe.
30:1.95 (333.3) 2. Aşkın Kaydediciler. 30:1.95 (333.3) 2. Transcendental Recorders.
30:1.96 (333.4) 3. Diğer Aşkınlaştırılmışlar. 30:1.96 (333.4) 3. Other Transcendentalers.
30:1.97 (333.5) 4. Varedilmiş Öncül Üstün Kuvvet Düzenleyicileri. 30:1.97 (333.5) 4. Primary Eventuated Master Force Organizers.
30:1.98 (333.6) 5. Aşkın Yardımcı Üstün Kuvvet Düzenleyicileri. 30:1.98 (333.6) 5. Associate Transcendental Master Force Organizers.
30:1.99 (333.7) Bir aşkın kişilik olarak Tanrı var eder; bir kişilik olarak Tanrı yaratır; bir kişilik öncesi unsur olarak Tanrı nüvelere ayırır; ve benliğine ait olan bu türden bir Düzenleyici nüvesi, bir Yaratıcı olarak Tanrı’nın ebeveynsel eylemi tarafından böyle bir yaratılmış üzerine bahşedilmiş olan kişiliğin özgür irade tercihi uyarınca ruhani ruhu maddi ve fani akıl üzerinde evrimleştirir. 30:1.99 (333.7) God, as a superperson, eventuates; God, as a person, creates; God, as a preperson, fragments; and such an Adjuster fragment of himself evolves the spirit soul upon the material and mortal mind in accordance with the freewill choosing of the personality which has been bestowed upon such a mortal creature by the parental act of God as a Father.
30:1.100 (333.8) V. İLAHİYAT’IN NÜVELERE AYRILMIŞ UNSURLARI. Kâinatın Yaratıcısı’ndan kaynağını alan yaşayan mevcudiyetin bu düzeyi; her ne kadar bahse konu bu unsurlar hiçbir biçimde İlk Kaynak ve Merkez’in kişilik öncesi gerçekliğinin nüvelere ayrılışının tek örneği olmasa da, en iyi biçimde Düşünce Düzenleyicileri’nin mevcudiyeti tarafından temsil edilir. Düzenleyici olmayan nüvelerin faaliyetleri çok katmanlı olup, onların bu özellikleri çok az ölçüde bilinmektedir. Bir Düzenleyici veya bu türden olan diğer nüveler ile olan bütünleşme, bir Yaratıcı-ile-bütünleşmiş varlığı meydana getirir. 30:1.100 (333.8) V. FRAGMENTED ENTITIES OF DEITY. This order of living existence, originating in the Universal Father, is best typified by the Thought Adjusters, though these entities are by no means the only fragmentations of the prepersonal reality of the First Source and Center. The functions of the other-than-Adjuster fragments are manifold and little known. Fusion with an Adjuster or other such fragment constitutes the creature a Father-fused being.
30:1.101 (333.9) Üçüncül Kaynak ve Merkez’in akıl öncesi ruhaniyet nüvelere ayrılışı her ne kadar Yaratıcı nüveleri ile karşılaştırılamaz olsa da, onların bu anlatımda kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu tür unsurlar Düzenleyiciler’den çok büyük ölçüde farklılık gösterir; onlar bahse konu bu nüveler gibi ne Spirington üzerinde ikamet eder, ne de akıl-çekim döngülerini bu biçimde kat eder. Onlar, Düzenleyiciler’in olduğu biçimde kişilik öncesi değillerdir; fakat akıl öncesi ruhaniyetin bu tür nüveleri, varlığını devam ettiren belirli faniler üzerinde bahşedilir; ve böyle bir durum sonucunda ortaya çıkan birleşme, Düzenleyici-ile-bütünleşen fanilere tezat bir biçimde onların Ruhaniyet-ile-bütünleşmesini oluşturur. 30:1.101 (333.9) The fragmentations of the premind spirit of the Third Source and Center, though hardly comparable to the Father fragments, should be here recorded. Such entities differ very greatly from Adjusters; they do not as such dwell on Spiritington, nor do they as such traverse the mind-gravity circuits; neither do they indwell mortal creatures during the life in the flesh. They are not prepersonal in the sense that the Adjusters are, but such fragments of premind spirit are bestowed upon certain of the surviving mortals, and fusion therewith constitutes them Spirit-fused mortals in contradistinction to Adjuster-fused mortals.
30:1.102 (333.10) Bahse konu bu tanımlamadan daha zor olan bir açıklama; bir Yaratan Evlat’ın bireyselleşmiş ruhaniyeti ile birlikteliğin, yaratılmışı bir Evlat-ile-bütünleşmiş fani biçiminde oluşturmasınıdır. Buna ek olarak orada hala, İlahiyat’ın diğer nüvelere ayrılışı bulunmaktadır. 30:1.102 (333.10) Still more difficult of description is the individualized spirit of a Creator Son, union with which constitutes the creature a Son-fused mortal. And there are still other fragmentations of Deity.
30:1.103 (333.11) VI. AŞKIN-KİŞİLİK VARLIKLARI. Kutsal kökene ve kâinat âlemlerinin tümü içinde çok katmanlı olan hizmete ait olan, kişilik varlıklarının diğer unsurlarının geniş bir ev sahipliği bulunmaktadır. Bu varlıkların belirli olanları, Evlat’ın Cennet dünyaları üzerinde yerleşik bir konumdadır; diğerleri ise Ebedi Evlat’ın aşkın-kişilik temsilleri gibi, her yerde karşılaşılabilir bir biçimde konumlanmıştır. Onlar bu anlatımlarda büyük bir ölçüde bahsedilmemiştir, ve kişilik yaratılmışları için onların tanımlanmasına girişmek oldukça faydasız olacaktır. 30:1.103 (333.11) VI. SUPERPERSONAL BEINGS. There is a vast host of other-than-personal beings of divine origin and of manifold service in the universe of universes. Certain of these beings are resident on the Paradise worlds of the Son; others, like the superpersonal representatives of the Eternal Son, are encountered elsewhere. They are for the most part unmentioned in these narratives, and it would be quite futile to attempt their description to personal creatures.
30:1.104 (333.12) VII. SINIFLANDIRILMAMIŞ VE AÇIĞA ÇIKARILMAMIŞ DÜZEYLER. Mevcut kâinat çağı boyunca kişisel ve bunun dışında kalan unsurlar biçimindeki tüm varlıkları, mevcut kâinat çağı ile ilgili sınıflandırmalar içinde konumlandırmak mümkün değildir; bu türden olan sınıflandırılmalardan hiçbiri bu anlatımlarda açığa kavuşturulmamıştır; bu nedenle sayısız düzey bu listelerden çıkarılmıştır. Bu durum hakkında şu sınıflandırmaları bir düşünün: 30:1.104 (333.12) VII. UNCLASSIFIED AND UNREVEALED ORDERS. During the present universe age it would not be possible to place all beings, personal or otherwise, within classifications pertaining to the present universe age; nor have all such categories been revealed in these narratives; hence numerous orders have been omitted from these lists. Consider the following:
30:1.105 (333.13) Kâinat Nihai Son Tamamlayıcısı. 30:1.105 (333.13) The Consummator of Universe Destiny.
30:1.106 (333.14) Nihayet’in Yetkin Vekilleri. 30:1.106 (333.14) The Qualified Vicegerents of the Ultimate.
30:1.107 (334.1) Yücelik’in Koşulsuz Yüksek Denetimcileri. 30:1.107 (334.1) The Unqualified Supervisors of the Supreme.
30:1.108 (334.2) Zamanın Ataları’nın Açığa Çıkarılmamış Yaratıcı Görevlileri. 30:1.108 (334.2) The Unrevealed Creative Agencies of the Ancients of Days.
30:1.109 (334.3) Cennet’in Majeston’u. 30:1.109 (334.3) Majeston of Paradise.
30:1.110 (334.4) Majeston’un İsimlendirilmemiş Yansıtmayı Gerçekleştirici Birliktelikleri. 30:1.110 (334.4) The Unnamed Reflectivator Liaisons of Majeston.
30:1.111 (334.5) Yerel Evrenler’in Midsonit Düzeyleri. 30:1.111 (334.5) The Midsonite Orders of the Local Universes.
30:1.112 (334.6) Burada açığa çıkarıldığı biçimde cennet sınıflandırması içinde onların hiçbirinin görünmemesi dışında bu düzeylerin bu sınıflandırmalar altında bir araya gelmesine hiçbir özel önem atfedilmesine gerek bulunmamaktadır. Bahse konu bu unsurlar sadece sınıflandırılmamış bir azınlıktır; fakat yine de siz, onların açığa çıkarılmamış birçoğunu öğrenmeniz gerekmektedir. 30:1.112 (334.6) No especial significance need attach to the listing of these orders together except that none of them appear in the Paradise classification as revealed herein. These are the unclassified few; you have yet to learn of the unrevealed many.
30:1.113 (334.7) Ne sizin fani diliniz ne de fani ussal yetiniz için yeterli bir nitelikte olan; ruhani birimler, ruhani mevcudiyetler, kişilik ruhaniyetleri, kişilik öncesi ruhaniyetleri, aşkın-kişilik ruhaniyetleri, ruhaniyet mevcudiyetleri ve ruhaniyet kişilikleri mevcut bulunmaktadır. Buna rağmen biz, “saf aklın” hiçbir kişiliğinin bulunmadığını ifade edebiliriz; hiçbir unsur, ruhaniyet olan Tanrı tarafından kazandırılmadıkça bir kişiliğe sahip olamaz. Ruhsal veya fiziksel enerjinin herhangi biri tarafından birliktelik içinde bulunmayan hiçbir ussal unsur, bir kişilik değildir. Fakat yine bu düşünce doğrultusu içinde, akli yapıya sahip olan ruhaniyet kişilikleri olduğu gibi ruhaniyete sahip olan ussal kişilikler mevcuttur. Majeston ve onun birliktelikleri, ussal bakımdan baskın olan varlıkların oldukça iyi olan temsilleridir, fakat, sizin tarafınızdan bilinmeyen kişiliğin bu türünün daha iyi temsilleri bulunmaktadır. Bu türden ussal kişiliklerinin açığa çıkarılmamış bütüncül düzeyleri bile bulunmaktadır, fakat onlar her zaman ruhaniyet ile birliktelik halindedir. Diğer açığa çıkarılmamış yaratılmışların belli başlı olanları, ussal veya fiziksel enerji kişilikleri olarak tanımlanabilir. Varlığın bu türü, ruhaniyet çekimi karşısında tepkisizdir; fakat yine de gerçek bir kişilik —Yaratıcı’nın döngüsü içerisindedir. 30:1.113 (334.7) There are spirits: spirit entities, spirit presences, personal spirits, prepersonal spirits, superpersonal spirits, spirit existences, spirit personalities—but neither mortal language nor mortal intellect are adequate. We may however state that there are no personalities of “pure mind”; no entity has personality unless he is endowed with it by God who is spirit. Any mind entity that is not associated with either spiritual or physical energy is not a personality. But in the same sense that there are spirit personalities who have mind there are mind personalities who have spirit. Majeston and his associates are fairly good illustrations of mind-dominated beings, but there are better illustrations of this type of personality unknown to you. There are even whole unrevealed orders of such mind personalities, but they are always spirit associated. Certain other unrevealed creatures are what might be termed mindal- and physical-energy personalities. This type of being is nonresponsive to spirit gravity but is nonetheless a true personality—is within the Father’s circuit.
30:1.114 (334.8) Bu anlatımlar; zamanın fazlasıyla yerleşik âlemleri ve ebediyetin merkezi kâinatı içinde yaşayan, ibadet ve hizmet eden yaşayan varlıklarının, yaratanlarının, var edilmişlerinin ve bunların dışında kalan mevcut varlıklarının hikâyesini etraflıca — yetkin olmayan bir biçimde — anlatmaya bile girişmez. Siz faniler kişilik olan bir nitelikte bulunmaktasınız; bu nedenle biz varlıkları kişilikleştirilmişler olarak tanımlayabiliriz, fakat bunun karşısında bir absonitleştirilmiş varlık size nasıl açıklanabilir? 30:1.114 (334.8) These papers do not—cannot—even begin to exhaust the story of the living creatures, creators, eventuators, and still-otherwise-existent beings who live and worship and serve in the swarming universes of time and in the central universe of eternity. You mortals are persons; hence we can describe beings who are personalized, but how could an absonitized being ever be explained to you?
2. Uversa Kişilik Kaydedicisi ^top 2. The Uversa Personality Register ^top
30:2.1 (334.9) Yaşayan varlıkların kutsal ailesi, Uversa üzerinde şu yedi büyük bölüm içinde sınıflandırılmıştır: 30:2.1 (334.9) The divine family of living beings is registered on Uversa in seven grand divisions:
30:2.2 (334.10) 1. Cennet İlahiyatları. 30:2.2 (334.10) 1. The Paradise Deities.
30:2.3 (334.11) 2. Yüce Ruhaniyetler. 30:2.3 (334.11) 2. The Supreme Spirits.
30:2.4 (334.12) 3. Kutsal Üçleme kökenli Varlıklar. 30:2.4 (334.12) 3. The Trinity-origin Beings.
30:2.5 (334.13) 4. Tanrı’nın Evlatları. 30:2.5 (334.13) 4. The Sons of God.
30:2.6 (334.14) 5. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişilikleri. 30:2.6 (334.14) 5. Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.7 (334.15) 6. Kâinat Güç Yöneticileri. 30:2.7 (334.15) 6. The Universe Power Directors.
30:2.8 (334.16) 7. Kalıcı Vatandaşlık’ın Birlikleri. 30:2.8 (334.16) 7. The Corps of Permanent Citizenship.
30:2.9 (334.17) İrade sahibi yaratılmışların bu toplulukları, sayısız sınıflara ve alt topluluklara ayrılmıştır. Asli evrenin kişiliklerinin bu sınıflandırılmasının sunumu buna rağmen başlıca olarak; Cennet’e doğru ilerleyici yükselişleri üzerinde zamanın fanilerinin yükseliş deneyimleri içinde karşılaşılacak olan unsurların büyük bir çoğunluğu biçimindeki, bu anlatımlarda açığa çıkarılan ussal varlıkların bahse konu bu düzeylerinin izah edilmesiyle ilgilidir. Şu takip eden sıralama, fani yükseliş düzeninden ayrı bir biçimde görevlerini yerine getiren kâinat varlıkların geniş düzeyleri hakkında hiçbir biçimde bir önermede bulunmamaktadır. 30:2.9 (334.17) These groups of will creatures are divided into numerous classes and minor subdivisions. The presentation of this classification of the personalities of the grand universe is however chiefly concerned in setting forth those orders of intelligent beings who have been revealed in these narratives, most of whom will be encountered in the ascendant experience of the mortals of time on their progressive climb to Paradise. The following listings make no mention of vast orders of universe beings who carry forward their work apart from the mortal ascension scheme.
30:2.10 (335.1) I. CENNET İLAHİYATLARI. 30:2.10 (335.1) I. THE PARADISE DEITIES.
30:2.11 (335.2) 1. Kâinatın Yaratıcısı. 30:2.11 (335.2) 1. The Universal Father.
30:2.12 (335.3) 2. Ebedi Evlat. 30:2.12 (335.3) 2. The Eternal Son.
30:2.13 (335.4) 3. Sınırsız Ruhaniyet. 30:2.13 (335.4) 3. The Infinite Spirit.
30:2.14 (335.5) II. YÜCE RUHANİYETLER. 30:2.14 (335.5) II. THE SUPREME SPIRITS.
30:2.15 (335.6) 1. Yedi Üstün Ruhaniyet. 30:2.15 (335.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:2.16 (335.7) 2. Yedi Yüce İradeci. 30:2.16 (335.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:2.17 (335.8) 3. Yansıtıcı Ruhaniyetler’in Yedi Topluluğu. 30:2.17 (335.8) 3. The Seven Groups of Reflective Spirits.
30:2.18 (335.9) 4. Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları. 30:2.18 (335.9) 4. The Reflective Image Aids.
30:2.19 (335.10) 5. Döngülerin Yedi Ruhaniyeti. 30:2.19 (335.10) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
30:2.20 (335.11) 6. Yaratıcı Ruhaniyetler’in Yerel Evreni. 30:2.20 (335.11) 6. Local Universe Creative Spirits.
30:2.21 (335.12) 7. Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyetleri. 30:2.21 (335.12) 7. Adjutant Mind-Spirits.
30:2.22 (335.13) III. KUTSAL ÜÇLEME KÖKENLİ VARLIKLAR. 30:2.22 (335.13) III. THE TRINITY-ORIGIN BEINGS.
30:2.23 (335.14) 1. Yücelik’in Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sırları. 30:2.23 (335.14) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:2.24 (335.15) 2. Zamanın Ebedileri. 30:2.24 (335.15) 2. Eternals of Days.
30:2.25 (335.16) 3. Zamanın Ataları. 30:2.25 (335.16) 3. Ancients of Days.
30:2.26 (335.17) 4. Zamanın Kusursuzlukları. 30:2.26 (335.17) 4. Perfections of Days.
30:2.27 (335.18) 5. Zamanın Geçmişleri. 30:2.27 (335.18) 5. Recents of Days.
30:2.28 (335.19) 6. Zamanın Birliktelikleri. 30:2.28 (335.19) 6. Unions of Days.
30:2.29 (335.20) 7. Zamanın İnançlıları. 30:2.29 (335.20) 7. Faithfuls of Days.
30:2.30 (335.21) 8. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları. 30:2.30 (335.21) 8. Trinity Teacher Sons.
30:2.31 (335.22) 9. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları. 30:2.31 (335.22) 9. Perfectors of Wisdom.
30:2.32 (335.23) 10. Kutsal Danışmanlar. 30:2.32 (335.23) 10. Divine Counselors.
30:2.33 (335.24) 11. Kâinat Denetimcileri. 30:2.33 (335.24) 11. Universal Censors.
30:2.34 (335.25) 12. Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri. 30:2.34 (335.25) 12. Inspired Trinity Spirits.
30:2.35 (335.26) 13. Havona Yerlileri. 30:2.35 (335.26) 13. Havona Natives.
30:2.36 (335.27) 14. Cennet Vatandaşları. 30:2.36 (335.27) 14. Paradise Citizens.
30:2.37 (335.28) IV. TANRI’NIN EVLATLARI. 30:2.37 (335.28) IV. THE SONS OF GOD.
30:2.38 (335.29) A. Alçalan Evlatlar. 30:2.38 (335.29) A. Descending Sons.
30:2.39 (335.30) 1. Yaratan Evlatlar — Mikâiller. 30:2.39 (335.30) 1. Creator Sons—Michaels.
30:2.40 (335.31) 2. Hakimane Evlatlar — Avonallar. 30:2.40 (335.31) 2. Magisterial Sons—Avonals.
30:2.41 (335.32) 3. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları - Daynallar. 30:2.41 (335.32) 3. Trinity Teacher Sons—Daynals.
30:2.42 (335.33) 4. Melçizedek Evlatları. 30:2.42 (335.33) 4. Melchizedek Sons.
30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Evlatları. 30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Sons.
30:2.44 (335.35) 6. Lanondadek Evlatları. 30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek Sons.
30:2.45 (335.36) 7. Yaşam Taşıyıcı Evlatları. 30:2.45 (335.36) 7. Life Carrier Sons.
30:2.46 (335.37) B. Yükseliş Evlatları. 30:2.46 (335.37) B. Ascending Sons.
30:2.47 (335.38) 1. Yaratıcı-ile-bütünleşmiş Faniler. 30:2.47 (335.38) 1. Father-fused Mortals.
30:2.48 (335.39) 2. Evlat-ile-bütünleşmiş Faniler. 30:2.48 (335.39) 2. Son-fused Mortals.
30:2.49 (335.40) 3. Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş Faniler. 30:2.49 (335.40) 3. Spirit-fused Mortals.
30:2.50 (335.41) 4. Evrimsel Yüksek Melekler. 30:2.50 (335.41) 4. Evolutionary Seraphim.
30:2.51 (335.42) 5. Maddi Yükseliş Evlatları. 30:2.51 (335.42) 5. Ascending Material Sons.
30:2.52 (335.43) 6. Dönüştürülmüş Yarı-Ölümlüler. 30:2.52 (335.43) 6. Translated Midwayers.
30:2.53 (335.44) 7. Kişileşmiş Düzenleyiciler. 30:2.53 (335.44) 7. Personalized Adjusters.
30:2.54 (336.1) C. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar. 30:2.54 (336.1) C. Trinitized Sons.
30:2.55 (336.2) 1. Kudretli İleticiler. 30:2.55 (336.2) 1. Mighty Messengers.
30:2.56 (336.3) 2. Yetkide Yüksek Olanlar. 30:2.56 (336.3) 2. Those High in Authority.
30:2.57 (336.4) 3. İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar. 30:2.57 (336.4) 3. Those without Name and Number.
30:2.58 (336.5) 4. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular. 30:2.58 (336.5) 4. Trinitized Custodians.
30:2.59 (336.6) 5. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler. 30:2.59 (336.6) 5. Trinitized Ambassadors.
30:2.60 (336.7) 6. Göksel Koruyucular. 30:2.60 (336.7) 6. Celestial Guardians.
30:2.61 (336.8) 7. Yüksek Evlat Yardımcıları. 30:2.61 (336.8) 7. High Son Assistants.
30:2.62 (336.9) 8. Yükseliş halinde olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatlar. 30:2.62 (336.9) 8. Ascender-trinitized Sons.
30:2.63 (336.10) 9. Cennet-Havona kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatları. 30:2.63 (336.10) 9. Paradise-Havona-trinitized Sons.
30:2.64 (336.11) 10. Ebediyet’in Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları. 30:2.64 (336.11) 10. Trinitized Sons of Destiny.
30:2.65 (336.12) V. SINIRSIZ RUHANİYET’İN KİŞİLİKLERİ. 30:2.65 (336.12) V. PERSONALITIES OF THE INFINITE SPIRIT.
30:2.66 (336.13) A. Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri. 30:2.66 (336.13) A. Higher Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.67 (336.14) 1. Yalnız İleticiler. 30:2.67 (336.14) 1. Solitary Messengers.
30:2.68 (336.15) 2. Kâinat Döngü Yüksek Denetimcileri. 30:2.68 (336.15) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:2.69 (336.16) 3. Nüfus İdarecileri. 30:2.69 (336.16) 3. Census Directors.
30:2.70 (336.17) 4. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları. 30:2.70 (336.17) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:2.71 (336.18) 5. Yardımcı Müfettişler. 30:2.71 (336.18) 5. Associate Inspectors.
30:2.72 (336.19) 6. Görevlendirilmiş Koruyucular. 30:2.72 (336.19) 6. Assigned Sentinels.
30:2.73 (336.20) 7. Mezun Rehberleri. 30:2.73 (336.20) 7. Graduate Guides.
30:2.74 (336.21) B. Mekân’ın İletici Ev Sahipleri. 30:2.74 (336.21) B. The Messenger Hosts of Space.
30:2.75 (336.22) 1. Havona Hizmetlileri. 30:2.75 (336.22) 1. Havona Servitals.
30:2.76 (336.23) 2. Kâinatsal Arabulucular. 30:2.76 (336.23) 2. Universal Conciliators.
30:2.77 (336.24) 3. Teknik Danışmanlar. 30:2.77 (336.24) 3. Technical Advisers.
30:2.78 (336.25) 4. Cennet üzerindeki Arşiv Sorumluları. 30:2.78 (336.25) 4. Custodians of Records on Paradise.
30:2.79 (336.26) 5. Göksel Kaydediciler. 30:2.79 (336.26) 5. Celestial Recorders.
30:2.80 (336.27) 6. Morontia Dostları. 30:2.80 (336.27) 6. Morontia Companions.
30:2.81 (336.28) 7. Cennet Dostları. 30:2.81 (336.28) 7. Paradise Companions.
30:2.82 (336.29) C. Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 30:2.82 (336.29) C. The Ministering Spirits.
30:2.83 (336.30) 1. Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 30:2.83 (336.30) 1. Supernaphim.
30:2.84 (336.31) 2. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 30:2.84 (336.31) 2. Seconaphim.
30:2.85 (336.32) 3. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 30:2.85 (336.32) 3. Tertiaphim.
30:2.86 (336.33) 4. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 30:2.86 (336.33) 4. Omniaphim.
30:2.87 (336.34) 5. Yüksek Melekler. 30:2.87 (336.34) 5. Seraphim.
30:2.88 (336.35) 6. Meleksel Çocuklar ve Sanobimler. 30:2.88 (336.35) 6. Cherubim and Sanobim.
30:2.89 (336.36) 7. Yarı-Ölümlüler. 30:2.89 (336.36) 7. Midwayers.
30:2.90 (336.37) VI. KÂİNAT GÜÇ YÖNETİCİLERİ. 30:2.90 (336.37) VI. THE UNIVERSE POWER DIRECTORS.
30:2.91 (336.38) A. Yedi Yüce Güç Yöneticisi. 30:2.91 (336.38) A. The Seven Supreme Power Directors.
30:2.92 (336.39) B. Yüce Güç Merkezleri. 30:2.92 (336.39) B. Supreme Power Centers.
30:2.93 (336.40) 1. Yüce Merkez Yüksek Denetimcileri. 30:2.93 (336.40) 1. Supreme Center Supervisors.
30:2.94 (336.41) 2. Havona Merkezleri. 30:2.94 (336.41) 2. Havona Centers.
30:2.95 (336.42) 3. Aşkın-evren Merkezleri. 30:2.95 (336.42) 3. Superuniverse Centers.
30:2.96 (336.43) 4. Yerel Evren Merkezleri. 30:2.96 (336.43) 4. Local Universe Centers.
30:2.97 (336.44) 5. Takımyıldız Merkezleri. 30:2.97 (336.44) 5. Constellation Centers.
30:2.98 (336.45) 6. Sistem Merkezleri. 30:2.98 (336.45) 6. System Centers.
30:2.99 (336.46) 7. Sınıflandırılmamış Merkezler. 30:2.99 (336.46) 7. Unclassified Centers.
30:2.100 (337.1) C. Üstün Fiziksel Düzenleyiciler. 30:2.100 (337.1) C. Master Physical Controllers.
30:2.101 (337.2) 1. Yardımcı Güç Yöneticileri. 30:2.101 (337.2) 1. Associate Power Directors.
30:2.102 (337.3) 2. Mekanik Düzenleyiciler. 30:2.102 (337.3) 2. Mechanical Controllers.
30:2.103 (337.4) 3. Enerji Dönüştürücüleri. 30:2.103 (337.4) 3. Energy Transformers.
30:2.104 (337.5) 4. Enerji Taşıyıcıları. 30:2.104 (337.5) 4. Energy Transmitters.
30:2.105 (337.6) 5. Birinci Derece Birliktelik Sağlayıcıları. 30:2.105 (337.6) 5. Primary Associators.
30:2.106 (337.7) 6. İkinci Derece Birliktelik Ayrıştırıcıları. 30:2.106 (337.7) 6. Secondary Dissociators.
30:2.107 (337.8) 7. Frandalanklar ve Kronoldekler. 30:2.107 (337.8) 7. Frandalanks and Chronoldeks.
30:2.108 (337.9) D. Morontia Güç Yüksek Denetimcileri. 30:2.108 (337.9) D. Morontia Power Supervisors.
30:2.109 (337.10) 1. Döngü Düzenleyicileri. 30:2.109 (337.10) 1. Circuit Regulators.
30:2.110 (337.11) 2. Sistem Eş Güdüm Sağlayıcıları. 30:2.110 (337.11) 2. System Co-ordinators.
30:2.111 (337.12) 3. Gezegensel Sorumlular. 30:2.111 (337.12) 3. Planetary Custodians.
30:2.112 (337.13) 4. Birleşik Denetleyiciler. 30:2.112 (337.13) 4. Combined Controllers.
30:2.113 (337.14) 5. Birliktelik Düzenleyicileri 30:2.113 (337.14) 5. Liaison Stabilizers.
30:2.114 (337.15) 6. Seçici Sınıflandırıcılar. 30:2.114 (337.15) 6. Selective Assorters.
30:2.115 (337.16) 7. Yardımcı Kaydediciler. 30:2.115 (337.16) 7. Associate Registrars.
30:2.116 (337.17) VII. KALICI VATANDAŞLIK’IN BİRLİKLERİ. 30:2.116 (337.17) VII. THE CORPS OF PERMANENT CITIZENSHIP.
30:2.117 (337.18) 1. Gezegensel Yarı-Ölümlüler. 30:2.117 (337.18) 1. The Planetary Midwayers.
30:2.118 (337.19) 2. Sistemlerin Âdemsel Evlatları. 30:2.118 (337.19) 2. The Adamic Sons of the Systems.
30:2.119 (337.20) 3. Univitatia Takımyıldızı. 30:2.119 (337.20) 3. The Constellation Univitatia.
30:2.120 (337.21) 4. Susatia Yerel Evreni. 30:2.120 (337.21) 4. The Local Universe Susatia.
30:2.121 (337.22) 5. Yerel Evrenler’in Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş Fanileri. 30:2.121 (337.22) 5. Spirit-fused Mortals of the Local Universes.
30:2.122 (337.23) 6. Aşkın evren Abandonterleri. 30:2.122 (337.23) 6. The Superuniverse Abandonters.
30:2.123 (337.24) 7. Aşkın evrenlerin Evlat-ile-bütünleşmiş Fanileri. 30:2.123 (337.24) 7. Son-fused Mortals of the Superuniverses.
30:2.124 (337.25) 8. Havona Yerlileri. 30:2.124 (337.25) 8. The Havona Natives.
30:2.125 (337.26) 9. Ruhaniyet’in Cennet Âlemleri’nin Yerlileri. 30:2.125 (337.26) 9. Natives of the Paradise Spheres of the Spirit.
30:2.126 (337.27) 10. Yaratıcı’nın Cennet Âlemleri’nin Yerlileri. 30:2.126 (337.27) 10. Natives of the Father’s Paradise Spheres.
30:2.127 (337.28) 11. Cennet’in Yaratılmış Vatandaşları. 30:2.127 (337.28) 11. The Created Citizens of Paradise.
30:2.128 (337.29) 12. Cennet’in Düzenleyici-ile-bütünleşmiş Fani Vatandaşları. 30:2.128 (337.29) 12. Adjuster-fused Mortal Citizens of Paradise.
30:2.129 (337.30) Bu bölümlendirme, Uversa’nın yönetim merkezi dünyaları üzerinde onların kaydedildikleri şekliyle evrenlerin kişiliklerinin görev halindeki sınıflandırılmasıdır. 30:2.129 (337.30) This is the working classification of the personalities of the universes as they are of record on the headquarters world of Uversa.
30:2.130 (337.31) BİRLEŞİK KİŞİLİK TOPLULUKLARI. Uversa üzerinde muhteşem kâinatın işleyişsel düzeni ve iradesi ile aynı zamanda yakın bir biçimde ilgili varlıklar olarak, akli varlıkların sayısız derecedeki ilave topluluklarına ait olan kayıtlar mevcuttur. Bu türden düzeylerin arasında şu birleşik kişilik toplulukları bulunmaktadır: 30:2.130 (337.31) COMPOSITE PERSONALITY GROUPS. There are on Uversa the records of numerous additional groups of intelligent beings, beings that are also closely related to the organization and administration of the grand universe. Among such orders are the following three composite personality groups:
30:2.131 (337.32) A. Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri. 30:2.131 (337.32) A. The Paradise Corps of the Finality.
30:2.132 (337.33) 1. Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri. 30:2.132 (337.33) 1. The Corps of Mortal Finaliters.
30:2.133 (337.34) 2. Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri. 30:2.133 (337.34) 2. The Corps of Paradise Finaliters.
30:2.134 (337.35) 3. Kesinliğe Erişecek Olanların Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Birlikleri. 30:2.134 (337.35) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.
30:2.135 (337.36) 4. Kesinliğe Erişecek Olanların Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Birleşik Birlikleri. 30:2.135 (337.36) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.
30:2.136 (337.37) 5. Kesinliğe Erişecek Olanların Havona Birlikleri. 30:2.136 (337.37) 5. The Corps of Havona Finaliters.
30:2.137 (337.38) 6. Kesinliğe Erişecek Olanların Aşkın Birlikleri. 30:2.137 (337.38) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.
30:2.138 (337.39) 7. İlahiyat’ın Açığa Çıkarılmamış Evlatları’nın Birlikleri. 30:2.138 (337.39) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.
30:2.139 (337.40) Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri, bu anlatımların oluşturduğu sıralamanın bir sonraki ve aynı zamanda son olan makalesinde irdelenmektedir. 30:2.139 (337.40) The Mortal Corps of the Finality is dealt with in the next and final paper of this series.
30:2.140 (338.1) B. Evren Yardımcıları. 30:2.140 (338.1) B. The Universe Aids.
30:2.141 (338.2) 1. Berrak ve Sabah Yıldızları. 30:2.141 (338.2) 1. Bright and Morning Stars.
30:2.142 (338.3) 2. Berrak Akşam Yıldızları. 30:2.142 (338.3) 2. Brilliant Evening Stars.
30:2.143 (338.4) 3. Baş Melekler. 30:2.143 (338.4) 3. Archangels.
30:2.144 (338.5) 4. En Yüksek Yardımcılar. 30:2.144 (338.5) 4. Most High Assistants.
30:2.145 (338.6) 5. Yüksek Heyet Üyeleri. 30:2.145 (338.6) 5. High Commissioners.
30:2.146 (338.7) 6. Göksel Denetçiler. 30:2.146 (338.7) 6. Celestial Overseers.
30:2.147 (338.8) 7. Malikâne Dünya Eğitmenleri. 30:2.147 (338.8) 7. Mansion World Teachers.
30:2.148 (338.9) Yerel ve aşkın evrenlerin yönetim merkezi dünyalarının tümü üzerinde, yerel evren idarecileri olan Yaratan Evlatlar için özel görevlendirmelere katılan bu varlıklar haklında bir hükümde bulunulmuştur. Biz, bahse konu bu Evren Yardımcıları’nı Uversa üzerinde karşılamaktayız; fakat yine de biz, onlar üzerinde herhangi bir yönetim yetki alanına sahip bulunmamaktayız. Bu türden görevlendirilmişler, Yaratan Evlatlar’ın yönetimi altında görevlerini uygular ve gözlemlerini yerine getirir. Onların etkinlikleri, yerel evreninizin anlatımı içinde daha bütünsel bir biçimde tanımlanmıştır. 30:2.148 (338.9) On all headquarters worlds of both local and superuniverses, provision is made for these beings who are engaged in specific missions for the Creator Sons, the local universe rulers. We welcome these Universe Aids on Uversa, but we have no jurisdiction over them. Such emissaries prosecute their work and carry on their observations under authority of the Creator Sons. Their activities are more fully described in the narrative of your local universe.
30:2.149 (338.10) C. Yedi Eşlenik Topluluğu. 30:2.149 (338.10) C. The Seven Courtesy Colonies.
30:2.150 (338.11) 1. Yıldız Öğrencileri. 30:2.150 (338.11) 1. Star Students.
30:2.151 (338.12) 2. Göksel Zanaatkârlar. 30:2.151 (338.12) 2. Celestial Artisans.
30:2.152 (338.13) 3. Geri Dönüşüm İdarecileri. 30:2.152 (338.13) 3. Reversion Directors.
30:2.153 (338.14) 4. Genişleme-okulu Eğitmenleri. 30:2.153 (338.14) 4. Extension-school Instructors.
30:2.154 (338.15) 5. Çeşitli Yedek Birlikleri. 30:2.154 (338.15) 5. The Various Reserve Corps.
30:2.155 (338.16) 6. Ziyaretçi Öğrenciler. 30:2.155 (338.16) 6. Student Visitors.
30:2.156 (338.17) 7. Yükseliş Kutsal Yolcuları. 30:2.156 (338.17) 7. Ascending Pilgrims.
30:2.157 (338.18) Böylelikle varlıkların bu yedi topluluğuyla; yerel sistemlerden başlayarak özellikle son olarak aşkın evrenlerin başkentlerine kadar uzanan yönetim merkezi dünyalarının tümü üzerinde, işleyişsel bir biçimde düzenlenmiş ve yönetilmiş olarak karşılaşılacaktır. Yedi aşkın evrenin başkentleri, ussal varlıkların sınıfları ve düzeylerinin neredeyse tümü için buluşma noktalarıdır. Cennet-Havonalıları’nın sayısız topluluğunun haricinde mevcudiyetin her fazına ait olan irade sahibi varlıkları, burada gözlemlenebilir ve irdelenebilir. 30:2.157 (338.18) These seven groups of beings will be found thus organized and governed on all headquarters worlds from the local systems up to the capitals of the superuniverses, particularly the latter. The capitals of the seven superuniverses are the meeting places for almost all classes and orders of intelligent beings. With the exception of numerous groups of Paradise-Havoners, here the will creatures of every phase of existence may be observed and studied.
3. Eşlenik Toplulukları ^top 3. The Courtesy Colonies ^top
30:3.1 (338.19) Yedi eşlenik topluluğu; yükümlülüklerinin taşınmasına ve özel görevlerinin uygulamasına katılırken uzun veya kısa bir süreliğine mimari âlemler üzerinde ikamet ederler. Onların görevleri şu biçimde tanımlanabilir: 30:3.1 (338.19) The seven courtesy colonies sojourn on the architectural spheres for a longer or shorter time while engaged in the furtherance of their missions and in the execution of their special assignments. Their work may be described as follows:
30:3.2 (338.20) 1. Yıldız Öğrencileri, göksel gökbilimcileri olarak Uversa gibi âlemler üzerinde çalışmayı tercih ederler; çünkü bu türden olan özel bir biçimde oluşturulmuş dünyalar, gözlemleri ve hesaplamaları için olağanüstü bir biçimde elverişlidir. Uversa, bu eşlenik topluluğunun görevi için elverişli bir biçimde konumlanmıştır; bu durumun sebebi sadece onun merkezi konumu olmayıp aynı zamanda orada enerji akımlarını mevcut bir biçimde rahatsız eden çevresinde yaşayan veya ölü hiçbir devasa güneşin bulunmayışıdır. Bu öğrenciler, aşkın evrenin olayları ile hiçbir biçimde organik olarak ilgili değildir; onlar sadece ziyaretçilerdir. 30:3.2 (338.20) 1. The Star Students, the celestial astronomers, choose to work on spheres like Uversa because such specially constructed worlds are unusually favorable for their observations and calculations. Uversa is favorably situated for the work of this colony, not only because of its central location, but also because there are no gigantic living or dead suns near at hand to disturb the energy currents. These students are not in any manner organically connected with the affairs of the superuniverse; they are merely guests.
30:3.3 (338.21) Uversa’nın gökbilimsel eşlenik topluluğu; merkezi evrenden gelen bir biçimde, hatta Norlatiadek’ten bile olan, yakın birçok âlemlerden katılan bireyleri içinde barındırır. Herhangi bir evrene ait olan herhangi bir sistem içindeki herhangi bir dünya üzerinde bulunan herhangi bir varlık; göksel gökbilimcilerinin bazı birliklerine katılmayı arzulayan bir şekilde bir yıldız öğrencisi haline gelebilir. Bunu gerçekleştirmek için tek koşul; devam eden yaşam ve özellikle evrime ve denetime ait olan fiziksel yasalar biçimindeki mekânın dünyaları hakkındaki yeterli bilgidir. Yıldız öğrencileri bu birlikler içinde ebedi biçimde hizmet etmekle yükümlü değildir; fakat bu topluluğa kabul edilen hiçbir varlık, Uversa zamanına göre bin yıldan aşağı bir süre içinde görevinden ayrılamaz. 30:3.3 (338.21) The astronomical colony of Uversa contains individuals from many near-by realms, from the central universe, and even from Norlatiadek. Any being on any world in any system of any universe may become a star student, may aspire to join some corps of celestial astronomers. The only requisites are: continuing life and sufficient knowledge of the worlds of space, especially their physical laws of evolution and control. Star students are not required to serve eternally in this corps, but no one admitted to this group may withdraw under one millennium of Uversa time.
30:3.4 (339.1) Uversa’nın yıldız-gözlemci eşlenik topluluğu mevcut an içinde nüfus bakımından bir milyonu aşan bir düzeyde bulunmaktadır. Bu gökbilimcilerinden bazıları her ne kadar göreceli olarak uzun süreçler dâhilinde kalsalar da, onlar geçici olarak bu konumda bulunmaktadır. Onlar görevlerini, mekanik araçlar ve fiziksel uygulamaların bir ölçeğinin yardımı vasıtasıyla yerine getirir; aynı zamanda onlar önemli bir ölçüde, Yalnız İleticiler ve diğer ruhaniyet kâşifleri tarafından yardım görmektedir. Bu göksel gökbilimciler; yıldız çalışmalarının ve mekân araştırmalarının görevleri içinde, yansıtıcı kişiliklerinkine ek olarak yaşayan enerji dönüştürücüleri ve taşıyıcılarından sürekli bir biçimde faydalanmaktadır. Onlar, mekân maddesinin ve enerji dışavurumlarının türleri ve fazlarının tümünü inceler; ve onlar, yıldızsal olgular bütünü ile olduğu kadar kuvvet işlevi ile oldukça ilgilidir; mekânın bütünü içinde gerçekleşen hiçbir şey onların ilgisinden kaçamaz. 30:3.4 (339.1) The star-observer colony of Uversa now numbers over one million. These astronomers come and go, though some remain for comparatively long periods. They carry on their work with the aid of a multitude of mechanical instruments and physical appliances; they are also greatly assisted by the Solitary Messengers and other spirit explorers. These celestial astronomers make constant use of the living energy transformers and transmitters, as well as of the reflective personalities, in their work of star study and space survey. They study all forms and phases of space material and energy manifestations, and they are just as much interested in force function as in stellar phenomena; nothing in all space escapes their scrutiny.
30:3.5 (339.2) Benzer gökbilimci eşlenik toplulukları yerel evrenlerin ve onların idari alt-bölümlerinin mimari başkentlerine ek olarak, aşkın evrenlerinin yönetim merkezi birimleri üzerinde bulunabilir. Cennet üzerinde olanın haricinde bilgi içkin değildir; fiziksel evrenin anlayışı, geniş bir biçimde gözleme ve araştırmaya dayanmaktadır. 30:3.5 (339.2) Similar astronomer colonies are to be found on the sector headquarters worlds of the superuniverse as well as on the architectural capitals of the local universes and their administrative subdivisions. Except on Paradise, knowledge is not inherent; understanding of the physical universe is largely dependent on observation and research.
30:3.6 (339.3) 2. Göksel Zanaatkârlar yedi aşkın evren boyunca hizmet etmektedir. Yükseliş fanileri bu topluluklar ile ilk irtibatına, yerel evrenin morontia süreci içinde sahip olur; bu zanaatkârlar ile ilgili detaylar daha etraflıca bir biçimde tartışılacaktır. 30:3.6 (339.3) 2. The Celestial Artisans serve throughout the seven superuniverses. Ascending mortals have their initial contact with these groups in the morontia career of the local universe in connection with which these artisans will be more fully discussed.
30:3.7 (339.4) 3. Anımsama Yöneticileri geçmiş anıların geri dönüştürücüsü biçimde rahatlamanın ve mizahın sağlayıcılarıdır. Onlar; özellikle morontia geçişinin ve ruhaniyet deneyiminin öncül fazları boyunca olan bir biçimde fani ilerleyişin yükseliş düzeninin işlevsel işleyişi içindeki büyük hizmetin bir parçasıdır. Onların hikâyesi, yerel evren içindeki fani sürecin anlatımına aittir. 30:3.7 (339.4) 3. The Reversion Directors are the promoters of relaxation and humor—reversion to past memories. They are of great service in the practical operation of the ascending scheme of mortal progression, especially during the earlier phases of morontia transition and spirit experience. Their story belongs to the narrative of the mortal career in the local universe.
30:3.8 (339.5) 4. Genişleme-Okulu Eğitmenleri. Yükseliş sürecinin daha yüksek olan yerleşik dünyaları her zaman; bu âlemin ilerleyen sakinleri için hazırlık okulunun bir biçimi şeklinde, tam altlarında bulunan dünya üzerinde eğitmenlerin güçlü bir birliğini düzenler. Bu durum, zamanın kutsal yolcularının ilerlemesi için yükseliş düzeninin bir fazıdır. Bu okullar; eğitim ve sınama içindeki kendi yöntemleri bakımından, Urantia üzerinde davranışlarınızın denetlenmesiyle kıyaslanabilecek hiçbir benzerliğe sahip değildir. 30:3.8 (339.5) 4. Extension-School Instructors. The next higher residential world of the ascendant career always maintains a strong corps of teachers on the world just below, a sort of preparatory school for the progressing residents of that sphere; this is a phase of the ascendant scheme for advancing the pilgrims of time. These schools, their methods of instruction and examinations, are wholly unlike anything which you essay to conduct on Urantia.
30:3.9 (339.6) Fani ilerleyişin bütüncül yükseliş tasarımı, yeni bir doğruluğun ve deneyimin elde edilir edilmez diğer varlıklara aktarılmasının uygulanışı tarafından nitelendirilmiştir. Siz ilerleyişinizi; Cennet erişiminin uzun süren okul yaşamı boyunca, gelişimin ölçeği içinde arkanızdan gelen bahse konu bu öğrencilere eğitmen olarak hizmet ederek yerine getirirsiniz. 30:3.9 (339.6) The entire ascendant plan of mortal progression is characterized by the practice of giving out to other beings new truth and experience just as soon as acquired. You work your way through the long school of Paradise attainment by serving as teachers to those pupils just behind you in the scale of progression.
30:3.10 (339.7) 5. Çeşitli Yedek Birlikleri. Bizim doğrudan yüksek denetimimiz altında bulunmayan varlıkların geniş yedek unsurları, yedek-birlikler eşlenik topluluğu olarak Uversa üzerinde harekete geçirilir. Uversa üzerinde bu topluluğun yetmiş ana bölümü bulunmaktadır; ve onun bahse konu bu niteliği, bu olağanüstü kişilikler ile birlikte bir dönem geçirmesine izin verilmiş olan özgür bir eğitimdir. Benzer genel yedek birlikleri, Salvington ve diğer kâinat başkentleri üzerinde idare edilmektedir; onlar etkin hizmete, ilgili topluluk yöneticilerinin talebi üzerine gönderilmektedir. 30:3.10 (339.7) 5. The Various Reserve Corps. Vast reserves of beings not under our immediate supervision are mobilized on Uversa as the reserve-corps colony. There are seventy primary divisions of this colony on Uversa, and it is a liberal education to be permitted to spend a season with these extraordinary personalities. Similar general reserves are maintained on Salvington and other universe capitals; they are dispatched on active service on the requisition of their respective group directors.
30:3.11 (339.8) 6. Öğrenci Ziyaretçileri. Âlemlerin tümünden gelen göksel ziyaretçilerinin devamlı olan bir akımı, çeşitli yönetim merkezi hükümetleri boyunca hareket etmektedir. Bireyler ve sınıflar olarak varlıkların bu değişken türleri; gözlemciler, dönüşümlü öğrenciler ve öğrenci yardımcıları biçiminde sorumluluğumuz altında toplanır. Uversa üzerinde eşlenik topluluğu içinde mevcut olarak bir milyardan fazla unsur bulunmaktadır. Tümünün sahip olduğu görevlerin doğasına bağlı olarak, bu ziyaretçilerden bazıları bir gün bekleyebilir, bazıları ise bir yıl kalabilir. Bu eşlenik topluluğu, Yaratan kişilikleri ve morontia fanileri haricinde kâinat varlıklarının neredeyse her sınıfını içinde barındırmaktadır. 30:3.11 (339.8) 6. The Student Visitors. From all the universe a constant stream of celestial visitors pours through the various headquarters worlds. As individuals and as classes these various types of beings flock in upon us as observers, exchange pupils, and student helpers. On Uversa, at present, there are over one billion persons in this courtesy colony. Some of these visitors may tarry a day, others may remain a year, all dependent on the nature of their mission. This colony contains almost every class of universe beings except Creator personalities and morontia mortals.
30:3.12 (340.1) Morontia fanileri, kökenlerinin geldiği yerel evrenlerin sınırları içinde öğrenci ziyaretçileridir. Onlar, sadece ruhani düzeye erişmelerinden sonra bir aşkın evren yetkinliği içinde ziyarette bulunabilir. Bizim ziyaretçi eşlenik topluluğumuzun yarısı, başka bir yere hareket ederken Orvonton başkentini ziyaret etmek için duraklamış olan varlıklar biçimindeki “konaklayıcılardan” oluşmaktadır. Bu kişilikler, bir kâinat görevini uygular halde veya görevden bir süreliğine uzaklaşarak dinlenmenin bir sürecini mutlu bir şekilde yaşıyor olarak bulunabilir. Evren içi seyahat ve gözlemin ayrıcalığı, tüm yükseliş varlıklarına ait olan sürecinin bir parçasıdır. Seyahat etme ve yeni insanları ve dünyaları gözleme arzusu; yerel, aşkın ve merkezi evrenler boyunca Cennet’e olan uzun ve görkemli yükseliş sürecinde bütünüyle tatmin edilecektir. 30:3.12 (340.1) Morontia mortals are student visitors only within the confines of the local universe of their origin. They may visit in a superuniverse capacity only after they have attained spirit status. Fully one half of our visitor colony consists of “stopovers,” beings en route elsewhere who pause to visit the Orvonton capital. These personalities may be executing a universe assignment, or they may be enjoying a period of leisure—freedom from assignment. The privilege of intrauniverse travel and observation is a part of the career of all ascending beings. The human desire to travel and observe new peoples and worlds will be fully gratified during the long and eventful climb to Paradise through the local, super-, and central universes.
30:3.13 (340.2) 7. Yükseliş Kutsal Yolcuları. Yükseliş kutsal yolcuları kendilerinin Cennet ilerleyişi ile ilişkin olarak çeşitli hizmetler için görevlendirilirken, çeşitli yönetim merkezi dünyaları üzerinde bir eşlenik topluluğu olarak konumlandırılmıştır. Bir aşkın evren boyunca dağılmış olarak faaliyette bulunurken bu tür topluluklar, geniş bir ölçüde öz-yönetime sahip olan bir haldedir. Onlar; evrimsel fanilerin ve onların yükseliş birlikteliklerinin tüm düzeyleriyle bütünleşen, sürekli bir biçimde değişkenlik gösteren bir eşlenik topluluğudur. 30:3.13 (340.2) 7. The Ascending Pilgrims. As the ascending pilgrims are assigned to various services in connection with their Paradise progression, they are domiciled as a courtesy colony on the various headquarters spheres. While functioning here and there throughout a superuniverse, such groups are largely self-governing. They are an ever-shifting colony embracing all orders of evolutionary mortals and their ascending associates.
4. Yükseliş Fanileri ^top 4. The Ascending Mortals ^top
30:4.1 (340.3) Her ne kadar zaman ve mekânın varlığını devam ettiren fanileri yükseliş kutsal yolcuları olarak tanımlansalar da, bu evrimsel yaratılmışlar bu anlatımlarda bu türden önemli bir konumu teşkil eder. Bu bakımdan biz burada, yükseliş kâinat sürecinin şu yedi aşamasının bir taslağını sunma arzusunu taşıyoruz: 30:4.1 (340.3) While the mortal survivors of time and space are denominated ascending pilgrims when accredited for the progressive ascent to Paradise, these evolutionary creatures occupy such an important place in these narratives that we here desire to present a synopsis of the following seven stages of the ascending universe career:
30:4.2 (340.4) 1. Gezegensel Faniler. 30:4.2 (340.4) 1. Planetary Mortals.
30:4.3 (340.5) 2. Uyku Halindeki Varlığını Sürdürenler. 30:4.3 (340.5) 2. Sleeping Survivors.
30:4.4 (340.6) 3. Malikâne Dünya Öğrencileri. 30:4.4 (340.6) 3. Mansion World Students.
30:4.5 (340.7) 4. Morontia İlerleme Sağlayıcıları. 30:4.5 (340.7) 4. Morontia Progressors.
30:4.6 (340.8) 5. Aşkın Evren Vesayetleri. 30:4.6 (340.8) 5. Superuniverse Wards.
30:4.7 (340.9) 6. Havona Kutsal Yolcuları. 30:4.7 (340.9) 6. Havona Pilgrims.
30:4.8 (340.10) 7. Cennet’e Ulaşanlar. 30:4.8 (340.10) 7. Paradise Arrivals.
30:4.9 (340.11) Bu anlatımları takip eden anlatım, Düzenleyici’nin ikamet ettiği bir faninin kâinat sürecini sunmaktadır. Evlat ile ve Ruhaniyet ile bütünleşmiş faniler, bu sürecin bazı kısımlarını paylaşmaktadır; fakat biz, Düzenleyici ile bütünleşmiş faniler ile ilgili olan bu hikâyeyi anlatmayı tercih etmiş bulunmaktayız; çünkü bu türden bir nihai son, Urantia’nın insan ırklarının tümü tarafından öngörülebilir. 30:4.9 (340.11) The following narrative presents the universe career of an Adjuster-indwelt mortal. The Son- and Spirit-fused mortals share portions of this career, but we have elected to tell this story as it pertains to the Adjuster-fused mortals, for such a destiny may be anticipated by all of the human races of Urantia.
30:4.10 (340.12) 1. Gezegensel Faniler. Faniler, yükseliş olanağının hayvan-kökenli evrimsel varlıklarının tümüdür. Köken, doğa ve nihai son bakımından insan varlıklarının bu çeşitli toplulukları ve türleri, Urantia insanlarından bütünüyle farklı değildir. Her dünyanın insan ırkları, Tanrı’nın Evlatları’nın aynı hizmetini almakta olup; zamanın hizmetkâr ruhaniyetlerinin mevcudiyetinin varlığını memnuniyetle deneyimlemektedir. Doğal olan ölüm sonrası, yükseliş halindeki varlıkların tüm türleri, malikâne dünyaları üzerinde bir morontia ailesi olarak bütünleşir. 30:4.10 (340.12) 1. Planetary Mortals. Mortals are all animal-origin evolutionary beings of ascendant potential. In origin, nature, and destiny these various groups and types of human beings are not wholly unlike the Urantia peoples. The human races of each world receive the same ministry of the Sons of God and enjoy the presence of the ministering spirits of time. After natural death all types of ascenders fraternize as one morontia family on the mansion worlds.
30:4.11 (341.1) 2. Uyku Halindeki Varlığını Sürdürenler. Varlığını sürdürme düzeyindeki tüm faniler; nihai sonun kişisel gözetimcilerin sorumluluğu içinde doğal ölümün kapıları boyunca ilerleyip, ve üçüncü süreç içinde malikâne dünyaları üzerinde tekrar kişilikleşir. Kişisel gözetimcilerin yetkisi altına girmesini gerektiren, herhangi bir nedenden dolayı akli üstünlüğün ve ruhsallığın ediniminin düzeyine erişmede yetkin olamama durumuna sahip olan bu kabul edilmiş varlıklar bu nedenle; eş zamanlı ve doğrudan bir biçimde malikâne dünyalarına gidemezler. Bu tür varlığını sürdüren ruhlar; Tanrı’nın bir Evladı’nın yaşamı huzuruna çağırması ve âlemi yargılaması biçimindeki yeni bir yargı sonu olarak, yeni bir çağın yargı dönemine kadar bilinçsiz bir biçimde istirahat etmek durumundadır; bu niteliksel durum, tüm Nebadon boyunca yerine getirilen genel uygulamadır. Dünya üzerindeki görevinin bitiminde yükseğe çıktığı zaman “Alıkonulanların büyük bir çoğunluğunu yönlendirmiş olduğu” Hazreti Mikâil için söylenmiştir. Ve bu alıkonulanlar, Âdem’in zamanlarından Urantia üzerindeki Rehber’in yeniden dirildiği güne kadar uyku halinde varlığını sürdürenlerdi. 30:4.11 (341.1) 2. Sleeping Survivors. All mortals of survival status, in the custody of personal guardians of destiny, pass through the portals of natural death and, on the third period, personalize on the mansion worlds. Those accredited beings who have, for any reason, been unable to attain that level of intelligence mastery and endowment of spirituality which would entitle them to personal guardians, cannot thus immediately and directly go to the mansion worlds. Such surviving souls must rest in unconscious sleep until the judgment day of a new epoch, a new dispensation, the coming of a Son of God to call the rolls of the age and adjudicate the realm, and this is the general practice throughout all Nebadon. It was said of Christ Michael that, when he ascended on high at the conclusion of his work on earth, “He led a great multitude of captives.” And these captives were the sleeping survivors from the days of Adam to the day of the Master’s resurrection on Urantia.
30:4.12 (341.2) Zamanın geçişi, uyku halindeki faniler için hiçbir ana karşılık gelmemektedir; onlar, istirahatlarının uzunluğu karşısında tamamiyle bilinç dışı ve habersiz bir konumda bulunmaktadır. Bir yaşam çağının sonunda kişiliğin yeniden bir araya gelmesi süreci üzerinde beş bin yıl uyuyan varlıklar, beş gün istirahat eden varlıklardan farklı bir biçimde karşılık vermeyecektir. Bu zamansal gecikmenin dışında bahse konu varlığını sürdüren unsurlar; ölümün uzun veya kısa olan uykusundan kaçınan varlıklar ile özdeş bir biçimde yükseliş düzeni boyunca ilerleyecekler. 30:4.12 (341.2) The passing of time is of no moment to sleeping mortals; they are wholly unconscious and oblivious to the length of their rest. On reassembly of personality at the end of an age, those who have slept five thousand years will react no differently than those who have rested five days. Aside from this time delay these survivors pass on through the ascension regime identically with those who avoid the longer or shorter sleep of death.
30:4.13 (341.3) Dünya kutsal yolcularının bu yazgı dönemi sınıfları, yerel evrenlerin görevi içinde morontia etkinliklerinin topluluğu için kullanılır. Bu türden olan devasa toplulukların harekete geçirilmesinde büyük bir yarar bulunmaktadır; onlar böylelikle, etkin hizmetin uzun süreçleri boyunca bir arada tutulmaktadır. 30:4.13 (341.3) These dispensational classes of world pilgrims are utilized for group morontia activities in the work of the local universes. There is a great advantage in the mobilization of such enormous groups; they are thus kept together for long periods of effective service.
30:4.14 (341.4) 3. Malikâne Dünya Öğrencileri. Malikâne dünyaları üzerinde yeniden uyanan bu varlığını sürdüren fanilerin tümü bu sınıfa aittir. 30:4.14 (341.4) 3. Mansion World Students. All surviving mortals who reawaken on the mansion worlds belong to this class.
30:4.15 (341.5) Fani bedeninin fiziksel bünyesi, uyku halindeki varlığını sürdüren unsurun yeniden bir araya gelişinin bir parçası değildir; fiziksel bünye geldiği yer olan hiçliğe karışmaktadır. Görevin yüksek melekleri; ölümsüz ruh ve geri dönen Düzenleyici’nin ikamesi için yeni yaşam aracı olarak morontia bünyesi biçimindeki yeni bir bedeni mümkün kılar. Düzenleyici, uyku halindeki varlığını sürdüren unsura ait olan aklın ruhaniyet suretinin sorumlusudur. Görevlendirilen yüksek melek, evrimleştiği kadar ölümsüz ruh biçimindeki varlığını sürdüren kimliğin koruyucusudur. Ve Düzenleyici ve yüksek melek olarak bu iki unsur, sahip oldukları kişilik niteliklerini yeniden bir araya getirdiklerinde; ruhun evrimleşen morontia kimliğinin varlığını sürdürmesi biçiminde yeni birey eski kişiliğin yeniden dirilişini oluşturur. Düzenleyici ve ruhun bu türden bir yeniden birliktelik kazanışı oldukça yerine bir biçimde, kişilik etmenlerinin yeniden bir araya gelişi biçimindeki bir yeniden diriliş olarak adlandırılır; fakat bu durum bile bütünsel bir biçimde varlığını sürdüren kişiliğin yeniden ortaya çıkışını etraflı bir biçimde açıklamaz. Her ne kadar siz, bu türden açıklanamaz olan bir etkileşimin gerçekliğini muhtemelen hiçbir zaman anlamayacaksınız olsanız da; eğer fani varlığı sürdürmenin tasarımını reddetmezseniz sonunda deneyimsel olarak doğruluğun bilgisine ulaşacaksınız. 30:4.15 (341.5) The physical body of mortal flesh is not a part of the reassembly of the sleeping survivor; the physical body has returned to dust. The seraphim of assignment sponsors the new body, the morontia form, as the new life vehicle for the immortal soul and for the indwelling of the returned Adjuster. The Adjuster is the custodian of the spirit transcript of the mind of the sleeping survivor. The assigned seraphim is the keeper of the surviving identity—the immortal soul—as far as it has evolved. And when these two, the Adjuster and the seraphim, reunite their personality trusts, the new individual constitutes the resurrection of the old personality, the survival of the evolving morontia identity of the soul. Such a reassociation of soul and Adjuster is quite properly called a resurrection, a reassembly of personality factors; but even this does not entirely explain the reappearance of the surviving personality. Though you will probably never understand the fact of such an inexplicable transaction, you will sometime experientially know the truth of it if you do not reject the plan of mortal survival.
30:4.16 (341.6) İlerleyici hazırlanmanın yedi dünyası üzerinde öncül fani alıkoyuşun tasarımı Orvonton içinde neredeyse evrenseldir. Yaklaşık olarak bin yerleşik gezegenin her yerel sistemi içinde, yedi malikâne dünyası ve genellikle sistem başkentinin ana veya tali uyduları bulunmaktadır. Onlar, yükseliş fanilerinin çoğunluğu için varış dünyalarıdır. 30:4.16 (341.6) The plan of initial mortal detention on seven worlds of progressive training is nearly universal in Orvonton. In each local system of approximately one thousand inhabited planets there are seven mansion worlds, usually satellites or subsatellites of the system capital. They are the receiving worlds for the majority of ascending mortals.
30:4.17 (341.7) Zaman zaman fani yerleşkesinin tüm eğitim dünyaları, kâinat “malikâneleri” olarak adlandırılır; ve İsa “Babamın evi içinde birçok malikâne bulunmaktadır” ifadesinde bulunduğu zaman bahse konu bu âlemleri kastetmiştir. Buradan hareketle malikâne dünyaları gibi âlemlerin verilen bir topluluğu içinde yükseliş içinde bulunanlar, bir âlemden diğerine ve yaşamın bir fazından diğer bir fazına ilerleyecektir; fakat onlar her zaman, kâinat öğreniminin bir aşamasından diğerine sınıfsal bir oluşum içinde ilerleyecektir. 30:4.17 (341.7) Sometimes all training worlds of mortal residence are called universe “mansions,” and it was to such spheres that Jesus alluded when he said: “In my Father’s house are many mansions.” From here on, within a given group of spheres like the mansion worlds, ascenders will progress individually from one sphere to another and from one phase of life to another, but they will always advance from one stage of universe study to another in class formation.
30:4.18 (342.1) 4. Morontia İlerleme Sağlayıcıları. Malikâne dünyaları üzerinden sistem, takımyıldız ve evren alanları boyunca faniler, morontia ilerleme sağlayıcıları olarak sınıflandırılır. Yükseliş fanileri, alt düzeyden morontia dünyalarının daha yüksekte olanlarına gerçekleşen yükseliş ilerleyişinde bulunurken; onlar, öğretmenleri ile bütünlük halinde ve daha fazla ilerleme sağlamış olanlara ek olarak daha deneyimli unsurdaşlarının eşliğinde sayısız biçimde bulunan görevler üzerinde hizmet vermektedir. 30:4.18 (342.1) 4. Morontia Progressors. From the mansion worlds on up through the spheres of the system, constellation, and the universe, mortals are classed as morontia progressors; they are traversing the transition spheres of mortal ascension. As the ascending mortals progress from the lower to the higher of the morontia worlds, they serve on countless assignments in association with their teachers and in company with their more advanced and senior brethren.
30:4.19 (342.2) Morontia ilerleyişi; akli, ruhsal ve kişilik biçiminin devam eden gelişimi ile ilgilidir. Varlığını sürdürenler hala üç-doğalı varlıklardır. Bütüncül morontia deneyimi boyunca onlar, yerel evrenin vesayetleridir. Aşkın evren düzeni, ruhaniyet süreci başlayıncaya kadar faaliyet göstermemektedir. 30:4.19 (342.2) Morontia progression pertains to continuing advancement of intellect, spirit, and personality form. Survivors are still three-natured beings. Throughout the entire morontia experience they are wards of the local universe. The regime of the superuniverse does not function until the spirit career begins.
30:4.20 (342.3) Faniler; aşkın evrenin azınlık birimlerinin varış dünyaları için yerel evren yönetim merkezlerinden ayrılmadan hemen önce, gerçek ruhaniyet kimliğini elde ederler. Nihai morontia aşamasından ilk ve en alt ruhaniyet düzeyine olan geçiş yine de hafif olan bir geçiş sürecidir. Akıl, kişilik ve karakter bu türden bir gelişim tarafından değişikliğe uğramaz; sadece biçim dönüşüm geçirmektedir. Fakat ruhaniyet biçimi, morontia bedeni kadar gerçektir; ve o, eşit bir biçimde algılanabilir bir niteliğe sahiptir. 30:4.20 (342.3) Mortals acquire real spirit identity just before they leave the local universe headquarters for the receiving worlds of the minor sectors of the superuniverse. Passing from the final morontia stage to the first or lowest spirit status is but a slight transition. The mind, personality, and character are unchanged by such an advance; only does the form undergo modification. But the spirit form is just as real as the morontia body, and it is equally discernible.
30:4.21 (342.4) Aşkın evren varış dünyaları için yerel evrenlerinden ayrılmalarından önce zamanın fanileri, Yaratan Evlat’ın ve yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin ruhaniyet kabulünün alıcılarıdır. Bu aşamadan itibaren yükseliş fanisinin düzeyi oluşturulan bir biçimde sonsuza kadar sabitleştirilir. Aşkın evren vesayetleri, hiçbir zaman amaçlarından sapan bir duruma yönelmezler. Yükseliş yüksek melekleri aynı zamanda, yerel evrenlerden ayrılışlarının zamanında meleksel düzey içinde ileri düzeyde gelişmiş bir konumda bulunmaktadır. 30:4.21 (342.4) Before departing from their native local universes for the superuniverse receiving worlds, the mortals of time are recipients of spirit confirmation from the Creator Son and the local universe Mother Spirit. From this point on, the status of the ascending mortal is forever settled. Superuniverse wards have never been known to go astray. Ascending seraphim are also advanced in angelic standing at the time of their departure from the local universes.
30:4.22 (342.5) 5. Aşkın Evren Vesayetleri. Aşkın evrenlerin eğitim dünyaları üzerine varan tüm yükseliş halindeki unsurlar, Zamanın Ataları’nın vesayetleri haline gelirler; onlar, yerel evrenin morontia yaşamını kat etmiş bir durumda olup, artık bu anın sonrasında kabul edilen ruhaniyetler halindedirler. Genç ruhaniyetler olarak onlar; azınlık birimlerinin varış âlemlerinden, on çoğunluk birimi dünyalarının eğitim dünyaları boyunca, nihayet aşkın evren yönetim merkezinin yüksek kültür âlemlerine uzanan bir biçimde eğitimin ve kültürün aşkın evren sisteminin yükselişine başlarlar. 30:4.22 (342.5) 5. Superuniverse Wards. All ascenders arriving on the training worlds of the superuniverses become the wards of the Ancients of Days; they have traversed the morontia life of the local universe and are now accredited spirits. As young spirits they begin the ascension of the superuniverse system of training and culture, extending from the receiving spheres of their minor sector in through the study worlds of the ten major sectors and on to the higher cultural spheres of the superuniverse headquarters.
30:4.23 (342.6) Ruhaniyet ilerlemesinin azınlık birimi, çoğunluk birimleri ve aşkın evren yönetim merkezleri üzerinde kısa süreli ikametlerine bağlı olarak öğrenci ruhaniyetlerinin üç düzeyi bulunmaktadır. Morontia yükselişleri, yerel evrenin dünyaları üzerinde öğrenimlerine devam ederken ve görevlerini sürdürürken; benzer bir biçimde ruhaniyet yükselişleri, bilgeliğin deneyimsel kaynaklarından bütünüyle özümser bir biçimde faydalandıkları niteliklerin diğerleri için aktarımında bulunmayı uygularken, yeni dünyalar üzerinde üstünlük sağlamaya devam ederler. Fakat aşkın evren süreci içinde bir ruhaniyet varlığı olarak onun okula gitmesi durumu, insanın maddi aklının hayal gücünün sınırlarına şu ana kadar girmiş bir şeye benzememektedir. 30:4.23 (342.6) There are three orders of student spirits in accordance with their sojourn upon the minor sector, major sectors, and the superuniverse headquarters worlds of spirit progression. As morontia ascenders studied and worked on the worlds of the local universe, so spirit ascenders continue to master new worlds while they practice at giving out to others that which they have imbibed at the experiential founts of wisdom. But going to school as a spirit being in the superuniverse career is very unlike anything that has ever entered the imaginative realms of the material mind of man.
30:4.24 (342.7) Havona için aşkın evrenden ayrılmalarından önce bu yükseliş ruhaniyetleri, yerel evren yüksek denetiminde morontia deneyimleri boyunca almış oldukları aynı bütüncül dersi aşkın evren idaresinde tekrar görmektedir. Ruhaniyet fanilerinin Havona’ya ulaşmasından önce onların -ayrıcalıklı görevi olmayan- başlıca eğitimi, yerel ve aşkın evren idaresinin üstünlüğüdür. Bu deneyimin bütünü hakkında gerekli olan neden mevcut an içerisinde bütünüyle aşikâr değildir; fakat bu türden bir eğitim, Kesinliğin Birlikleri’nin üyeleri olarak onların gelecekte gerçekleşecek mümkün nihai sonu açısından akli ve gerekli olan bir niteliktedir. 30:4.24 (342.7) Before leaving the superuniverse for Havona, these ascending spirits receive the same thorough course in superuniverse management that they received during their morontia experience in local universe supervision. Before spirit mortals reach Havona, their chief study, but not exclusive occupation, is the mastery of local and superuniverse administration. The reason for all of this experience is not now fully apparent, but no doubt such training is wise and necessary in view of their possible future destiny as members of the Corps of the Finality.
30:4.25 (342.8) Aşkın evren düzeni, tüm yükseliş fanileri için aynı değildir. Onlar aynı genel eğitimi alırlar; fakat özel topluluklar ve sınıflar eğitimin özel derslerinden geçmekte olup, hazırlanmanın özel derslerine tabi tutulurlar. 30:4.25 (342.8) The superuniverse regime is not the same for all ascending mortals. They receive the same general education, but special groups and classes are carried through special courses of instruction and are put through specific courses of training.
30:4.26 (343.1) 6. Havona Kutsal Yolcuları. Her ne kadar doygun bir düzeye ulaşmasa bile ruhaniyet ilerleyişi tamamlandığında, bunun ardından varlığını sürdüren fani unsur evrimsel ruhaniyetlerin cenneti olan Havona’ya doğru uzun bir uçuş gerçekleştirir. Dünya üzerinde siz, beden ve kanın bir yaratılmışı halinde bulundunuz; yerel evren boyunca siz, bir morontia varlığı halinde ikamet ettiniz; aşkın evren boyunca siz, evrimleşen bir ruhaniyet oldunuz; bu süreçlerin hepsinin ardından Havona’nın varış dünyaları üzerinde ise, sizin ruhsal eğitiminiz gerçek ve bütüncül bir biçimde başlamakta olup; Cennet üzerindeki nihai görünüşünüz kusursuzlaştırılmış bir ruhaniyet haline gelecektir. 30:4.26 (343.1) 6. Havona Pilgrims. When spirit development is complete, even though not replete, then the surviving mortal prepares for the long flight to Havona, the haven of evolutionary spirits. On earth you were a creature of flesh and blood; through the local universe you were a morontia being; through the superuniverse you were an evolving spirit; with your arrival on the receiving worlds of Havona your spiritual education begins in reality and in earnest; your eventual appearance on Paradise will be as a perfected spirit.
30:4.27 (343.2) Aşkın evren yönetim merkezlerinden Havona varış âlemlerine olan seyahat her zaman yalnız bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu andan itibaren artık hiçbir sınıf veya topluluk eğitimi verilmemektedir. Siz, zaman ve mekânın evrimsel dünyalarının teknik ve idari eğitimleri ile birlikte bulunmaktasınız. Şimdi artık bireysel olan ruhsal hazırlanmanız biçimindeki sizin kişisel eğitiminiz başlamaktadır. Havona’nın tümü boyunca başından sonuna kadar eğitim, kişisel olup; doğası bakımından akli, ruhsal ve deneyimsel olmak üzere üç katmanlıdır. 30:4.27 (343.2) The journey from the superuniverse headquarters to the Havona receiving spheres is always made alone. From now on no more class or group instruction will be administered. You are through with the technical and administrative training of the evolutionary worlds of time and space. Now begins your personal education, your individual spiritual training. From first to last, throughout all Havona, the instruction is personal and threefold in nature: intellectual, spiritual, and experiential.
30:4.28 (343.3) Havona sürecinizin ilk eylemi, uzun ve güvenli olan seyahatinizi tanımak ve ona minnettar kalmak olacaktır. Bunun ardından öncül Havona etkinliklerinizi sağlayan bu varlıklara tanıtılacaksınız. Bunun sonrasında siz; varışınızı kayıt altına alacak olup, evlatlık sürecinizi mümkün kılan kâinat Yaratıcısı biçimindeki yerel evreninizin Yaratan Evladı’na gönderilmek üzere şükranlığınızın ve hayranlığınızın iletisini hazırlayacaksınız. Bahse konu bu son süreç, Havona varışının resmi olan yükümlülüklerinin tamamlanışıdır; bunun ertesinde siz, özgür gözlemin serbest zamanındaki uzun bir süreç için uyumlu hale gelmekte olup, bu durum uzun yükseliş deneyimine ait olan arkadaşlarınız, yoldaşlarınız ve birlikteliklerinizi aramanıza imkân sağlamaktadır. Siz aynı zamanda, Uversa’dan ayrıldığınız andan beri Havona için yolculuğa çıkmış olan kutsal yolcu yoldaşlarınızdan haberdar olmak için yayınlayıcılara başvurabilirsiz. 30:4.28 (343.3) The first act of your Havona career will be to recognize and thank your transport seconaphim for the long and safe journey. Then you are presented to those beings who will sponsor your early Havona activities. Next you go to register your arrival and prepare your message of thanksgiving and adoration for dispatch to the Creator Son of your local universe, the universe Father who made possible your sonship career. This concludes the formalities of the Havona arrival; whereupon you are accorded a long period of leisure for free observation, and this affords opportunity for looking up your friends, fellows, and associates of the long ascension experience. You may also consult the broadcasts to ascertain who of your fellow pilgrims have departed for Havona since the time of your leaving Uversa.
30:4.29 (343.4) Havona’nın varış dünyaları üzerine olan varışınızın bilgisi; yerel evreninizin yönetim merkezine olması gerektiği gibi aktarılacak, ve kendisi her nerede olursa olsun sizin yüksek meleksel koruyucunuza bireysel olarak taşınacaktır. 30:4.29 (343.4) The fact of your arrival on the receiving worlds of Havona will be duly transmitted to the headquarters of your local universe and personally conveyed to your seraphic guardian, wherever that seraphim may chance to be.
30:4.30 (343.5) Yükseliş fanileri, mekânın evrimsel dünyalarının olayları içinde oldukça yetkin bir biçimde eğitilmişlerdir; şu an itibariyle onlar, kusursuzluğun yaratılmış âlemleriyle uzun ve yararlı ilişkilerine başlayabilirler. Gelecek görev için böyle bir hazırlanma nasıl da bütünleşmiş, benzersiz ve olağandışı bu deneyim tarafından sağlanmıştır! Fakat size ben Havona’yı anlatamam; onların büyüklüğünü takdir etmek ve onların ihtişamını anlamak için sizin bu dünyaları görmeniz gerekmektedir. 30:4.30 (343.5) The ascendant mortals have been thoroughly trained in the affairs of the evolutionary worlds of space; now they begin their long and profitable contact with the created spheres of perfection. What a preparation for some future work is afforded by this combined, unique, and extraordinary experience! But I cannot tell you about Havona; you must see these worlds to appreciate their glory or to understand their grandeur.
30:4.31 (343.6) 7. Cennet’e Ulaşanlar. Cennet’e yerleşik düzeyle ulaşma üzerine siz, kutsallık ve absonite içinde ilerleyici dersinize başlarsınız. Cennet üzerindeki ikametiniz, Tanrı’yı bulmuş olduğunuzu simgelemektedir; ve siz buradan, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri altında toplanacaksınız. Asli evrenin tüm yaratılmışları içinde sadece Tanrı ile bütünleşmiş olanlar, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’ne katılmaktadır. Cennet kusursuzluğu veya erişiminin diğer varlıkları, geçici olarak bu kesinliğe erişecek olanların birliklerine bağlanabilir; fakat onlar, zaman ve mekânın evrimsel olan ve kusursuzlaştırılmış emektarlarının bu bir araya gelmiş ev sahipliğinin bilinmeyen ve açığa çıkarılmamış ebedi görevine dâhil değildir. 30:4.31 (343.6) 7. Paradise Arrivals. On reaching Paradise with residential status, you begin the progressive course in divinity and absonity. Your residence on Paradise signifies that you have found God, and that you are to be mustered into the Mortal Corps of the Finality. Of all the creatures of the grand universe, only those who are Father fused are mustered into the Mortal Corps of the Finality. Only such individuals take the finaliter oath. Other beings of Paradise perfection or attainment may be temporarily attached to this finality corps, but they are not of eternal assignment to the unknown and unrevealed mission of this accumulating host of the evolutionary and perfected veterans of time and space.
30:4.32 (343.7) Cennet’e ulaşanlar, birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yedi topluluğu ile birlikte onların birlikteliklerine başladıktan sonra özgürlüğün bir sürecine uyum gösterir. Onlar; ibadetin yönlendiricileri ile birlikte olan derslerini tamamladıkları, ve bunun sonucunda kesinliğe erişecek olanlar olarak uçsuz bucaksız yaratımın nihai amaçları için gözlemsel ve eş güdümsel hizmet üzerinde görevlendirildikten sonra, Cennet mezunları olarak tanımlanırlar. Her ne kadar Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri, ışık ve yaşamda oluşturulmuş dünyalar üzerinde birçok yetkinlik dâhilinde hizmet etseler de; yine de onların görevlendirilmesi için özel veya oluşturulmuş hiçbir görev bulunmuyormuş gibi görünmektedir. 30:4.32 (343.7) Paradise arrivals are accorded a period of freedom, after which they begin their associations with the seven groups of the primary supernaphim. They are designated Paradise graduates when they have finished their course with the conductors of worship and then, as finaliters, are assigned on observational and co-operative service to the ends of the far-flung creation. As yet there seems to be no specific or settled employment for the Mortal Corps of Finaliters, though they serve in many capacities on worlds settled in light and life.
30:4.33 (344.1) Eğer Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri için gelecek olan ve açıklığa çıkarılmamış hiçbir son olmasaydı bile, bu yükseliş varlıklarının mevcut görevlendirilmesi yine de bütünüyle yeterli ve muhteşem olurdu. Onların mevcut nihai sonu, evrimsel yükselişin kâinatsal tasarımını bütünüyle doğrular niteliktedir. Fakat dışsal uzay âlemlerine ait olan evrimin gelecek çağları kuşkuya yer bırakmayan bir biçimde; insan varlığının sürdürülüşüne ve fani yükselişe ait olan kutsal tasarımlarının uygulanması içinde Tanrılar’ın bilgeliğini ve sevgi-dolu iyiliğini ilave bir biçimde ayrıntılandıracak ve daha tamlanmış bir biçimde onu kusursuzca ortaya çıkaracaktır. 30:4.33 (344.1) If there should be no future or unrevealed destiny for the Mortal Corps of the Finality, the present assignment of these ascendant beings would be altogether adequate and glorious. Their present destiny wholly justifies the universal plan of evolutionary ascent. But the future ages of the evolution of the spheres of outer space will undoubtedly further elaborate, and with more repleteness divinely illuminate, the wisdom and loving-kindness of the Gods in the execution of their divine plan of human survival and mortal ascension.
30:4.34 (344.2) Dünyanızla ilgili eğitim ile alakalı sizin için açığa çıkarılan ve bununla birlikte sizin kavrayabileceğiniz bu anlatım, bir yükseliş fanisinin sürecinin bir taslağını sunmaktadır. Bu anlatımın içeriği, farklı aşkın evrenler için oldukça değişmektedir; fakat özellikle bu anlatım, Orvonton’un aşkın evreni olan Nebadon’un yerel evreni ve asli evrenin yedinci bölümü içinde faaliyet halindeki fani ilerleyişinin olağan tasarımının genel bir görünümünü sunmaktadır. 30:4.34 (344.2) This narrative, together with what has been revealed to you and with what you may acquire in connection with instruction respecting your own world, presents an outline of the career of an ascending mortal. The story varies considerably in the different superuniverses, but this recital affords a glimpse of the average plan of mortal progression as it is operative in the local universe of Nebadon and in the seventh segment of the grand universe, the superuniverse of Orvonton.
30:4.35 (344.3) [Bu anlatım, Uversa’dan olan bir Kudretli İletici tarafından sağlanmıştır.] 30:4.35 (344.3) [Sponsored by a Mighty Messenger from Uversa.]