20. Makale Paper 20
Tanrı’nın Cennet Evlatları The Paradise Sons of God
20:0.1 (223.1) TANRI’nın Evlatları Orvonton’un aşkın-evreninde faaliyet gösterirlerken, onlar şu üç genel başlık altında sınıflandırılır: 20:0.1 (223.1) AS THEY function in the superuniverse of Orvonton, the Sons of God are classified under three general heads:
20:0.2 (223.2) 1. Tanrı’nın Alçalış Halinde olan Evlatları. 20:0.2 (223.2) 1. The Descending Sons of God.
20:0.3 (223.3) 2. Tanrı’nın Yükseliş Halinde olan Evlatları. 20:0.3 (223.3) 2. The Ascending Sons of God.
20:0.4 (223.4) 3. Tanrı’nın Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Evlatları. 20:0.4 (223.4) 3. The Trinitized Sons of God.
20:0.5 (223.5) Evlatlığın alçalan düzeyleri, kutsal ve doğrudan yaratıma ait olan kişilikleri içine alır. Fani yaratılmışlar biçiminde olduğu gibi yükseliş halinde olan evlatlar bu düzeye, evrim olarak bilinen yaratıcı işleyişi biçimi içine deneyimsel katılımlarıyla erişirler. Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Evlatlar, doğrudan Kutsal Üçleme kökenine ait olmasa da, Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleşen tüm varlıkları içine alan birleşik kökenin bir topluluğunun üyesidir. 20:0.5 (223.5) Descending orders of sonship include personalities who are of direct and divine creation. Ascending sons, such as mortal creatures, achieve this status by experiential participation in the creative technique known as evolution. Trinitized Sons are a group of composite origin which includes all beings embraced by the Paradise Trinity even though not of direct Trinity origin.
1. Tanrı’nın Alçalış Halinde olan Evlatları ^top 1. The Descending Sons of God ^top
20:1.1 (223.6) Tanrı’nın Alçalış Halinde olan Evlatları’nın tümü yüksek ve kutsal kökenlere sahiplerdir. Onlar, zaman ve mekânın sistemleri ve dünyaları üzerinde hizmetin alçalış görevine adanmış olup; burada onlar, Tanrı’nın alçalış halinde olan evlatları biçimindeki, evrimsel kökenin alt düzey yaratılmışlarına ait olan Cennet erişiminin ilerleyişine olanak sağlarlar. Alçalış halinde olan Evlatlar’ın sayısız düzeyi içinde yedi tanesi bu anlatımın içinde tasvir edilecektir. Işığın ve Yaşamın Adası’nın merkezi üzerinde İlahiyatlar’dan kökenlerini alan bu Evlatlar, Tanrı’nın Cennet Evlatları olarak adlandırılıp; onlar, bahse konu şu üç düzeyle bütünleşir: 20:1.1 (223.6) All descending Sons of God have high and divine origins. They are dedicated to the descending ministry of service on the worlds and systems of time and space, there to facilitate the progress in the Paradise climb of the lowly creatures of evolutionary origin—the ascending sons of God. Of the numerous orders of descending Sons, seven will be depicted in these narratives. Those Sons who come forth from the Deities on the central Isle of Light and Life are called the Paradise Sons of God and embrace the following three orders:
20:1.2 (223.7) 1. Yaratan Evlatlar olarak — Mikâiller. 20:1.2 (223.7) 1. Creator Sons—the Michaels.
20:1.3 (223.8) 2. Hakimane Evlatlar olarak — Avonallar. 20:1.3 (223.8) 2. Magisterial Sons—the Avonals.
20:1.4 (223.9) 3. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları — Daynallar. 20:1.4 (223.9) 3. Trinity Teacher Sons—the Daynals.
20:1.5 (223.10) Alçalan evlatlığın geride kalan şu dört düzeyi Tanrı’nın Yerel Evren Evlatları olarak bilinir: 20:1.5 (223.10) The remaining four orders of descending sonship are known as the Local Universe Sons of God:
20:1.6 (223.11) 4. Melçizedek Evlatları. 20:1.6 (223.11) 4. Melchizedek Sons.
20:1.7 (223.12) 5. Vorondadek Evlatları. 20:1.7 (223.12) 5. Vorondadek Sons.
20:1.8 (223.13) 6. Lanonandek Evlatları. 20:1.8 (223.13) 6. Lanonandek Sons.
20:1.9 (223.14) 7. Yaşam Taşıyıcıları. 20:1.9 (223.14) 7. The Life Carriers.
20:1.10 (223.15) Melçizedekler; bir yerel evren Yaratan Evlat’ın, Yaratıcı Ruhaniyet’in ve Yaratıcı Melçizedek’in ortak bir doğumudur. Vorondadekler ve Lanondadekler, bir Yaratan Evlat ve onun birliktelik halinde bulunduğu Yaratıcı Ruhaniyet tarafından mevcudiyet haline getirilmiştir. Vorondadekler en yaygın biçimiyle, Takımyıldızları Yaratıcıları olan En Yüksekler olarak bilinirler; Lanonandekler ise Düzen Egemenleri ve Gezegensel Prensler olarak adlandırılır. Yaşam Taşıyıcıları’nın üç katmanlı olan düzeyi, yetki alanının aşkın-evrenine ait olan Zamanın Ataları’nın üçünden biriyle birliktelik halinde olan bir Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet tarafından mevcut hale getirilmiştir. Fakat bu Tanrı’nın Yerel Evren Evlatları’nın doğaları ve etkinlikleri, yerel yaratımların olaylarıyla ilgili olan bu makaleler içinde daha yerinde bir biçimde tasvir edilmiştir. 20:1.10 (223.15) Melchizedeks are the joint offspring of a local universe Creator Son, Creative Spirit, and Father Melchizedek. Both Vorondadeks and Lanonandeks are brought into being by a Creator Son and his Creative Spirit associate. Vorondadeks are best known as the Most Highs, the Constellation Fathers; Lanonandeks as System Sovereigns and as Planetary Princes. The threefold order of Life Carriers is brought into being by a Creator Son and Creative Spirit associated with one of the three Ancients of Days of the superuniverse of jurisdiction. But the natures and activities of these Local Universe Sons of God are more properly portrayed in those papers dealing with the affairs of the local creations.
20:1.11 (224.1) Tanrı’nın Cennet Evlatları üç katmanlı kökene aittir: Öncül olan veya ismiyle adlandırıldığı gibi Yaratan Evlatlar, Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat tarafından mevcut hale getirilmiştir; ikincil olan veya ismiyle adlandırıldığı gibi Hakimane Evlatlar, Ebedi Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet’in evlatlarıdır; Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ise Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in doğumudur. Hizmet, ibadet ve arzuyu dile getirme bakımından Cennet Evlatları bir bütündür; onların ruhaniyeti tek olup, onların faaliyetleri kesinlik ve nitelik bakımından özdeştir. 20:1.11 (224.1) The Paradise Sons of God are of threefold origin: The primary or Creator Sons are brought into being by the Universal Father and the Eternal Son; the secondary or Magisterial Sons are children of the Eternal Son and the Infinite Spirit; the Trinity Teacher Sons are the offspring of the Father, Son, and Spirit. From the standpoint of service, worship, and supplication the Paradise Sons are as one; their spirit is one, and their work is identical in quality and completeness.
20:1.12 (224.2) Zamanın Cennet düzeylerinin kutsal idareciler olarak onaylanmasıyla Cennet Evlatları’nın düzeyleri kendilerini; yaratanlar, hizmetkârlar, bahşediciler, hâkimler, eğitmenler ve gerçeği açığa çıkarıcılar biçimindeki kutsal yardımcılar olarak açığa çıkardılar. Onlar kâinat âlemlerinin tümü içinde; ebedi Ada’nın kıyılarından, bu anlatımlarda ortaya çıkarılmamış aşkın ve merkezi evrenlerde çok katmanlı hizmeti uygulayan zaman ve mekânın yerleşik dünyalarına kadar uzanan bir kapsamda hareket eder. Onlar, hizmetlerinin doğaları ve konumlarına bağlı olarak çeşitli biçimlerde düzenlenmişlerdir; fakat yerel bir evren içinde Hakimane ve Eğitmen Evlatlar, bu nüfuz alanı üzerinde idareyi sağlayan Yaratan Evlat’ın yönlendirmesi altında görevlerini yerine getirirler. 20:1.12 (224.2) As the Paradise orders of Days proved to be divine administrators, so have the orders of Paradise Sons revealed themselves as divine ministers—creators, servers, bestowers, judges, teachers, and truth revealers. They range the universe of universes from the shores of the eternal Isle to the inhabited worlds of time and space, performing manifold services in the central and superuniverses not disclosed in these narratives. They are variously organized, dependent on the nature and whereabouts of their service, but in a local universe both Magisterial and Teacher Sons serve under the direction of the Creator Son who presides over that domain.
20:1.13 (224.3) Yaratan Evlatlar, onların denetledikleri ve bahşedebildikleri kendi bireylerinin merkezinde olan ruhsal bir edinimi ellerinde bulundurur bir görünüme sahiptirler. Bu durum tıpkı Yaratan Evlat’ınızın kendi ruhaniyetini Urantia üzerindeki tüm fani beden üzerine yaymasıyla benzerlik gösterir. Her Yaratan Evlat, kendisine ait olan alan içindeki bahse konu bu ruhsal çekim gücüyle birlikte donatılmıştır; o, kendi nüfuz alanı içinde hizmet eden Tanrı’nın alçalış halinde olan her Evlat’ının her faaliyeti ve duygusunun bireysel olarak bilincine sahiptir. Bu durum; kâinat âlemlerinin tümü içerisinde nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Ebedi Evlat’ın kendisini Cennet Evlatları’nın bütününe ulaştırmada, onlarla iletişimi geçirmede ve bu ilişkiyi sürdürmede yetkin hale getiren, onun mutlak olan ruhsal çekim gücünün yerel bir evren sureti biçimindeki kutsal bir yansımasıdır. 20:1.13 (224.3) The Creator Sons seem to possess a spiritual endowment centering in their persons, which they control and which they can bestow, as did your own Creator Son when he poured out his spirit upon all mortal flesh on Urantia. Each Creator Son is endowed with this spiritual drawing power in his own realm; he is personally conscious of every act and emotion of every descending Son of God serving in his domain. Here is a divine reflection, a local universe duplication, of that absolute spiritual drawing power of the Eternal Son which enables him to reach out to make and maintain contact with all his Paradise Sons, no matter where they may be in all the universe of universes.
20:1.14 (224.4) Cennet Yaratan Evlatları, hizmetin ve bahşedişin kendilerine ait alçalış görevlerinde sadece Evlatlar olarak hizmet etmemekte olup; onlar kendilerine ait olan bahşedişin süreçlerini tamamladıklarında, her biri kendi yaratımlarında bir evren Yaratıcısı olarak faaliyet gösterirlerken; Tanrı’nın Evlatları’nın diğerleri, Cennet Yaratıcısı’nın Yaratan Evlat’ının kâinat egemenliği için gezegensel bağlılığında ve onun iradesine adanan yaratım içinde sonuçlanan biçimiyle, Kâinatın Yaratıcısı’nın sevgi dolu yönetiminin istençli tanınması amacıyla gezegenleri bir bir kazanmak için tasarlanan bahşedici ve ruhsal canlanmanın hizmetine devam ederler. 20:1.14 (224.4) The Paradise Creator Sons serve not only as Sons in their descending ministrations of service and bestowal, but when they have completed their bestowal careers, each functions as a universe Father in his own creation, while the other Sons of God continue the service of bestowal and spiritual uplifting designed to win the planets, one by one, to the willing recognition of the loving rule of the Universal Father, culminating in creature consecration to the will of the Paradise Father and in planetary loyalty to the universe sovereignty of his Creator Son.
20:1.15 (224.5) Yedi Katmanlı bir Yaratan Evlat’da Yaratan ve yaratıcı, anlayışlı, cana yakın ve bağışlayıcı birliktelik içinde sonsuza kadar harmanlanmış bir haldedir. Yaratan Evlatlar biçimindeki Mikâil’in düzeyinin tümünün oldukça benzersiz bir biçimde olan onların doğalarının ve etkinliklerinin önemi, bu yazı dizisi içindeki diğer makalede ele alınacak iken; bu makaledeki anlatım başlıca, Hakimane Evlatlar ve Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları biçimindeki Cennet evlatlığının geride kalan iki düzeyiyle ilişkili biçimde olacaktır. 20:1.15 (224.5) In a sevenfold Creator Son, Creator and creature are forever blended in understanding, sympathetic, and merciful association. The entire order of Michael, the Creator Sons, is so unique that the consideration of their natures and activities will be reserved to the next paper in this series, while this narrative will be chiefly concerned with the two remaining orders of Paradise sonship: the Magisterial Sons and the Trinity Teacher Sons.
2. Hakimane Evlatlar ^top 2. The Magisterial Sons ^top
20:2.1 (224.6) Her ne zaman Ebedi Evlat tarafından tasarlanmakta olan bir özgün ve mutlak kavramsallaşma Sınırsız Ruhaniyet tarafından algılanan sevgi dolu hizmetin yeni ve kutsal bir nihai amacıyla birlikte bütünleştiğinde, bir Cennet Hakimane Evladı biçimindeki Tanrı’nın özgün ve yepyeni bir Evlat’ı türetilmiş olur. Bu Evlatlar, Yaratan Evlatlar biçimindeki Mikâil düzeyine tezat bir biçimde Avonallar’ın düzeyini oluşturur. Bireysel biçimde yaratan olmasalar da onlar tüm görevlerinde Mikâiller ile yakın bir biçimde birliktelik halindedirler. Avonallar; tüm ırkların içinde, tüm dünyalar için ve tüm âlemler üzerinde zaman-mekân alanlarının hâkimleri biçiminde gezegensel yardımcılar ve yargıçlardır. 20:2.1 (224.6) Every time an original and absolute concept of being formulated by the Eternal Son unites with a new and divine ideal of loving service conceived by the Infinite Spirit, a new and original Son of God, a Paradise Magisterial Son, is produced. These Sons constitute the order of Avonals in contradistinction to the order of Michael, the Creator Sons. Though not creators in the personal sense, they are closely associated with the Michaels in all their work. The Avonals are planetary ministers and judges, the magistrates of the time-space realms—of all races, to all worlds, and in all universes.
20:2.2 (225.1) Muhteşem kâinat içinde Hakimane Evlatlar’ın toplam sayısının yaklaşık bir milyar olduğuna inanmak için sebeplerimiz bulunmaktadır. Onlar; tüm âlemlerin hizmetlerinden seçilen deneyimli Avonallar tarafından oluşturulan Cennet üzerindeki yüce kurulları vasıtasıyla yönlendirilmekte olan bir özerk düzeydir. Fakat onlar yerel bir evrende görevlendirildiğinde ve onun üzerine atandığında, bu nüfuz alanının Yaratan Evladı’nın yönlendirmesi altında hizmet vermektedir. 20:2.2 (225.1) We have reasons for believing that the total number of Magisterial Sons in the grand universe is about one billion. They are a self-governing order, being directed by their supreme council on Paradise, which is made up of experienced Avonals drawn from the services of all universes. But when assigned to, and commissioned in, a local universe, they serve under the direction of the Creator Son of that domain.
20:2.3 (225.2) Avonallar, yerel evrenlerin bireysel gezegenleri için hizmetin ve bahşedişin Cennet Evlatları’dır. Buna ek olarak her Avonal Evladı ayrıcalıklı bir kişiliğe sahip olduğundan ve onlardan herhangi birinin bile bir diğerine benzememesinden dolayı, onların görevi bireysel olarak kendilerine ait kısa süreli ikamet ettikleri âlemlerde benzersizdir. Bu âlemlerde onlar sık sık, fani bedene benzeyen bir suretin içinde ete kemiğe bürünüp, zaman zaman evrimsel dünyalar üzerinde dünyevi annelerden doğarlar. 20:2.3 (225.2) Avonals are the Paradise Sons of service and bestowal to the individual planets of the local universes. And since each Avonal Son has an exclusive personality, since no two are alike, their work is individually unique in the realms of their sojourn, where they are often incarnated in the likeness of mortal flesh and sometimes are born of earthly mothers on the evolutionary worlds.
20:2.4 (225.3) Daha yüksek olan idari düzeyler üzerinde hizmetlerine ek olarak Avonallar, yerleşik dünyalar üzerinde şu üç katmanlı faaliyete sahiptir: 20:2.4 (225.3) In addition to their services on the higher administrative levels, the Avonals have a threefold function on the inhabited worlds:
20:2.5 (225.4) 1. Yargısal Faaliyetler. Onlar gezegensel yazgı döneminin bitimine doğru faaliyet gösterirler. Zaman içinde bu tür görevlerin sayıca yüzlercesi her bireysel dünya üzerinde yerine getirilebilir; ve buna ek olarak onlar, uyku halinde bulunan varlığını sürdürmeye çalışanların özgürleştiricileri biçimindeki yazgı dönemi sonlandırıcıları olarak sayısız bir biçimde, aynı veya diğer dünyalara hareket edebilir. 20:2.5 (225.4) 1. Judicial Actions. They act at the close of the planetary dispensations. In time, scores—hundreds—of such missions may be executed on each individual world, and they may go to the same or to other worlds times without number as dispensation terminators, liberators of the sleeping survivors.
20:2.6 (225.5) 2. Hakimane Görevler. Bu türün gezegensel bir teftişi genellikle bir bahşedici Evlat’ın varışının öncesinde ortaya çıkar. Böyle bir görev üzerinde bir Avonal, fani doğumla ilgisi olmayan ete kemiğe bürünmenin bir işleyişi tarafından âlemin bir erişkini olarak ortaya çıkar. Bu ilk ve olağan hakimane ziyaretini takiben Avonallar, bahşedilen Evlat’ın ortaya çıkışından önce ve sonra aynı gezegen üzerinde hakimane bir yetkinlik içerisinde tekrar eden biçimlerde hizmet halinde olabilir. Bu ek hakimane görevlerinin üzerine bir Avonal, görünebilen ve maddi bir biçimde açığa çıkabilir veya çıkmayabilir; fakat onların hiçbiri yardıma ihtiyaç duymayan bir bebek olarak dünyaya getirilmeyeceklerdir. 20:2.6 (225.5) 2. Magisterial Missions. A planetary visitation of this type usually occurs prior to the arrival of a bestowal Son. On such a mission an Avonal appears as an adult of the realm by a technique of incarnation not involving mortal birth. Subsequent to this first and usual magisterial visit, Avonals may repeatedly serve in a magisterial capacity on the same planet both before and after the appearance of the bestowal Son. On these additional magisterial missions an Avonal may or may not appear in material and visible form, but on none of them will he be born into the world as a helpless babe.
20:2.7 (225.6) 3. Bahşetme Görevleri. Avonal Evlatların hepsi, en azından bir kere, kendilerini bazı fani ırkı üzerinde bazı evrimsel dünyalar üzerinde bahşedebilirler. Yargısal ziyaretler sayısız derecede ve hakimane görevler çoklu olabilir, fakat her gezegen üzerinde tek bir bahşedilen Evlat bulunmaktadır. Bahşedilmiş Avonallar, Urantia üzerinde ete kemiğe bürünen Nebadonlu Mikâil olarak kadın cinsiyetinden doğmuştur. 20:2.7 (225.6) 3. Bestowal Missions. The Avonal Sons do all, at least once, bestow themselves upon some mortal race on some evolutionary world. Judicial visits are numerous, magisterial missions may be plural, but on each planet there appears but one bestowal Son. Bestowal Avonals are born of woman as Michael of Nebadon was incarnated on Urantia.
20:2.8 (225.7) Hakimane ve bahşedici vazifeleri üzerinde hizmet edebilecek Avonal Evlatları, görevleri bakımından sayıca kısıtlayacak hiçbir sınır bulunmamaktadır; fakat genellikle bahse konu deneyim yedi kez kat edildiğinde, bu tür hizmeti daha az yerine getirenleri gözeten bir askıya alma durumu söz konusudur. Çoklu bahşediş deneyiminin bu Evlatları bunun sonucunda bir Yaratan Evladı’nın yüksek bireysel kuruluna atanıp, bunun sonucunda kâinat olaylarının yönetiminde katılımcılar haline gelir. 20:2.8 (225.7) There is no limit to the number of times the Avonal Sons may serve on magisterial and on bestowal missions, but usually, when the experience has been seven times traversed, there is suspension in favor of those who have had less of such service. These Sons of multiple bestowal experience are then assigned to the high personal council of a Creator Son, thus becoming participants in the administration of universe affairs.
20:2.9 (225.8) Yerleşik dünyalar üzerinde ve onlar için kendilerine ait olan tüm görevlerinde Hakimane Evlatlar, Melçizedekler ve başmelekler biçimindeki yerel evren yaratımlarının iki düzeyi tarafından desteklenirken; bahşedici görevleri üzerinde ise onlar aynı zamanda, yerel yaratımlar içinde benzer bir kökene ait olan Berrak AkşamYıldızları tarafından eşlik edilir. Her gezegensel çabada Avonallar olarak ikincil Cennet Evlatları, hizmetin kendilerine ait yerel evreninde Yaratan Evlat biçimindeki öncül bir Cennet Evladı’nın bütüncül gücü ve yönetimi tarafından desteklenir. Yerleşik alanlar üzerinde tüm niyetler ve amaçlar için onların görevleri, bir Yaratan Evladı’nın hizmetinin fani yerleşimin bu tür dünyaları üzerinde olması gerektiği gibi etkin ve kabul edilebilir bir niteliktedir. 20:2.9 (225.8) In all their work for and on the inhabited worlds, the Magisterial Sons are assisted by two orders of local universe creatures, the Melchizedeks and the archangels, while on bestowal missions they are also accompanied by the Brilliant Evening Stars, likewise of origin in the local creations. In every planetary effort the secondary Paradise Sons, the Avonals, are supported by the full power and authority of a primary Paradise Son, the Creator Son of their local universe of service. To all intents and purposes their work on the inhabited spheres is just as effective and acceptable as would have been the service of a Creator Son upon such worlds of mortal habitation.
3. Yargısal Faaliyetler ^top 3. Judicial Actions ^top
20:3.1 (226.1) Avonallar Hakimane Evlatlar olarak bilinirler, çünkü onlar zamanın dünyalarının ardışık yazgı dönemlerinin yargıçları biçiminde âlemlerin yüksek hâkimleridir. Onlar, uyku halinde bulunan varlığını devam ettirmeye çalışan varlıkların uyanması üzerinde iradeye sahip olup; bu alan üzerinde karar için yargıya varıp; askıya alınan adaletin bir yazgı dönemini tamamlayıp; şartlı bağışlamanın bir çağının emrini uygulayıp; yeni bir yazgı döneminin görevleri için gezegensel hizmetin mekân yaratılmışlarını yeniden görevlendirip; bunların tümü sonucunda ise, görevlerini tamamlamaları üzerine kendilerine ait yerel evrenin yönetim merkezlerine geri dönerler. 20:3.1 (226.1) The Avonals are known as Magisterial Sons because they are the high magistrates of the realms, the adjudicators of the successive dispensations of the worlds of time. They preside over the awakening of the sleeping survivors, sit in judgment on the realm, bring to an end a dispensation of suspended justice, execute the mandates of an age of probationary mercy, reassign the space creatures of planetary ministry to the tasks of the new dispensation, and return to the headquarters of their local universe upon the completion of their mission.
20:3.2 (226.2) Onlar bir çağın nihai sonları üzerinde bir yargıya varmak için karara oturduklarında, Avonallar evrimsel ırkların nihai sonlarının hükmünü verdiklerinde; onlar her ne kadar bireysel yaratılmışların kimliğini ortadan kaldıran yargılara varsalar bile, bu kararları yine de bireysel olarak uygulamazlar. Bu doğanın kararları, bir aşkın-evrenin yönetim mercileri dışında hiçbir kimse tarafından uygulanamaz. 20:3.2 (226.2) When they sit in judgment on the destinies of an age, the Avonals decree the fate of the evolutionary races, but though they may render judgments extinguishing the identity of personal creatures, they do not execute such sentences. Verdicts of this nature are executed by none but the authorities of a superuniverse.
20:3.3 (226.3) Bir Cennet Avonalı’nın gezegensel devamlılığın yeni bir çağının başlatılması ve bir yazgı döneminin tamamlanması amacıyla bir evrimsel dünya üzerine varışı, bir bahşedilme veya hakimane görevi olmak zorunda değildir. Hakimane görevleri zaman zaman ve bahşedilme görevleri ise her zaman ete kemiğe bürünme şeklindedir; bu durum ise, her bu tür bir görevde Avonallar’ın bir gezegen üzerinde kelimenin tam anlamıyla maddi bir biçimde hizmet etmesidir. Onların diğer ziyaretleri “işleyişseldir,” ve bu yetkinlik içerisinde bir Avonal gezegensel hizmet için ete kemiğe büründürülmemiştir. Eğer bir Hakimane Evlat sadece bir yargı dönemi hâkimi olarak geliyorsa, o âlemin maddi yaratılmışları için görünebilen bir ruhsal varlık olarak bir gezegene ulaşır. Bu tür işleyişsel ziyaretler, bir yerleşik dünyanın uzun tarihi içerisinde tekrar eden biçimlerde ortaya çıkar. 20:3.3 (226.3) The arrival of a Paradise Avonal on an evolutionary world for the purpose of terminating a dispensation and of inaugurating a new era of planetary progression is not necessarily either a magisterial mission or a bestowal mission. Magisterial missions sometimes, and bestowal missions always, are incarnations; that is, on such assignments the Avonals serve on a planet in material form—literally. Their other visits are “technical,” and in this capacity an Avonal is not incarnated for planetary service. If a Magisterial Son comes solely as a dispensational adjudicator, he arrives on a planet as a spiritual being, invisible to the material creatures of the realm. Such technical visits occur repeatedly in the long history of an inhabited world.
20:3.4 (226.4) Avonal Evlatları, hakimane ve bahşediş deneyimleri öncesinde gezegensel yargıçlar olarak hareket edebilir. Bu görevler üzerinde bununla birlikte, ete kemiğe bürünen Evlat geçmekte olan gezegensel çağının yargısına varacaktır; bu durum, fani bedenin sureti içerisinde bahşedilmişin bir görevi üzerinde bir Yaratan Evlat’ın ete kemiğe büründüğündeki faaliyetine benzerdir. Bir Cennet Evladı evrimsel bir dünyayı ziyaret ettiğinde, ve onun varlıklarından biri haline geldiğinde; onun mevcudiyeti, bir yazgı dönemini tamamlayıp, bir âlem yargısını oluşturur. 20:3.4 (226.4) Avonal Sons may act as planetary judges prior to both the magisterial and bestowal experiences. On either of these missions, however, the incarnated Son will judge the passing planetary age; likewise does a Creator Son when incarnated on a mission of bestowal in the likeness of mortal flesh. When a Paradise Son visits an evolutionary world and becomes like one of its people, his presence terminates a dispensation and constitutes a judgment of the realm.
4. Hakimane Görevler ^top 4. Magisterial Missions ^top
20:4.1 (226.5) Bir bahşedilmiş Evlat’ın gezegensel ortaya çıkışının öncesinde bir yerleşik dünya, genellikle bir Cennet Avonalı tarafından hakimane bir görev dâhilinde ziyaret edilir. Eğer bu ziyaret öncül bir hakimane teftişi ise, Avonal her zaman bir maddi varlık olarak ete kemiğe bürünecektir. O, kendisine ait olan zamanın ve neslin fani yaratılmışları için bütünüyle görünebilen ve onlarla fiziksel ilişki halindeki bir varlık biçiminde fani ırkların uçsuz bucaksız bir erkek cinsiyeti olarak gezegensel görev üzerinde ortaya çıkar. Bir hakimane ete kemiğe bürünme süreci boyunca, Avonal Evlatları’nın yerel ve kâinatsal ruhsal kuvvetleriyle olan ilişkisi tamamlanmış ve bölünemez bir niteliktedir. 20:4.1 (226.5) Prior to the planetary appearance of a bestowal Son, an inhabited world is usually visited by a Paradise Avonal on a magisterial mission. If it is an initial magisterial visitation, the Avonal is always incarnated as a material being. He appears on the planet of assignment as a full-fledged male of the mortal races, a being fully visible to, and in physical contact with, the mortal creatures of his day and generation. Throughout a magisterial incarnation the connection of the Avonal Son with the local and the universal spiritual forces is complete and unbroken.
20:4.2 (226.6) Bir gezegen, bir bahşedilmiş Evlat’ın ortaya çıkmasından önce ve sonra birçok hakimane ziyaretleri deneyimleyebilir. Burası, yazgı dönemi hâkimler olarak hareket eden aynı veya diğer Avonallar tarafından birçok kez ziyaret edilebilir; fakat, yargının bu tür işleyişsel görevleri ne bahşedişsel ne de hakimanedir, buna ek olarak Avonallar hiçbir zaman bu tür süreçler içerisinde ete kemiğe bürünmezler. Bir gezegen tekrar eden hakimane görevleri tarafından kutsanmış olsa bile, Avonallar her zaman fani özüne ait olan ete kemiğe bürünmeye başvurmazlar. Buna ek olarak onlar fani bendenin sureti içinde hizmet etse bile, her zaman âlemin erişkin varlıkları olarak ortaya çıkarlar; onlar bir kadın cinsiyetinden doğmamaktadırlar. 20:4.2 (226.6) A planet may experience many magisterial visitations both before and after the appearance of a bestowal Son. It may be visited many times by the same or other Avonals, acting as dispensational adjudicators, but such technical missions of judgment are neither bestowal nor magisterial, and the Avonals are never incarnated at such times. Even when a planet is blessed with repeated magisterial missions, the Avonals do not always submit to mortal incarnation; and when they do serve in the likeness of mortal flesh, they always appear as adult beings of the realm; they are not born of woman.
20:4.3 (227.1) Cennet Evlatları, Bahşedilme veya hakimane görevlerinden biri üzerinde ete kemiğe büründüğünde Düzenleyiciler’i deneyimlemektedirler, ve bu Düzenleyiciler her ete kemiğe bürünme için farklılık göstermektedir. Tanrı’nın ete kemiğe bürünen Evlatları’nın akıllarını kaplayan Düzenleyiciler, hiçbir zaman onların ikamet ettikleri insan-kutsal varlıklarla bütünleşme boyunca kişilik kazanmanın ümidi içinde olmazlar; fakat onlar sık sık Kâinatın Yaratıcısı’nın iradesi tarafından kişileştirilirler. Bu tür Düzenleyiciler, yerleşik âlemler için Gizem Görüntüleyicileri’nin yönlendirilmesi, tanımlanması ve idaresi için yönetimin yüce Divinington kurulunu oluştururlar. Onlar aynı zamanda, dünyevi barınma mekânlarının fani yok oluşu üzerine Düzenleyicileri “Yaratıcı’nın bağrına” olan dönüşlerinde teslim alır, ve görevleri sonucunda onlara bu itibarı bahşeder. Böylece, dünya hâkimlerinin inançlı Düzenleyiciler’i kendi türlerinin yüceltilmiş başları haline gelir. 20:4.3 (227.1) When incarnated on either bestowal or magisterial missions, the Paradise Sons have experienced Adjusters, and these Adjusters are different for each incarnation. The Adjusters that occupy the minds of the incarnated Sons of God can never hope for personality through fusion with the human-divine beings of their indwelling, but they are often personalized by fiat of the Universal Father. Such Adjusters form the supreme Divinington council of direction for the administration, identification, and dispatch of Mystery Monitors to the inhabited realms. They also receive and accredit Adjusters on their return to the “bosom of the Father” upon the mortal dissolution of their earthly tabernacles. In this way the faithful Adjusters of the world judges become the exalted chiefs of their kind.
20:4.4 (227.2) Urantia hiçbir zaman bir hakimane görevi üzerinde bir Avonal Evladı’na ev sahipliği yapmamıştır. Urantia yerleşik dünyaların genel tasarımını takip etmiş olsaydı, Âdem’in zamanı ve Hazreti Mikâil’in bahşedilmişi arasında bir zaman zarfında bir hakimane göreviyle kutsanmış olacaktı. Fakat Cennet Evlatları’nın düzenli takibi bütüncül olarak, bin dokuz yüz yıl öncesinde Yaratan Evlat’ınızın dönemsel bahşedilişi üzerinde onun ortaya çıkmasıyla birlikte dengesiz hale gelmiştir. 20:4.4 (227.2) Urantia has never been host to an Avonal Son on a magisterial mission. Had Urantia followed the general plan of inhabited worlds, it would have been blessed with a magisterial mission sometime between the days of Adam and the bestowal of Christ Michael. But the regular sequence of Paradise Sons on your planet was wholly deranged by the appearance of your Creator Son on his terminal bestowal nineteen hundred years ago.
20:4.5 (227.3) Hali hazırda Urantia, hakimane bir görev üzerinde ete kemiğe bürünmekle görevlendirilmiş bir Avonal tarafından ziyaret edilebilir; fakat Cennet Evlatları’nın gelecekteki ortaya çıkışları bakımından, “bu tür ziyaretlerin biçimini ve zamanlamasını cennette bulunan melekler dahi” bilmemektedir. Bu durumun sebebi, bir Mikâil-bahşedilmiş dünyasının bir Üstün Evlat’ının kişisel ve bireysel vesayeti haline gelmesi; ve böylelikle bu dünyanın bütünüyle kendi tasarıları ve idaresine bağımlı bir nitelik kazanmasıdır. Buna ek olarak sizin dünyanızla birlikte bu durum, Mikâil’in geri dönmek için verdiği söz tarafından daha karmaşık bir hal almıştır. Nebadonlu Mikâil’in Urantia’daki kısa süreli ikamesiyle ilgili olan yanlış anlamalardan bağımsız olarak tek bir şey kesin olarak doğrudur; bu ise onun sizin dünyanıza geri dönmek için verdiği sözdür. Bu ihtimal bakımından sadece zaman, Urantia üzerinde Tanrı’nın Cennet Evlatları’nın ziyaretlerinin gelecek düzeylerini açığa çıkarabilir. 20:4.5 (227.3) Urantia may yet be visited by an Avonal commissioned to incarnate on a magisterial mission, but regarding the future appearance of Paradise Sons, not even “the angels in heaven know the time or manner of such visitations,” for a Michael-bestowal world becomes the individual and personal ward of a Master Son and, as such, is wholly subject to his own plans and rulings. And with your world, this is further complicated by Michael’s promise to return. Regardless of the misunderstandings about the Urantian sojourn of Michael of Nebadon, one thing is certainly authentic—his promise to come back to your world. In view of this prospect, only time can reveal the future order of the visitations of the Paradise Sons of God on Urantia.
5. Tanrı’nın Cennet Evlatları’nın Bahşedilişi ^top 5. Bestowal of the Paradise Sons of God ^top
20:5.1 (227.4) Ebedi Evlat Tanrı’nın Ebedi Sözü’dür. Ebedi Evlat, onun ebedi Yaratıcısı’nın sınırsız ve mutlak olan “öncül” düşüncesinin kusursuz bir dışavurumudur. Bu Özgün Evlat’ın bir kusursuz uzantısı veya bir kişisel sureti, fani ete kemiğe bürünmenin bir bahşedilme görevine başlarsa, kutsal olan “Söz’ün bedene bürünmesi” kelimenin tam anlamıyla gerçek haline gelir; ve böylece Söz hayvan kökenli alt düzey varlıkları arasında ikamet eder bir nitelik kazanır. 20:5.1 (227.4) The Eternal Son is the eternal Word of God. The Eternal Son is the perfect expression of the “first” absolute and infinite thought of his eternal Father. When a personal duplication or divine extension of this Original Son starts on a bestowal mission of mortal incarnation, it becomes literally true that the divine “Word is made flesh,” and that the Word thus dwells among the lowly beings of animal origin.
20:5.2 (227.5) Urantia üzerinde, bir Evlat’ın bahşedilişinin amacının bir şekilde Kâinatın Yaratıcısı’nın tutumu üzerinde etkide bulunmak için olduğuna dair yaygın bir inanç bulunmaktadır. Fakat sizin aydınlanmanız bu yargının doğru olmadığını göstermelidir. Avonal ve Mikâil Evlatları’nın bahşedilişleri, bu Evlatları zaman ve mekânın gezegenleri ve insanlarının yöneticileri ve hâkimleri olarak güvenilir ve anlayışlı hale getirmek için tasarlanan deneyimsel sürecin gerekli bir parçasıdır. Yedi katmanlı bahşedişin varlıksal süreci, tüm Cennet Yaratan Evlatları’nın yüce hedefidir. Buna ek olarak tüm Hakimane Evlatlar, öncül Yaratan Evlatları’nı ve Cennetin Ebedi Evladı’nı fazlasıyla tanımlayan hizmetin bu aynı ruhaniyeti tarafından harekete geçirilmektedir. 20:5.2 (227.5) On Urantia there is a widespread belief that the purpose of a Son’s bestowal is, in some manner, to influence the attitude of the Universal Father. But your enlightenment should indicate that this is not true. The bestowals of the Avonal and the Michael Sons are a necessary part of the experiential process designed to make these Sons safe and sympathetic magistrates and rulers of the peoples and planets of time and space. The career of sevenfold bestowal is the supreme goal of all Paradise Creator Sons. And all Magisterial Sons are motivated by this same spirit of service which so abundantly characterizes the primary Creator Sons and the Eternal Son of Paradise.
20:5.3 (227.6) Cennet Evladı’nın bazı düzeyleri, bahse konu alan üzerinde tüm olağan insan varlıklarının akıllarında Düşünce Düzenleyicileri’nin ikamesini mümkün kılmak amacıyla her fani yerleşik dünya üzerinde bahşedilmelidir; çünkü Düzenleyiciler, Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin tüm beden üzerine yayılmasına kadar tüm gerçek insan varlıkları için gelmemektedir; buna ek olarak Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin bu gönderimi, bir evrimleşen dünya üzerinde fani bahşedişin görevini başarıyla uygulayan bir Cennet Evladı’nın evren yönetim merkezine dönmesine bağlıdır. 20:5.3 (227.6) Some order of Paradise Son must be bestowed upon each mortal-inhabited world in order to make it possible for Thought Adjusters to indwell the minds of all normal human beings on that sphere, for the Adjusters do not come to all bona fide human beings until the Spirit of Truth has been poured out upon all flesh; and the sending of the Spirit of Truth is dependent upon the return to universe headquarters of a Paradise Son who has successfully executed a mission of mortal bestowal upon an evolving world.
20:5.4 (228.1) Bir yerleşik gezegenin uzun tarih süreci boyunca birçok yargı dönemi hâkimleri ortaya çıkacak olup, birden fazla hakimane görevi meydana gelecektir; fakat olağan bir biçimde, bir bahşedilmiş Evlat sadece bir kere bu alan içinde hizmet edecektir. Her yerleşik dünyanın, doğumundan ölümüne kadar bütüncül fani hayatı yaşamak için gelmekte olan bir bahşedilmiş Evlat’a sahip olması tek gerekli koşuldur. Elinde sonunda ruhsal düzeyden bağımsız bir biçimde her fani-yerleşik dünya, bir Yaratan Evlat’ın kendi fani bahşedilişini üzerinde seçtiği her yerel evren içinde bir gezegen dışında, bir bahşedilmiş görevi üzerinde bir Hakimane Evladı’na ev sahipliği yapması bakımından nihai bir biçimde sonlandırılmıştır. 20:5.4 (228.1) During the course of the long history of an inhabited planet, many dispensational adjudications will take place, and more than one magisterial mission may occur, but ordinarily only once will a bestowal Son serve on the sphere. It is only required that each inhabited world have one bestowal Son come to live the full mortal life from birth to death. Sooner or later, regardless of spiritual status, every mortal-inhabited world is destined to become host to a Magisterial Son on a bestowal mission except the one planet in each local universe whereon a Creator Son elects to make his mortal bestowal.
20:5.5 (228.2) Bahşedilmiş Evlatlar ile ilgili daha geniş bir anlayışa sahip olmakla birlikte, Nebadon’un tarihi içinde Urantia için neden bu kadar önem atfedildiğini kavrayacaksınız. İçinde bulunduğunuz küçük ve önemsiz olan gezegen yerel evren öneminin bir parçasıdır, bu durumun nedeni yalın bir ifadeyle onun Nasıralı İsa’nın fani ana dünyası olmasıdır. Yaratan Evlat’ınızın kesin ve zafer dolu bahşedilişinin yarattığı imgelem, Mikâil’in Nebadon evreninin kişisel egemenliğini kazandığı mücadele alanını simgeler. 20:5.5 (228.2) Understanding more about the bestowal Sons, you discern why so much interest attaches to Urantia in the history of Nebadon. Your small and insignificant planet is of local universe concern simply because it is the mortal home world of Jesus of Nazareth. It was the scene of the final and triumphant bestowal of your Creator Son, the arena in which Michael won the supreme personal sovereignty of the universe of Nebadon.
20:5.6 (228.3) Bir Yaratan Evlat’ın yerel evreninin yönetim merkezinde, özellikle onun fani bahşedilişinin tamamlanmasından sonra, zamanının büyük bir kısmını Hakimane Evlatları ve diğerleri biçimindeki birliktelik içinde bulundukları Evlatlar’ın okullarında danışmanlık ve eğitmenlik görevlerinde geçirir. Sevgi ve sadakat içerisinde, şefkatli bağışlama ve sevecen düşünceyle birlikte bu Hakimane Evlatları kendilerini mekânın dünyaları üzerine bahşeder. Buna ek olarak bu gezegensel hizmetler hiçbir biçimde Mikâiller’in fani bahşedilmişlerinin altında bulunan bir konumda değildir. Yaratan Evlat’ınızın kendi nihai serüveni için seçmiş olduğu âlemin yaratım deneyimi bakımından olağan olmayan talihsizliklere sahip olduğu bir gerçektir. Fakat hiçbir gezegen bir Yaratan Evladı’nın bahşedilmesini onun ruhsal tedavisi üzerinde etkide bulunması amacıyla gerektirecek kadar böyle bir konumda bulunmamıştı. Bahşedilmişlerin topluluğu içerisinde herhangi bir Evlat eşit bir derecede bu görev için yeterli bir konumda olabilirdi; çünkü onların görevlerinin tümü bakımından yerel bir evrenin dünyaları üzerinde Hakimane Evlatlar, Yaratan Evlat biçimindeki onların Cennet kardeşinin olması gerektiği gibi, tıpkı onun kadar kutsal bir biçimde etkin ve bütünüyle akılcıdır. 20:5.6 (228.3) At the headquarters of his local universe a Creator Son, especially after the completion of his own mortal bestowal, spends much of his time in counseling and instructing the college of associate Sons, the Magisterial Sons and others. In love and devotion, with tender mercy and affectionate consideration, these Magisterial Sons bestow themselves upon the worlds of space. And in no way are these planetary services inferior to the mortal bestowals of the Michaels. It is true that your Creator Son selected for the realm of his final adventure in creature experience one which had had unusual misfortunes. But no planet could ever be in such a condition that it would require the bestowal of a Creator Son to effect its spiritual rehabilitation. Any Son of the bestowal group would have equally sufficed, for in all their work on the worlds of a local universe the Magisterial Sons are just as divinely effective and all wise as would have been their Paradise brother, the Creator Son.
20:5.7 (228.4) Her ne kadar herhangi bir felaketin olasılığı, bu Cennet Evlatları’nın bahşedilmesinin ete kemiğe bürünme sürecinde onların başına gelse de; ben bahşedilmenin herhangi bir görevi üzerinde, bir Yaratan veya Hakimane Evladı’nın herhangi birinin başarısızlığı veya yükümlülüğünü yerine getirememesinin kaydına rastlamadım. Onların ikisinin de ait olduğu köken, başarısızlığa uğramayacak kadar mutlak kusursuzluğa yakındır. Gerçekte onlar, beden ve kanın fani yaratılmışları haline kelimenin tam anlamıyla gelme ve böylece benzersiz yaratılmış deneyimini etme biçimindeki tehlikenin farkınadırlar; fakat benim gözlemim kapsamında onlar, her zaman bu tür zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış bir durumdadırlar. Onlar bahşedilmişliğin görevinin hedeflerini yerine getirmekte hiçbir zaman başarısız olmamışlardır. Nebadon boyunca onların bahşedilme ve gezegensel hizmetinin hikâyesi, yerel evreninizin tarihi içinde en soylu ve en büyüleyici bölümü oluşturur. 20:5.7 (228.4) Though the possibility of disaster always attends these Paradise Sons during their bestowal incarnations, I have yet to see the record of the failure or default of either a Magisterial or a Creator Son on a mission of bestowal. Both are of origin too close to absolute perfection to fail. They indeed assume the risk, really become like the mortal creatures of flesh and blood and thereby gain the unique creature experience, but within the range of my observation they always succeed. They never fail to achieve the goal of the bestowal mission. The story of their bestowal and planetary service throughout Nebadon constitutes the most noble and fascinating chapter in the history of your local universe.
6. Fani-Bahşedilme Süreçleri ^top 6. The Mortal-Bestowal Careers ^top
20:6.1 (228.5) Bir Cennet Evladı’nın, bahşedilmiş gezegen üzerinde bir anne tarafından dünyaya gelme biçimindeki, bir bahşedilmiş Evlat olarak fani ete kemiğe bürünmesi için hazır hale gelmesinin işleyiş biçimi kâinatsal bir gizemdir. Buna ek olarak bu Sonarington’un işleyiş biçimini tespit etmek için harcanacak herhangi bir çabanın kesin başarısızlıkla karşılaşacak olması eli mahkûm bir durumdur. Nasıralı İsa’nın fani yaşamının bu ulvi bilgisinin sizin ruhlarınıza doğru yayılmasına izin verin; fakat aynı zamanda, Nebadonlu Mikâil’in bu gizemli ete kemiğe bürünmesinin nasıl meydana geldiği hakkında gereksiz varsayımlar üzerinde herhangi bir düşünceyi boş yere harcamayın. İzin verin hepimiz bu bilgi ve güvence içinde, bu tür erişimlerin kutsal doğa için mümkün olduğunun memnuniyetini yaşayalım; ve böyle bir olgusallığı etkilemek için kutsal bilgelik tarafından işleyiş biçiminin nasıl uygulandığı hakkında faydasız olan varsayımlar üzerinde boş yere vakit harcamayalım. 20:6.1 (228.5) The method whereby a Paradise Son becomes ready for mortal incarnation as a bestowal Son, becomes enmothered on the bestowal planet, is a universal mystery; and any effort to detect the working of this Sonarington technique is doomed to meet with certain failure. Let the sublime knowledge of the mortal life of Jesus of Nazareth sink into your souls, but waste no thought in useless speculation as to how this mysterious incarnation of Michael of Nebadon was effected. Let us all rejoice in the knowledge and assurance that such achievements are possible to the divine nature and waste no time on futile conjectures about the technique employed by divine wisdom to effect such phenomena.
20:6.2 (229.1) Fani-bahşedilişin bir görevi üzerinde bir Cennet Evladı her zaman bir kadından dünyaya gelmiş olup, Urantia üzerinde İsa’nın gerçekleştirdiği gibi, bu âlemin erkek bir çocuğu olarak büyümesini tamamlamıştır. Yüce hizmetin bu Evlatları’nın hepsi, tıpkı bir insanoğlunun yerine getirdiği gibi, bebeklikten gençlik boyunca erişkinliğe geçmişlerdir. Her açıdan onlar dünyaya geldikleri ırkın fanilerine benzer bir halde oluşum içerisindedirler. Onlar, hizmet ettikleri âlemlerin çocuklarının yaptıkları gibi Yaratıcı’ya yakarışta bulunurlar. Maddi bir bakış açısından, bu insan-kutsal Evlatlar bir istisna dışında olağan bir biçimde yaşarlar. Onlar, kısa süreli olan ikamelerinin dünyaları üzerinde kendilerinden olan bir doğum bırakmamaktadırlar; gerçekte bu durum, Cennet bahşedilmiş Evlatları’nın tüm düzeyleri üzerinde uygulanan kâinatsal bir kısıtlamadır. 20:6.2 (229.1) On a mortal-bestowal mission a Paradise Son is always born of woman and grows up as a male child of the realm, as Jesus did on Urantia. These Sons of supreme service all pass from infancy through youth to manhood just as does a human being. In every respect they become like the mortals of the race into which they are born. They make petitions to the Father as do the children of the realms in which they serve. From a material viewpoint, these human-divine Sons live ordinary lives with just one exception: They do not beget offspring on the worlds of their sojourn; that is a universal restriction imposed on all orders of the Paradise bestowal Sons.
20:6.3 (229.2) Sizin dünyanız üzerinde İsa bir marangozun oğlu olarak çalıştığı gibi, diğer Cennet Evlatları kendilerine ait olan bahşedilmiş gezegenleri üzerinde çeşitli yetkinlikler içinde çaba harcayacaklardır. Zamanın evrimsel gezegenlerinin herhangi biri üzerinde, kendi bahşedilmişliklerinin süreci içinde herhangi bir Cennet Evladı tarafından çalışılmamış bir mesleğin bulunduğuna dair düşünceye sahip olamazsınız. 20:6.3 (229.2) As Jesus worked on your world as the carpenter’s son, so do other Paradise Sons labor in various capacities on their bestowal planets. You could hardly think of a vocation that has not been followed by some Paradise Son in the course of his bestowal on some one of the evolutionary planets of time.
20:6.4 (229.3) Bir Bahşedilmiş Evlat fani hayatın yaşanmışlığını deneyimi üzerinde üstünlüğe sahip olduğu, kendisine ait olan ikamet halindeki Düzenleyici’si ile birlikte uyumun kusursuzluğuna eriştiği zaman; bunun üzerine o, beden içinde onun kardeşlerinin ruhları için ilhamda bulunmak ve onların akıllarını aydınlatmak amacıyla tasarlanan gezegensel görevinin bu kısmına başlamış olur. Eğitmenler olarak bu Evlatlar ayrıcalıklı bir biçimde, kendilerinin kısa süreli olan ikametlerinin dünyaları üzerinde fani ırkların ruhsal aydınlanmasına adanmışlardır. 20:6.4 (229.3) When a bestowal Son has mastered the experience of living the mortal life, when he has achieved perfection of attunement with his indwelling Adjuster, thereupon he begins that part of his planetary mission designed to illuminate the minds and to inspire the souls of his brethren in the flesh. As teachers, these Sons are exclusively devoted to the spiritual enlightenment of the mortal races on the worlds of their sojourn.
20:6.5 (229.4) Mikâil ve Avonallar’ın fani-bahşedilmiş süreçleri birçok açıdan karşılaştırılabilir olsa da, onlar bütüncül olarak özdeş değillerdir. Hiçbir zaman bir Hakimane Evlat, “Her kim Evlat’ı görmüşse gerçekte Yaratıcı’nın kendisini gözlemlemiştir” biçiminde Yaratan Evladı’nızın beden halinde ve Urantia’da bulunduğu zaman zarfında yaptığı gibi bir bildiride bulunmaz. Fakat bir bahşedilmiş Avonal’ı “Her kim beni görmüşse Tanrı’nın Ebedi Evladı’nı gözlemlemiştir” biçiminde ilanda bulunur. Hakimane Evlatlar, ve Kâinatın Yaratıcısı’nın doğrudan bir soyuna aittirler; ne de Yaratıcı’nın iradesine bağlı bir biçimde bireysel bir ete kemiğe büründürmeyi gerçekleştirirler; onlar her zaman kendilerini, Cennetin Ebedi Evladı’nın iradesine bağlı olan Cennet Evlatları olarak bahşederler. 20:6.5 (229.4) The mortal-bestowal careers of the Michaels and the Avonals, while comparable in most respects, are not identical in all: Never does a Magisterial Son proclaim, “Whosoever has seen the Son has seen the Father,” as did your Creator Son when on Urantia and in the flesh. But a bestowed Avonal does declare, “Whosoever has seen me has seen the Eternal Son of God.” The Magisterial Sons are not of immediate descent from the Universal Father, nor do they incarnate subject to the Father’s will; always do they bestow themselves as Paradise Sons subject to the will of the Eternal Son of Paradise.
20:6.6 (229.5) Yaratan veya Hakimane biçimindeki bahşedilmiş Evlatlar ölümün kapılarından içeriye girdiklerinde, üçüncü gün içerisinde tekrar ortaya çıkarlar. Fakat onların, bin dokuz yüz yıl önce sizin dünyanız üzerinde kısa süreli olarak ikamet eden Yaratan Evlat tarafından karşılaşılan acıklı son ile her zaman karşılaştıklarına dair bir fikri yürütmemelisiniz. Nasıralı İsa tarafından geçirilen bu olağandışı ve nadiren ortaya çıkan zalim deneyim, Urantia’nın yerel olarak “haçın dünyası” olarak bilinmesine sebep oldu. Böyle bir insanlık dışı davranışı bir Tanrı’nın Evladı’yla ilişkilendirmek gerekli bir neden değildir; gezegenlerin geniş bir çoğunluğu, onların kendilerine ait fani süreçlerini bitirmelerine izin vererek, çağlarını sonlandırarak, uyku halinde bulunan varlığını devam ettiren varlıkların yargısına vararak ve yeni bir yazgı dönemini şiddetli bir ölümle onlar üzerinde uygulamayarak başlatmasıyla, onların daha düşünceli bir biçimde karşılanmasını sağladı. Bir bahşedilmiş Evlat ölümle karşılaşmalı ve âlemlerin fanilerinin mevcut deneyimlerinin süreçsel bütünlüğünü takip etmelidir; fakat bu ölümün şiddetli veya olağanın dışında olması kutsal tasarının bir gerekliliği değildir. 20:6.6 (229.5) When the bestowal Sons, Creator or Magisterial, enter the portals of death, they reappear on the third day. But you should not entertain the idea that they always meet with the tragic end encountered by the Creator Son who sojourned on your world nineteen hundred years ago. The extraordinary and unusually cruel experience through which Jesus of Nazareth passed has caused Urantia to become locally known as “the world of the cross.” It is not necessary that such inhuman treatment be accorded a Son of God, and the vast majority of planets have afforded them a more considerate reception, allowing them to finish their mortal careers, terminate the age, adjudicate the sleeping survivors, and inaugurate a new dispensation, without imposing a violent death. A bestowal Son must encounter death, must pass through the whole of the actual experience of mortals of the realms, but it is not a requirement of the divine plan that this death be either violent or unusual.
20:6.7 (229.6) Bahşedilmiş Evlatlar şiddet tarafından ölüme gönderilmediklerinde onlar gönüllü olarak hayatlarını bırakıp ölüm kapıları boyunca hareket ederler. Bu süreç “katı adaletin” veya “kutsal gazabın” gerekliliklerini tatmin etmek için değil; fakat bunun yerine, fani deneyimin gezegenleri üzerinde bir yaratılmışın yaşamının yaşanacağı gibi bunu oluşturan her şey içinde, kişisel deneyimin ve ete kemiğe bürünmenin sürecinin “kadehi içme” biçimindeki bahşedilişi tamamlaması içindir. Bahşedilme bir gezegensel ve kâinatsal gereklilik olup, fiziksel ölüm bir bahşediliş görevinin gerekli bir parçasından daha fazlası değildir. 20:6.7 (229.6) When bestowal Sons are not put to death by violence, they voluntarily relinquish their lives and pass through the portals of death, not to satisfy the demands of “stern justice” or “divine wrath,” but rather to complete the bestowal, “to drink the cup” of the career of incarnation and personal experience in all that constitutes a creature’s life as it is lived on the planets of mortal existence. Bestowal is a planetary and a universe necessity, and physical death is nothing more than a necessary part of a bestowal mission.
20:6.8 (230.1) Fani ete kemiğe bürünme süreci tamamlandığında, hizmetin Avonal’ı Cennet’e ilerleyip, Kâinatın Yaratıcısı tarafından kabul edilip, bunun sonrasında yerel evren görevine geri dönüp, ve son olarak ise Yaratan Evlat tarafından tanınır. Bunun üzerinde Bahşedilmiş Avonal ve Yaratan Evlat, kendilerine ait olan birleşik bir haldeki Gerçekliğin Ruhaniyeti’ni, bahşedilmiş dünya üzerinde ikamet eden fani ırkların kalpleri içinde faaliyet göstermesi için gönderir. Yerel bir evrenin bu egemenlik öncesi çağlarında, bahse konu iki Evlat’ın bu birleşik ruhaniyeti, Yaratıcı Ruhaniyet tarafından uygulanır. Bu durum, bir Mikâil’in yedinci bahşedişini takip eden yerel evren çağlarını tanımlayan Gerçekliğin Ruhaniyeti’nden bir şekilde farklılık gösterir. 20:6.8 (230.1) When the mortal incarnation is finished, the Avonal of service proceeds to Paradise, is accepted by the Universal Father, returns to the local universe of assignment, and is acknowledged by the Creator Son. Thereupon the bestowal Avonal and the Creator Son send their conjoint Spirit of Truth to function in the hearts of the mortal races dwelling on the bestowal world. In the presovereignty ages of a local universe, this is the joint spirit of both Sons, implemented by the Creative Spirit. It differs somewhat from the Spirit of Truth which characterizes the local universe ages following a Michael’s seventh bestowal.
20:6.9 (230.2) Bir Yaratan Evlat’ının nihai bahşedilişinin tamamlanması üzerine, bahse konu yerel evrenin tüm Avonal bahşedilmiş dünyaları üzerine daha önceden gönderilen Gerçekliğin Ruhaniyeti, egemen Mikâil’in ruhaniyeti haline kelimenin tam anlamıyla daha fazla gelerek doğası bakımından değişikliğe uğrar. Bu olgular bütünü, Mikâil’in fani bahşedilmiş gezegeni üzerinde hizmet etmek için Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin özgürleşmesiyle birlikte eş zamanlı olarak ortaya çıkar. Bunun sonucunda bir Hakimane bahşedilişi tarafından onurlandırılan her dünya, bahse konu Hakimane Evlat ile bütünlük halinde yedi katmanlı olan Yaratan Evlat tarafından aynı ruhaniyet Huzur Sağlayıcısı’na erişecektir. Eğer her yerel evren Egemeni kişisel olarak kendisinin bahşedilmiş Evladı biçiminde ete kemiğe büründürmeyi gerçekleştirmiş olsaydı, o kendi içinde bu erişime ulaşmış olacaktı. 20:6.9 (230.2) Upon the completion of a Creator Son’s final bestowal the Spirit of Truth previously sent into all Avonal-bestowal worlds of that local universe changes in nature, becoming more literally the spirit of the sovereign Michael. This phenomenon takes place concurrently with the liberation of the Spirit of Truth for service on the Michael-mortal-bestowal planet. Thereafter, each world honored by a Magisterial bestowal will receive the same spirit Comforter from the sevenfold Creator Son, in association with that Magisterial Son, which it would have received had the local universe Sovereign personally incarnated as its bestowal Son.
7. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ^top 7. The Trinity Teacher Sons ^top
20:7.1 (230.3) Bu son derece kişisel ve ruhsal olan Cennet Evlatları, Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından mevcudiyet haline getirilmişlerdir. Onlar Havona içinde Daynallar'ın düzeyi olarak bilinirler. Orvonton içinde ise onlar, soylarının ait olduğu kimlik sebebiyle adlandırıldıkları biçimiyle Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları olarak kayıt altına alınmışlardır. Salvington üzerinde onlar zaman zaman Cennet Ruhsal Evlatları olarak isimlendirilirler. 20:7.1 (230.3) These highly personal and highly spiritual Paradise Sons are brought into being by the Paradise Trinity. They are known in Havona as the order of Daynals. In Orvonton they are of record as Trinity Teacher Sons, so named because of their parentage. On Salvington they are sometimes denominated the Paradise Spiritual Sons.
20:7.2 (230.4) Sayıları bakımından Eğitmen Evlatlar sürekli bir biçimde artış halindedir. En son yayınlanan kâinatsal nüfus sayımı, merkezi ve aşkın evrenler içinde faaliyet gösteren Kutsal Üçleme Evlatları’nın bu sayısının yirmi bir milyardan biraz daha fazla olduğunu göstermiştir; buna ek olarak bu rakam, mevcut haldeki tüm Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın üçte birinden daha fazlasını içine alan Cennet yedek birliklerini içine almamaktadır. 20:7.2 (230.4) In numbers the Teacher Sons are constantly increasing. The last universal census broadcast gave the number of these Trinity Sons functioning in the central and superuniverses as a little more than twenty-one billion, and this is exclusive of the Paradise reserves, which include more than one third of all Trinity Teacher Sons in existence.
20:7.3 (230.5) Evlatlığın Daynal düzeyi, yerel veya aşkın evren idarelerinin organik bir parçası değildir. Onların üyeleri ne yaratıcılar, ne düzelticiler; ne yargıçlar ne de idarecilerdir. Onlar, ahlaki aydınlanmanın ve ruhsal gelişimle iniltili olan evren idaresiyle yakın bir ilişki içinde değillerdir. Onlar, tüm âlemlerin ruhsal uyanışına ve ahlaki yönlendirilişine adanan varlıklar olarak kâinatsal eğitimcilerdir. Onların hizmeti, Sınırsız Ruhaniyet’in kişilikleriyle birlikte içten bir biçimde karşılıklı ilişki içinde olup; onlar, yaratılmış varlıkların Cennet yükselimiyle yakın bir biçimde birliktelik halindedir. 20:7.3 (230.5) The Daynal order of sonship is not an organic part of the local or superuniverse administrations. Its members are neither creators nor retrievers, neither judges nor rulers. They are not so much concerned with universe administration as with moral enlightenment and spiritual development. They are the universal educators, being dedicated to the spiritual awakening and moral guidance of all realms. Their ministry is intimately interrelated with that of the personalities of the Infinite Spirit and is closely associated with the Paradise ascension of creature beings.
20:7.4 (230.6) Kutsal Üçleme’nin bu Evlatları, üç Cennet İlahiyatı’nın bir araya gelmiş doğalarının bir parçasıdır; fakat Havona içinde onlar, Kâinatın Yaratıcısı’nın doğasını daha fazla bir biçimde yansıtan bir görünüme sahiptirler. Yerel yaratımlar içinde onlar, Sınırsız Ruhaniyet’in karakterini açıklığa kavuşturan bir biçimde ortaya çıkarlarken; aşkın-evrenler içinde ise onlar, Ebedi Evlat’ın doğasını tasvir eden bir görünüme sahiptirler. Tüm evrenler içinde onlar, bilgeliğin hizmetinin ve sağduyusunun somutlaşmış halidir. 20:7.4 (230.6) These Sons of the Trinity partake of the combined natures of the three Paradise Deities, but in Havona they seem more to reflect the nature of the Universal Father. In the superuniverses they seem to portray the nature of the Eternal Son, while in the local creations they appear to show forth the character of the Infinite Spirit. In all universes they are the embodiment of service and the discretion of wisdom.
20:7.5 (230.7) Onların Cennet kardeşleri olan Mikâiller ve Avonallar’ın aksine Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları, merkezi evren içinde öncül bir eğitim görmezler. Onlar doğrudan bir biçimde aşkın-evrenlerin yönetim merkezlerine gönderirler; ve buradan onlar, birtakım yerel evrenler içinde hizmet vermek için görevlendirilirler. Bu evrimsel âlemler için hizmetlerinde onlar, bir Yaratan Evlat’ın ve onunla birliktelik içinde bulunan Hakimane Evlatlar’ın bir araya gelen ruhsal etkisini kullanırlar; çünkü Daynallar kendileri içinde ve kendilerine ait olan bir biçimde bir ruhsal çekim gücünü ellerinde barındırmazlar. 20:7.5 (230.7) Unlike their Paradise brethren, Michaels and Avonals, Trinity Teacher Sons receive no preliminary training in the central universe. They are dispatched directly to the headquarters of the superuniverses and from there are commissioned for service in some local universe. In their ministry to these evolutionary realms they utilize the combined spiritual influence of a Creator Son and the associated Magisterial Sons, for the Daynals do not possess a spiritual drawing power in and of themselves.
8. Daynallar’ın Yerel Evren Hizmeti ^top 8. Local Universe Ministry of the Daynals ^top
20:8.1 (231.1) Cennet Ruhsal Evlatları eşi benzeri olmayan Kutsal Üçleme kökenli varlıklar olup; sadece Kutsal Üçleme yaratılmışları, çifte kökenli olan âlemlerin faaliyetiyle oldukça bütüncül bir biçimde birliktelik halindedir. Onlar sevgi dolu bir biçimde, ruhsal varlıkların alt düzeyleri ve fani yaratılmışları için eğitimsel hizmete adanmışlardır. Onlar, çalışmalarına yerel sistemlerde başlayıp; deneyimleri ve kazanımları uyarınca, yerel evrenin en yüksek görevine uzanan takımyıldız hizmeti boyunca içsel bir doğrultuda ilerlemektedirler. Yetkinlikleri üzerine onlar, yerel evren hizmetlerini temsil eden ruhsal elçiler haline gelebilirler. 20:8.1 (231.1) The Paradise Spiritual Sons are unique Trinity-origin beings and the only Trinity creatures to be so completely associated with the conduct of the dual-origin universes. They are affectionately devoted to the educational ministry to mortal creatures and the lower orders of spiritual beings. They begin their labors in the local systems and, in accordance with experience and achievement, are advanced inward through the constellation service to the highest work of the local creation. Upon certification they may become spiritual ambassadors representing the local universes of their service.
20:8.2 (231.2) Nebadon içindeki Eğitmen Evlatlar’ın kesin sayısını bilmemekteyim; fakat orada onların binlercesinin bulunduğunu ifade edebilirim. Melçizedek okulları içindeki bölüm başlarının birçoğu bu düzeye ait iken; Salvington Üniversitesi’ni düzenli bir biçimde oluşturan bir araya gelmiş bahse konu görevliler, bu Evlatlar’ın yüz bininden fazlasıyla bütünleşmektedir. Geniş sayıda unsur, çeşitli morontia-eğitim dünyaları üzerinde konumlanmış bir haldedir; fakat bütüncül bir biçimde onlar, fani yaratımların ussal ve ruhsal erişimiyle birlikte donanmamışlardır. Onlar eşit bir biçimde, yerel yaratılmışların diğer yerellerinin ve yüksek meleksel varlıkların öğrenimleriyle birlikte ilişkilidir. Onların yardımcılarının birçoğu, yaratılmış biçimindeki kutsal üçleme haline getirilmiş olan varlıkların düzeylerinden seçilmiştir. 20:8.2 (231.2) The exact number of Teacher Sons in Nebadon I do not know; there are many thousands of them. Many of the heads of departments in the Melchizedek schools belong to this order, while the combined staff of the regularly constituted University of Salvington embraces over one hundred thousand including these Sons. Large numbers are stationed on the various morontia-training worlds, but they are not wholly occupied with the spiritual and intellectual advancement of mortal creatures; they are equally concerned with the instruction of seraphic beings and other natives of the local creations. Many of their assistants are drawn from the ranks of the creature-trinitized beings.
20:8.3 (231.3) Eğitmen Evlatları çevre merkez koruyucularının görevlerinden yıldız öğrencilerinin yükümlülüklerine kadar uzanan, kâinat hizmetinin tüm alt düzey fazlarının bütününün yetkinliği ve tasdiki için yapılan tüm sınavları uygulayan ve bütün sınamaları idare eden eğitim sorumlularını oluştururlar. Onlar, gezegensel derslerden Salvington üzerinde konumlanan Bilgeliğin yüksek Üniversitesi’ne kadar uzanan bir kapsamda eğitimin yüzyıllar süren akışını yerine getirirler. Çabanın ve kazanımın belirticisi olan tanınma, bilgelik ve doğruluk içinde bu serüvenleri tamamlayan yükseliş içindeki fani veya arzu dolu çocuksu melekler biçimindeki herkes için sağlanmıştır. 20:8.3 (231.3) The Teacher Sons compose the faculties who administer all examinations and conduct all tests for the qualification and certification of all subordinate phases of universe service, from the duties of outpost sentinels to those of star students. They conduct an agelong course of training, ranging from the planetary courses up to the high College of Wisdom located on Salvington. Recognition indicative of effort and attainment is granted to all, ascending mortal or ambitious cherubim, who complete these adventures in wisdom and truth.
20:8.4 (231.4) Tüm aşkın-evrenler içinde Tanrı’nın Evlatları’nın hepsi, bu ezeli bir biçimde inançlı olan ve kâinatsal olarak etkin Cennet Eğitim Evlatları’na borçludur. Onlar, Tanrı’nın Evlatları’nın kendilerinin bile gerçek ve güvenilir eğitmenleri olarak, tüm ruhaniyet kişiliklerinin yüceltilmiş öğretmenleridir. Fakat Eğitmen Evlatları’nın faaliyetleri ve görevlerinin sonu gelmez ayrıntıları hakkında sizleri bilgilendirememekteyim. Daynal-evlatlığının faaliyetlerinin geniş nüfuz alanı Urantia üzerinde; gezegeninizin ruhsal olan tecridi sona erdiği ve siz us bakımından daha ileri bir düzeye eriştiğiniz zaman, daha iyi bir biçimde anlaşılacaktır. 20:8.4 (231.4) In all universes all the Sons of God are beholden to these ever-faithful and universally efficient Trinity Teacher Sons. They are the exalted teachers of all spirit personalities, even the tried and true teachers of the Sons of God themselves. But of the endless details of the duties and functions of the Teacher Sons I can hardly instruct you. The vast domain of Daynal-sonship activities will be better understood on Urantia when you are more advanced in intelligence, and after the spiritual isolation of your planet has been terminated.
9. Daynallar’ın Gezegensel Hizmeti ^top 9. Planetary Service of the Daynals ^top
20:9.1 (231.5) Evrimsel bir dünya üzerindeki olayların ilerleyişi; zamanın ruhsal bir çağının başlatılması için olgun bir hale geldiğini gösterdiği an, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları her zaman bu hizmet için gönüllükte bulunur. Siz, evlatlığın bu düzeyine aşina olan bir konumda bulunmamaktasınız; çünkü Urantia hiçbir biçimde, kâinatsal aydınlanmanın bir bin-yıl süreci biçimindeki bir ruhsal çağı deneyimlememiştir. Fakat Eğitmen Evlatlar şu an bile, âleminiz üzerinde onların hedeflenen kısa süreli ikametleriyle iniltili olan tasarılarını oluşturma amacıyla dünyanızı ziyaret etmektedir. Onlar Urantia’da; buranın sakinlerinin hayvan olma durumunun zincirlerinden ve maddiyatın engellerinden göreceli olan kurtuluşlarını kazanmalarından sonra ortaya çıkacaklardır. 20:9.1 (231.5) When the progress of events on an evolutionary world indicates that the time is ripe to initiate a spiritual age, the Trinity Teacher Sons always volunteer for this service. You are not familiar with this order of sonship because Urantia has never experienced a spiritual age, a millennium of cosmic enlightenment. But the Teacher Sons even now visit your world for the purpose of formulating plans concerning their projected sojourn on your sphere. They will be due to appear on Urantia after its inhabitants have gained comparative deliverance from the shackles of animalism and from the fetters of materialism.
20:9.2 (231.6) Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın gezegensel yazgı dönemini nihayetlendirme ile ilgili hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Onlar ne ölümün yargıçları ne de yaşamın dönüştürücüleridir; fakat her gezegensel görev üzerinde onlar, bu hizmetleri yerine getiren bir Hakimane Evlat ile birliktelik halindedirler. Eğitmen Evlatlar bütünüyle, evrimsel bir gezegen üzerinde ruhsal gerçekliklerin döneminin doğuşu biçimindeki bir ruhsal çağın başlangıcına ilişkindir. Onlar maddi bilginin ve dünyevi bilgeliğin ruhsal eşleniklerini gerçek hale getirirler. 20:9.2 (231.6) Trinity Teacher Sons have nothing to do with terminating planetary dispensations. They neither judge the dead nor translate the living, but on each planetary mission they are accompanied by a Magisterial Son who performs these services. Teacher Sons are wholly concerned with the initiation of a spiritual age, with the dawn of the era of spiritual realities on an evolutionary planet. They make real the spiritual counterparts of material knowledge and temporal wisdom.
20:9.3 (232.1) Eğitmen Evlatlar genellikle, gezegensel zamana göre bin yıl süresince ziyaret ettikleri gezegen üzerinde kalmaya devam ederler. Bir Eğitmen Evlat, bin yıllık gezegensel egemenliğini idare edip, bu süreç içinde kendisine ait düzeyin sayıca yetmiş olan birlikteliği tarafından desteklenir. Daynallar ne ete kemiğe bürünür ne de başka bir biçimde fani varlıklar için görünebilir bir halde kendilerini maddileştirir; bu nedenle onların ziyaretlerinin ilişkisi, Kutsal Üçleme Evlatları’yla birliktelik halinde bulunan yerel evren kişilikleri biçimindeki Berrak Akşam Yıldızları’nın etkinlikleri tarafından sağlanır. 20:9.3 (232.1) The Teacher Sons usually remain on their visitation planets for one thousand years of planetary time. One Teacher Son presides over the planetary millennial reign and is assisted by seventy associates of his order. The Daynals do not incarnate or otherwise so materialize themselves as to be visible to mortal beings; therefore is contact with the world of visitation maintained through the activities of the Brilliant Evening Stars, local universe personalities who are associated with the Trinity Teacher Sons.
20:9.4 (232.2) Daynallar bir yerleşik dünyaya birçok kez geri dönebilir; ve buna ek olarak onların nihai görevini takiben bahse konu gezegen, mevcut evren çağının fani-yerleşim dünyalarının tümünün evrimsel amacı biçimindeki ışığın ve yaşamın bir âleminin sabitlenmiş düzeyine getirilmiş olur. Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri, ışık ve yaşam içinde sabitlenen âlemlerle yakın bir biçimde ilgilidir; bununla birlikle onların gezegensel etkinlikleri bahse konu bu Eğitmen Evlatları’yla temas halindedir. Gerçekte Daynal evlatlığının bütün düzeyi içten bir biçimde, zamanın ve mekânın evrimsel yaratılmışları içinde kesinliğe erişecek olanların etkinliklerinin tüm fazlarıyla ilişki halindedir. 20:9.4 (232.2) The Daynals may return many times to an inhabited world, and following their final mission the planet will be ushered into the settled status of a sphere of light and life, the evolutionary goal of all the mortal-inhabited worlds of the present universe age. The Mortal Corps of the Finality has much to do with the spheres settled in light and life, and their planetary activities touch upon those of the Teacher Sons. Indeed, the whole order of Daynal sonship is intimately connected with all phases of finaliter activities in the evolutionary creations of time and space.
20:9.5 (232.3) Kutsal Üçleme Evlatları, evrimsel yükselişin öncül aşamaları vasıtasıyla fani ilerleyiş düzeyiyle bütüncül bir biçimde tanımlanmış bir görünüme sahiptir ki; sıklıkla biz, gelecek evrenlerin açığa çıkarılmamış süreci içerisinde onların kesinliğe erişecek olanlarla olası birlikteliği hakkında varsayımda bulunmaya yönelmekteyiz. Biz, aşkın evrenlerin idarecilerinin Kutsal Üçleme kökenli kişiliklerin ve Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş yükseliş halindeki evrimsel yaratılmışların bir parçası olduğunu gözlemekteyiz. Biz kararlı bir biçimde; mevcut an içerisinde Eğitmen Evlatları’nın ve kesinliğe erişecek olanların, açıklanmayan gelecek bir son içerisinde daha yakın birliktelik amacıyla onları hazırlayacak olan öncül eğitim nitelikte olabilecek zaman-birlikteliğinin deneyimini elde etmekle meşgul bir durumda olduklarına inanmaktayız. Aşkın evrenler nihai bir biçimde ışık ve yaşam içinde sabit bir konuma getirildikleri zaman; evrimsel dünyaların sorunlarıyla fazlasıyla aşina olmuş bir hale gelen ve evrimsel fanilerin süreçleriyle oldukça uzun bir süre boyunca birliktelik içinde olan bu Cennet Eğitmen Evlatları’nın, Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri ile yaşanacak ebedi birlikteliğe muhtemel bir biçimde aktarılacaklarına dair inanca Uversa üzerinde sahip bulunmaktayız. 20:9.5 (232.3) The Trinity Teacher Sons seem to be so completely identified with the regime of mortal progression through the earlier stages of evolutionary ascension that we are often led to speculate regarding their possible association with the finaliters in the undisclosed career of the future universes. We observe that the administrators of the superuniverses are part Trinity-origin personalities and part Trinity-embraced ascendant evolutionary creatures. We firmly believe that the Teacher Sons and the finaliters are now engaged in acquiring the experience of time-association which may be the preliminary training to prepare them for close association in some unrevealed future destiny. On Uversa it is our belief that, when the superuniverses are finally settled in light and life, these Paradise Teacher Sons, who have become so thoroughly familiar with the problems of evolutionary worlds and have been so long associated with the career of evolutionary mortals, will probably be transferred to eternal association with the Paradise Corps of the Finality.
10. Cennet Evlatları’nın Bütünleşmiş Hizmeti ^top 10. United Ministry of the Paradise Sons ^top
20:10.1 (232.4) Tanrı’nın Cennet Evlatları’nın tümü kökeni ve doğası bakımından kutsaldır. Her dünya adına her bir Cennet Evladı’nın görevi, hizmetin Evladı’nın Tanrı’nın ilk ve tek Evladı olmuşçasına benzersiz bir öneme sahiptir. 20:10.1 (232.4) All the Paradise Sons of God are divine in origin and in nature. The work of each Paradise Son in behalf of each world is just as if the Son of service were the first and only Son of God.
20:10.2 (232.5) Cennet Evlatları, zamanın ve mekânın nüfuz alanları için İlahiyat’ın üç bireyinin faaliyet içerisinde olan doğalarının kutsal temsilidir. Yaratan, Hakimane ve Eğitmen Evlatlar; insanlığın çocukları ve yükseliş olanağının tüm diğer kâinat yaratılmışları için ebedi İlahiyatlar’ın hediyeleridir. Tanrı’nın bahse konu bu Evlatları, ebediyetin yüksekte bulunan ruhaniyet hedefine erişen zamanın yaratılmışlarına yardım etme görevine durmak bilmeyen bir biçimde bağlı olan kutsal yardımcılardır. 20:10.2 (232.5) The Paradise Sons are the divine presentation of the acting natures of the three persons of Deity to the domains of time and space. The Creator, Magisterial, and Teacher Sons are the gifts of the eternal Deities to the children of men and to all other universe creatures of ascension potential. These Sons of God are the divine ministers who are unceasingly devoted to the work of helping the creatures of time attain the high spiritual goal of eternity.
20:10.3 (232.6) Yaratan Evlatlar içinde, Kâinatın Yaratıcısı’nın sevgisi Ebedi Evlat’ın bağışlamasıyla harmanlanmış olup; bu nitelik yerel evrenler için Mikâiller’in yaratıcı gücü, sevgi dolu hizmeti ve anlayışlı egemenliği içerisinde açığa çıkarılmıştır. Hakimane Evlatlar içinde Sınırsız Ruhaniyet’in hizmeti ile bütünleşen Ebedi Evlat’ın bağışlaması bahse konu Avonallar’ın yargısının, hizmetinin ve bahşedilmişliğinin süreci içinde evrimsel nüfuz alanları için açığa çıkarılmıştır. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları içinde Cennet İlahiyatları’nın üçünün de sevgisi, bağışlaması ve hizmeti en yüksek zaman-mekân değer-düzeyleri üzerinde eş güdüm haline getirilmiş olup; bu nitelikler evrenlere yaşayan doğruluk, kutsal iyilik ve gerçek ruhsal güzellik olarak sunulmuştur. 20:10.3 (232.6) In the Creator Sons the love of the Universal Father is blended with the mercy of the Eternal Son and is disclosed to the local universes in the creative power, loving ministry, and understanding sovereignty of the Michaels. In the Magisterial Sons the mercy of the Eternal Son, united with the ministry of the Infinite Spirit, is revealed to the evolutionary domains in the careers of these Avonals of judgment, service, and bestowal. In the Trinity Teacher Sons the love, mercy, and ministry of the three Paradise Deities are co-ordinated on the highest time-space value-levels and are presented to the universes as living truth, divine goodness, and true spiritual beauty.
20:10.4 (233.1) Yerel evrenler üzerinde evlatlığın bu düzeyleri, mekânın yaratılmışları için Cennet’in İlahiyatları’nın açığa çıkarılmış gerçeklikleri üzerinde etkide bulunmak amacıyla işbirliği halindedirler. Bu işbirliği içerisinde yerel bir evrenin Yaratıcısı olarak bir Yaratan Evlat, Kâinatın Yaratıcısı’nın sınırsız olan karakterini temsil eder. Bağışlamanın bahşedilmiş Evlatları olarak Avonallar, sınırsız merhametin Ebedi Evladı’nın eşi benzeri olmayan doğasını açığa çıkarır. Yükseliş halinde bulunan kişiliklerin gerçek öğretmenleri olarak Kutsal Üçleme Daynal Evlatları, Sınırsız Ruhaniyet’in eğitmen kişiliğini ortaya koyar. Onların kutsal bir biçimde kusursuz olan eş güdümü içerisinde; Mikâiller, Avonallar ve Daynallar zaman-mekân evrenleri için ve onun içerisinde Yüce olan Tanrı’nın kişiliğinin ve egemenliğinin gerçekleştirilmesine ek olarak açığa çıkarılmasına katkıda bulunur. Onların üçleme bütünlüğü etkinliklerinin uyumunda Tanrı’nın bu Cennet Evlatları sonsuza kadar sürecek olan Cennet Adası’ndan mekânın bilinmeyen derinliklerine kadar olan İlk Muhteşem Kaynak ve Merkez’in kutsallığının hiçbir zaman sona ermeyecek olan büyümesini takip ederlerken, İlahiyat’ın kişiliklerinin öncülüğünde ezelden beri faaliyet içerisinde bulunurlar. 20:10.4 (233.1) In the local universes these orders of sonship collaborate to effect the revelation of the Deities of Paradise to the creatures of space: As the Father of a local universe, a Creator Son portrays the infinite character of the Universal Father. As the bestowal Sons of mercy, the Avonals reveal the matchless nature of the Eternal Son of infinite compassion. As the true teachers of ascending personalities, the Trinity Daynal Sons disclose the teacher personality of the Infinite Spirit. In their divinely perfect co-operation, Michaels, Avonals, and Daynals are contributing to the actualization and revelation of the personality and sovereignty of God the Supreme in and to the time-space universes. In the harmony of their triune activities these Paradise Sons of God ever function in the vanguard of the personalities of Deity as they follow the never-ending expansion of the divinity of the First Great Source and Center from the everlasting Isle of Paradise into the unknown depths of space.
20:10.5 (233.2) [Uversa’dan olan bir Bilgeliğin Kesinleştiricisi tarafından sunulmuştur.] 20:10.5 (233.2) [Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]