15. Makale Paper 15
Yedi Aşkın Evren The Seven Superuniverses
15:0.1 (164.1) BİR Yaratıcı olarak Kâinatın Yaratıcısı’nın ilişkisi bakımından âlemler neredeyse tamamen mevcudiyet dışı bir konumdadır; kendisi sadece kişilikler ile ilişki halindedir; o kişiliklerin Yaratıcısı’dır. Yaratan birliktelikler olarak Ebedi Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet bakımından âlemler, Yaratan Evlatlar’ın ve Yaratıcı Ruhaniyetler’in birleşik idaresi altında sınırlanmış ve bireysel bir karakter kazandırılmıştır. Cennet Kutsal Üçlemesi bakımından Havona dışında, Havona sonrası mekân düzeyinin ilk döngüsü üzerinde idare yetkisini elinde barındıran sadece yedi aşın evren olarak yedi yerleşik evren bulunmaktadır. Yedi Üstün Ruhaniyet, merkezi Ada üzerinden kendi etkisini yaymakta olup; bu nedenle, muhteşem Kâinatın dış bölgelerinin çevresinden, Yedi Üstün Ruhaniyet’in yayılımının yedi merkezi bağlantı noktasından, ebedi Cennet Adası’nın merkezinden oluşan bir devasa burgaç olarak bu uçsuz bucaksız yaratımı meydana getirmiş olur. 15:0.1 (164.1) AS FAR as the Universal Father is concerned—as a Father—the universes are virtually nonexistent; he deals with personalities; he is the Father of personalities. As far as the Eternal Son and the Infinite Spirit are concerned—as creator partners—the universes are localized and individual under the joint rule of the Creator Sons and the Creative Spirits. As far as the Paradise Trinity is concerned, outside Havona there are just seven inhabited universes, the seven superuniverses which hold jurisdiction over the circle of the first post-Havona space level. The Seven Master Spirits radiate their influence out from the central Isle, thus constituting the vast creation one gigantic wheel, the hub being the eternal Isle of Paradise, the seven spokes the radiations of the Seven Master Spirits, the rim the outer regions of the grand universe.
15:0.2 (164.2) Kâinatsal yaratımın maddileşmesinin öncül safhalarında, aşkın evrenin işleyişsel idaresinin ve yönetiminin taslağı oluşturuldu. İlk Havona sonrası yaratım yedi muazzam birimlere ayrıldı, ve bu yerel evren hükümetlerinin merkezi yönetim dünyaları tasarlandı ve inşa edildi. Bahse konu yönetimin mevcut olan taslağı yakın ebediyetten kaynaklanan bir biçimde varoluş içindedir, buna ek olarak bu yedi aşkın evrenin idarecileri Zamanın Ataları biçiminde doğru bir şekilde ifade edilir. 15:0.2 (164.2) Early in the materialization of the universal creation the sevenfold scheme of the superuniverse organization and government was formulated. The first post-Havona creation was divided into seven stupendous segments, and the headquarters worlds of these superuniverse governments were designed and constructed. The present scheme of administration has existed from near eternity, and the rulers of these seven superuniverses are rightly called Ancients of Days.
15:0.3 (164.3) Yedi aşkın evren ile ilgili olarak uçsuz bucaksız olan bilgiler bütünü içerisinde, size sadece ona dair çok az şey söyleyebilmenin ümidi içerisindeyim; fakat görkemli gücün ve kusursuz uyumun içerisinde orada faaliyet gösteren Kâinatsal çekim mevcudiyetlerine ek olarak fiziksel ve ruhsal kuvvetlerinin akli denetiminin bir yöntemi olan bu alanlar boyunca bu bilgiler bütünü faaliyet içerisindedir. İlk olarak aşkın evren nüfuz alanlarının maddi düzenlenmesi ve fiziksel oluşumuna dair tatmin edici bir fikre sahip olmak önemlidir; çünkü bunun sonucunda siz, bu yedi aşkın evren boyunca sayısız yerleşik gezegenin üzerinde etrafa dağılmış olan irade sahibi yaratılmışların akıl gelişimleri ve ruhsal yönetimi için sağlanan muhteşem düzenlemenin önemini daha iyi kavramak için hazır bir konuma geleceksiniz. 15:0.3 (164.3) Of the vast body of knowledge concerning the superuniverses, I can hope to tell you little, but there is operative throughout these realms a technique of intelligent control for both physical and spiritual forces, and the universal gravity presences there function in majestic power and perfect harmony. It is important first to gain an adequate idea of the physical constitution and material organization of the superuniverse domains, for then you will be the better prepared to grasp the significance of the marvelous organization provided for their spiritual government and for the intellectual advancement of the will creatures who dwell on the myriads of inhabited planets scattered hither and yon throughout these seven superuniverses.
1. Yedi Aşkın Evren Mekân Düzeyi ^top 1. The Superuniverse Space Level ^top
15:1.1 (164.4) Kısa olan yıllarınızın bir milyonunun veya bir milyarının içinde yaşamış kuşaklarınızın bellekleri, gözlemleri ve kayıtlarının sınırlı kapsamı içinde; Urantia’ya ve bahse konu âlemlere ait olan tüm işlevsel niyetler ve amaçlar yeni mekâna keşfedilmemiş erişimin uzun bir serüvenini deneyimlemektedir. Fakat Uversa kayıtlarına göre, daha önce yapılan gözlemler ışığında, bulunduğumuz düzeyin çıkarsamaları ve daha kapsamlı olan deneyimiyle uyumlu olarak, ilaveten bu ve diğer bulguların sonuçlarına dayanan yargıların neticesinde biz; evrenlerin oldukça iyi idrak edilen bir düzen içinde bulunmasına ek olarak, İlk Muhteşem Kaynak ve Merkez ve onun ikamet ettiği evrenin etrafında görkemli bir büyüklük içerisinde dönerek kusursuz bir biçimde biçimde denetlenen hareket yörüngesinin bilgisine sahibiz. 15:1.1 (164.4) Within the limited range of the records, observations, and memories of the generations of a million or a billion of your short years, to all practical intents and purposes, Urantia and the universe to which it belongs are experiencing the adventure of one long and uncharted plunge into new space; but according to the records of Uversa, in accordance with older observations, in harmony with the more extensive experience and calculations of our order, and as a result of conclusions based on these and other findings, we know that the universes are engaged in an orderly, well-understood, and perfectly controlled processional, swinging in majestic grandeur around the First Great Source and Center and his residential universe.
15:1.2 (165.1)   Uzunca bir zamandır yedi aşkın evrenin, devasa ve genişliğine kıyasla boyunun çok uzun olduğu bir döngü olan muhteşem bir elips üzerinde katettiğini gözlemlemekteyiz. Güneş sisteminiz ve zamanın diğer dünyaları, sınırları açık bir biçimde belirtilmemiş mekâna doğru yönergesiz ve pusulası olmayan bir şekilde dönüşsel hareketini gerçekleştirmemektedir. Sizin içinde bulunduğunuz sistemin ait olduğu yerel evren, merkezi evreni çevreleyen çok geniş olan döngü etrafında saat yönünün tersi istikamette kesin ve açık olarak gözlenen biçimiyle dönüşünü gerçekleştirir. Bu Kâinatsal işleyiş düzeni çok mükemmel bir biçimde belirlenmiş olup; tıpkı güneş sisteminizi oluşturan gezegenlerin yörüngelerinin Urantia gök bilimcileri tarafından bilinmesine benzer bir biçimde bu belirleniş, aşkın evren yıldız gözlemcileri tarafından bilinmektedir. 15:1.2 (165.1) We have long since discovered that the seven superuniverses traverse a great ellipse, a gigantic and elongated circle. Your solar system and other worlds of time are not plunging headlong, without chart and compass, into unmapped space. The local universe to which your system belongs is pursuing a definite and well-understood counterclockwise course around the vast swing that encircles the central universe. This cosmic path is well charted and is just as thoroughly known to the superuniverse star observers as the orbits of the planets constituting your solar system are known to Urantia astronomers.
15:1.3 (165.2) Urantia, bütünüyle düzenlenmemiş aşkın bir evrenin yerel evreni içerisinde konumlanmıştır; buna ek olarak yerel evreniniz, kısmi biçimde tamamlanmış sayısız fiziksel yaratımlarıyla doğrudan doğruya yakınlık içerisindedir. Bu bakımdan siz, görece yeni olan âlemlerden birine ait bir konumda bulunmaktasınız. Fakat diğer bir yandan şu an itibariyle siz, ne bilinmeyen bölgelere doğru körü körüne dönüşünüzü gerçekleştirmektesiniz, ne de belirlenmemiş bir mekân üzerinde ne yaptığınızı bilmez bir biçimde seyir halindesiniz. Mevcut an içerisinde siz, gezegensel sisteminiz veya ondan öncekilerinin çok uzun bir zaman önce katettiği aynı mekân boyunca seyrinizi gerçekleştirmektesiniz; buna ek olarak uzak gelecek içerisinde bir gün sisteminiz veya onu takip edenler, şu an çok çabuk bir biçimde hareket eden seyriniz boyunca aynı mekân üzerinde bu döngüyü tekrar katedecektir. 15:1.3 (165.2) Urantia is situated in a local universe and a superuniverse not fully organized, and your local universe is in immediate proximity to numerous partially completed physical creations. You belong to one of the relatively recent universes. But you are not, today, plunging on wildly into uncharted space nor swinging out blindly into unknown regions. You are following the orderly and predetermined path of the superuniverse space level. You are now passing through the very same space that your planetary system, or its predecessors, traversed ages ago; and some day in the remote future your system, or its successors, will again traverse the identical space through which you are now so swiftly plunging.
15:1.4 (165.3) Bu çağda ve Urantia üzerinde yönsel kavramın algılandığı biçimiyle ilk aşkın evren kuzeye doğru, Muhteşem Kaynaklar ve Merkezler’in ikamet ettiği ve Cennet ve Havona’nın merkezi evrenine göre ise yaklaşık olarak ters istikamette bulunan daha doğuya yakın bir doğrultuda dönüşünü gerçekleştirir. Batıya doğru ilişkin olan bu konum, ebedi Ada’ya göre zamanın alanlarının en yakın fiziksel yaklaşımını temsil eder. İkinci aşkın evren kuzeyde bulunan konumundan batıya doğru olan dönüşüne hazırlanırken; üçüncü aşkın evren bu anda, güneye doğru olan eğilimine çoktan yönelişiyle bu büyük mekân yörüngesinin en kuzey birimini elinde bulundurur. Dördüncü aşkın evren bahse konu an içinde, Muhteşem Çevreler’e karşıt yönde ileri bölgelere olan yaklaşımı biçiminde güneysel hareketin görece dosdoğru ilerleyişi üzerindedir. Beşinci aşkın evren, doğuya doğru dönüşü takip eden doğrusal güney ilerleyişi üzerinde hareketini sürdürürken, Eş Merkezler’e karşıt bir istikamette kendi konumunu yaklaşık olarak terk eder. Altıncı aşkın evren, bulunduğunuz evrenin kısmi bir biçimde yakınından geçtiği birim olan güney kavisinin büyük bir kısmını oluşturur. 15:1.4 (165.3) In this age and as direction is regarded on Urantia, superuniverse number one swings almost due north, approximately opposite, in an easterly direction, to the Paradise residence of the Great Sources and Centers and the central universe of Havona. This position, with the corresponding one to the west, represents the nearest physical approach of the spheres of time to the eternal Isle. Superuniverse number two is in the north, preparing for the westward swing, while number three now holds the northernmost segment of the great space path, having already turned into the bend leading to the southerly plunge. Number four is on the comparatively straightaway southerly flight, the advance regions now approaching opposition to the Great Centers. Number five has about left its position opposite the Center of Centers while continuing on the direct southerly course just preceding the eastward swing; number six occupies most of the southern curve, the segment from which your superuniverse has nearly passed.
15:1.5 (165.4) Yerel evreniniz Nebadon, yedinci aşkın evren olan ve bizim zaman algımıza göre uzun zamandan beri aşkın evren mekân düzeyinin güneydoğu eğilimine yönelmemiş birinci ve altıncı yerel evren arasında döngüsünü sürdüren Orvonton’a bağlıdır. Günümüzde Urantia’nın ait olduğu güneş sistemi, birkaç milyar yılı aşkın bir süredir güney eğrisi etrafında dönmektedir; ve bu dönüş sayesinde siz şu an güneydoğu eğiliminin ötesine doğru ilerlemekte olup görece doğrusal olan kuzey yörüngesi boyunca hızla hareketinize devam etmektesiniz. Bahsi geçmeyen gelecek çağlar boyunca Orvonton, neredeyse doğrusal olan bu kuzey istikametinde seyrini sürdürecektir. 15:1.5 (165.4) Your local universe of Nebadon belongs to Orvonton, the seventh superuniverse, which swings on between superuniverses one and six, having not long since (as we reckon time) turned the southeastern bend of the superuniverse space level. Today, the solar system to which Urantia belongs is a few billion years past the swing around the southern curvature so that you are just now advancing beyond the southeastern bend and are moving swiftly through the long and comparatively straightaway northern path. For untold ages Orvonton will pursue this almost direct northerly course.
15:1.6 (165.5) Urantia, yerel evreninizin sınırlarının çok dışına doğru olan bir sisteme aittir; buna ek olarak yerel evreniniz mevcut haliyle Orvonton’un çevresinde seyir halindedir. Sizin varlığınızın ötesinde hala mevcut olan diğer unsurlar bulunmaktadır; fakat siz, İlk Kaynak ve Merkez’in görece yakınlığındaki muhteşem döngü etrafında dönüşünü gerçekleştiren bu fiziksel sistemlerden mekân bakımından çok büyük bir ölçekte uzaklaştırılmış bir konumda bulunmaktasınız. 15:1.6 (165.5) Urantia belongs to a system which is well out towards the borderland of your local universe; and your local universe is at present traversing the periphery of Orvonton. Beyond you there are still others, but you are far removed in space from those physical systems which swing around the great circle in comparative proximity to the Great Source and Center.
2. Aşkın Evrenlerin Düzenlenmesi ^top 2. Organization of the Superuniverses ^top
15:2.1 (165.6) Sadece Kâinatın Yaratıcısı, mekân içinde yerleşik dünyaların mevcut olan sayısının ve konumunun bilgisine sahiptir; kendisi onların tamamını isimleri ve sayısal değerleriyle tek tek tanımlar. Ben size, yerleşik veya yerleşime elverişli gezegenlerin sadece yaklaşık olarak rakamsal değerini sunabilirim; çünkü bazı yerel evrenler, ussal yaşamlar için onlar dışında kalanlara kıyasla elverişli olan daha fazla dünyaya sahiptir. Bu nedenle, benim sizlere sunabileceğim yaklaşık değerler yalnızca maddesel yaratımın enginliğine dair bazı fikirlerin oluşması amacına hizmet etmesi içindir. 15:2.1 (165.6) Only the Universal Father knows the location and actual number of inhabited worlds in space; he calls them all by name and number. I can give only the approximate number of inhabited or inhabitable planets, for some local universes have more worlds suitable for intelligent life than others. Nor have all projected local universes been organized. Therefore the estimates which I offer are solely for the purpose of affording some idea of the immensity of the material creation.
15:2.2 (166.1) Muhteşem kâinat içerisinde yedi aşkın evren bulunmaktadır, ve onlar yaklaşık olarak bahse konu şu birimler tarafından meydana gelmektedir: 15:2.2 (166.1) There are seven superuniverses in the grand universe, and they are constituted approximately as follows:
15:2.3 (166.2) 1. Sistem. Yaklaşık olarak bin adet yerleşik veya yerleşmeye açık olan dünya tarafından oluşan aşkın yönetimin temel birimidir. Kavurucu güneşler, soğuk dünyalar, sıcaklık yayan güneşlerin çok yakınında bulunan gezegenler ve yaratılmışların ikamesi için elverişli olmayan diğer alanlar bu topluluğa dâhil değildir. Yaşamı sağlamak için uyumlu hale getirilen bu bin dünya bir sistem olarak adlandırılır, fakat yaş bakımından daha genç olan sistemlerde bu dünyaların görece az sayıda olanları ikame edilebilir bir niteliktedir. Her yerleşik gezegen bir Gezegensel Emir’in hâkimiyeti altındadır; ve her yerel evren yönetim merkezi olarak bir mimari alana sahip olup burası bir Sistem Egemeni tarafından yönetilir. 15:2.3 (166.2) 1. The System. The basic unit of the supergovernment consists of about one thousand inhabited or inhabitable worlds. Blazing suns, cold worlds, planets too near the hot suns, and other spheres not suitable for creature habitation are not included in this group. These one thousand worlds adapted to support life are called a system, but in the younger systems only a comparatively small number of these worlds may be inhabited. Each inhabited planet is presided over by a Planetary Prince, and each local system has an architectural sphere as its headquarters and is ruled by a System Sovereign.
15:2.4 (166.3) 2. Takımyıldızı. Yaklaşık olarak 100.000 tane yerleşime açık olan gezegen biçiminde yüz sistem bir takımyıldızını meydana getirir. Her takımyıldızı bir tane mimari yönetim merkezi alanına sahip olup burası En Yüksektekiler olan üç Vorondadek Evlatları’nın yönetimi altındadır. Her takımyıldızı aynı zamanda, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bir elçisi olan gözlemle görevli bir Zamanın İnançlısı’na sahiptir. 15:2.4 (166.3) 2. The Constellation. One hundred systems (about 100,000 inhabitable planets) make up a constellation. Each constellation has an architectural headquarters sphere and is presided over by three Vorondadek Sons, the Most Highs. Each constellation also has a Faithful of Days in observation, an ambassador of the Paradise Trinity.
15:2.5 (166.4) 3. Yerel Evren. Yaklaşık olarak 10.000.000 tane yerleşime açık olan gezegenden meydana gelmekte olan yüz takımyıldızı bir yerel evreni oluşturur. Her yerel evren muhteşem bir yönetim merkez dünyasına sahiptir, ve burası Mikâil’in düzeyi olan eş güdüm halindeki Tanrı'nın Yaratan Evlatları’nın bir tanesi tarafından idare edilir. Her evren, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bir temsilcisi olan bir Zamanın Birlikteliği mevcudiyeti tarafından kutsanmıştır. 15:2.5 (166.4) 3. The Local Universe. One hundred constellations (about 10,000,000 inhabitable planets) constitute a local universe. Each local universe has a magnificent architectural headquarters world and is ruled by one of the co-ordinate Creator Sons of God of the order of Michael. Each universe is blessed by the presence of a Union of Days, a representative of the Paradise Trinity.
15:2.6 (166.5) 4. Azınlık Birimi. Yaklaşık olarak 1.000.000.000 tane yerleşime açık olan gezegenden meydana gelmekte olan bin yerel evrenin oluşturduğu aşkın evren yönetiminin bir azınlık birimini oluşturur; burası muazzam bir yönetim merkezi dünyasına sahip olup, Zamanın Geçmişleri olarak onun yöneticileri azınlık biriminde gerçekleşen olayları idare ederler. Her azınlık birimi merkezleri üzerinde, Yüceliğin Kutsal Üçleme Kişilikleri olan üç Zamanın Geçmişi bulunmaktadır. 15:2.6 (166.5) 4. The Minor Sector. One hundred local universes (about 1,000,000,000 inhabitable planets) constitute a minor sector of the superuniverse government; it has a wonderful headquarters world, wherefrom its rulers, the Recents of Days, administer the affairs of the minor sector. There are three Recents of Days, Supreme Trinity Personalities, on each minor sector headquarters.
15:2.7 (166.6) 5. Çoğunluk Birimi. Yaklaşık olarak 100.000.000.000 tane yerleşime açık olan gezegenden meydana gelmekte olan bin azınlık birimi bir tane çoğunluk birimini meydana getirmektedir. Her çoğunluk birimi,  muhteşem bir yönetim merkezine sahip olup, burası Yüceliğin Kutsal Üçleme Kişilikleri olan Zamanın Kusursuzlukları’nın üçünün idaresi altındadır. 15:2.7 (166.6) 5. The Major Sector. One hundred minor sectors (about 100,000,000,000 inhabitable worlds) make one major sector. Each major sector is provided with a superb headquarters and is presided over by three Perfections of Days, Supreme Trinity Personalities.
15:2.8 (166.7) 6. Aşkın Evren. Yaklaşık olarak 1.000.000.000.000 tane yerleşime açık olan gezegenden meydana gelmekte olan on çoğunluk birimi bir aşkın evreni meydana getirir. Her aşkın evren, devasa ve muazzam yönetim merkezleriyle donatılmış olup buralar Zamanın Ataları’nın üçü tarafından yönetilir. 15:2.8 (166.7) 6. The Superuniverse. Ten major sectors (about 1,000,000,000,000 inhabitable planets) constitute a superuniverse. Each superuniverse is provided with an enormous and glorious headquarters world and is ruled by three Ancients of Days.
15:2.9 (166.8) 7. Muhteşem Kâinat. Yedi aşkın evren, yaklaşık olarak yedi trilyon yerleşime açık dünyaya ek olarak Havona’nın bir milyar yerleşim bölgesinden oluşan mevcut haldeki düzenlenmiş muhteşem Kâinatı meydana getirir. Aşkın evrenler, Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından Cennet’in konumsal yerleşkesinden dolaylı ve aracısal bir biçimde yönetilip hükmedilir. Havona’nın milyarı aşan dünyaları doğrudan bir biçimde, bu tür bir Yüceliğin Kutsal Üçleme Kişiliklerinin bahse konu kusursuz alanlarının her birine hükmetmesi biçiminde, Zamanın Ebediyetleri tarafından idare edilir. 15:2.9 (166.8) 7. The Grand Universe. Seven superuniverses make up the present organized grand universe, consisting of approximately seven trillion inhabitable worlds plus the architectural spheres and the one billion inhabited spheres of Havona. The superuniverses are ruled and administered indirectly and reflectively from Paradise by the Seven Master Spirits. The billion worlds of Havona are directly administered by the Eternals of Days, one such Supreme Trinity Personality presiding over each of these perfect spheres.
15:2.10 (167.1) Cennet-Havona âleminin dışında kalan kâinat düzeninin tasarımı aşağıdaki şu verileri sağlamaktadır: 15:2.10 (167.1) Excluding the Paradise-Havona spheres, the plan of universe organization provides for the following units:
15:2.11 (167.2) Aşkın Evrenler . . . . . . . . . . . . 7 15:2.11 (167.2) Superuniverses . . . . . . . . . . . . 7
15:2.12 (167.3) Çoğunluk Birimleri . . . . . . . . . . . . . 70 15:2.12 (167.3) Major sectors . . . . . . . . . . . . . 70
15:2.13 (167.4) Azınlık Birimleri . . . . . . . . . . . . 7,000 15:2.13 (167.4) Minor sectors . . . . . . . . . . . . 7,000
15:2.14 (167.5) Yerel Evrenler . . . . . . . . . 700,000 15:2.14 (167.5) Local universes . . . . . . . . . 700,000
15:2.15 (167.6) Yıldız Takımları . . . . . . . . . 70,000,000 15:2.15 (167.6) Constellations . . . . . . . . . 70,000,000
15:2.16 (167.7) Yerel Sistemler . . . . . . . . 7,000,000,000 15:2.16 (167.7) Local systems . . . . . . . . 7,000,000,000
15:2.17 (167.8) Yerleşime Elverişli Gezegenler . . 7,000,000,000,000 15:2.17 (167.8) Inhabitable planets . . 7,000,000,000,000
15:2.18 (167.9) Yedi aşkın evrenden her biri yaklaşık olarak şu oluşumlardan meydana gelmiştir: 15:2.18 (167.9) Each of the seven superuniverses is constituted, approximately, as follows:
15:2.19 (167.10) Bir sistemin oluşumu yaklaşık olarak . . . . . . . . . . . . . 1,000 dünyadan 15:2.19 (167.10) One system embraces, approximately . . . . . . . . . . . . . 1,000 worlds
15:2.20 (167.11) Yüz sistemden meydana gelen bir takımyıldızının oluşumu . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 dünyadan 15:2.20 (167.11) One constellation (100 systems) . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 worlds
15:2.21 (167.12) Yüz takımyıldızından meydana gelen bir evren oluşumu . . . . . . . . . . . 10,000,000 dünyadan 15:2.21 (167.12) One universe (100 constellations) . . . . . . . . . . . 10,000,000 worlds
15:2.22 (167.13) Yüz evrenden meydana gelen bir azınlık birimi oluşumu . . . . . . . . . 1,000,000,000 dünyadan 15:2.22 (167.13) One minor sector (100 universes) . . . . . . . . . 1,000,000,000 worlds
15:2.23 (167.14) Yüz azınlık biriminden meydana gelen bir çoğunluk birimi oluşumu . . . . 100,000,000,000 dünyadan 15:2.23 (167.14) One major sector (100 minor sectors) . . . . 100,000,000,000 worlds
15:2.24 (167.15) On çoğunluk biriminden meydana gelen bir aşkın evren oluşumu . . . 1,000,000,000,000 dünyadan 15:2.24 (167.15) One superuniverse (10 major sectors) . . . 1,000,000,000,000 worlds
15:2.25 (167.16) Tüm bu tahmini ölçümler yaklaşık olarak bu bağlamda yapılabileceklerinin en iyisini yansıtır; diğer düzensel oluşumlar geçici bir süreliğine maddi mevcudiyetin yok oluşuyla karşılaşırken, bunun karşısında yeni sistemler aralıksız bir biçimde evirilmeye devam etmektedir. 15:2.25 (167.16) All such estimates are approximations at best, for new systems are constantly evolving while other organizations are temporarily passing out of material existence.
3. Orvonton’un Aşkın Evreni ^top 3. The Superuniverse of Orvonton ^top
15:3.1 (167.17) İşlevsel olarak yıldızsal âlemlerin tümü, Orvonton’un aşkın evreni olarak muhteşem Kâinatın yedinci bölümüne ait olan Urantia üzerinde çıplak gözle görünebilir durumdadır. Geniş Samanyolu yıldız sistemi, yerel sisteminizin sınırlarının oldukça ötesinde olan Orvonton’un merkezi çekirdeğini temsil eder. Bu muhteşem güneşlerin, mekânın karanlık adalarının, çifte yıldızların, küresel kümelerin, yıldız bulutlarının, buna ek olarak sarmal ve diğer nebulaların bir araya gelişi sayısız bireysel gezegenlerle birlikte; yerleşik evrimsel âlemlerin yaklaşık olarak bir bölü yedisinin uzatılmış-çevrimsel toplulukları biçiminde bir saat gibi işleyişini oluşturur. 15:3.1 (167.17) Practically all of the starry realms visible to the naked eye on Urantia belong to the seventh section of the grand universe, the superuniverse of Orvonton. The vast Milky Way starry system represents the central nucleus of Orvonton, being largely beyond the borders of your local universe. This great aggregation of suns, dark islands of space, double stars, globular clusters, star clouds, spiral and other nebulae, together with myriads of individual planets, forms a watchlike, elongated-circular grouping of about one seventh of the inhabited evolutionary universes.
15:3.2 (167.18) Urantia’nın gök bilimsel konumundan yakınınızda bulunan sistemlerin kesişim noktası boyunca muhteşem Samanyolu’na doğru baktığınızda, genişliği kalınlığından çok daha fazla olan ve uzunluğu genişliğinden bile daha büyük olan uçsuz bucaksız bir uzatılmış düzlem üzerinde seyahat ettiğinizi gözlemlersiniz. 15:3.2 (167.18) From the astronomical position of Urantia, as you look through the cross section of near-by systems to the great Milky Way, you observe that the spheres of Orvonton are traveling in a vast elongated plane, the breadth being far greater than the thickness and the length far greater than the breadth.
15:3.3 (167.19) Samanyolu olarak tarif ettiğiniz yapının gözlemi; cennetler tek bir yönden gözlendiğinde Orvonton üzerindeki yıldızsal yoğunluğun karşılaştırmalı olarak artışını ve aynı zamanda herhangi farklı bir taraftan bakıldığında ise onun yoğunluğun azalışını açığa çıkarır. İçinde bulunduğumuz maddesel aşkın evrenin merkezi düzleminden ise yıldızların ve diğer alanların sayılarının azalmakta olduğu gözlemlenir. En yüksek yoğunluğun bu alanının ana bedensel bütünlüğüne doğru dikkatlice baktığınızda, gözlem açısı müsait olduğu takdirde siz, her şeyin merkezi ve yerleşik evrene doğru bakmakta olduğunuzu fark edersiniz. 15:3.3 (167.19) Observation of the so-called Milky Way discloses the comparative increase in Orvonton stellar density when the heavens are viewed in one direction, while on either side the density diminishes; the number of stars and other spheres decreases away from the chief plane of our material superuniverse. When the angle of observation is propitious, gazing through the main body of this realm of maximum density, you are looking toward the residential universe and the center of all things.
15:3.4 (167.20) Orvonton’un on büyük kısmından sekizi Urantialı gökbilimcileri tarafından kabataslak bir biçimde saptanmıştır. Geride kalan iki büyük kısım ayrımsal fark ediliş bakımından zor bir konumda bulunmaktadır, çünkü bu olgular bütününü görebilmeniz için onları içeriden görebiliyor olmanız gerekmektedir. Orvonton’un aşkın evrenine uzayın çok uzak bir konumundan bakabilirseniz, yedinci galaksinin on büyük kısmını eş zamanlı olarak ayırt edebilirsiniz. 15:3.4 (167.20) Of the ten major divisions of Orvonton, eight have been roughly identified by Urantian astronomers. The other two are difficult of separate recognition because you are obliged to view these phenomena from the inside. If you could look upon the superuniverse of Orvonton from a position far-distant in space, you would immediately recognize the ten major sectors of the seventh galaxy.
15:3.5 (168.1) Sizin azınlık biriminizin dönüşümlü merkezi; yerel evreniniz ve onunla birliktelik içinde bulunan yaratılmışların hepsinin onun etrafında hareket ettiği Yay Takımyıldızı’nın devasa büyüklükte ve yoğun olan yıldız bulutunun çok uzağında konumlanmıştır. Buna ek olarak bu çok geniş olan Yay Takımyıldızı’nın alt galaktik sisteminin karşıt taraflarından, muhteşem yıldız sarmalının içinde ortaya çıkan bulutların iki büyük akımını gözlemleyebilirsiniz. 15:3.5 (168.1) The rotational center of your minor sector is situated far away in the enormous and dense star cloud of Sagittarius, around which your local universe and its associated creations all move, and from opposite sides of the vast Sagittarius subgalactic system you may observe two great streams of star clouds emerging in stupendous stellar coils.
15:3.6 (168.2) Güneşinizin ve onunla birliktelik halinde bulunan gezegenlerin ait olduğu fiziksel sistemin çekirdeği, eskinin Andronover nebulasının merkezidir. Bu eskinin sarmal nebulası, güneş sisteminizin doğuşu üzerine görevlendirilen olaylarla ilişkili çekim kesintileri tarafından hafif bir biçimde bozulmaya uğramıştır; buna ek olarak bu duruma, geniş komşu bir nebulanın yakın biçimde yaklaşımı sebebiyet vermiştir. Neredeyse bütünsel olan bu çarpışma, Andronover’in küresel bir birlikteliğe benzer bir biçimde dönüşmesine sebebiyet vermiştir; fakat bu olay güneşlerin iki yönlü takibinin ve onların birliktelik içinde bulunduğu fiziksel topluluğun tamamiyle tahrip olmasıyla sonuçlanmamıştır. Şu an güneş sisteminiz, yaklaşık olarak merkezden yıldız sisteminizin uç noktasına kadar olan uzaklığın orta konumunda bulunan bu bozulmaya uğrayan sarmalın kollarının birinde oldukça merkezi bir konumu elinde bulundurur. 15:3.6 (168.2) The nucleus of the physical system to which your sun and its associated planets belong is the center of the onetime Andronover nebula. This former spiral nebula was slightly distorted by the gravity disruptions associated with the events which were attendant upon the birth of your solar system, and which were occasioned by the near approach of a large neighboring nebula. This near collision changed Andronover into a somewhat globular aggregation but did not wholly destroy the two-way procession of the suns and their associated physical groups. Your solar system now occupies a fairly central position in one of the arms of this distorted spiral, situated about halfway from the center out towards the edge of the star stream.
15:3.7 (168.3) Yay Takımyıldızı birimi, tüm diğer birimler ve Orvonton’un bölümleri Uversa etrafında dönüşümlü olan döngüsel bir yapıdadır. Ve Urantialı yıldız gözlemcilerin sahip olduğu bir takım kafa karışıklıkları, aşağıda bahsi geçen şu çoklu döngüsel hareket tarafından üretilmiş görece bozulmaların ve yanılsamaların sonucunda açığa çıkar: 15:3.7 (168.3) The Sagittarius sector and all other sectors and divisions of Orvonton are in rotation around Uversa, and some of the confusion of Urantian star observers arises out of the illusions and relative distortions produced by the following multiple revolutionary movements:
15:3.8 (168.4) 1. Urantia’nın kendi güneş etrafında dönüşü. 15:3.8 (168.4) 1. The revolution of Urantia around its sun.
15:3.9 (168.5) 2. Eski Andronover nebulasının çekirdeği etrafında güneş sisteminizin dönüşü. 15:3.9 (168.5) 2. The circuit of your solar system about the nucleus of the former Andronover nebula.
15:3.10 (168.6) 3. Andronover yıldız ailesinin ve onunla birliktelik içerisinde bulunan kümenin, Nebadon’un yıldız bulutunun bütüncül döngüsel-çekim merkezinin etrafında dönüşü. 15:3.10 (168.6) 3. The rotation of the Andronover stellar family and the associated clusters about the composite rotation-gravity center of the star cloud of Nebadon.
15:3.11 (168.7) 4. Nebadon’un yerel yıldız bulutunun ve onun birliktelik içerisinde bulunan yaratılmışlarının Yay Takımyıldızı’nın sahip olduğu azınlık birimi etrafında dönüşü. 15:3.11 (168.7) 4. The swing of the local star cloud of Nebadon and its associated creations around the Sagittarius center of their minor sector.
15:3.12 (168.8) 5. Yay Takımyıldızı’na ek olarak yüz azınlık biriminin kendilerinin çoğunluk birimi etrafında dönüşü. 15:3.12 (168.8) 5. The rotation of the one hundred minor sectors, including Sagittarius, about their major sector.
15:3.13 (168.9) 6. Yıldız akıntısı olarak da adlandırılan on çoğunluk biriminin Orvonton’un Uversa yönetim merkezleri etrafında dönüşü. 15:3.13 (168.9) 6. The whirl of the ten major sectors, the so-called star drifts, about the Uversa headquarters of Orvonton.
15:3.14 (168.10) 7.  Aşkın evren mekân düzeyinin saat yönü tersine olan hareket yörüngesi biçimindeki, Cennet ve Havona etrafında Orvonton’un ve onun birliktelik içerisinde bulunduğu altı aşkın evreninin hareketi. 15:3.14 (168.10) 7. The movement of Orvonton and six associated superuniverses around Paradise and Havona, the counterclockwise processional of the superuniverse space level.
15:3.15 (168.11) Bu birkaç düzenin çoklu hareketleri hususunda gezegeninizin uzay yörüngesi ve güneş sisteminiz doğalarından gelen köken bakımından kalıtsaldır. Aynı zamanda Orvonton’un mutlak saat yönünün tersi istikametteki hareketi, üstün evrenin mimari tasarılarının doğasından kaynaklanan bir biçimde kalıtsaldır. Fakat bu düzene katılan hareketler; kısmen Cennet’in kuvvet düzenleyicilerin ussal ve bilinçli eylemi tarafından üretilen ve  kısmen bütünleştirici madde-enerji bölünmesinden aşkın evrenlere kadar elde edilen bütüncül kaynağa aittir. 15:3.15 (168.11) These multiple motions are of several orders: The space paths of your planet and your solar system are genetic, inherent in origin. The absolute counterclockwise motion of Orvonton is also genetic, inherent in the architectural plans of the master universe. But the intervening motions are of composite origin, being derived in part from the constitutive segmentation of matter-energy into the superuniverses and in part produced by the intelligent and purposeful action of the Paradise force organizers.
15:3.16 (168.12) Yerel evrenler Havona’ya yaklaştıklarında birbirlerine daha yakın bir konuma gelirler; döngüler sayı bakımından fazlalaşır ve orada katman üzerine katman biçimindeki üst üste ekleniş artar. Fakat ebedi merkezin dışına doğru gidildikçe daha az sayıda sistem, katman, döngü ve âlem bulunmaktadır. 15:3.16 (168.12) The local universes are in closer proximity as they approach Havona; the circuits are greater in number, and there is increased superimposition, layer upon layer. But farther out from the eternal center there are fewer and fewer systems, layers, circuits, and universes.
4. Âlemlerin Ataları olarak Nebula ^top 4. Nebulae—The Ancestors of Universes ^top
15:4.1 (169.1) Yaratım ve evren düzenlemesi sonsuza kadar, sınırsız Yaratıcılar ve onlarla birliktelik içinde bulunanların denetimi altında kalacak olsa da; bu düzenin olgusal bütünlüğü, emredilen bir işleyiş yöntemi uyarınca ve maddenin, enerjinin ve kuvvetin çekim yasalarına bağlı olarak gerçekleşir. Fakat mekânın Kâinatsal kuvvet-etkisiyle ilgili olarak gizemsel birtakım unsurlar bulunmaktadır. Biz maddesel yaratımların düzenlenmesini onların ultimatonik düzeyinden başlayarak sonuna kadar bütünüyle kavramaktayız, fakat ultimatonların Kâinatsal kökenlerinin tümüyle bilincine sahip değiliz. Biz bu kökensel kuvvetlerin bir Cennet özüne sahip olduğundan eminiz, çünkü onlar Cennet’in kesin olan devasa hatları içinde yerleşime açık mekân boyunca sonsuza kadar dönmektedirler. Her ne kadar Cennet çekimine bağlı olmasa da, tüm maddeleşme sürecinin kökeni olan mekânın bu kuvvet-etkisi; Alt Cennet merkezi içinde ve dışında açık bir biçimde döngü halinde olan alt Cennet’in mevcudiyetine her zaman tabidir. 15:4.1 (169.1) While creation and universe organization remain forever under the control of the infinite Creators and their associates, the whole phenomenon proceeds in accordance with an ordained technique and in conformity to the gravity laws of force, energy, and matter. But there is something of mystery associated with the universal force-charge of space; we quite understand the organization of the material creations from the ultimatonic stage forward, but we do not fully comprehend the cosmic ancestry of the ultimatons. We are confident that these ancestral forces have a Paradise origin because they forever swing through pervaded space in the exact gigantic outlines of Paradise. Though nonresponsive to Paradise gravity, this force-charge of space, the ancestor of all materialization, does always respond to the presence of nether Paradise, being apparently circuited in and out of the nether Paradise center.
15:4.2 (169.2) Cennet kuvvet düzenleyicileri, mekân gücünü ezeli kuvvete dönüştürür; ve bununla birlikte bu madde öncesi potansiyelin, fiziksel gerçekliğin birincil ve ikincil enerji dışavurumlarına evirilmesini sağlar. Bu enerji çekim-karşılık düzeylerine erişince; güç yöneticileri ve onların aşkın evren düzen yardımcıları sahneye çıkar, buna ek olarak mekânın ve zamanın âlemlerinin enerji kanallarını ve çok katmanlı güç döngülerini oluşturması için tasarlanan, kendilerine ait sonu olmayan etkilerini uygulamaya koyulurlar. Bu nedenle fiziksel madde mekân içinde açığa çıkar, ve evrenin işleyişsel düzenlenmesinin faaliyetine başlaması böylelikle hazırlanmış olur. 15:4.2 (169.2) The Paradise force organizers transmute space potency into primordial force and evolve this prematerial potential into the primary and secondary energy manifestations of physical reality. When this energy attains gravity-responding levels, the power directors and their associates of the superuniverse regime appear upon the scene and begin their never-ending manipulations designed to establish the manifold power circuits and energy channels of the universes of time and space. Thus does physical matter appear in space, and so is the stage set for the inauguration of universe organization.
15:4.3 (169.3) Enerjinin bu bölünmesi, Nebadon fizikçileri tarafından hiçbir zaman açığa çıkarılamamış bir olgudur. Onların çektiği başlıca zorluk, Cennet kuvvet düzenleyicilerinin görece erişilemez oluşunda yatmaktadır; çünkü yaşayan güç yöneticileri her ne kadar mekân enerjisiyle başa çıkmakta yetkin olsalar da, oldukça yetkin ve ussal bakımından son derece etkin bir biçimde yönlendirebilecekleri enerjilerin kaynaksal kavramsallaşmasına sahip değillerdir. 15:4.3 (169.3) This segmentation of energy is a phenomenon which has never been solved by the physicists of Nebadon. Their chief difficulty lies in the relative inaccessibility of the Paradise force organizers, for the living power directors, though they are competent to deal with space-energy, do not have the least conception of the origin of the energies they so skillfully and intelligently manipulate.
15:4.4 (169.4) Cennet kuvvet düzenleyicileri nebula yaratıcılarıdır; onlar, kâinat maddesinin ultimatonik birimlerinin nihai açığa çıkışları için yayılımcı kuvvetlerin tümünün harekete geçirilmesine kadar bir kere başladıktan sonra hiçbir zaman kısıtlanamayacak veya sonlandırılamayacak olan devasa kuvvet tufanının kendi mekân mevcudiyetini sunmaya yetkindirler. Bu nedenle, sarmal ve diğer nebulalar, doğrusal-köken güneşin ve onların çeşitli sistemlerine ait ana burgaçları mevcut hale getirilmiştir. Dış uzayda öncül Kâinatsal evrimin fazları olan nebulanın farklı biçimlerde gözlenen on değişik bütünlüğü bulunabilir, ve bu geniş enerji burgaçları yedi aşkın evrende tıpkı ait olduğu gibi aynı kökene sahip olmuştur. 15:4.4 (169.4) Paradise force organizers are nebulae originators; they are able to initiate about their space presence the tremendous cyclones of force which, when once started, can never be stopped or limited until the all-pervading forces are mobilized for the eventual appearance of the ultimatonic units of universe matter. Thus are brought into being the spiral and other nebulae, the mother wheels of the direct-origin suns and their varied systems. In outer space there may be seen ten different forms of nebulae, phases of primary universe evolution, and these vast energy wheels had the same origin as did those in the seven superuniverses.
15:4.5 (169.5) Nebulalar ölçek bakımından ve onların yıldızsal ve gezegensel doğumlarının bir araya getirdiği kütleler ve bunun sonucundaki sayısal topluluk bakımından fazlasıyla çeşitlilik gösterir. Orvonton’un hemen kuzey sınırında bulunan fakat aşkın evren mekân düzeyinin içinde kalan bir güneş-meydana getiren nebula, yaklaşık olarak kırk bin güneşin oluşmasına çoktan kaynaklık eder. Buna ek olarak bu ana burgaç güneşleri dışarı doğru fırlatarak oluşturmaya devam eder, ve bu üretimin sonucunda ortaya çıkan güneşlerin büyük bir çoğunluğu sizin güneşinizden kat be kat daha büyüktür. Dış uzayın daha büyük olan bir takım nebulaları, yüz milyon kadar güneş oluşumuna kaynaklık etmektedir. 15:4.5 (169.5) Nebulae vary greatly in size and in the resulting number and aggregate mass of their stellar and planetary offspring. A sun-forming nebula just north of the borders of Orvonton, but within the superuniverse space level, has already given origin to approximately forty thousand suns, and the mother wheel is still throwing off suns, the majority of which are many times the size of yours. Some of the larger nebulae of outer space are giving origin to as many as one hundred million suns.
15:4.6 (169.6) Her ne kadar bazı yerel evrenler tek bir nebulanın üretimiyle düzenlenmiş olsa da, nebulalar doğrudan bir biçimde azınlık birimleri veya yerel evrenler olan herhangi bir idari birimleriyle alakalı değildir. Her yerel evren, nebulasal ilişkiden bağımsız olarak bir aşkın evrenin bütünsel enerji etkisinin tamı tamına on-bin parçasından biriyle bütünleşir; çünkü enerji nebulalar tarafından düzenlenmemekte olup o tamamiyle Kâinatsal olarak dağıtılmaktadır. 15:4.6 (169.6) Nebulae are not directly related to any of the administrative units, such as minor sectors or local universes, although some local universes have been organized from the products of a single nebula. Each local universe embraces exactly one one-hundred-thousandth part of the total energy charge of a superuniverse irrespective of nebular relationship, for energy is not organized by nebulae—it is universally distributed.
15:4.7 (170.1) Sarmal nebulaların hepsi güneş yapımına katılmaz. Bazıları onların bölünmüş yıldızsal doğumlarının bir çoğunundaki denetimlerini elinde bulundurur; buna ek olarak onların sarmal görünüşü, güneşlerinin nebula kolundan benzer bütünlük içerisinde dışarı çıkması fakat farklı doğrultularda geri dönmesi sebebiyle belirlenmiştir. Bu sebeple onların bu durumu bir noktadan onların gözlenebilmesini kolay hale getirmektedir, fakat nebulasal kolundan dışarı ve onun uzağından gerçekleşen dönüş doğrultuları üzerinde güneşler geniş bir biçimde dağıldıklarında onları görmek daha zor bir hale gelir. Mevcut an içerisinde Orvonton üzerinde etkin olan fazla sayıda bir güneş-oluşturan nebula bulunmamaktadır, fakat yerleşik aşkın evrenin dışında olan Andromeda nebulaları bu bağlamda fazlasıyla etkindir. Bu çok uzakta bulunan nebula çıplak göz için görülebilir bir niteliktedir; ve siz onu gördüğünüzde, güzünüze yansıyan ışığın uzak güneşlerden bir milyar yıl önce salındığını bir durup düşünün. 15:4.7 (170.1) Not all spiral nebulae are engaged in sun making. Some have retained control of many of their segregated stellar offspring, and their spiral appearance is occasioned by the fact that their suns pass out of the nebular arm in close formation but return by diverse routes, thus making it easy to observe them at one point but more difficult to see them when widely scattered on their different returning routes farther out and away from the arm of the nebula. There are not many sun-forming nebulae active in Orvonton at the present time, though Andromeda, which is outside the inhabited superuniverse, is very active. This far-distant nebula is visible to the naked eye, and when you view it, pause to consider that the light you behold left those distant suns almost one million years ago.
15:4.8 (170.2) Samanyolu galaksisi, geçmiş sarmal ve diğer nebulaların çok geniş sayıdaki birlikteliklerinden meydana gelmiştir; ve onların birçoğu hala, kökensel oluşumlarını kendi içlerinde barındırmaya devam etmektedir. Fakat içsel felaketler ve dışsal çekim sonucunda onların birçoğu, Macellansal Bulut’a benzer yakıcı güneşlerin devasa derecedeki aydınlık kütleleri olarak bu çok büyük kümelenmelerin sebebini oluşturan bu tür bozulmalara ve yeniden düzenlenmelere maruz kalmıştır. Küresel biçimdeki yıldız kümelenmeleri, Orvonton’un dışsal uçlarının yakınında baskın bir konumdadır. 15:4.8 (170.2) The Milky Way galaxy is composed of vast numbers of former spiral and other nebulae, and many still retain their original configuration. But as the result of internal catastrophes and external attraction, many have suffered such distortion and rearrangement as to cause these enormous aggregations to appear as gigantic luminous masses of blazing suns, like the Magellanic Cloud. The globular type of star clusters predominates near the outer margins of Orvonton.
15:4.9 (170.3) Orvonton’un çok geniş yıldız bulutları maddenin bireysel bir araya gelişleri olarak değerlendirilebilir, ve bu durum Samanyolu galaksisine dışsal olan mekân bölgelerinde gözlemlenen ayrık nebulalarla karşılaştırılabilir bir niteliktedir. Mekânın yıldız bulutları olarak adlandırılan unsurların birçoğu, aslında sadece gazsal maddeden oluşmuştur. Bu yıldızsal gaz bulutlarının enerji potansiyeli çok şaşırtıcı bir biçimde devasadır, buna ek olarak onlardan bazıları her yakın olan güneşten diğerlerine doğru kabul edilip, uzay içerisinde güneş salınımı olarak tekrar çevrime katılır. 15:4.9 (170.3) The vast star clouds of Orvonton should be regarded as individual aggregations of matter comparable to the separate nebulae observable in the space regions external to the Milky Way galaxy. Many of the so-called star clouds of space, however, consist of gaseous material only. The energy potential of these stellar gas clouds is unbelievably enormous, and some of it is taken up by near-by suns and redispatched in space as solar emanations.
5. Mekân Bedenlerinin Kökeni ^top 5. The Origin of Space Bodies ^top
15:5.1 (170.4) Kütle yığını, nebulasal burgaçlardan kaynağını alan bir aşkın evrenin güneşi ve gezegenleri içinde taşınır. Maddenin sürekli farklılık gösteren miktarı açık uzay içinde oluşsa da; aşkın evren kütlesinin çok azı, mimari alanları inşasında olduğu gibi güç yöneticilerinin doğrusal eylemi tarafından düzenlenir. 15:5.1 (170.4) The bulk of the mass contained in the suns and planets of a superuniverse originates in the nebular wheels; very little of superuniverse mass is organized by the direct action of the power directors (as in the construction of architectural spheres), although a constantly varying quantity of matter originates in open space.
15:5.2 (170.5) Kaynak bakımından güneşlerin, gezegenlerin ve diğer alanların çok büyük bir kısmı şu on topluluklardan biri olarak tanımlanabilir: 15:5.2 (170.5) As to origin, the majority of the suns, planets, and other spheres can be classified in one of the following ten groups:
15:5.3 (170.6) 1. Eş Merkezli Daralım Halkaları. Her nebula sarmal bir halde değildir. Engin bir nebulanın büyük bir kısmı, çifte bir yıldız sisteminin içine doğru dağılması veya sarmal olarak evrimleşmesi yerine, çoklu-halka dizilişi tarafından yoğunlaşmaya uğrar. Uzun süreçler boyunca bu tür bir nebula, maddenin halka şeklinde görünen dizilişi biçimindeki sayısız miktardaki çevreleyici devasa bulutlar tarafından sarılan çok büyük bir güneş olarak görünür. 15:5.3 (170.6) 1. Concentric Contraction Rings. Not all nebulae are spiral. Many an immense nebula, instead of splitting into a double star system or evolving as a spiral, undergoes condensation by multiple-ring formation. For long periods such a nebula appears as an enormous central sun surrounded by numerous gigantic clouds of encircling, ring-appearing formations of matter.
15:5.4 (170.7) 2. Sarmal Biçiminde Dönen Yıldızlar, çok yüksek ısılarda ısıtılmış gazların muazzam ana burgaçları tarafından oluşturulan bu güneşlerle bütünleşir. Onlar halkalar şeklinde dışarıya salınmamaktadır, fakat bunun yerine onlar sağlı-sollu olan seyirleri biçiminde oluşturulmuşlardır.    15:5.4 (170.7) 2. The Whirled Stars embrace those suns which are thrown off the great mother wheels of highly heated gases. They are not thrown off as rings but in right- and left-handed processions. Whirled stars are also of origin in other-than-spiral nebulae.
15:5.5 (170.8) 3. Çekim-Patlama Gezegenleri. Bir güneş bir sarmaldan veya bir sarmal nebulasından doğduğunda, nadir olmayan bir biçimde o çok büyük olan bir uzaklığa salınır. Böyle bir güneş yüksek bir oranda gazsal olup, bu hali takiben o bir biçimde soğuyunca veya yoğunlaşınca, uzayın karanlık bir adası veya devasa bir güneş biçimindeki maddenin çok büyük ölçekteki bir takım kütlesinin yakınında dönme şansına sahip olabilir. Böyle bir yaklaşım çarpışmaya sebebiyet verecek kadar yakınlıkta olmayabilir; fakat bu yaklaşım aynı zamanda, daha büyük olan bünyenin çekim etkisinin daha küçük olan parçasında gelgitsel kasılmaların oluşturmaya başlamasına izin verecek kadar yakındır. Bu nedenle sürecin kendisi, kasılmış güneşin karşıt tarafları üzerinde eş zamanlı olarak ortaya çıkan bir gelgitsel ani değişimi harekete geçirmiş olur.  Onların en üst noktasında patlamanın bu açığa çıkışı, püsküren güneşin çekimin-yeniden kazanımı bölgesinin ötesinde yönlendirilebilecek maddenin değişen boyutlarının bir araya gelmesinin bir dizisini üretir. Bu durumun sonucunda bahse konu bölüm ile alakalı, iki bedenden birinin etrafında kendisine ait yörüngelerde sabit bir hale gelir. Bu süreçlerden daha sonra, maddenin daha büyük olan toplulukları bir bütün biçiminde birleşip, daha küçük olan bedenleri gittikçe kendilerine doğru çekerler. Böylece daha küçük olan sistemlerin cisimsel gezegenlerinden birçoğu mevcudiyete kavuşturulur. Kendi güneş sisteminiz tıpkı böyle bir kökene sahiptir. 15:5.5 (170.8) 3. Gravity-explosion Planets. When a sun is born of a spiral or of a barred nebula, not infrequently it is thrown out a considerable distance. Such a sun is highly gaseous, and subsequently, after it has somewhat cooled and condensed, it may chance to swing near some enormous mass of matter, a gigantic sun or a dark island of space. Such an approach may not be near enough to result in collision but still near enough to allow the gravity pull of the greater body to start tidal convulsions in the lesser, thus initiating a series of tidal upheavals which occur simultaneously on opposite sides of the convulsed sun. At their height these explosive eruptions produce a series of varying-sized aggregations of matter which may be projected beyond the gravity-reclamation zone of the erupting sun, thus becoming stabilized in orbits of their own around one of the two bodies concerned in this episode. Later on the larger collections of matter unite and gradually draw the smaller bodies to themselves. In this way many of the solid planets of the lesser systems are brought into existence. Your own solar system had just such an origin.
15:5.6 (171.1) 4. Merkezden Uzaklaşan Gezegensel Kız Evlatlar. Devasa güneşler büyümenin belirli aşamalarında, ve onların döngüsel hızları fazlasıyla artış gösterdiğinde, birliktelik halinde bulunduğu güneşi çevrelemeye devam eden küçük dünyaları oluşturmak için daha sonradan bir araya getirilebilecek maddenin geniş niceliklerinin salınmasına başlarlar. 15:5.6 (171.1) 4. Centrifugal Planetary Daughters. Enormous suns, when in certain stages of development, and if their revolutionary rate greatly accelerates, begin to throw off large quantities of matter which may subsequently be assembled to form small worlds that continue to encircle the parent sun.
15:5.7 (171.2) 5. Yetersiz Çekim Alanları. Bireysel yıldızların büyüklüğü için önemli bir sınır bulunmaktadır. Bir güneş bu sınıra ulaşınca ve çevrimsel hızında her hangi bir yavaşlama olmazsa, mecbur olarak bu yapı ayrışmaya uğrayacaktır. Güneşin bölünmesi bu aşamada meydana gelip yeni bir çifte yıldızın bu çeşitliliği hayata geçer. Sayısız küçük gezegen bu oluşumun sonrasında bahse konu devasa parçalanmanın bir yan ürünü olarak oluşabilir. 15:5.7 (171.2) 5. Gravity-deficiency Spheres. There is a critical limit to the size of individual stars. When a sun reaches this limit, unless it slows down in revolutionary rate, it is doomed to split; sun fission occurs, and a new double star of this variety is born. Numerous small planets may be subsequently formed as a by-product of this gigantic disruption.
15:5.8 (171.3) 6. Kasılım Yıldızları. Daha küçük olan sistemlerde en geniş dışsal gezegen bazen kendisine komşu olan dünyaları, güneş yakınında bu dünyalar kendilerinin oluşumsal atılımlarına başlarlarken, kendisine doğru çeker. Sizin güneş sisteminiz bakımından böyle bir son, dört içsel gezegenin güneş tarafından çekilmesi anlamına gelebilir. Böyle bir durum karşısında ise, güneş sisteminin büyük bir gezegeni olan Jüpiter, dört gezegenden arta kalan dünyaları içine alarak fazlasıyla genişlemiş olacaktır. Bir güneş sisteminin böyle bir sonu, çifte yıldız oluşumunun bir çeşidi biçimindeki bitişik olan fakat eşit olmayan iki güneşin çoğalımıyla sonuçlanacaktır. Bu tür yıkımsal olaylar, aşkın evren yıldızsal bütünleşmesinin sınırları üzerinin dış bölgesi haricinde nadiren gerçekleşen bir niteliğe sahiptir. 15:5.8 (171.3) 6. Contractural Stars. In the smaller systems the largest outer planet sometimes draws to itself its neighboring worlds, while those planets near the sun begin their terminal plunge. With your solar system, such an end would mean that the four inner planets would be claimed by the sun, while the major planet, Jupiter, would be greatly enlarged by capturing the remaining worlds. Such an end of a solar system would result in the production of two adjacent but unequal suns, one type of double star formation. Such catastrophes are infrequent except out on the fringe of the superuniverse starry aggregations.
15:5.9 (171.4) 7. Toplu Alanlar. Mekânda çevrim içindeki maddenin çok büyük miktarından küçük gezegenler yavaş bir biçimde toplu olarak birikebilir. Onlar çok hızlı bir biçimde birikerek ve küçük çaplı çarpışmalar sonucunda büyüyebilir. Uzayın belirli birimlerinde, var olan şartlar gezegensel doğuşun bu biçimlerini destekler. Birçok yerleşik halde bulunan bir dünya böyle bir kökene sahip olmuştur. 15:5.9 (171.4) 7. Cumulative Spheres. From the vast quantity of matter circulating in space, small planets may slowly accumulate. They grow by meteoric accretion and by minor collisions. In certain sectors of space, conditions favor such forms of planetary birth. Many an inhabited world has had such an origin.
15:5.10 (171.5) Bazı yoğun karanlık adalar, uzay içinde enerji dönüşümünün birikimlerinin doğrudan sonucu olarak karşımıza çıkar. Bu karanlık adaların bir diğer topluluğu; uzay içinde döngü halinde olan, yalnızca parçacıklardan ve göktaşlarından oluşan soğuk maddenin devasa ölçekteki miktarlarının bir araya gelmesiyle var olmuştur. Maddenin bu tür bütünleşmesi hiçbir zaman sıcak bir içeriğe sahip olmamıştır, buna ek olarak yoğunluk olarak farklılık göstermesi haricinde bu bütünleşme oluşum bakımından Urantia’ya oldukça benzerlik gösterir. 15:5.10 (171.5) Some of the dense dark islands are the direct result of the accretions of transmuting energy in space. Another group of these dark islands have come into being by the accumulation of enormous quantities of cold matter, mere fragments and meteors, circulating through space. Such aggregations of matter have never been hot and, except for density, are in composition very similar to Urantia.
15:5.11 (171.6) 8. Sönmüş Güneşler. Uzayın bazı karanlık adaları sönmüş olan yalıtılmış güneşler olup onların sahip olduğu mevcut olan tüm mekân-enerjisi harcanmıştır. Maddenin düzenlenen birimleri varsayılan bütüncül yoğuşma olan tam yoğuşuma yaklaşır; buna ek olarak, uzayın döngüleri içinde bir hayli yoğuşma içinde olan maddenin bu tür devasa kütlelerinin yeniden yüklenmesi için süre bakımından birçok çağın geçmesi gerekir. Böylece bu süreç sonunda, bir çarpışmanın veya aynı dirilten etkiye sahip bazı Kâinatsal oluşumlar sonucunda Kâinatsal faaliyetin yeni döngüleri için onlar hazırlanmış olurlar. 15:5.11 (171.6) 8. Burned-out Suns. Some of the dark islands of space are burned-out isolated suns, all available space-energy having been emitted. The organized units of matter approximate full condensation, virtual complete consolidation; and it requires ages upon ages for such enormous masses of highly condensed matter to be recharged in the circuits of space and thus to be prepared for new cycles of universe function following a collision or some equally revivifying cosmic happening.
15:5.12 (171.7) 9. Çarpışma Alanları. Daha kalın olan kümelenmenin bu bölümlerinde çarpışmalar sıra dışı bir nitelik taşımaz. Böyle bir gökbilimsel yeniden düzenleme, madde dönüşümleri ve muazzam enerji değişimleri tarafından eşlik edilir. Sönmüş güneşlerle olan çarpışmalar, geniş enerji dalgalanmalarının yaratılmasında özel bir etkiye sahiptir. Çarpışmanın sonucunda ortaya çıkan enkaz, fani yerleşimine uyumlu hale getirilen gezegensel bedenlerin daha sonraki oluşumu için zaman zaman maddi çekirdekleri oluşturur. 15:5.12 (171.7) 9. Collisional Spheres. In those regions of thicker clustering, collisions are not uncommon. Such an astronomic readjustment is accompanied by tremendous energy changes and matter transmutations. Collisions involving dead suns are peculiarly influential in creating widespread energy fluctuations. Collisional debris often constitutes the material nucleuses for the subsequent formation of planetary bodies adapted to mortal habitation.
15:5.13 (172.1) 10. Mimari Dünyalar. Bazı özel amaçlar için tasarılar ve belirtilen özellikler uyarınca inşa edilen dünyalar bulunmaktadır. Yerel evreninizin yönetim merkezi olan Salvington ve bizim içinde bulunduğumuz aşkın evreninin idari mevkisi olan Uversa bunlardan biridir. 15:5.13 (172.1) 10. Architectural Worlds. These are the worlds which are built according to plans and specifications for some special purpose, such as Salvington, the headquarters of your local universe, and Uversa, the seat of government of our superuniverse.
15:5.14 (172.2) Evrim halindeki güneşler ve ayrım içinde bulunan gezegenler için sayısız derecek çok olan diğer yöntemler bulunmaktadır; fakat sözü geçen usullerin sunduğu yöntemler vasıtasıyla, yıldız sistemlerinin ve gezegensel ailelerin bu çok büyük çoğunluğu mevcut hale getirilir. Yıldızsal dönüşüme ve gezegensel evirilişe katılan birçok işleyiş biçiminin tümünü tanımlamak amacıyla böyle bir girişimi üstlenmek, gezegensel kökenin ve güneş oluşumunun yaklaşık yüz farklı biçiminin anlatımına ihtiyaç duymaktadır. Sizin yıldız öğrencileriniz cennetleri incelediği zaman, onlar yıldız evriminin bahse konu bütün biçimlerinin belirtilerinden oluşan olgular bütününü gözlemleyecektir; fakat onlar çok seyrek olarak, geniş maddi yaratımların en önemli kısmı olan yerleşik gezegenlerde hizmet halindeki, maddenin aydınlık olmayan bir araya gelişlerinden meydana gelen bu küçük oluşumların kanıtını tespit edeceklerdir. 15:5.14 (172.2) There are numerous other techniques for evolving suns and segregating planets, but the foregoing procedures suggest the methods whereby the vast majority of stellar systems and planetary families are brought into existence. To undertake to describe all the various techniques involved in stellar metamorphosis and planetary evolution would require the narration of almost one hundred different modes of sun formation and planetary origin. As your star students scan the heavens, they will observe phenomena indicative of all these modes of stellar evolution, but they will seldom detect evidence of the formation of those small, nonluminous collections of matter which serve as inhabited planets, the most important of the vast material creations.
6. Uzay Mekânları ^top 6. The Spheres of Space ^top
15:6.1 (172.3) Kökeninden bağımsız olarak uzayın birçok alanı aşağıda bahsi geçen şu büyük farklılaşmalar altında sınıflandırılabilir: 15:6.1 (172.3) Irrespective of origin, the various spheres of space are classifiable into the following major divisions:
15:6.2 (172.4) 1. Uzayın yıldızları olarak güneşler. 15:6.2 (172.4) 1. The suns—the stars of space.
15:6.3 (172.5) 2. Uzayın karanlık adaları. 15:6.3 (172.5) 2. The dark islands of space.
15:6.4 (172.6) 3. Kuyruklu yıldızlar, göktaşları ve gezegenimsi alanlar olarak ölçek bakımından küçük uzay bedenleri. 15:6.4 (172.6) 3. Minor space bodies—comets, meteors, and planetesimals.
15:6.5 (172.7) 4. Yerleşik dünyaları içine alan gezegenler. 15:6.5 (172.7) 4. The planets, including the inhabited worlds.
15:6.6 (172.8) 5. Düzenleme amacıyla yaratılan dünyalar olarak mimari alanlar. 15:6.6 (172.8) 5. Architectural spheres—worlds made to order.
15:6.7 (172.9) Mimari alanların istisnai durumuyla birlikte tüm bu uzay bedenleri evrimsel bir kökene sahiptir. İlahiyat’ın iradesi tarafından mevcudiyet haline getirilmemiş olması bakımından, buna ek olarak İlahiyat’ın yaratılan ve var edilen akli yapılarının birçoğunun işleyişi boyunca bir zaman-mekân faaliyet biçimi tarafından Tanrı’nın yaratıcı eylemlerinin kendisini açığa çıkarışı bakımından evrimsel bir niteliğe sahiptir. 15:6.7 (172.9) With the exception of the architectural spheres, all space bodies have had an evolutionary origin, evolutionary in the sense that they have not been brought into being by fiat of Deity, evolutionary in the sense that the creative acts of God have unfolded by a time-space technique through the operation of many of the created and eventuated intelligences of Deity.
15:6.8 (172.10) Güneşler. Bu unsurlar, onların mevcudiyetinin çok çeşitli düzeylerinin tümü bakımından uzayın yıldızlarıdır. Onlardan bazıları kendi başına evrim içinde olan uzay sistemleridir; bunların dışında kalan diğerleri ise, kasılan veya genişleyen gezegensel sistemleri biçimindeki çifte yıldızlardır. Uzayın yıldızları, sayıca binden az olmayan farklı durumlarda ve düzeylerde mevcut bir halde bulunmaktadır. Siz güneşlerin ısı yardımıyla ışık yayması durumuna aşina bir durumdasınız; fakat ısı olmadan sadece ışık yayan güneşlerde bulunmaktadır. 15:6.8 (172.10) The Suns. These are the stars of space in all their various stages of existence. Some are solitary evolving space systems; others are double stars, contracting or disappearing planetary systems. The stars of space exist in no less than a thousand different states and stages. You are familiar with suns that emit light accompanied by heat; but there are also suns which shine without heat.
15:6.9 (172.11) Olağan bir güneş trilyonlarca yıl boyunca, maddenin her biriminin taşındığı enerjinin çok geniş muhafaza alanlarını çok iyi bir biçimde temsil eden ışı ve ışık yayışına devam edecektir. Fiziksel maddenin bu görünmeyen parçacıklarında muhafaza edilen mevcut enerji neredeyse hayal edilemeyecek kadar büyüktür. Buna ek olarak, yakıcı güneşlerlerin içinde hüküm süren ilgili enerji faaliyetlerine ve devasa ısı basıncına maruz kaldığı zaman bu enerji neredeyse ışık kadar erişilebilir hale gelir. Bunun yanı sıra, oluşturulan uzay döngülerinde kendi yörüngelerine oturan uzay enerjilerinin büyük bir çoğunluğunun dönüşümü ve yayılımı için diğer koşullar da güneşleri onların bahse konu bu faaliyetlerinde etkin hale getirir. Fiziksel enerjinin birçok fazı ve maddenin tüm biçimleri güneş dinamolarına bağlanmış bir konumda olup, onlar bu mekanizmalar tarafından dağıtılır. Böylelikle güneşler, kendiliğinden faaliyet gösteren güç-denetim istasyonları biçiminde hareket eden enerji çevriminin yerel hareketlendiricileri olarak görev yaparlar. 15:6.9 (172.11) The trillions upon trillions of years that an ordinary sun will continue to give out heat and light well illustrates the vast store of energy which each unit of matter contains. The actual energy stored in these invisible particles of physical matter is well-nigh unimaginable. And this energy becomes almost wholly available as light when subjected to the tremendous heat pressure and the associated energy activities which prevail in the interior of the blazing suns. Still other conditions enable these suns to transform and send forth much of the energy of space which comes their way in the established space circuits. Many phases of physical energy and all forms of matter are attracted to, and subsequently distributed by, the solar dynamos. In this way the suns serve as local accelerators of energy circulation, acting as automatic power-control stations.
15:6.10 (172.12) Orvonton’un aşkın evreni, sayıca on trilyondan daha fazla bir miktardan oluşan yakıcı güneşler tarafından aydınlanır ve ısıtılır. Bu güneşler, sizin gözlenebilir gökbilimsel sisteminizin yıldızlarıdır. Onların arasında iki milyondan daha fazla sayıda olan güneş, Urantia’dan hiçbir zaman gözlenemeyecek kadar uzaklıkta ve küçüklüktedir. Fakat üstün evrende, dünyanızın içinde var olan okyanusların taşıdığı bardaklarca su kadar çok güneş bulunmaktadır. 15:6.10 (172.12) The superuniverse of Orvonton is illuminated and warmed by more than ten trillion blazing suns. These suns are the stars of your observable astronomic system. More than two trillion are too distant and too small ever to be seen from Urantia. But in the master universe there are as many suns as there are glasses of water in the oceans of your world.
15:6.11 (173.1) Uzayın Karanlık Adaları. Bu unsurlar, ışıktan ve ısıdan mahrum olan, maddenin ölü güneşlerinden ve diğer birlikteliklerinden oluşan yapılardır. Bahse konu karanlık adalar kütle bakımından bazı durumlarda devasa boyutlarda karşımıza çıkar, ve onlar evren dengesinde ve enerji yönetiminde çok güçlü bir etki bırakırlar. Bu geniş kütlelerin bazılarının yoğunluğu neredeyse hayal dahi edilemeyecek bir ölçeğe dayanır. Buna ek olarak kütlenin bu devasa yoğunluğu, etkin bağlayıcılıkta geniş komşu sistemleri bir arada tutan çok kuvvetli denge burgaçları olarak faaliyet göstermesi amacıyla bu karanlık adaları etkin hale getirir. Onlar birçok takımyıldızında gücün çekim dengesini bir arada tutar; bahse konu koruyucu karanlık adalarının çekim kavrayışı tarafından güvenli bir biçimde bir arada tutulan birçok fiziksel sistemler, bu düzenin yoksunluğu halinde yakın güneşlere hızla bir biçimde yönelerek çok büyük bir zarara sebep olurdu. Bu işleyiş nedeniyle, biz onların yerini bir arada olarak doğru bir biçimde tespit etmekteyiz. Biz ışık saçan bu bünyelerin çekim etkisini ölçmüş bir durumda bulunmaktayız, bu nedenle herhangi bir sistemde sabit bir biçimde birlikteliğin muhafazası şeklinde çok etkin olarak faaliyet gösteren uzayın karanlık adalarının ölçüsel olarak tam bir boyutunu ve konumunu hesaplayabiliriz. 15:6.11 (173.1) The Dark Islands of Space. These are the dead suns and other large aggregations of matter devoid of light and heat. The dark islands are sometimes enormous in mass and exert a powerful influence in universe equilibrium and energy manipulation. The density of some of these large masses is well-nigh unbelievable. And this great concentration of mass enables these dark islands to function as powerful balance wheels, holding large neighboring systems in effective leash. They hold the gravity balance of power in many constellations; many physical systems which would otherwise speedily dive to destruction in near-by suns are held securely in the gravity grasp of these guardian dark islands. It is because of this function that we can locate them accurately. We have measured the gravity pull of the luminous bodies, and we can therefore calculate the exact size and location of the dark islands of space which so effectively function to hold a given system steady in its course.
15:6.12 (173.2) Küçük Uzay Bedenleri. Uzay içinde evrimleşen ve çevrim halinde bulunan göktaşları ve maddenin diğer parçacıkları, enerjinin ve maddesel özün çok devasa bir birlikteliğini meydana getirirler. 15:6.12 (173.2) Minor Space Bodies. The meteors and other small particles of matter circulating and evolving in space constitute an enormous aggregate of energy and material substance.
15:6.13 (173.3) Birçok kuyruklu yıldız, merkezi yönetici güneş tarafından kademeli olarak denetim altına alınan ana güneş burgaçlarının irade dâhilinde oluşturulmamış yabani doğumlarıdır. Buna ek olarak kuyruklu yıldızlar sayısız derecede farklı kökenlere sahiplerdir. Bir kuyruklu yıldızın kuyruğu, güneşten veya bağlı bulunduğu bedeninden uzağa doğru yönlenir; bunun nedeni, onun sahip olduğu genleşme bakımından bir hayli yüksek gazların elektriksel tepkimesine ek olarak güneşten kaynaklığını alan diğer enerjilerin ve ışığın mevcut basıncıdır. Bu olgular bütünü, ışığın gerçekliğinin olumlu kanıtlarından birini ve onunla ilişkili enerjilerini meydana getirir; bahse konu bu olgular aynı zamanda ışığın da fiziksel bir ağırlığı olduğunu ortaya koyar. Bu bakımdan ışık gerçek bir öz olup, basit bir biçimde varsayımlara dayanan havanın bir bölümündeki dalgalardan ibaret değildir. 15:6.13 (173.3) Many comets are unestablished wild offspring of the solar mother wheels, which are being gradually brought under control of the central governing sun. Comets also have numerous other origins. A comet’s tail points away from the attracting body or sun because of the electrical reaction of its highly expanded gases and because of the actual pressure of light and other energies emanating from the sun. This phenomenon constitutes one of the positive proofs of the reality of light and its associated energies; it demonstrates that light has weight. Light is a real substance, not simply waves of hypothetical ether.
15:6.14 (173.4) Gezegenler. Bu yapılar bir güneş veya diğer uzay bedeni etrafında bir yörüngeyi takip eden maddenin daha geniş topluluklarıdır; onlar büyüklük bakımından, gezegenimsi yapılardan devasa gazlara, sıvılara veya katı alanlara varan geniş bir çerçevede mevcut bir halde bulunabilirler. Yüzen uzay maddesinin birlikteliği tarafından inşa edilmiş katı dünyalar, yakın bir güneş ile elverişli bir ilişki içerisinde bulundukları zaman, akli yapılara sahip sakinlerin sığınması için daha uygun gezegenler haline gelirler. Bir prensip olarak ölü güneşler yaşam için elverişli değillerdir; onlar genellikle, yaşamı etrafında barındıran yakıcı bir güneşten çok daha uzakta bulunur, ve buna ek olarak onlar bütünsel bir biçimde kütlesel bakımından çok büyük olup, yüzeylerinde bulunan çekim elverişli olmayan bir şekilde devasa boyuttadır. 15:6.14 (173.4) The Planets. These are the larger aggregations of matter which follow an orbit around a sun or some other space body; they range in size from planetesimals to enormous gaseous, liquid, or solid spheres. The cold worlds which have been built up by the assemblage of floating space material, when they happen to be in proper relation to a near-by sun, are the more ideal planets to harbor intelligent inhabitants. The dead suns are not, as a rule, suited to life; they are usually too far away from a living, blazing sun, and further, they are altogether too massive; gravity is tremendous at the surface.
15:6.15 (173.5) Aşkın evreninizde kırk gezegen arasında sadece tek bir ılıman gezegen düzeyinizde bulunan varlıklar için yerleşime elverişli değildir. Buna ek olarak çok aşırı derece sıcak olan güneşler ve uzak olan dondurucu derecedeki soğuk dünyalar daha üstün yaşamın sığınması için tabii ki uygun değildir. Güneş sisteminizde mevcut haliyle sadece üç gezegen yaşam için elverişlidir. Mevcut haliyle Urantia; büyüklük, yoğunluk ve konum itibariyle insan yerleşkesi için birçok bakımdan en uygunudur. 15:6.15 (173.5) In your superuniverse not one cool planet in forty is habitable by beings of your order. And, of course, the superheated suns and the frigid outlying worlds are unfit to harbor higher life. In your solar system only three planets are at present suited to harbor life. Urantia, in size, density, and location, is in many respects ideal for human habitation.
15:6.16 (173.6) Fiziksel-enerji tutumunun kanunları temel olarak evrenseldir; fakat yerel etkiler, daha çok bireysel gezegenler üzerindeki ve yerel sistemler içinde etkin olan fiziksel şartlar ile alakalıdır. Yaratılmış yaşamın neredeyse sonsuz olan bir çeşitliliği ve diğer yaşam dışavurumları, uzayın sayısız dünyalarını tanımlar. Fakat ussal yaşamın ayrıca Kâinatsal bir işleyiş biçimi olmasına rağmen, herhangi bir sistem içerisinde ilişki içerisinde bulunan dünyaların bir topluluğu içinde benzerliğin belirli ortak noktaları bulunmaktadır. Aynı fiziksel döngüye ait olan bu gezegensel sistemler arasında fiziksel ilişkiler bulunmaktadır; buna ek olarak onlar, âlemlerin çevresi etrafında sayısız olan dönüşlerinde birbirlerini yakın olarak takip ederler. 15:6.16 (173.6) The laws of physical-energy behavior are basically universal, but local influences have much to do with the physical conditions which prevail on individual planets and in local systems. An almost endless variety of creature life and other living manifestations characterizes the countless worlds of space. There are, however, certain points of similarity in a group of worlds associated in a given system, while there also is a universe pattern of intelligent life. There are physical relationships among those planetary systems which belong to the same physical circuit, and which closely follow each other in the endless swing around the circle of universes.
7. Mimari Alanlar ^top 7. The Architectural Spheres ^top
15:7.1 (174.1) Her aşkın evren hükümeti onların uzay bölümünün evrimsel âlemlerinin merkezi yakında yönetimini gerçekleştirirken; aynı zamanda bu oluşum, idare etmek için yaratılan bir dünyayı elinde bulundurup, bu dünya liyakat sahibi kişilikler tarafından toplanır. Bu merkezi yönetim alanları, onların belirli yaratılma amacı için özellikle yaratılmış mekân bedenlerinin mimari alanlarıdır. Yakın güneşlerin ışığını paylaşırken bu alanlar, bağımsız olarak ısı ve ışık alırlar. Her biri tıpkı Cennet’in uyduları gibi ısı olmadan ışık veren bir güneşe sahip olurken, aynı zamanda alanlarının yüzeyine yakın olan belirli enerji akımlarının çevrimi tarafından ısıyla beslenirler. Bu yönetim merkezleri dünyaları, onların ilişkili oldukları aşkın evrenlerinin gök bilimsel merkezinin yakınında konumlanmış daha büyük sistemlerden birine aittir. 15:7.1 (174.1) While each superuniverse government presides near the center of the evolutionary universes of its space segment, it occupies a world made to order and is peopled by accredited personalities. These headquarters worlds are architectural spheres, space bodies specifically constructed for their special purpose. While sharing the light of near-by suns, these spheres are independently lighted and heated. Each has a sun which gives forth light without heat, like the satellites of Paradise, while each is supplied with heat by the circulation of certain energy currents near the surface of the sphere. These headquarters worlds belong to one of the greater systems situated near the astronomical center of their respective superuniverses.
15:7.2 (174.2) Aşkın evrenlerin yönetim merkezleri üzerinde zaman, her biçimde aynı olarak tespit edilebilecek bir ölçüm haline getirilmiştir. Orvonton’un aşkın evreninde bir ortak gün, Urantia zamanına göre neredeyse otuz güne karşılık gelmektedir; buna ek olarak bir Orvonton yılı, yüz kadar Urantia gününe eşittir. Bu Uversa yılı, yedinci aşkın evrende tek bir ölçüm süresi olarak ortaktır, ve bu sayısal değer sizin yıllarınızın yaklaşık olarak sekiz nokta iki katı olarak Urantia zamanının üç bin gününden yirmi iki dakika eksiktir. 15:7.2 (174.2) Time is standardized on the headquarters of the superuniverses. The standard day of the superuniverse of Orvonton is equal to almost thirty days of Urantia time, and the Orvonton year equals one hundred standard days. This Uversa year is standard in the seventh superuniverse, and it is twenty-two minutes short of three thousand days of Urantia time, about eight and one fifth of your years.
15:7.3 (174.3) Yedi aşkın evrenin merkezi yönetim dünyaları, kusursuzluğun merkezi işleyişsel yöntemi bakımından Cennet’in doğasını ve ihtişamını alır. Gerçekte tüm merkezi yönetim dünyaları cennetseldir. Onlar tam anlamıyla cennetsel biçimdeki yerleşim yerleri olup, Jerusem’den merkezi Ada’ya gidildikçe maddesel büyüklük, morontial güzellik ve ruhaniyet ihtişamı bakımından artış gösterirler. Buna ek olarak, bu yönetim merkezleri dünyalarının tüm uyduları aynı zamanda mimari alanlardır. 15:7.3 (174.3) The headquarters worlds of the seven superuniverses partake of the nature and grandeur of Paradise, their central pattern of perfection. In reality, all headquarters worlds are paradisiacal. They are indeed heavenly abodes, and they increase in material size, morontia beauty, and spirit glory from Jerusem to the central Isle. And all the satellites of these headquarters worlds are also architectural spheres.
15:7.4 (174.4) Yönetim merkezlerinin birçok çeşidi, maddi ve ruhsal yaratımın her aşamasıyla donatılmıştır. Maddi, morontial ve ruhsal varlıkların tüm türleri, âlemlerin bu buluşma yerlerini kendi evleri olarak hisseder. Fani yaratılmışlar, maddi ve ruhsal alanlardan geçerek bu âleme yükseldiklerinde; kendi mevcudiyet düzeylerinin önceki âlemlere ilişkin takdirini ve hoşnutiyetini hiçbir zaman yitirmezler. 15:7.4 (174.4) The various headquarters worlds are provided with every phase of material and spiritual creation. All kinds of material, morontial, and spiritual beings are at home on these rendezvous worlds of the universes. As mortal creatures ascend the universe, passing from the material to the spiritual realms, they never lose their appreciation for, and enjoyment of, their former levels of existence.
15:7.5 (174.5) Satania’ya ait olan yerel sisteminizin yönetim merkezi Jerusem, kendisine ait geçiş kültürünün yedi dünyasına sahiptir; bu dünyalardan her biri yedi uydu tarafından çevrilmiş olup, onların arasında insanın fani yaşam sonrası ilk yerleşkesi olan morontia gözetim alanının yedi malikâne dünyaları bulunmaktadır. Urantia üzerinde cennet kavramı kullanılırken, bu kavramsallaşma zaman zaman bu yedi malikâne dünyaları anlamına gelmektedir; bu dünyalar arasında ilk malikâne dünyası birincil cennet olarak adlandırılırken, aynı sıralandırma içerisinde yedinci dünya ise yedinci cennete karşılık gelir. 15:7.5 (174.5) Jerusem, the headquarters of your local system of Satania, has its seven worlds of transition culture, each of which is encircled by seven satellites, among which are the seven mansion worlds of morontia detention, man’s first postmortal residence. As the term heaven has been used on Urantia, it has sometimes meant these seven mansion worlds, the first mansion world being denominated the first heaven, and so on to the seventh.
15:7.6 (174.6) Norlatiadek’e ait olan sizin takımyıldızınızın yönetim merkezi Edentia, sosyalleştiren kültüre ve öğretime kaynaklık eden yetmiş uyduya sahiptir. Yükseliş içinde olanlar bu uyduların üzerinde; kişiliğin taşınmasının, birliğinin ve onun gerçekleştirilmesinin düzeni olan Jerusem’in tamamlanışı ardından kısa bir süreliğine ikamet ederler. 15:7.6 (174.6) Edentia, the headquarters of your constellation of Norlatiadek, has its seventy satellites of socializing culture and training, on which ascenders sojourn upon the completion of the Jerusem regime of personality mobilization, unification, and realization.
15:7.7 (174.7) Yerel evreniniz Nebadon’un başkenti Salvington, her biri kırk dokuz alandan oluşan on üniversite topluluğu tarafından çevrelenmiştir. Yıldız takımının sosyalleştirme sürecinin ardından, bahse konu bu yerleşkelerin üzerinde insan ruhanileştirilme sürecine girer. 15:7.7 (174.7) Salvington, the capital of Nebadon, your local universe, is surrounded by ten university clusters of forty-nine spheres each. Hereon is man spiritualized following his constellation socialization.
15:7.8 (174.8) İçinde bulunduğunuz azınlık birimi olan Ensa’nın yönetim merkezi Uversa azınlık üçüncü birimi, yükselim yaşamının daha yüksek olan fiziksel çalışmalarının yedi alanı tarafından çevrelenmiştir. 15:7.8 (174.8) Uminor the third, the headquarters of your minor sector, Ensa, is surrounded by the seven spheres of the higher physical studies of the ascendant life.
15:7.9 (174.9) Sizin çoğunluk biriminiz olan Splandon’un yönetim merkezi Uversa çoğunluk beşinci birimi, aşkın evrenin ilerleyici ussal eğitiminin yetmiş alanı tarafından çevrelenmiştir. 15:7.9 (174.9) Umajor the fifth, the headquarters of your major sector, Splandon, is surrounded by the seventy spheres of the advancing intellectual training of the superuniverse.
15:7.10 (175.1) Sizin aşkın evreniniz olan Orvonton’un yönetim merkezi Uversa, yükseliş içerisinde olan irade sahibi tüm yaratılmışlar için, ilerici ruhsal eğitiminin daha üst düzeyde bulunan yedi üniversitesi tarafından eş zamanlı olarak çevrelenmiştir. Bahse konu başyapıt alanlarının bu yedi topluluğunun her biri; zamanın kutsal yolcuların Havona’ya olan uzun yolculuğuna hazırlık için üzerinde yeniden eğitildiği ve değerlendirildiği, kâinat eğitimi ve ruhsal kültüre adanan dopdolu kurumların ve düzenlenmelerin binlercesini taşıyan sayıca yetmiş tane olan özelleşmiş dünyadan meydana gelir. Zamanın kutsal yolcularının varışları her zaman bu birliktelik içerisinde bulunan dünyalar üzerinde karşılanır, fakat buralardan Havona için ayrılacak olan mezunlar her koşulda Uversa’nın sınırlarından doğrudan bir biçimde yönlendirilir. 15:7.10 (175.1) Uversa, the headquarters of Orvonton, your superuniverse, is immediately surrounded by the seven higher universities of advanced spiritual training for ascending will creatures. Each of these seven clusters of wonder spheres consists of seventy specialized worlds containing thousands upon thousands of replete institutions and organizations devoted to universe training and spirit culture wherein the pilgrims of time are re-educated and re-examined preparatory to their long flight to Havona. The arriving pilgrims of time are always received on these associated worlds, but the departing graduates are always dispatched for Havona direct from the shores of Uversa.
15:7.11 (175.2) Uversa, sayıca yaklaşık olarak bir trilyonu bulan yerleşik veya yerleşime açık olan dünyalar için ruhsal ve idari yönetim merkezi konumundadır. Orvonton’un başkentinin ihtişamı, görkemi ve kusursuzluğu zaman-mekân yaratılmışlarının herhangi bir başyapıtını aşan derecede üstün olan bir niteliğe sahiptir. 15:7.11 (175.2) Uversa is the spiritual and administrative headquarters for approximately one trillion inhabited or inhabitable worlds. The glory, grandeur, and perfection of the Orvonton capital surpass any of the wonders of the time-space creations.
15:7.12 (175.3) Eğer tasarlanan yerel evrenler ve onları bir araya getiren kısımların tümü oluşturulmuş olsalardı, yedi aşkın evren üzerinde beş yüz milyar mimari dünyadan sayıca biraz daha az olan yapıtlar karşımıza çıkacaktı. 15:7.12 (175.3) If all the projected local universes and their component parts were established, there would be slightly less than five hundred billion architectural worlds in the seven superuniverses.
8. Enerji Denetimi ve Düzenlenmesi ^top 8. Energy Control and Regulation ^top
15:8.1 (175.4) Aşkın evrenlere ait olan alanların yönetim merkezleri öyle bir biçimde inşa edilmişlerdir ki; onlar, yerel evren oluşum unsurlarına enerjinin yönlendirilmesi amacıyla merkezi noktalar olarak hizmet eden çok çeşitli birimleri için etkin güç-enerji düzenleyicileri olarak faaliyet göstermeye yetkin hale gelmişlerdir. Onlar, düzenlenmiş mekân boyunca döngü içerisinde bulunan fiziksel enerjilerin denetimi ve dengesi üzerine çok güçlü bir etkide bulunurlar. 15:8.1 (175.4) The headquarters spheres of the superuniverses are so constructed that they are able to function as efficient power-energy regulators for their various sectors, serving as focal points for the directionization of energy to their component local universes. They exert a powerful influence over the balance and control of the physical energies circulating through organized space.
15:8.2 (175.5) Bu ifade edilen niyet amacıyla oluşturulan tam zamanlı veya yarı zamanlı yaşayan ussal unsurlar biçimindeki aşkın evren güç merkezleri ve fiziksel denetleyicileri tarafından, daha ileri düzeydeki düzenleyici faaliyetler uygulanır. Bu kuvvet merkezleri ve denetleyicileri anlaşılması zor olan bir niteliği içerisinde barındırır; onların düşük olan düzeyleri öz iradeleri dâhilinde hareket etmez, bu nedenle onlar ne bir iradeye sahiptirler ne de tercih etme konumunda bulunurlar. Onların faaliyetleri son derece ussaldır; fakat bu nitelik açık bir biçimde istemsiz olarak, onların çok yüksek derece özelleşen düzenlenmesinin doğasından kaynaklanır. Aşkın evrenin kuvvet merkezleri ve fiziksel denetleyicileri, yerçekimi nüfuz alanını oluşturan otuz enerji sisteminin kısmi denetimini ve yönlendirmesini yerine getirir. Uversa’nın kuvvet merkezleri tarafından yönetilen fiziksel-enerji döngüleri, aşkın evrenin dolanımını tamamlaması için 968 milyondan sayıca biraz daha fazla olan yıla ihtiyaç duyar. 15:8.2 (175.5) Further regulative functions are performed by the superuniverse power centers and physical controllers, living and semiliving intelligent entities constituted for this express purpose. These power centers and controllers are difficult of understanding; the lower orders are not volitional, they do not possess will, they do not choose, their functions are very intelligent but apparently automatic and inherent in their highly specialized organization. The power centers and physical controllers of the superuniverses assume direction and partial control of the thirty energy systems which comprise the gravita domain. The physical-energy circuits administered by the power centers of Uversa require a little over 968 million years to complete the encirclement of the superuniverse.
15:8.3 (175.6) Evrimleşen enerji bir öze sahiptir; onun fiziksel ağırlığı olup, bu ağırlık her zaman, döngüsel hıza, kütleye ve karşı-çekime bağlı olarak, göreceli bir niteliğe sahiptir. Madde içerisindeki kütle, enerji içindeki hızı yavaşlatma eğilimine sahiptir. Buna ek olarak enerjinin herhangi bir yerinde mevcut olan hız; çok yüksek miktarda ısıtılan veya baskın olarak etkilenen bünyelerin yakınındaki fiziksel etkinin ve aşkın evrenin yaşayan enerji denetleyicilerinin düzenleyici faaliyetinin karşısında, taşınma esnasında karşılaşılan kütle tarafından yavaşlama sonucunda açığa çıkan hızın öncül edinimini temsil eder. 15:8.3 (175.6) Evolving energy has substance; it has weight, although weight is always relative, depending on revolutionary velocity, mass, and antigravity. Mass in matter tends to retard velocity in energy; and the anywhere-present velocity of energy represents: the initial endowment of velocity, minus retardation by mass encountered in transit, plus the regulatory function of the living energy controllers of the superuniverse and the physical influence of near-by highly heated or heavily charged bodies.
15:8.4 (175.7) Madde ve enerji arasındaki dengenin sağlanması için Kâinatsal tasarı, daha küçük düzeydeki maddi birimlerin sonsuza kadar sürecek olan bozulması ve yeniden yapılmasını gerektirir. Kâinat Güç Yöneticileri enerjinin değişen miktarları olarak yoğunlaştırmanın ve muhafazanın veya genişlemenin ve salınımın yetisine sahiptir. 15:8.4 (175.7) The universal plan for the maintenance of equilibrium between matter and energy necessitates the everlasting making and unmaking of the lesser material units. The Universe Power Directors have the ability to condense and detain, or to expand and liberate, varying quantities of energy.
15:8.5 (175.8) Yavaşlayan etkinin herhangi yeterli bir süreci içerisinde, çekim nihai olarak tüm enerjiyi madde biçimine iki unsurun mevcudiyeti sebebiyle dönüştürmez. Bu unsurlardan birincisi enerji denetleyicilerinin karşı-çekim etkileri olup; ikinci olarak ise düzenlenen maddenin, çok yüksek miktarda enerji kazandırılmış yoğunlaşan maddenin soğuk bedenleri yakınında belirli ayrıcalıklı koşullar altında ve çok fazla sıcak olan yıldızlarda bulunan belirlenmiş şartlar altında çözülme eğilimi göstermesidir. 15:8.5 (175.8) Given a sufficient duration of retarding influence, gravity would eventually convert all energy into matter were it not for two factors: First, because of the antigravity influences of the energy controllers, and second, because organized matter tends to disintegrate under certain conditions found in very hot stars and under certain peculiar conditions in space near highly energized cold bodies of condensed matter.
15:8.6 (176.1) Kütle, aşırı bir biçimde bütünleşmesinin sonucunda büyüdüğünde ve enerjinin dengesini tehdit eder hale geldiğinde; çekimin enerjiyi haddinden fazla bir biçimde maddileştirmesinin ileriki aşamalarda ortaya çıkan kendi eğilimi mekânın ölü olan devasa bedenleri arasındaki bir çarpışmanın ortaya çıkması tarafından bertaraf edilmediği takdirde, uzay  fiziksel güç döngülerini boşaltmak için fiziksel denetleyiciler çekimin eklemsel bir araya gelişlerini bu nedenle anlık bir tepkime biçimiyle tamamiyle yok ederek müdahale eder. Bu çarpışmasal olaylarda maddenin devasa kütleleri aniden enerjinin en az rastlanan biçimlerine çevrilir, buna ek olarak Kâinatsal denge için verilen mücadele böylece yeniden başlamış olur. Nihai olarak daha büyük fiziksel sistemler fiziksel sabitlenme biçiminde dengesel konuma gelir; ve onlar, aşkın evrenlerin oluşturulan ve dengelenen döngülerine doğru olan dönüş seyirlerine yerleştirilirler. Bu oluşumun sonrasında bu tür inşa edilmiş sistemlerde artık hiçbir çarpışma veya diğer yıkımsal afet gerçekleşmez. 15:8.6 (176.1) When mass becomes overaggregated and threatens to unbalance energy, to deplete the physical power circuits, the physical controllers intervene unless gravity’s own further tendency to overmaterialize energy is defeated by the occurrence of a collision among the dead giants of space, thus in an instant completely dissipating the cumulative collections of gravity. In these collisional episodes enormous masses of matter are suddenly converted into the rarest form of energy, and the struggle for universal equilibrium is begun anew. Eventually the larger physical systems become stabilized, become physically settled, and are swung into the balanced and established circuits of the superuniverses. Subsequent to this event no more collisions or other devastating catastrophes will occur in such established systems.
15:8.7 (176.2) Artan enerjinin zamanları boyunca, elektriksel dışavurumlar tarafından etkileşimsel olarak açığa çıkan güçsel bozukluklar ve ısısal dalgalanmalar mevcuttur. Azalan enerjinin zamanlarında ise; çevrim içinde olan enerjinin ve aslına daha uygun olarak sabitlenen maddenin arasındaki dengenin hızla yerine getirilmesini sağlayan gelgitsel veya çarpışmasal düzenlenmelerin sonucuyla birlikte, daha hassas bir biçimde dengeye oturtturulmuş döngülerde maddenin bütünleşmesi, yoğunlaşması ve denetimden çıkması için artış gösteren eğilimler mevcuttur. Uzayın karanlık adalarının ve yakıcı güneşlerinin buna benzer bir davranışını tahmin etmek ve ayrıca onu anlamak göksel yıldız gözlemleyicilerin görevlerinden biridir. 15:8.7 (176.2) During the times of plus energy there are power disturbances and heat fluctuations accompanied by electrical manifestations. During times of minus energy there are increased tendencies for matter to aggregate, condense, and to get out of control in the more delicately balanced circuits, with resultant tidal or collisional adjustments which quickly restore the balance between circulating energy and more literally stabilized matter. To forecast and otherwise to understand such likely behavior of the blazing suns and the dark islands of space is one of the tasks of the celestial star observers.
15:8.8 (176.3) Kâinatsal dengeyi idare eden yasaların birçoğunu tanımaya ve evren dengesiyle alakalı birçok unsuru öngörmeye yetkin bir durumdayız. Gerçeğe uygulanabilir olarak bizim tahminlerimiz güvenilirdir, fakat biz, tarafımızca bilinen maddenin davranışı ve enerjinin denetimi yasalarına bütünüyle tabi olmayan belirli kuvvetler tarafından karşılaşmaktayız. Tüm fiziksel olgular bütününün tahmin edilebilirliği, Cennet’in âlemlerinden dışa doğru olarak ilerlediğimizde artan bir biçimde zor bir hale gelir. Cennet Yöneticiler’in kişisel idaresinin sınırları dışına geçtiğimizde ise, oluşturulan ortak ölçütlerle ve yanı başında bulunan gökbilimsel sistemlerin fiziksel olgular bütünüyle ayrıcalıklı gözlemlerimizle iniltili bir biçimde kazanılan deneyime bağlı olarak ayırt etmede yaşanan artan acziyetimizle karşılaşmaktayız. Yedi aşkın evrenin alanlarında bile biz, dışsal uzayın tüm bölgelerinin üzeri boyunca bütünleşen denge içinde, nüfuz alanlarımızın tümü üzerine yayılan ve genişleyen enerji tepkimelerinin ve kuvvet eylemlerinin ortasında yaşamaktayız. 15:8.8 (176.3) We are able to recognize most of the laws governing universe equilibrium and to predict much pertaining to universe stability. Practically, our forecasts are reliable, but we are always confronted by certain forces which are not wholly amenable to the laws of energy control and matter behavior known to us. The predictability of all physical phenomena becomes increasingly difficult as we proceed outward in the universes from Paradise. As we pass beyond the borders of the personal administration of the Paradise Rulers, we are confronted with increasing inability to reckon in accordance with the standards established and the experience acquired in connection with observations having exclusively to do with the physical phenomena of the near-by astronomic systems. Even in the realms of the seven superuniverses we are living in the midst of force actions and energy reactions which pervade all our domains and extend in unified equilibrium on through all regions of outer space.
15:8.9 (176.4) Bulunduğumuz bölgeden daha dışarı doğru hareket ettiğimizde, deneyimsel İlahiyatlar’ın ve Mutlaklıklar’ın kavranılamaz mevcudiyet-uygulamalarının hataya hiçbir biçimde yer bırakmayan niteliği biçimindeki bu tahmin edilemez ve çeşitlilik arz eden olgular bütünüyle daha kesin bir biçimde karşılaşmaktayız. Buna ek olarak bu olgular bütünü, kuvvetle muhtemel bir biçimde her şeye ait olan bazı Kâinatsal üst denetimlerin belirleyicisi olmalıdır. 15:8.9 (176.4) The farther out we go, the more certainly we encounter those variational and unpredictable phenomena which are so unerringly characteristic of the unfathomable presence-performances of the Absolutes and the experiential Deities. And these phenomena must be indicative of some universal overcontrol of all things.
15:8.10 (176.5) Şu an itibariyle Orvonton’un aşkın evreni açıkça gözlenen bir biçimde çöküş eğilimindedir; dışsal evrenler ise benzeri olmayan gelecek faaliyetleri için oluşum ve toparlanma aşamasında olduğu gözlenmektedir; nihai olarak ise merkezi Havona evreni ebedi bir biçimde sabitleştirilmiştir. Çekim ve soğukluk biçimindeki ısının yoksunluğu maddeyi bir arada tutup onu düzenler; ısı ve karşı-çekim maddede bozulmaya sebep olup onun enerjisini dağıtır. Yaşayan güç denetleyicileri ve kuvvet düzenleyicileri, Kâinatsal inşanın, yıkımın ve yeniden yapımın sonu gelmeyen başkalaşımlarının ussal yönlendirilişinin ve özel denetiminin sırrıdır. Nebulalar ortalığa saçılabilir, güneşler sönebilir, sistemler ortadan kalkabilir ve planetler bile tamamen yok olabilir; fakat âlemler hiçbir zaman yıkım süreci içerisine girmezler. 15:8.10 (176.5) The superuniverse of Orvonton is apparently now running down; the outer universes seem to be winding up for unparalleled future activities; the central Havona universe is eternally stabilized. Gravity and absence of heat (cold) organize and hold matter together; heat and antigravity disrupt matter and dissipate energy. The living power directors and force organizers are the secret of the special control and intelligent direction of the endless metamorphoses of universe making, unmaking, and remaking. Nebulae may disperse, suns burn out, systems vanish, and planets perish, but the universes do not run down.
9. Aşkın Evrenlerin Döngüleri ^top 9. Circuits of the Superuniverses ^top
15:9.1 (176.6) Cennet’in Kâinatsal döngüleri gerçekte yedi aşkın evrenin alanlarını tümüyle kuşatır. Bu mevcudiyet döngüleri şu çekimler tarafından meydana gelir: Kâinatın Yaratıcısı’nın kişilik çekimi, Ebedi Evlat’ın ruhsal çekimi, Bütünleştirici Bünye’nin ussal çekimi ve ebedi Ada’nın maddi çekimi. 15:9.1 (176.6) The universal circuits of Paradise do actually pervade the realms of the seven superuniverses. These presence circuits are: the personality gravity of the Universal Father, the spiritual gravity of the Eternal Son, the mind gravity of the Conjoint Actor, and the material gravity of the eternal Isle.
15:9.2 (177.1) Kâinatsal Cennet döngülerine ve deneyimsel İlahiyatlar’ın ve Mutlaklıklar’ın mevcudiyet-uygulamalarına ek olarak, aşkın evren uzay düzeyinde faaliyet gösteren güç ayrımının ve bölünmesinin sadece iki enerji döngüsü bulunmaktadır. Bunlar aşkın evren döngüleri ve yerel evren döngüleridir. 15:9.2 (177.1) In addition to the universal Paradise circuits and in addition to the presence-performances of the Absolutes and the experiential Deities, there function within the superuniverse space level only two energy-circuit divisions or power segregations: the superuniverse circuits and the local universe circuits.
15:9.3 (177.2) Aşkın Evren Döngüleri: 15:9.3 (177.2) The Superuniverse Circuits:
15:9.4 (177.3) 1. Cennetin Yedi Üstün Ruhaniyet’in birinin birleştiren ussal döngüsüdür. Bu tür bir Kâinatsal-akıl döngüsü tek bir aşkın evrenle kısıtlıdır. 15:9.4 (177.3) 1. The unifying intelligence circuit of one of the Seven Master Spirits of Paradise. Such a cosmic-mind circuit is limited to a single superuniverse.
15:9.5 (177.4) 2. Yedi Yansıtıcı Ruhaniyetler’in her aşkın evrendeki yansıtıcı-hizmet döngüsü. 15:9.5 (177.4) 2. The reflective-service circuit of the seven Reflective Spirits in each superuniverse.
15:9.6 (177.5) 3. Cennet üzerinde Kâinatın Yaratıcısı’na doğru olan, Divinington tarafından birtakım biçimler dâhilinde gerçekleştirilen yönlendiriliş ve karşılıklı etkileşim biçimindeki Gizem Görüntüleyicileri’nin gizli döngüleri. 15:9.6 (177.5) 3. The secret circuits of the Mystery Monitors, in some manner interassociated and routed by Divinington to the Universal Father on Paradise.
15:9.7 (177.6) 4. Ebedi Evlat’ın Cennet Evlatları ile olan karşılıklı ilişkisinin döngüsü. 15:9.7 (177.6) 4. The circuit of the intercommunion of the Eternal Son with his Paradise Sons.
15:9.8 (177.7) 5. Sınırsız Ruhaniyet’in ışıltılı olan mevcudiyeti. 15:9.8 (177.7) 5. The flash presence of the Infinite Spirit.
15:9.9 (177.8) 6. Havona’nın uzay bildirimleri olarak Cennet’in yayımlayıcıları. 15:9.9 (177.8) 6. The broadcasts of Paradise, the space reports of Havona.
15:9.10 (177.9) 7. Kuvvet merkezlerinin enerji döngüleri ve fiziksel denetleyicileri. 15:9.10 (177.9) 7. The energy circuits of the power centers and the physical controllers.
15:9.11 (177.10) Yerel Evren Döngüleri: 15:9.11 (177.10) The Local Universe Circuits:
15:9.12 (177.11) 1. Bahşedilmiş dünyaların Huzur Sağlayıcısı olarak Cennet Evlatları’nın ruhaniyet bahşedişi. Urantia üzerinde Mikâil’in ruhaniyeti olarak Gerçekliğin Ruhaniyeti. 15:9.12 (177.11) 1. The bestowal spirit of the Paradise Sons, the Comforter of the bestowal worlds. The Spirit of Truth, the spirit of Michael on Urantia.
15:9.13 (177.12) 2. Dünyanızın Kutsal Ruhaniyet’i olarak Ana Ruhaniyetler’in yerel evreni biçimindeki Kutsal Hizmetkârlar’ın döngüsü. 15:9.13 (177.12) 2. The circuit of the Divine Ministers, the local universe Mother Spirits, the Holy Spirit of your world.
15:9.14 (177.13) 3. Emir-yardımcı akıl-ruhaniyetlerin çok farklı alanlarda faaliyet içerisindeki mevcudiyetine ek olarak bir yerel evrenin us-hizmet döngüsü. 15:9.14 (177.13) 3. The intelligence-ministry circuit of a local universe, including the diversely functioning presence of the adjutant mind-spirits.
15:9.15 (177.14) Aşkın evrenlerin herhangi birinden ayırt edilebilir hale gelen  bu tür ruhsal uyumun bireysel birleşik döngüleri olan yerel bir evrende onun gelişimi olduğu, faaliyetin ve hizmetin birliğinin bu tür bir kimliği gerçekte hüküm sürdüğü zaman; yerel evren, aşkın yaratımın kusursuzlaştırılan birliğinin ruhsal konfederasyonuna giriş için aynı anda uygun hale gelerek eş zamanlı olarak ışığın ve yaşamın yerleştirilen döngüleri içinde dönüş seyrine    geçer. Aşkın evren konfederasyonunun üyeliği biçimindeki Zamanın Ataları’nın kurullarına katılım için şartlar şunlardır: 15:9.15 (177.14) When there develops such a spiritual harmony in a local universe that its individual and combined circuits become indistinguishable from those of the superuniverse, when such identity of function and oneness of ministry actually prevail, then does the local universe immediately swing into the settled circuits of light and life, becoming at once eligible for admission into the spiritual confederation of the perfected union of the supercreation. The requisites for admission to the councils of the Ancients of Days, membership in the superuniverse confederation, are:
15:9.16 (177.15) 1. Fiziksel Denge. Yerel bir evrenin yıldızları ve gezegenleri denge içinde olmak durumunda olup; dolaysız yıldızsal başkalaşımının süreçleri tamamlanmış olmalıdır. Kâinat pürüzsüz bir işleyiş içerisinde işleyişine devam etmek zorunda olup; onun yörüngesi güvenli ve nihai bir biçimde tamamen yerleştirilmiş olmalıdır. 15:9.16 (177.15) 1. Physical Stability. The stars and planets of a local universe must be in equilibrium; the periods of immediate stellar metamorphosis must be over. The universe must be proceeding on a clear track; its orbit must be safely and finally settled.
15:9.17 (177.16) 2. Ruhsal Sadakat. Yerel bir evrenin olayları üzerinde hâkimiyete sahip olan Tanrı’nın Egemen Evladı’nın kâinatsal bir biçimde tanınmasının ve ona bağlılığın bir durumu mevcut bulunmak zorundadır. Buna ek olarak orada, yerel evrenin tamamının takımyıldızlarının, bireysel gezegenleri ve sistemlerinin arasında uyumlu eş güdümün varlığı oluşmalıdır. 15:9.17 (177.16) 2. Spiritual Loyalty. There must exist a state of universal recognition of, and loyalty to, the Sovereign Son of God who presides over the affairs of such a local universe. There must have come into being a state of harmonious co-operation between the individual planets, systems, and constellations of the entire local universe.
15:9.18 (177.17) Yerel evreniniz, aşkın hükümetin tanınan ruhsal ailesinde bir üyeliğe sahip olması şöyle dursun aşkın evrenin yerleştirilen fiziksel düzenine ait olarak bile gösterilemez. Her ne kadar Nebadon, Uversa üzerinde henüz bir temsilciliğe sahip olmasa da; aşkın evren hükümetinin görevlileri olan bizler, tıpkı Uversa üzerinden doğrudan olarak Urantia’ya doğru olan benim hareketimde olduğu gibi, zaman zaman özel görevler için ona ait dünyalara gönderiliriz. Biz, bu dünyaların zor olan sorunlarının çözümü amacıyla sizin yöneticileriniz ve idarecileriniz için olası her yardımı sunmakla mükellefiz; aynı zamanda biz, evreninizin aşkın evren ailesinin birliktelik içerisinde bulunan yaratılmışlarına bütüncül katılımı için yetkin hale geldiğini görmeyi arzuluyoruz. 15:9.18 (177.17) Your local universe is not even reckoned as belonging to the settled physical order of the superuniverse, much less as holding membership in the recognized spiritual family of the supergovernment. Although Nebadon does not yet have representation on Uversa, we of the superuniverse government are dispatched to its worlds on special missions from time to time, even as I have come to Urantia directly from Uversa. We lend every possible assistance to your directors and rulers in the solution of their difficult problems; we are desirous of seeing your universe qualified for full admission into the associated creations of the superuniverse family.
10. Aşkın Evren’in Yöneticileri ^top 10. Rulers of the Superuniverses ^top
15:10.1 (178.1) Aşkın evrenin yönetim merkezleri, zaman-mekân nüfuz alanlarının en yüksekte bulunan ruhsal hükümetinin mevkileridir. Kutsal Üçlemenin Kurulları’ndan kaynağını alan aşkın hükümetin yönetim kolu; Cennet’in en dış uyduları olan Sınırsız Ruhaniyet’in yedi özel dünyası üzerine konumlanan Yedi Yüce İdarecileri vasıtasıyla aşkın evrenleri idare eden ve Cennet otoritesinin mevkisi üzerinde oturan varlıklar olarak, yüce denetimin Yedi Üstün Ruhaniyet’in bir tanesi tarafından eş zamanlı olarak yönetilir. 15:10.1 (178.1) The headquarters of the superuniverses are the seats of the high spiritual government of the time-space domains. The executive branch of the supergovernment, taking origin in the Councils of the Trinity, is immediately directed by one of the Seven Master Spirits of supreme supervision, beings who sit upon seats of Paradise authority and administer the superuniverses through the Seven Supreme Executives stationed on the seven special worlds of the Infinite Spirit, the outermost satellites of Paradise.
15:10.2 (178.2) Aşkın evren yönetim merkezleri, Yansıtıcı Ruhaniyetler ve Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları’nın yerleşim mekânlarıdır. Bu arasal konumdan, bahse konu olağanüstü varlıklar kendilerinin mükemmel olan yansıma faaliyetlerini yerine getirip, aşağıda olan yerel evrenlere ve yukarıda bulunan merkezi evrene yardımcı olurlar. 15:10.2 (178.2) The superuniverse headquarters are the abiding places of the Reflective Spirits and the Reflective Image Aids. From this midway position these marvelous beings conduct their tremendous reflectivity operations, thus ministering to the central universe above and to the local universes below.
15:10.3 (178.3) Her aşkın evren, aşkın hükümetin birleşik ana yöneticileri olan Zamanın Ataları’nın üçü tarafından idare edilir. Ona ait olan yönetim kolunda, aşkın evren hükümetinin çalışanları yedi farklı topluluk tarafından meydana gelmiştir. 15:10.3 (178.3) Each superuniverse is presided over by three Ancients of Days, the joint chief executives of the supergovernment. In its executive branch the personnel of the superuniverse government consists of seven different groups:
15:10.4 (178.4) 1. Zamanın Ataları. 15:10.4 (178.4) 1. Ancients of Days.
15:10.5 (178.5) 2. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları. 15:10.5 (178.5) 2. Perfectors of Wisdom.
15:10.6 (178.6) 3. Kutsal Danışmanlar. 15:10.6 (178.6) 3. Divine Counselors.
15:10.7 (178.7) 4. Kâinatsal Denetimciler. 15:10.7 (178.7) 4. Universal Censors.
15:10.8 (178.8) 5. Kudretli Haberciler. 15:10.8 (178.8) 5. Mighty Messengers.
15:10.9 (178.9) 6. Yetkide Yüksek Olanlar. 15:10.9 (178.9) 6. Those High in Authority.
15:10.10 (178.10) 7. İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar. 15:10.10 (178.10) 7. Those without Name and Number.
15:10.11 (178.11) Zamanın Ataları’nın üçü eş zamanlı olarak, üç milyar Kutsal Danışmanla beraberlik içinde bulunduğu Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıların bir milyarının bir birimi tarafından desteklenir. Kâinatsal Denetimcilerin sayıca bir milyar kadarı her aşkın evren idaresine bağlanmıştır. Bu üç topluluk, kaynağını doğrusal ve kutsal olarak Cennet Kutsal Üçlemesi’nden alan Eş Güdüm Kutsal Üçleme Kişilikleridir. 15:10.11 (178.11) The three Ancients of Days are immediately assisted by a corps of one billion Perfectors of Wisdom, with whom are associated three billion Divine Counselors. One billion Universal Censors are attached to each superuniverse administration. These three groups are Co-ordinate Trinity Personalities, taking origin directly and divinely in the Paradise Trinity.
15:10.12 (178.12) Kudretli Haberciler, Yetkide Yüksek Olanlar ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar biçimindeki geriye kalan üç ayrı düzeyde bulunanlar fanilerin yüceltilmiş yükselenleridir. Bu düzeydekilerden ilki, Grandfanda zamanı içinde yükseliş düzeni boyunca gelip, Havona’ya doğru geçiş yapar. Cennet’e erişimle birlikte onlar, Cennet Kutsal Üçlemesi vasıtasıyla bütünleşen Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nde toplanırlar; ve bunun sonucunda ise Zamanın Ataları’nın tanrısal hizmetine atanırlar. Bir sınıf olarak bu üç ayrı düzey, mevcudiyet bakımından Kutsal Üçleme hizmeti olarak bilinen fakat ikircikli bir kökene sahip olarak Erişimin Kutsal Üçleme Evlatları olarak bilinirler. Bu nedenle aşkın evrenin yönetim kolu, evrimsel dünyaların kusursuzlaştırılan ve yüceltilen evlatlarını içine alacak şekilde genişletilmiştir. 15:10.12 (178.12) The remaining three orders, Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number, are glorified ascendant mortals. The first of these orders came up through the ascendant regime and passed through Havona in the days of Grandfanda. Having attained Paradise, they were mustered into the Corps of the Finality, embraced by the Paradise Trinity, and subsequently assigned to the supernal service of the Ancients of Days. As a class, these three orders are known as Trinitized Sons of Attainment, being of dual origin but now of Trinity service. Thus was the executive branch of the superuniverse government enlarged to include the glorified and perfected children of the evolutionary worlds.
15:10.13 (178.13) Aşkın evrenin eş güdüm halindeki kurulu, önceki adlandırılışlarıyla, ve bunları takip eden birim yöneticileri ve diğer bölgesel denetçileri olarak yedi idare birimlerinden meydana gelmiştir. 15:10.13 (178.13) The co-ordinate council of the superuniverse is composed of the seven executive groups previously named and the following sector rulers and other regional overseers:
15:10.14 (179.1) 1. Zamanın Ataları — aşkın evren çoğunluk birimlerinin yöneticileri. 15:10.14 (179.1) 1. Perfections of Days—the rulers of the superuniverse major sectors.
15:10.15 (179.2) 2. Zamanın Geçmişleri — aşkın evrenin azınlık birimlerinin yönlendiricileri. 15:10.15 (179.2) 2. Recents of Days—the directors of the superuniverse minor sectors.
15:10.16 (179.3) 3. Zamanın Birliktelikleri — yerel evrenlerin idarecileri için Cennet danışmanları. 15:10.16 (179.3) 3. Unions of Days—the Paradise advisers to the rulers of the local universes.
15:10.17 (179.4) 4. Zamanın İnançlıları — Yıldız takımı hükümetlerinin En Yüksek idarecileri için Cennet rehberleri. 15:10.17 (179.4) 4. Faithfuls of Days—the Paradise counselors to the Most High rulers of the constellation governments.
15:10.18 (179.5) 5. Aşkın evren yönetim merkezlerinde görev alma imkânına sahip olabilen Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları. 15:10.18 (179.5) 5. Trinity Teacher Sons who may chance to be on duty at superuniverse headquarters.
15:10.19 (179.6) 6. Aşkın evren yönetim merkezlerinde mevcut olma yetkinliğine sahip olan Zamanın Ebedileri. 15:10.19 (179.6) 6. Eternals of Days who may happen to be present at superuniverse headquarters.
15:10.20 (179.7) 7. Yedi Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları — yedi Yansıtıcı Ruhaniyetler ve onlar vasıtasıyla Cennetin Yedi Üstün Ruhaniyet’in temsilcilerinin sözcüleri. 15:10.20 (179.7) 7. The seven Reflective Image Aids—the spokesmen of the seven Reflective Spirits and through them representatives of the Seven Master Spirits of Paradise.
15:10.21 (179.8) Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları aynı zamanda, aşkın evren hükümetlerinde etkin bir konuma sahip olan varlıkların sayısız topluluklarının temsilcileri olarak da faaliyet gösterir; fakat onlar şu mevcut an içerisinde birçok farklı nedenden dolayı bireysel yetilerinde tamamen etkin değillerdir. Bu toplulukla bütünleşenler: Yüce Varlık’ın evrim içinde bulunan aşkın evren  kişilik dışavurumları, Yücelik’in Koşulsuz Yüksek Denetimcileri, Nihayet’in Yetkin Vicegerentleri, Majeston’un isim verilmemiş ilişki yansıtıcıları, ve Ebedi Evlat’ın üstün kişilik ruhaniyet temsilcileridir. 15:10.21 (179.8) The Reflective Image Aids also function as the representatives of numerous groups of beings who are influential in the superuniverse governments, but who are not, at present, for various reasons, fully active in their individual capacities. Embraced within this group are: the evolving superuniverse personality manifestation of the Supreme Being, the Unqualified Supervisors of the Supreme, the Qualified Vicegerents of the Ultimate, the unnamed liaison reflectivators of Majeston, and the superpersonal spirit representatives of the Eternal Son.
15:10.22 (179.9) Neredeyse her zaman, aşkın evrenlerin yönetim merkezi dünyaları üzerinde yaratılmış varlıkların tüm topluluklarının temsilcilerini bulmak mümkündür. Aşkın evrenin olağan yardımcı olarak çalışması, kudretli ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri ve Sınırsız Ruhaniyet’in çok geniş ailesinin diğer bireyleri tarafından gerçekleştirilir. Aşkın evren idaresi, denetimi, hizmeti, ve yönetimsel yargısının işlevinde; Kâinatsal yaşamın her alanının akli yapıları, etkin hizmetle, mahir yönetimle, sevgi dolu yardımla ve adil yargıyla kucaklaşır. 15:10.22 (179.9) At almost all times it is possible to find representatives of all groups of created beings on the headquarters worlds of the superuniverses. The routine ministering work of the superuniverses is performed by the mighty seconaphim and by other members of the vast family of the Infinite Spirit. In the work of these marvelous centers of superuniverse administration, control, ministry, and executive judgment, the intelligences of every sphere of universal life are mingled in effective service, wise administration, loving ministry, and just judgment.
15:10.23 (179.10) Aşkın evrenler elçisel temsilin hiçbir biçimini taşımazlar; onlar bütünüyle birbirlerinden ayrık bir konumdadır. Onlar kendilerine ait ortak olayları sadece Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından yerine getirilen Cennet değişim merkezi vasıtasıyla öğrenebilirler. Onların idarecileri, Kâinatsal yaratımın diğer bölümlerinde hangi koşulda oluşum gösterdiğinden bağımsız olarak kendi aşkın evrenlerinin refahı için kutsal bilgeliğin kurullarında çalışırlar. Aşkın evrenlerin bu yalıtımı; onların eş güdümünün, evrim içerisinde olan deneyimsel Yüce Varlık’ın kişilik-egemenliğinin daha fazla kesinleşmiş gerçekleşmesi tarafından erişilinceye kadar devam edecektir. 15:10.23 (179.10) The superuniverses do not maintain any sort of ambassadorial representation; they are completely isolated from each other. They know of mutual affairs only through the Paradise clearinghouse maintained by the Seven Master Spirits. Their rulers work in the councils of divine wisdom for the welfare of their own superuniverses regardless of what may be transpiring in other sections of the universal creation. This isolation of the superuniverses will persist until such time as their co-ordination is achieved by the more complete factualization of the personality-sovereignty of the evolving experiential Supreme Being.
11. Katılımcı Meclis ^top 11. The Deliberative Assembly ^top
15:11.1 (179.11) Uversa olarak bu tür dünyalar üzerinde, kusursuzluğun mutlakıyeti ve evrimin demokrasisinin temsilci varlıkları yüz yüze görüşmek için buluşurlar. Aşkın hükümetin yönetim kolu, kusursuzluğun âlemleri içinde bir kökensel oluşum olarak meydana gelir; yasama kolu ise evrim içindeki âlemlerin yükselişinden kaynağını alır ve buradan yayılır. 15:11.1 (179.11) It is on such worlds as Uversa that the beings representative of the autocracy of perfection and the democracy of evolution meet face to face. The executive branch of the supergovernment originates in the realms of perfection; the legislative branch springs from the flowering of the evolutionary universes.
15:11.2 (179.12) Aşkın evrenin katılımcı meclisi yerleşke olarak yönetim merkezi dünyasıyla sınırlıdır. Bu yasama veya danışma kurulu yedi yasama organından meydana gelmektedir, aşkın evren kurullarına kabul edilen her yerel evrenden biri bağımsız bir temsilci seçer. Onların temsilcileri, Havona’ya erişim hakkını kazanmış Uversa üzerinde beklenenden daha uzun süre kalan, Orvonton’un yükseliş içinde olan kutsal yolcu mezunları arasından bu tür yerel evrenlerin yüksek kurulları tarafından seçilir. Onların ortalama görev süresi yaklaşık olarak aşkın evren ortak zamanının yüz yılı kadardır. 15:11.2 (179.12) The deliberative assembly of the superuniverse is confined to the headquarters world. This legislative or advisory council consists of seven houses, to each of which every local universe admitted to the superuniverse councils elects a native representative. These representatives are chosen by the high councils of such local universes from among the ascending-pilgrim graduates of Orvonton who are tarrying on Uversa, accredited for transport to Havona. The average term of service is about one hundred years of superuniverse standard time.
15:11.3 (180.1) Orvonton yöneticileri ve Uversa meclisi arasında hiçbir bir anlaşmazlığın yaşanmadığının bilgisine sahibim. Yine de buna ek olarak ifade etmek gerekir ki; içinde bulunduğumuz aşkın evren tarihinde, aşkın hükümetin yürütme bölümü katılımcı meclis bünyesinin yürürlüğe koyduğu bir tavsiye kararını uygulamakta tereddüt dahi etmemiştir. Bu iki yapı arasında her zaman en kusursuz uyum ve işlevsel anlaşma hüküm sürmüştür. Bu ifadeler bütünü göstermektedir ki; evrimsel varlıklar, kutsal doğa ve kusursuz kaynağın kişilikleriyle birlikte onları yakınlık içerisine sokmak için yetkin hale getiren kusursuzlaştırılmış bilgeliğin yükseklerine gerçekten erişebilirler. Aşkın evren yönetim merkezleri üzerindeki katılımcı meclisler, Kâinatın Yaratıcısı ve onun Ebedi Evladı’nın çok geniş olan bütüncül evrimsel kavramsallaşmasının bilgeliğini açığa çıkarır ve onun nihai zaferinin haberciliğini yapar. 15:11.3 (180.1) Never have I known of a disagreement between the Orvonton executives and the Uversa assembly. Never yet, in the history of our superuniverse, has the deliberative body ever passed a recommendation that the executive division of the supergovernment has even hesitated to carry out. There always has prevailed the most perfect harmony and working agreement, all of which testifies to the fact that evolutionary beings can really attain the heights of perfected wisdom which qualifies them to consort with the personalities of perfect origin and divine nature. The presence of the deliberative assemblies on the superuniverse headquarters reveals the wisdom, and foreshadows the ultimate triumph, of the whole vast evolutionary concept of the Universal Father and his Eternal Son.
12. Yüce Yargı Organları ^top 12. The Supreme Tribunals ^top
15:12.1 (180.2) Uversa hükümetinin yürütücü ve karar alıcı kolları hakkında bilgilerimizi paylaşırken, Urantia’da olan sivil hükümetin belirli biçimlerinin karşılaştırılmasından bizim aynı zamanda üçüncü bir idare koluna veya tam adıyla yargı koluna sahip olmamız gerektiğinin çıkarsamasını yapabilirsiniz. Bu çıkarsamanız yerinde bir çıkarsamadır, fakat sahip olduğumuz yargı kolu ayrı bir görevlilerden oluşan bir yapıyı içinde barındırmaz. Mahkemelerimiz davanın çekimi ve doğası uyarınca bir Kutsal Danışman, bir Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcısı ve bir Zamanın Ataları vasıtasıyla hükmedilen yapı tarafından meydana gelmektedir. Bir birey, bir gezegen, sistem, takımyıldızı veya evren için, yâda bunlara karşı sunulacak herhangi bir kanıt Denetimciler tarafından takdim edilip yorumlanır. Zamanın çocuklarının ve evrimsel gezegenlerin savunması, yerel evrenler ve sistemler için aşkın evren hükümetinin yasal gözlemcileri olarak Kudretli Haberciler tarafından verilir. Yüksek hükümetin tavrı Yetkide Yüksek Olanlar tarafından şekillenir. Buna ek olarak bu mahkeme davalarının sonucunda çıkacak olan karar genellikle, katılımcı meclis tarafından seçilen algılayış kişiliklerinin bir topluluğu ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar tarafından eşit olarak katılan değişik büyüklükteki bir kurul vasıtasıyla oluşturulur. 15:12.1 (180.2) When we speak of executive and deliberative branches of the Uversa government, you may, from the analogy of certain forms of Urantian civil government, reason that we must have a third or judicial branch, and we do; but it does not have a separate personnel. Our courts are constituted as follows: There presides, in accordance with the nature and gravity of the case, an Ancient of Days, a Perfector of Wisdom, or a Divine Counselor. The evidence for or against an individual, a planet, system, constellation, or universe is presented and interpreted by the Censors. The defense of the children of time and the evolutionary planets is offered by the Mighty Messengers, the official observers of the superuniverse government to the local universes and systems. The attitude of the higher government is portrayed by Those High in Authority. And ordinarily the verdict is formulated by a varying-sized commission consisting equally of Those without Name and Number and a group of understanding personalities chosen from the deliberative assembly.
15:12.2 (180.3) Zamanın Ataları’nın mahkemeleri, tüm katılımcı âlemlerin ruhsal hükmü için yüksek yargı mahkemeleridir. Yerel evrenlerin Egemen Evlatları kendilerine ait olan nüfuz alanlarında yüce bir konuma sahiptirler; onlar, irade sahibi yaratılmışların ortadan kaldırılması dışında kalan meselelerde Zamanın Ataları tarafından hüküm veya danışma için gönüllü olarak görüşlerini bildirdikleri ölçüde aşkın hükümete bağımlıdır. Yargının talimatları yerel evrenlerde oluşturulur, fakat irade sahibi yaratılmışların ortadan kaldırılmasıyla ilgili kararlar her zaman aşkın evrenin yönetim merkezlerinde alır ve onlar bu kurum tarafından uygulanır. Yerel evrenlerin Evlatlar’ı fani insanın varlığını sürdürmesine dair bir hükme varabilir, fakat sadece Zamanın Ataları ebedi yaşam ve ölüm hususlarında yönetici yargılayıcı mevkisinde oturabilir. 15:12.2 (180.3) The courts of the Ancients of Days are the high review tribunals for the spiritual adjudication of all component universes. The Sovereign Sons of the local universes are supreme in their own domains; they are subject to the supergovernment only in so far as they voluntarily submit matters for counsel or adjudication by the Ancients of Days except in matters involving the extinction of will creatures. Mandates of judgment originate in the local universes, but sentences involving the extinction of will creatures are always formulated on, and executed from, the headquarters of the superuniverse. The Sons of the local universes can decree the survival of mortal man, but only the Ancients of Days may sit in executive judgment on the issues of eternal life and death.
15:12.3 (180.4) Dava açılmasını gerektirmeyen tüm meselelerde; kanıtın sunulması, Zamanın Ataları veya onların birlikteliklerinin aldıkları kararlar ve onların idareleri her zaman oybirliğiyle alınır. Burada biz tam anlamıyla kusursuzluğun kurullarından bahsetmekteyiz, bu bakımdan yüce ve en üstün nitelikte olan mahkemelerin herhangi bir hükmü için hiçbir bir biçimde anlaşmazlıklar veya azınlıkta kalan düşünceler bulunmamaktadır. 15:12.3 (180.4) In all matters not requiring trial, the submission of evidence, the Ancients of Days or their associates render decisions, and these rulings are always unanimous. We are here dealing with the councils of perfection. There are no disagreements nor minority opinions in the decrees of these supreme and superlative tribunals.
15:12.4 (180.5) Belirli başlı küçük istisnalar dışında, aşkın hükümetler kendilerine ait nüfuz alanları üzerinde her unsur ve her varlık üzerinde yaptırım gücü uygularlar. Aşkın evren yönetimlerinin kararları ve idarelerinden kaynaklanan hiçbir temyiz talebi bulunmamaktadır, çünkü onlar Cennet’den gelenler olarak ilgili aşkın evrenin nihai sonu üzerinde hüküm sahibi biçimindeki Üstün Ruhaniyet ve Zamanın Ataları’nın çakışan düşüncelerini temsil ederler. 15:12.4 (180.5) With certain few exceptions the supergovernments exercise jurisdiction over all things and all beings in their respective domains. There is no appeal from the rulings and decisions of the superuniverse authorities since they represent the concurred opinions of the Ancients of Days and that Master Spirit who, from Paradise, presides over the destiny of the superuniverse concerned.
13. Birim Hükümetleri ^top 13. The Sector Governments ^top
15:13.1 (181.1) Bir çoğunluk birimi; yaklaşık olarak yüz milyar yerleşime açık dünyalar biçimindeki on bin yerel evrenin oluşturduğu yüz azınlık biriminden meydana gelmiş olup, bir aşkın evrenin takriben onda birini teşkil eder. Bu çoğunluk birimleri, Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri olan Zamanın Kusursuzlaştırıcıları’nın üçü tarafından idare edilir. 15:13.1 (181.1) A major sector comprises about one tenth of a superuniverse and consists of one hundred minor sectors, ten thousand local universes, about one hundred billion inhabitable worlds. These major sectors are administered by three Perfections of Days, Supreme Trinity Personalities.
15:13.2 (181.2) Zamanın Kusursuzlaştırıcıları’nın mahkemeleri her ne kadar Zamanın Ataları’nın bu kişileri tarafından oluşsa da, bu koşul onların âlemler üzerinde ruhsal karar mevkisinde oturmalarının dışında gerçekleşir. Bu çoğunluk birim hükümetlerinin işlevi başlıca uçsuz bucaksız bir yaratılmışın ussal düzeyiyle iniltilidir. Çoğunluk birimleri; Cennet İdarecileri’ne ait olan fani-yükselim tasarılarının işleyişiyle veya âlemlerin ruhsal idaresiyle eş zamanlı biçimde ilgilisi bulunmayan, rutin ve idari doğanın aşkın evren önemine ilişkin tüm vakalar, Zamanın Ataları’nın mahkemelerine sunuş için el koyulabilir, hüküm verebilir ve sınıflandırabilir. Bir çoğunluk birimi hükümetinin görevlisi aşkın evrendeki eşleniğinden herhangi bir farklılığı içinde barındırmaz. 15:13.2 (181.2) The courts of the Perfections of Days are constituted much as are those of the Ancients of Days except that they do not sit in spiritual judgment upon the realms. The work of these major sector governments has chiefly to do with the intellectual status of a far-flung creation. The major sectors detain, adjudicate, dispense, and tabulate, for reporting to the courts of the Ancients of Days, all matters of superuniverse importance of a routine and administrative nature which are not immediately concerned with the spiritual administration of the realms or with the outworking of the mortal-ascension plans of the Paradise Rulers. The personnel of a major sector government is no different from that of the superuniverse.
15:13.3 (181.3) Uversa’nın muhteşem uyduları Havona’ya erişim için sizin nihai olan ruhsal hazırlığınızla ilgilidir; tıpkı bunun gibi Uversa çoğunluk beşinci biriminin yetmiş uydusu sizin aşkın evren ussal eğitimiz ve gelişiminiz için ayrılmıştır. Orvonton’un bütününden onlar, zamanın fanilerini ebediyetin sürecine doğru hazırlamak için yorulmak bilmeden çabalayan bilge varlıklarla birlikte burada toplanır. Yükseliş içinde bulunan fanilerin bu eğitiminin büyük bir kısmı yetmiş eğitim dünyası üzerinde gerçekleştirilir. 15:13.3 (181.3) As the magnificent satellites of Uversa are concerned with your final spiritual preparation for Havona, so are the seventy satellites of Umajor the fifth devoted to your superuniverse intellectual training and development. From all Orvonton, here are gathered together the wise beings who labor untiringly to prepare the mortals of time for their further progress towards the career of eternity. Most of this training of ascending mortals is conducted on the seventy study worlds.
15:13.4 (181.4) Azınlık birim hükümetleri Zamanın Geçmişlerinin üçü tarafından idare edilir. Onların yönetimi, başlıca tamamlayıcı yerel evrenlerin idaresinin işleyişsel eş güdümü, fiziksel denetimi, birleşimi ve dengelenmesiyle iniltilidir. Her azınlık birimi, yaklaşık olarak sayıca bir milyar yerleşime açık dünyalardan veya bir milyon sistemlerden meydana gelen on bin takımyıldızının oluşturduğu yüz yerel evren kadarıyla bütünleşir. 15:13.4 (181.4) The minor sector governments are presided over by three Recents of Days. Their administration is concerned mainly with the physical control, unification, stabilization, and routine co-ordination of the administration of the component local universes. Each minor sector embraces as many as one hundred local universes, ten thousand constellations, one million systems, or about one billion inhabitable worlds.
15:13.5 (181.5) Azınlık birimi yönetim merkez dünyaları, Üstün Fiziksel Denetleyiciler’in çok büyük buluşma yerleridir. Bu yönetim merkez dünyaları; aşkın evrenin giriş okullarını oluşturan yedi eğitim alanları tarafından çevrelenmiş olup, kâinat âlemlerinin tümüyle ilgili iradesel ve fiziksel bilgi için eğitim merkezleridir. 15:13.5 (181.5) Minor sector headquarters worlds are the grand rendezvous of the Master Physical Controllers. These headquarters worlds are surrounded by the seven instruction spheres which constitute the entrance schools of the superuniverse and are the centers of training for physical and administrative knowledge concerning the universe of universes.
15:13.6 (181.6) Azınlık birim hükümetlerinin yöneticileri, çoğunluk birim idarecilerinin eş zamanlı karar yetkisi altındadır. Zamanın Geçmişleri; takımyıldızlarının yönetim merkezlerindeki En Yüksekler’in kurullarına benzer bir biçimde bağlı olan Zamanın İnançlıları tarafından ve yerel evrenlerin yönetim merkezleri üzerindeki Kutsal Üçleme danışmanları ve gözlemcileri olarak konumlanan Zamanın Birliktelikleri’nden, bir aşkın evren için getirilen tüm tavsiyeleri eş güdüm haline getirmekten ve gözlemlerin raporlarının bütününü almakla sorumludur. Bu tür raporların tümü çoğunluk birimi üzerindeki Zamanın Kusursuzlaştırıcıları’na iletilmekte olup, bunun sonrasında ise onlar Zamanın Ataları’nın mahkemelerine ulaştırılır. Bu nedenle Kutsal Üçleme düzeni yerel evrenlerin takımyıldızlarından aşkın evren yönetim merkezlerine kadar olan bir çerçevede genişler. Yerel sistem yönetim merkezleri Kutsal Üçleme temsilcilerine sahip değillerdir. 15:13.6 (181.6) The administrators of the minor sector governments are under the immediate jurisdiction of the major sector rulers. The Recents of Days receive all reports of observations and co-ordinate all recommendations which come up to a superuniverse from the Unions of Days who are stationed as Trinity observers and advisers on the headquarters spheres of the local universes and from the Faithfuls of Days who are similarly attached to the councils of the Most Highs at the headquarters of the constellations. All such reports are transmitted to the Perfections of Days on the major sectors, subsequently to be passed on to the courts of the Ancients of Days. Thus the Trinity regime extends from the constellations of the local universes up to the headquarters of the superuniverse. The local system headquarters do not have Trinity representatives.
14. Yedi Aşkın Evren’in Amaçları ^top 14. Purposes of the Seven Superuniverses ^top
15:14.1 (181.7) Yedi aşkın evrenin evriminde kendini gerçekleştirmekte olan yedi ana amaç bulunmaktadır. Aşkın evren evriminde her ana amaç kendisinin bütüncül dışavurumunu sadece yedi evrenden birinde bulur, bu bakımdan her yerel evren kendisine özel bir işleve ve benzersiz olan bir doğaya sahiptir. 15:14.1 (181.7) There are seven major purposes which are being unfolded in the evolution of the seven superuniverses. Each major purpose in superuniverse evolution will find fullest expression in only one of the seven superuniverses, and therefore does each superuniverse have a special function and a unique nature.
15:14.2 (182.1) Yedinci aşkın evren olan ve sizi yerel evreninizin ait olduğu Orvonton, âlemlerin fanileri tarafından başlıca bağışlayıcı hizmetin fazlasıyla cömert ve devasa olan bahşedilmişliği sebebiyle tanınır. Zamanın özverisi, özgür olarak ebediyetin dengelenmesini sağlamak için yapılırken; o, sabır tarafından koşullanan bağışlama ve güç yöneticileri tarafından ölçülü hale getirilen adaletin hüküm sürdüğü durumlar için yenilenir. Orvonton, sevgi ve bağışlamanın Kâinatsal bir temsili örneğidir. 15:14.2 (182.1) Orvonton, the seventh superuniverse, the one to which your local universe belongs, is known chiefly because of its tremendous and lavish bestowal of merciful ministry to the mortals of the realms. It is renowned for the manner in which justice prevails as tempered by mercy and power rules as conditioned by patience, while the sacrifices of time are freely made to secure the stabilization of eternity. Orvonton is a universe demonstration of love and mercy.
15:14.3 (182.2) Fakat Orvonton üzerinde kendisini gerçekleştiren evrimsel niyetin gerçek doğasına dair bizim kavrayışımızı tarif etmek çok zordur. Yine de bütünlüğün tek bir anlamıyla karşılıklı olarak burada bütünleşen altı yardımcı aşkın yaratımların içinde dışa vurulduğu biçimiyle, bu aşkın yaratım üzerinde Kâinatsal evrimin benzersiz olan altı amacını hissettiğimizi söylemek yerine olabilir. Ve bu nedenlerden dolayı biz bazı zamanlar, Yüce olan Tanrı’nın tamamlanmış ve evrimini gerçekleştirmiş kişileşmesinin uzak bir zamanda ve Uversa’dan, kendisinin bütüncül deneyimsel büyüklüğünde ve bunun neticesinde her şeye gücü yeten egemen kuvvetinde kusursuzlaştırılmış yedi aşkın evreni idare edeceğinin varsayımında bulunmaktayız. 15:14.3 (182.2) It is, however, very difficult to describe our conception of the true nature of the evolutionary purpose which is unfolding in Orvonton, but it may be suggested by saying that in this supercreation we feel that the six unique purposes of cosmic evolution as manifested in the six associated supercreations are here being interassociated into a meaning-of-the-whole; and it is for this reason that we have sometimes conjectured that the evolved and finished personalization of God the Supreme will in the remote future and from Uversa rule the perfected seven superuniverses in all the experiential majesty of his then attained almighty sovereign power.
15:14.4 (182.3) Tıpkı Orvonton’un doğası bakımından benzersiz ve nihai sonu itibariyle bireysel olması gibi, onun altı yardımcı aşkın evreninden her biri aynı niteliği taşır. Fakat bunun yanı sıra Orvonton’da gerçekleşen birçok oluşum sizin için açıklığa kavuşturulmamıştır; Orvonton yaşamının bu açığa çıkarılmamış özellikleri içinde onların birçoğunun bazı diğer aşkın evrenlerde çoğunlukla tamamlanmış dışavurumu bulunabilir. Aşkın evren evriminin yedi amacı tüm aşkın yedi aşkın evren boyunca işlev halindedir, fakat her aşkın yaratım bu amaçların en tamamlanmış dışavurumundan sadece bir tanesi açığa çıkaracaktır. Bu aşkın evren amaçlarını daha fazla kavramak hususunda, sizin algılayamadığınız birçok şeyden daha fazlası sizin için açığa çıkarılsa bile bunların sadece çok az bir kısmını kavrayabileceksiniz. Bu bütüncül anlatım bile sadece, sizin dünyanız ve yerel sisteminizin bir parçası olduğu engin yaratımın kısacık bir anlık bakışını yansıtır. 15:14.4 (182.3) As Orvonton is unique in nature and individual in destiny, so also is each of its six associated superuniverses. A great deal that is going on in Orvonton is not, however, revealed to you, and of these unrevealed features of Orvonton life, many are to find most complete expression in some other superuniverse. The seven purposes of superuniverse evolution are operative throughout all seven superuniverses, but each supercreation will give fullest expression to only one of these purposes. To understand more about these superuniverse purposes, much that you do not understand would have to be revealed, and even then you would comprehend but little. This entire narrative presents only a fleeting glimpse of the immense creation of which your world and local system are a part.
15:14.5 (182.4) İçinde bulunduğunuz dünya Urantia olarak adlandırılır, ve onun numarası Satania sistemi olan gezegensel topluluğunun içinde 606’dır. Bu sistem 619 tane yerleşime açık dünyadan oluşur, ve bunlara ek olarak iki yüz gezegen gelecek zamanın birinde yerleşmeye açık dünyalar haline gelmeye uygun olarak evrim içerisindedir. 15:14.5 (182.4) Your world is called Urantia, and it is number 606 in the planetary group, or system, of Satania. This system has at present 619 inhabited worlds, and more than two hundred additional planets are evolving favorably toward becoming inhabited worlds at some future time.
15:14.6 (182.5) Satania, Jerusem olarak adlandırılan bir yönetim merkezine sahiptir, ve onun Norlatiadek takımyıldızının içerisindeki sistem numarası yirmi-dörttür. Norlatiadek yüz yerel sistemden oluşmakta olup, o Edentia olarak adlandırılan bir yönetim merkez dünyasına sahiptir. Nortlatiadek’in Nebadon âlemi içerisindeki numarası yetmiştir. Nebadon’un yerel evreni yüz takımyıldızından oluşmakta olup, onun başkenti Salvington olarak bilinir. Nebadon’un âleminin Ensa’nın azınlık birimi içerisindeki numarası seksen-dörttür. 15:14.6 (182.5) Satania has a headquarters world called Jerusem, and it is system number twenty-four in the constellation of Norlatiadek. Your constellation, Norlatiadek, consists of one hundred local systems and has a headquarters world called Edentia. Norlatiadek is number seventy in the universe of Nebadon. The local universe of Nebadon consists of one hundred constellations and has a capital known as Salvington. The universe of Nebadon is number eighty-four in the minor sector of Ensa.
15:14.7 (182.6) Ensa’nın azınlık birimi yüz yerel evrenden oluşmakta olup, Uversa üçüncü azınlık birimi olarak adlandırılan bir başkente sahiptir. Splandon’un çoğunluk birimi içerisinde bu azınlık biriminin numarası üçtür. Splandon yüz azınlık birimlerinden oluşmuş olup, o Uversa beşinci çoğunluk birimi olarak adlandırılan bir yönetim merkez dünyasına sahiptir. Burası, muhteşem Kâinatın yedinci bölgesi olan Orvonton’un aşkın evreninin beşinci çoğunluk birimidir. Bu nedenle kendi gezegeninizi, kâinat âlemlerinin tümünün düzenlenmesi ve idaresinin oluşumsal yapısı içerisinde tespit edebilirsiniz. 15:14.7 (182.6) The minor sector of Ensa consists of one hundred local universes and has a capital called Uminor the third. This minor sector is number three in the major sector of Splandon. Splandon consists of one hundred minor sectors and has a headquarters world called Umajor the fifth. It is the fifth major sector of the superuniverse of Orvonton, the seventh segment of the grand universe. Thus you can locate your planet in the scheme of the organization and administration of the universe of universes.
15:14.8 (182.7) Sizin dünyanız Urantia’nın muhteşem kâinat numarası 5,342,482,337,666. Bu kayıt numarası, Uversa ve Cennet üzerinde yerleşime açık dünyaların bulunduğu dizilim içindeki size ait numaralandırmadır. Buna ek olarak fiziksel-alan kayıt numarasının bilgisine sahibim, fakat böyle bir olağandışı büyüklüğe sahip olan dizilim fani akıl için çok az bir işlevsel yere sahiptir. 15:14.8 (182.7) The grand universe number of your world, Urantia, is 5,342,482,337,666. That is the registry number on Uversa and on Paradise, your number in the catalogue of the inhabited worlds. I know the physical-sphere registry number, but it is of such an extraordinary size that it is of little practical significance to the mortal mind.
15:14.9 (183.1) İçinde bulunduğunuz gezegen devasa bir Kâinatın üyesidir; siz neredeyse sınırsız olan dünyalar ailesine aitsiniz. Fakat sizin âleminiz, tıpkı tüm varoluşun tek yerleşmeye açık dünyasıymışçasına eksiksiz bir biçimde idare edilip bütünsel bir sevgiyle beslenir. 15:14.9 (183.1) Your planet is a member of an enormous cosmos; you belong to a well-nigh infinite family of worlds, but your sphere is just as precisely administered and just as lovingly fostered as if it were the only inhabited world in all existence.
15:14.10 (183.2) [Yerleşkesi Uversa’dan gelen bir Kâinatsal Denetimci tarafından sunulmuştur.] 15:14.10 (183.2) [Presented by a Universal Censor hailing from Uversa.]