Părţi din Cartea The Parts of the Book
Partea I
Universul Central şi Supraunversurile
PART I
The Central and Superuniverses
Sponsorizat de un Corp din Uversa de Personalităţi ale Superuniversului acţionînd prin autoritatea Celor Vechi de Zile din Orvonton. Sponsored by a Uversa Corps of Superuniverse Personalities acting by authority of the Orvonton Ancients of Days
Partea a II a
Universul local
PART II
The Local Universe
Prezentat de un Corp din Nebadon al Universului Local Personalităţi activând cu autoritatea lui Gabriel al Salvingtonului. Sponsored by a Nebadon Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
Partea a III a
Istoria Urantia
PART III
The History of Urantia
Aceste capitole au fost prezentate de un Corp de Personalităţi ale Universului Local acţionând prin autoritatea lui Gabriel din Salvington. These papers were sponsored by a Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
Partea a IV a
Viaţa şi învăţăturile lui Iisus
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
Acest grup de capitole a fost garantat de o comisie de doisprezece mediani ai Urantiei care acţionează sub supravegherea unui Melchisedec conducător de revelaţie. Baza acestei povestiri a fost furnizată de un median secundar care a fost cândva însărcinat cu supravegherea supraumană a Apostolului Andrei. This group of papers was sponsored by a commission of twelve Urantia midwayers acting under the supervision of a Melchizedek revelatory director. The basis of this narrative was supplied by a secondary midwayer who was onetime assigned to the superhuman watchcare of the Apostle Andrew.