De Titels van de Verhandelingen The Titles of the Papers
Titels Auteur Titles Author
0 Voorwoord   (source) Goddelijke Raadsman 0 Foreword   (source) Divine Counselor
DEEL I
Het Centrale Universum en de Superuniversa
PART I
The Central and Superuniverses
1 De Universele Vader   (source) Goddelijke Raadsman 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 De natuur van God   (source) Goddelijke Raadsman 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 De eigenschappen van God   (source) Goddelijke Raadsman 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Gods betrekking tot het Universum   (source) Goddelijke Raadsman 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Gods betrekking tot de individuele mens   (source) Goddelijke Raadsman 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 De Eeuwige Zoon   (source) Goddelijke Raadsman 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum   (source) Goddelijke Raadsman 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 De Oneindige Geest   (source) Goddelijke Raadsman 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum   (source) Goddelijke Raadsman 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 De Paradijs-Triniteit   (source) Universele Censor 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 Het eeuwige Paradijs-Eiland   (source) Volkmaker der Wijsheid 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 Het Universum van Universa   (source) Volkmaker der Wijsheid 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 De heilige werelden van het Paradijs   (source) Volkmaker der Wijsheid 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 Het Centrale, Goddelijke Universum   (source) Volkmaker der Wijsheid 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 De zeven Superuniversa   (source) Universele Censor 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 De zeven Meester-Geesten   (source) Universele Censor 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 De zeven groepen Allerhoogste Geesten   (source) Goddelijke Raadsman 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden   (source) Goddelijke Raadsman 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 De Gecoördineerde Wezens van Triniteitsoorsprong   (source) Goddelijke Raadsman 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 De Paradijs-Zonen van God   (source) Volkmaker der Wijsheid 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 De Schepper-Zonen uit het Paradijs   (source) Volkmaker der Wijsheid 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 De Getrinitiseerde Zonen van God   (source) Machtige Boodschapper 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 De Solitaire Boodschappers   (source) Goddelijke Raadsman 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest   (source) Goddelijke Raadsman 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 De Boodschappersscharen in de Ruimte   (source) Hoge Gezagsdrager 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 Dienende Geesten van het Centrale Universum   (source) Volkmaker der Wijsheid 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Het dienstbetoon van de Primaire Supernafijnen   (source) Volkmaker der Wijsheid 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 Dienende Geesten van de Superuniversa   (source) Machtige Boodschapper 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 De Universum-Krachtdirigenten   (source) Universele Censor 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 Persoonlijkheden van het Groot Universum   (source) Machtige Boodschapper 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 Het Korps der Volkomenheid   (source) Goddelijke Raadsman en een Wezen zonder naam en getal 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
DEEL II
Het Plaatselijk Universum
PART II
The Local Universe
32 De evolutie van Plaatselijke Universa   (source) Machtige Boodschapper 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 Het bestuur van het Plaatselijk Universum   (source) Hoofd der Aartsengelen 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 De Moeder-Geest van het Plaatselijk Universum   (source) Machtige Boodschapper 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 De Zonen van God in het Plaatselijk Universum   (source) Hoofd der Aartsengelen 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 De Levendragers   (source) Vorondadek-Zoon 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum   (source) Schitterende Avondster 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum   (source) Melchizedek 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 De Heerscharen der Serafijnen   (source) Melchizedek 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 De Opklimmende Zonen van God   (source) Machtige Boodschapper 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 Fysische aspecten van het Plaatselijk Universum   (source) Aartsengel 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Energie — bewustzijn en materie   (source) Machtige Boodschapper 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 De Constellaties   (source) Malavatia Melchizedek 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 De Hemelse Kunstenaars   (source) Aartsengel 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel   (source) Melchizedek 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel   (source) Aartsengel 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 De zeven woningwerelden   (source) Schitterende Avondster 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 Het morontia-leven   (source) Aartsengel 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 De bewoonde werelden   (source) Melchizedek 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 De Planetaire Vorsten   (source) Secundaire Lanonandek 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 De planetaire Adams   (source) Secundaire Lanonandek 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 Planetaire tijdvakken van stervelingen   (source) Machtige Boodschapper 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 De opstand van Lucifer   (source) Manovandet Melchizedek 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 Problemen ten aanzien van de opstand van Lucifer   (source) Machtige Boodschapper 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 De werelden van licht en leven   (source) Machtige Boodschapper 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Universele eenheid   (source) Machtige Boodschapper en Machiventa Melchizedek 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
DEEL III
De Geschiedenis van Urantia
PART III
The History of Urantia
57 De oorsprong van Urantia   (source) Levendrager 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Het tot stand brengen van leven op Urantia   (source) Levendrager 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 De era van het zeeleven op Urantia   (source) Levendrager 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Urantia tijdens de era van het eerste landleven   (source) Levendrager 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 De zoogdieren-era op Urantia   (source) Levendrager 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 De dageraad-rassen van de vroege mens   (source) Levendrager 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 De eerste menselijke familie   (source) Levendrager 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 De evolutionaire gekleurde rassen   (source) Levendrager 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Het opperbestier over de evolutie   (source) Levendrager 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 De Planetaire Vorst van Urantia   (source) Melchizedek 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 De planetaire opstand   (source) Melchizedek 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 De dageraad der beschaving   (source) Melchizedek 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 Primitieve menselijke instellingen   (source) Melchizedek 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 De evolutie van het menselijk bestuur   (source) Melchizedek 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 De ontwikkeling van de staat   (source) Melchizedek 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Staatsbestuur op een naburige planeet   (source) Melchizedek 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 De Hof van Eden   (source) Solonia 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Adam en Eva   (source) Solonia 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 De nalatigheid van Adam en Eva   (source) Solonia 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 De Tweede Hof   (source) Solonia 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 De Middenwezens   (source) Aartsengel 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Het violette ras na de tijd van Adam   (source) Aartsengel 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 De expansie der Andieten in het Oosten   (source) Aartsengel 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 De expansie der Andieten in het Westen   (source) Aartsengel 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 De ontwikkeling van de moderne civilisatie   (source) Aartsengel 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 De evolutie van het huwelijk   (source) Hoofd der Serafijnen 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 Het huwelijk als instituut   (source) Hoofd der Serafijnen 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Huwelijk en gezinsleven   (source) Hoofd der Serafijnen 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 De oorsprongen van religieuze verering   (source) Schitterende Avondster 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 De vroege evolutie van religie   (source) Schitterende Avondster 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 De geestenculten   (source) Schitterende Avondster 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Fetisjen, tovermiddelen en magie   (source) Schitterende Avondster 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Zonde, offer en verzoening   (source) Schitterende Avondster 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Het sjamanisme — medicijnmannen en priesters   (source) Melchizedek 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 De evolutie van het gebed   (source) Hoofd der Middenwezens 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 De verdere evolutie van religie   (source) Melchizedek 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 Het onderricht van Melchizedek in het Oosten   (source) Melchizedek 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 Het onderricht van Melchizedek in de Levant   (source) Melchizedek 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Jahweh — de God der Hebreeërs   (source) Melchizedek 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 De evolutie van het godsbegrip bij de hebreeërs   (source) Melchizedek 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 Het onderricht van Melchizedek in het Westen   (source) Melchizedek 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 De sociale opgaven van de religie   (source) Melchizedek 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 Religie in de menselijke ervaring   (source) Melchizedek 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 De werkelijke natuur van religie   (source) Melchizedek 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwen   (source) Melchizedek 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 De realiteit der religieuze ervaring   (source) Melchizedek 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 De groei van het Triniteits-begrip   (source) Melchizedek 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 Godheid en werkelijkheid   (source) Melchizedek 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Werkelijkheidsniveaus in het Universum   (source) Melchizedek 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 De oorsprong en natuur der Gedachtenrichters   (source) Solitaire Boodschapper 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters   (source) Solitaire Boodschapper 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 De betrekking van Richters tot universum-schepselen   (source) Solitaire Boodschapper 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 De betrekking van Richters tot individuele stervelingen   (source) Solitaire Boodschapper 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 De Richter en de ziel   (source) Solitaire Boodschapper 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 De overleving van persoonlijkheid   (source) Solitaire Boodschapper 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 De Serafijnse Bestemmingsbehoeders   (source) Hoofd der Serafijnen 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 Het Serafijnse Bestuur van de planeet   (source) Hoofd der Serafijnen 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 De Allerhoogste   (source) Machtige Boodschapper 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 De Almachtig Allerhoogste   (source) Machtige Boodschapper 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 God de Allerhoogste   (source) Machtige Boodschapper 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Allerhoogst en Ultiem — tijd en ruimte   (source) Machtige Boodschapper 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 De zelfschenkingen van Christus Michael   (source) Hoofd der Avondsterren 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
DEEL IV
Het Leven en Onderricht van Jezus
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 De zelfschenking van Michael op Urantia   (source) Mantutia Melchizedek 120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 De tijd van de zelfschenking van Michael   (source) Commissie van Middenwezens 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 De geboorte en het eerste levensjaar van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 De vroege kinderjaren van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 De latere kinderjaren van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Jezus in Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 De twee cruciale jaren   (source) Commissie van Middenwezens 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 De jongelingsjaren   (source) Commissie van Middenwezens 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 Jezus als jongeman   (source) Commissie van Middenwezens 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 Het latere volwassen leven van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 Op weg naar Rome   (source) Commissie van Middenwezens 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 De wereldreligies   (source) Commissie van Middenwezens 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 Het verblijf te Rome   (source) Commissie van Middenwezens 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 De terugreis uit Rome   (source) Commissie van Middenwezens 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 De overgangsjaren   (source) Commissie van Middenwezens 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Johannes de Doper   (source) Commissie van Middenwezens 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 De doop en de veertig dagen   (source) Commissie van Middenwezens 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 De wachttijd in Galilea   (source) Commissie van Middenwezens 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 De opleiding der boodschappers van het Koninkrijk   (source) Commissie van Middenwezens 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 De twaalf Apostelen   (source) Commissie van Middenwezens 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 De bevestiging van de Twaalf   (source) Commissie van Middenwezens 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 Het werk in het openbaar wordt aangevangen   (source) Commissie van Middenwezens 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 Het Pascha te Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 De tocht door Samaria   (source) Commissie van Middenwezens 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 Op Gilboa en in de Dekapolis   (source) Commissie van Middenwezens 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Vier bewogen dagen in Kafarnaüm   (source) Commissie van Middenwezens 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 De eerste prediktocht door Galilea   (source) Commissie van Middenwezens 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Het tussentijdse bezoek aan Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 Het opleiden van evangelisten in Betsaïda   (source) Commissie van Middenwezens 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 De tweede prediktocht   (source) Commissie van Middenwezens 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 De derde prediktocht   (source) Commissie van Middenwezens 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Het verblijf en onderricht aan de oever van het meer   (source) Commissie van Middenwezens 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leidden   (source) Commissie van Middenwezens 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 De crisis in Kafarnaüm   (source) Commissie van Middenwezens 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 De laatste dagen in Kafarnaüm   (source) Commissie van Middenwezens 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Op de vlucht door Noord-Galilea   (source) Commissie van Middenwezens 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Het verblijf in Tyrus en Sidon   (source) Commissie van Middenwezens 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 In Caesarea-Filippi   (source) Commissie van Middenwezens 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 De Berg der Verheerlijking   (source) Commissie van Middenwezens 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 De rondreis door de Dekapolis   (source) Commissie van Middenwezens 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 Rodan van Alexandrië   (source) Commissie van Middenwezens 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 Verdere discussies met Rodan   (source) Commissie van Middenwezens 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 Op het Loofhuttenfeest   (source) Commissie van Middenwezens 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 De bevestiging van de Zeventig in Magadan   (source) Commissie van Middenwezens 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 Op het Feest der Tempelvernieuwing   (source) Commissie van Middenwezens 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 De aanvang van de zendingstocht   (source) Commissie van Middenwezens 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Het laatste bezoek aan het Noorden van Perea   (source) Commissie van Middenwezens 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Het bezoek aan Filadelfia   (source) Commissie van Middenwezens 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 De opwekking van Lazarus   (source) Commissie van Middenwezens 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Het laatste onderricht in Pella   (source) Commissie van Middenwezens 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 Het koninkrijk des hemels   (source) Commissie van Middenwezens 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 Op weg naar Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Het binnengaan van Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 s Maandags in Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 Dinsdagmorgen in de tempel   (source) Commissie van Middenwezens 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 De laatste redevoering in de tempel   (source) Commissie van Middenwezens 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Dinsdagavond op de Olijfberg   (source) Commissie van Middenwezens 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Woensdag, de rustdag   (source) Commissie van Middenwezens 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 De laatste dag in het kamp   (source) Commissie van Middenwezens 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Het laatste avondmaal   (source) Commissie van Middenwezens 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 De afscheidsrede   (source) Commissie van Middenwezens 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 Laatste aansporingen en waarschuwingen   (source) Commissie van Middenwezens 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 In Getsemane   (source) Commissie van Middenwezens 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 Het verraad en de inhechtenis-neming van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 Voor het gerecht van het Sanhedrin   (source) Commissie van Middenwezens 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 Het gerechtelijk onderzoek door Pilatus   (source) Commissie van Middenwezens 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Kort voor de kruisiging   (source) Commissie van Middenwezens 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 De kruisiging   (source) Commissie van Middenwezens 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 De periode van het graf   (source) Commissie van Middenwezens 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 De opstanding   (source) Commissie van Middenwezens 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 Morontia-verschijningen van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Verschijningen aan de apostelen en andere leiders   (source) Commissie van Middenwezens 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Verschijningen in Galilea   (source) Commissie van Middenwezens 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 De laatste verschijningen en de hemelvaart   (source) Commissie van Middenwezens 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 De uitstorting van de Geest van Waarheid   (source) Commissie van Middenwezens 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 Na Pinksteren   (source) Commissie van Middenwezens 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 Het geloof van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission