DEEL III PART III
De Geschiedenis van Urantia The History of Urantia
Deze verhandelingen zijn verzorgd door en Korps Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum, op gezag van Gabriël van Salvington. These papers were sponsored by a Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington