DEEL I PART I
Het Centrale Universum en de Superuniversa The Central and Superuniverses
Onder verantwoordelijkheid van een Uversa-korps van Superuniversum-Persoonlijkheden die handelen op gezag van de Ouden der Dagen van Orvonton. Sponsored by a Uversa Corps of Superuniverse Personalities acting by authority of the Orvonton Ancients of Days