Az írások címjegyzéke The Titles of the Papers
Címek Szerző Titles Author
0 Előszó   (source) Isteni Tanácsos 0 Foreword   (source) Divine Counselor
I. RÉSZ
A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek
PART I
The Central and Superuniverses
1 Az Egyetemes Atya   (source) Isteni Tanácsos 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 Az Isten természete   (source) Isteni Tanácsos 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 Az Isten sajátosságai   (source) Isteni Tanácsos 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Isten viszonya a világegyetemhez   (source) Isteni Tanácsos 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Isten viszonya az egyénhez   (source) Isteni Tanácsos 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 Az Örökkévaló Fiú   (source) Isteni Tanácsos 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 Az Örökkévaló Fiú viszonya a világegyetemhez   (source) Isteni Tanácsos 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 A Végtelen Szellem   (source) Isteni Tanácsos 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez   (source) Isteni Tanácsos 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 A paradicsomi Háromság   (source) Világegyetemi Ítélő 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 A Paradicsom Örök Szigete   (source) Bölcsesség-tökéletesítő 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 A világegyetemek mindensége   (source) Bölcsesség-tökéletesítő 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 A Paradicsom szent szférái   (source) Bölcsesség-tökéletesítő 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 A központi és isteni világegyetem   (source) Bölcsesség-tökéletesítő 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 A hét felsőbb-világegyetem   (source) Világegyetemi Ítélő 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 A Hét Tökéletes Szellem   (source) Világegyetemi Ítélő 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 A hét legfelsőbb szellem-csoport   (source) Isteni Tanácsos 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 A Legfelsőbb Háromsági Személyiségek   (source) Isteni Tanácsos 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 A mellérendelt háromsági-származású lények   (source) Isteni Tanácsos 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 A paradicsomi Istenfiak   (source) Bölcsesség-tökéletesítő 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 A paradicsomi Teremtő Fiak   (source) Bölcsesség-tökéletesítő 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 Az Isten Háromságot-elért Fiai   (source) Fenséges Hírvivő 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 A Független Hírvivők   (source) Isteni Tanácsos 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei   (source) Isteni Tanácsos 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 A tér hírvivő seregei   (source) Nagytekintélyű 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 A központi világegyetem segédkező szellemei   (source) Bölcsesség-tökéletesítő 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Az elsőrendű szupernáfok segédkezése   (source) Bölcsesség-tökéletesítő 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 A felsőbb-világegyetemek segédkező szellemei   (source) Fenséges Hírvivő 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 A Világegyetemi Erőtér-irányítók   (source) Világegyetemi Ítélő 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 A nagy világegyetem személyiségei   (source) Fenséges Hírvivő 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 A végleges testületek   (source) Isteni Tanácsos és Egy Ismeretlen Nevű és Származású 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
II. RÉSZ
A helyi világegyetem
PART II
The Local Universe
32 A helyi világegyetemek kialakulása   (source) Fenséges Hírvivő 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 A helyi világegyetem igazgatása   (source) Főangyalok Vezetője 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 A helyi világegyetemi Anyaszellem   (source) Fenséges Hírvivő 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 A helyi világegyetemi Istenfiak   (source) Főangyalok Vezetője 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 Az élethordozók   (source) Vorondadek Fiú 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 A helyi világegyetem személyiségei   (source) Ragyogó Estcsillag 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 A helyi világegyetem segédkező szellemei   (source) Melkizedek 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 A szeráfseregek   (source) Melkizedek 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 A felemelkedő Istenfiak   (source) Fenséges Hírvivő 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 A helyi világegyetem fizikai sajátosságai   (source) Főangyal 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Energia – elme és anyag   (source) Fenséges Hírvivő 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 A csillagvilágok   (source) Malavatia Melkizedek 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 Az égi mesterek   (source) Főangyal 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 A helyi csillagrendszer igazgatása   (source) Melkizedek 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 A helyi csillagrendszer központja   (source) Főangyal 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 A hét lakóvilág   (source) Ragyogó Estcsillag 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 A morontia élet   (source) Főangyal 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 A lakott világok   (source) Melkizedek 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 A Bolygóhercegek   (source) Másodrendű Lanonandek 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 A Bolygók Ádámjai   (source) Másodrendű Lanonandek 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 A bolygók halandói korszakai   (source) Fenséges Hírvivő 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 A Lucifer-féle lázadás   (source) Manovandet Melkizedek 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 A Lucifer-féle lázadás okozta gondok   (source) Fenséges Hírvivő 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 A fény és élet világai   (source) Fenséges Hírvivő 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Az egyetemes egység   (source) Fenséges Hírvivő és Makiventa Melkizedek 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
III. RÉSZ
Az Urantia története
PART III
The History of Urantia
57 Az Urantia keletkezése   (source) Élethordozó 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Élet létesítése az Urantián   (source) Élethordozó 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 A tengervízi élet az Urantián   (source) Élethordozó 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Az Urantia a korai szárazföldi élet időszakában   (source) Élethordozó 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 Az emlősök kora az Urantián   (source) Élethordozó 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 Az emberi kor hajnalának ősi fajai   (source) Élethordozó 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 Az első embercsalád   (source) Élethordozó 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 A színes evolúciós emberfajták   (source) Élethordozó 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Az evolúció felügyelete   (source) Élethordozó 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 Az Urantia Bolygóhercege   (source) Melkizedek 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 A lázadás a bolygón   (source) Melkizedek 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 A polgárosodás hajnala   (source) Melkizedek 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 Kezdetleges emberi intézmények   (source) Melkizedek 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 Az emberi közösségek kormányzásának fejlődése   (source) Melkizedek 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 Az állam fejlődése   (source) Melkizedek 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Egy szomszédos bolygó kormányzati berendezkedése   (source) Melkizedek 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 Az Édenkert   (source) Szolonia 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Ádám és Éva   (source) Szolonia 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 Ádám és Éva vétsége   (source) Szolonia 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 A második kert   (source) Szolonia 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 A köztes teremtmények   (source) Főangyal 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Az ibolyaszín emberfajta az Ádám utáni időkben   (source) Főangyal 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 Az andita terjeszkedés keleten   (source) Főangyal 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 Az andita terjeszkedés nyugaton   (source) Főangyal 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 A mai polgárosodott viszonyok kialakulása   (source) Főangyal 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 A házasság fejlődése   (source) Szeráf Vezető 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 A házasság intézménye   (source) Szeráf Vezető 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Házasság és családi élet   (source) Szeráf Vezető 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 Az istenimádás gyökerei   (source) Ragyogó Estcsillag 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 A vallás fejlődésének korai szakasza   (source) Ragyogó Estcsillag 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 A kísértettiszteletek   (source) Ragyogó Estcsillag 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Bűvtárgyak, szerencsetárgyak és varázslás   (source) Ragyogó Estcsillag 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Bűn, áldozás és vezeklés   (source) Ragyogó Estcsillag 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Sámánizmus – javasok és papok   (source) Melkizedek 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 Az ima fejlődése   (source) Közteslények Vezetője 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 A vallás fejlődésének későbbi szakasza   (source) Melkizedek 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Makiventa Melkizedek   (source) Melkizedek 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 A Melkizedek tanítások keleten   (source) Melkizedek 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 A Melkizedek tanítások a Levantéban   (source) Melkizedek 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Jahve – a héberek Istene   (source) Melkizedek 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 Az istenkép fejlődése a héber népek körében   (source) Melkizedek 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 A Melkizedek tanítások nyugaton   (source) Melkizedek 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 A vallást kísérő társadalmi nehézségek   (source) Melkizedek 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 Az ember által megtapasztalható vallás   (source) Melkizedek 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 A vallás valódi természete   (source) Melkizedek 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 A vallásos hit alapjai   (source) Melkizedek 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 A vallásos tapasztalás valósága   (source) Melkizedek 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 A háromság fogalmának kiteljesedése   (source) Melkizedek 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 Istenség és valóság   (source) Melkizedek 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Világegyetemi valóságszintek   (source) Melkizedek 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 A Gondolatigazítók eredete és természete   (source) Független Hírvivő 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 A Gondolatigazítók küldetése és segédkezése   (source) Független Hírvivő 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 Az Igazítók viszonya a világegyetemi teremtményekhez   (source) Független Hírvivő 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 Az Igazítók viszonya a halandó egyénekhez   (source) Független Hírvivő 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 Az Igazító és a lélek   (source) Független Hírvivő 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 A személyiség továbbélése   (source) Független Hírvivő 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 A szeráfi beteljesülés-őrangyalok   (source) Szeráf Vezető 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 A bolygó szeráfi kormánya   (source) Szeráf Vezető 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 A Legfelsőbb Lény   (source) Fenséges Hírvivő 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 A Mindenható Legfelsőbb   (source) Fenséges Hírvivő 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 A Legfelsőbb Isten   (source) Fenséges Hírvivő 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Legfelsőbb és Végleges – idő és tér   (source) Fenséges Hírvivő 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 Krisztus Mihály alászállásai   (source) Estcsillagok Vezetője 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
IV. RÉSZ
Jézus élete és tanításai
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 Mihály megtestesülése az Urantián   (source) Mantutia Melchizedek 120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 Mihály alászállásának kora   (source) Közteslény bizottság 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 Jézus megszületése és kisgyermekkora   (source) Közteslény bizottság 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 Jézus zsengekora   (source) Közteslény bizottság 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 Jézus kései gyermekkora   (source) Közteslény bizottság 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Jézus Jeruzsálemben   (source) Közteslény bizottság 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 A két legválságosabb év   (source) Közteslény bizottság 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 A kamaszkori évek   (source) Közteslény bizottság 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 Jézus korai felnőttkora   (source) Közteslény bizottság 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 Jézus későbbi felnőttkori élete   (source) Közteslény bizottság 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 Úton Rómába   (source) Közteslény bizottság 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 A világ vallásai   (source) Közteslény bizottság 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 Időzés Rómában   (source) Közteslény bizottság 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 Visszatérés Rómából   (source) Közteslény bizottság 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 Az átmeneti évek   (source) Közteslény bizottság 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Keresztelő János   (source) Közteslény bizottság 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 A keresztelés és a negyven nap   (source) Közteslény bizottság 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 Időzés Galileában   (source) Közteslény bizottság 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 Az Ország hírnökeinek felkészítése   (source) Közteslény bizottság 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 A tizenkét apostol   (source) Közteslény bizottság 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 A tizenkettek felavatása   (source) Közteslény bizottság 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 A nyilvános működés elkezdése   (source) Közteslény bizottság 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 A páska-ünnep Jeruzsálemben   (source) Közteslény bizottság 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 Utazás Szamarián át   (source) Közteslény bizottság 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 Gilboában és a Tízvárosban   (source) Közteslény bizottság 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Négy eseménydús nap Kapernaumban   (source) Közteslény bizottság 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 Az első tanhirdető vándorút Galileában   (source) Közteslény bizottság 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Rövid látogatás Jeruzsálemben   (source) Közteslény bizottság 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 A vándor hitszónokok tanítása Betszaidában   (source) Közteslény bizottság 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 A második tanhirdető vándorút   (source) Közteslény bizottság 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 A harmadik tanhirdető vándorút   (source) Közteslény bizottság 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Időzés és tanítás a parton   (source) Közteslény bizottság 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 A kapernaumi válsághoz vezető események   (source) Közteslény bizottság 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 A kapernaumi válság   (source) Közteslény bizottság 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 Az utolsó napok Kapernaumban   (source) Közteslény bizottság 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Menekülés Észak-Galileán át   (source) Közteslény bizottság 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Időzés Türoszban és Szidonban   (source) Közteslény bizottság 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 Cezárea-Filippiben   (source) Közteslény bizottság 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 Az átlényegülés hegye   (source) Közteslény bizottság 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 A tízvárosi vándorút   (source) Közteslény bizottság 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 Alexandriai Rodan   (source) Közteslény bizottság 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 További viták Rodannal   (source) Közteslény bizottság 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 A sátoros ünnepen   (source) Közteslény bizottság 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 A hetvenek felavatása Magadánban   (source) Közteslény bizottság 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 A templomszentelés ünnepén   (source) Közteslény bizottság 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 A pereai küldetés kezdete   (source) Közteslény bizottság 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Az utolsó látogatás Észak-Pereában   (source) Közteslény bizottság 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Látogatás Filadelfiában   (source) Közteslény bizottság 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 Lázár feltámasztása   (source) Közteslény bizottság 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Az utolsó tanítás Pellában   (source) Közteslény bizottság 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 A mennyország   (source) Közteslény bizottság 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 Úton Jeruzsálembe   (source) Közteslény bizottság 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Bevonulás Jeruzsálembe   (source) Közteslény bizottság 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 A hétfői nap Jeruzsálemben   (source) Közteslény bizottság 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 A keddi reggel a templomban   (source) Közteslény bizottság 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 Az utolsó templomi beszéd   (source) Közteslény bizottság 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Kedd este az Olajfák hegyén   (source) Közteslény bizottság 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Szerda, a pihenés napja   (source) Közteslény bizottság 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 Az utolsó nap a táborban   (source) Közteslény bizottság 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Az utolsó estebéd   (source) Közteslény bizottság 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 A búcsúbeszéd   (source) Közteslény bizottság 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 Az utolsó intelmek és figyelmeztetések   (source) Közteslény bizottság 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 A Getszemániban   (source) Közteslény bizottság 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 Jézus elárulása és elfogása   (source) Közteslény bizottság 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 A Szanhedrin bírósága előtt   (source) Közteslény bizottság 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 A Pilátus előtti per   (source) Közteslény bizottság 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Röviddel a keresztre feszítés előtt   (source) Közteslény bizottság 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 A keresztre feszítés   (source) Közteslény bizottság 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 A sírban töltött idő   (source) Közteslény bizottság 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 A feltámadás   (source) Közteslény bizottság 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 Jézus morontia jelenései   (source) Közteslény bizottság 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Jelenések az apostolok és más vezetők előtt   (source) Közteslény bizottság 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Jelenések Galileában   (source) Közteslény bizottság 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 Az utolsó jelenések és a mennybemenetel   (source) Közteslény bizottság 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 Az Igazság Szellemének adományozása   (source) Közteslény bizottság 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 Pünkösd után   (source) Közteslény bizottság 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 Jézus hite   (source) Közteslény bizottság 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission