30. írás Paper 30
A nagy világegyetem személyiségei Personalities of the Grand Universe
30:0.1 (330.1) A PARADICSOMON és a nagy világegyetemben működő személyiségek és a személyestől különböző entitások jelenleg jó közelítéssel végtelen számú élőlényt jelentenek. Még a nagyobb rendek és fajták száma is meghaladja az emberi képzeletet, s akkor még nem is említettük a számtalan alfajt és változatot. Ugyanakkor kívánatos, hogy az élőlények két alapvető osztályozási rendjéről valamennyit közreadjunk – hogy röviden ismertessük a paradicsomi osztályozást és az Uverszai Személyi Nyilvántartást. 30:0.1 (330.1) THE personalities and other-than-personal entities now functioning on Paradise and in the grand universe constitute a well-nigh limitless number of living beings. Even the number of major orders and types would stagger the human imagination, let alone the countless subtypes and variations. It is, however, desirable to present something of two basic classifications of living beings—a suggestion of the Paradise classification and an abbreviation of the Uversa Personality Register.
30:0.2 (330.2) Azért nem tudjuk teljes körűen és teljesen következetesen osztályozni a nagy világegyetem személyiségeit, mert nem minden csoportról közlünk kinyilatkoztatást. Számos további írást igényelne az összes csoport módszeres osztályozásához szükséges további kinyilatkoztatás. Az ilyen fogalmi kiterjesztés aligha kívánatos, mivel megfosztaná a gondolkodó halandókat a következő évezredre attól a késztetéstől, hogy alkotóan elmélkedjenek e részlegesen kinyilatkoztatott dolgok tartalmáról. A legjobb, ha az ember nem részesül túl sok kinyilatkoztatásban; az visszafogja a képzelőerejét. 30:0.2 (330.2) It is not possible to formulate comprehensive and entirely consistent classifications of the personalities of the grand universe because all of the groups are not revealed. It would require numerous additional papers to cover the further revelation required to systematically classify all groups. Such conceptual expansion would hardly be desirable as it would deprive the thinking mortals of the next thousand years of that stimulus to creative speculation which these partially revealed concepts supply. It is best that man not have an overrevelation; it stifles imagination.
1. Az élőlények paradicsomi osztályozása ^top 1. The Paradise Classification of Living Beings ^top
30:1.1 (330.3) A Paradicsomon az élőlényeket a paradicsomi Istenségekkel való eredendő és kialakított kapcsolatuknak megfelelően osztályozzák. A központi világegyetembeli és felsőbb-világegyetembeli nagygyűléseken a megjelenteket gyakran az eredetük szerint csoportosítják: a háromsági származásúak, vagy a Háromságot elértek; a kettős származásúak; és az egyes származásúak. Nehéz dolog a halandói elme számára elmagyarázni az élőlények paradicsomi osztályozását, de felhatalmazásunk van az alábbiak közlésére: 30:1.1 (330.3) Living beings are classified on Paradise in accordance with inherent and attained relationship to the Paradise Deities. During the grand gatherings of the central and superuniverses those present are often grouped in accordance with origin: those of triune origin, or of Trinity attainment; those of dual origin; and those of single origin. It is difficult to interpret the Paradise classification of living beings to the mortal mind, but we are authorized to present the following:
30:1.2 (330.4) I. HÁROMSÁGI-SZÁRMAZÁSÚ LÉNYEK. Ők a mindhárom paradicsomi Istenség által teremtett lények, mely tettet vagy ilyen minőségükben vagy Háromságként, a Háromságot-elért Testülettel együtt vittek véghez, s amely megnevezés a háromságot elért lények minden csoportjára vonatkozik, legyenek azok kinyilatkoztatottak vagy ki nem nyilatkoztatottak. 30:1.2 (330.4) I. TRIUNE-ORIGIN BEINGS. Beings created by all three Paradise Deities, either as such or as the Trinity, together with the Trinitized Corps, which designation refers to all groups of trinitized beings, revealed and unrevealed.
30:1.3 (330.5) A. A Legfelsőbb Szellemek. 30:1.3 (330.5) A. The Supreme Spirits.
30:1.4 (330.6) 1. A Hét Tökéletes Szellem. 30:1.4 (330.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:1.5 (330.7) 2. A Hét Legfőbb Végrehajtó. 30:1.5 (330.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:1.6 (330.8) 3. A Tükröző Szellemek Hét Rendje. 30:1.6 (330.8) 3. The Seven Orders of Reflective Spirits.
30:1.7 (330.9) B. A Háromság Állandó Fiai. 30:1.7 (330.9) B. The Stationary Sons of the Trinity.
30:1.8 (330.10) 1. A Felsőség háromságivá tett Titkai. 30:1.8 (330.10) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:1.9 (330.11) 2. A Nappalok Örökkévalói. 30:1.9 (330.11) 2. Eternals of Days.
30:1.10 (330.12) 3. A Nappalok Elődei. 30:1.10 (330.12) 3. Ancients of Days.
30:1.11 (330.13) 4. A Nappalok Tökéletességei. 30:1.11 (330.13) 4. Perfections of Days.
30:1.12 (331.1) 5. A Nappalok Utódai. 30:1.12 (331.1) 5. Recents of Days.
30:1.13 (331.2) 6. A Nappalok Szövetségei. 30:1.13 (331.2) 6. Unions of Days.
30:1.14 (331.3) 7. A Nappalok Hűséges Követői. 30:1.14 (331.3) 7. Faithfuls of Days.
30:1.15 (331.4) 8. Bölcsesség-tökéletesítők. 30:1.15 (331.4) 8. Perfectors of Wisdom.
30:1.16 (331.5) 9. Isteni Tanácsosok. 30:1.16 (331.5) 9. Divine Counselors.
30:1.17 (331.6) 10. Világegyetemi Ítélők. 30:1.17 (331.6) 10. Universal Censors.
30:1.18 (331.7) C. Háromsági-származású és Háromságot elért lények. 30:1.18 (331.7) C. Trinity-origin and Trinitized Beings.
30:1.19 (331.8) 1. Háromsági Tanító Fiak. 30:1.19 (331.8) 1. Trinity Teacher Sons.
30:1.20 (331.9) 2. Ihletett Háromsági Szellemek. 30:1.20 (331.9) 2. Inspired Trinity Spirits.
30:1.21 (331.10) 3. Havona-honosok. 30:1.21 (331.10) 3. Havona Natives.
30:1.22 (331.11) 4. Paradicsomi létpolgárok. 30:1.22 (331.11) 4. Paradise Citizens.
30:1.23 (331.12) 5. Ki-nem-nyilatkoztatott háromsági-származású lények. 30:1.23 (331.12) 5. Unrevealed Trinity-origin Beings.
30:1.24 (331.13) 6. Ki-nem-nyilatkoztatott istenségi-háromságot elért lények. 30:1.24 (331.13) 6. Unrevealed Deity-trinitized Beings.
30:1.25 (331.14) 7. Méltóságra Emelkedett Háromságot-elért Fiak. 30:1.25 (331.14) 7. Trinitized Sons of Attainment.
30:1.26 (331.15) 8. Kiválasztott Háromságot-elért Fiak. 30:1.26 (331.15) 8. Trinitized Sons of Selection.
30:1.27 (331.16) 9. Tökéletes Háromságot-elért Fiak. 30:1.27 (331.16) 9. Trinitized Sons of Perfection.
30:1.28 (331.17) 10. Teremtményi-háromságot elért Fiak. 30:1.28 (331.17) 10. Creature-trinitized Sons.
30:1.29 (331.18) II. KETTŐS-SZÁRMAZÁSÚ LÉNYEK. A bármely két paradicsomi Istenség által vagy a paradicsomi Istenségektől közvetlenül vagy közvetve származó bármely két lény által egyéb módon teremtett lények. 30:1.29 (331.18) II. DUAL-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any two of the Paradise Deities or otherwise created by any two beings of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.30 (331.19) A. Az alászálló rendek. 30:1.30 (331.19) A. The Descending Orders.
30:1.31 (331.20) 1. Teremtő Fiak. 30:1.31 (331.20) 1. Creator Sons.
30:1.32 (331.21) 2. Ítélkező Fiak. 30:1.32 (331.21) 2. Magisterial Sons.
30:1.33 (331.22) 3. Fényes Hajnalcsillagok. 30:1.33 (331.22) 3. Bright and Morning Stars.
30:1.34 (331.23) 4. Melkizedek Atyák. 30:1.34 (331.23) 4. Father Melchizedeks.
30:1.35 (331.24) 5. A melkizedekek. 30:1.35 (331.24) 5. The Melchizedeks.
30:1.36 (331.25) 6. A vorondadekek. 30:1.36 (331.25) 6. The Vorondadeks.
30:1.37 (331.26) 7. A lanonandekek. 30:1.37 (331.26) 7. The Lanonandeks.
30:1.38 (331.27) 8. Ragyogó Estcsillagok. 30:1.38 (331.27) 8. Brilliant Evening Stars.
30:1.39 (331.28) 9. A főangyalok. 30:1.39 (331.28) 9. The Archangels.
30:1.40 (331.29) 10. Élethordozók. 30:1.40 (331.29) 10. Life Carriers.
30:1.41 (331.30) 11. Ki-nem-nyilatkoztatott Világegyetemi Segítők. 30:1.41 (331.30) 11. Unrevealed Universe Aids.
30:1.42 (331.31) 12. Ki-nem-nyilatkoztatott Istenfiak. 30:1.42 (331.31) 12. Unrevealed Sons of God.
30:1.43 (331.32) B. Az állandó rendek. 30:1.43 (331.32) B. The Stationary Orders.
30:1.44 (331.33) 1. Abandonterek. 30:1.44 (331.33) 1. Abandonters.
30:1.45 (331.34) 2. Szuszatia. 30:1.45 (331.34) 2. Susatia.
30:1.46 (331.35) 3. Univitatia. 30:1.46 (331.35) 3. Univitatia.
30:1.47 (331.36) 4. Spironga. 30:1.47 (331.36) 4. Spironga.
30:1.48 (331.37) 5. Ki-nem-nyilatkoztatott kettős-származású lények. 30:1.48 (331.37) 5. Unrevealed Dual-origin Beings.
30:1.49 (331.38) C. A felemelkedő rendek. 30:1.49 (331.38) C. The Ascending Orders.
30:1.50 (331.39) 1. Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók. 30:1.50 (331.39) 1. Adjuster-fused Mortals.
30:1.51 (331.40) 2. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt halandók. 30:1.51 (331.40) 2. Son-fused Mortals.
30:1.52 (331.41) 3. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók. 30:1.52 (331.41) 3. Spirit-fused Mortals.
30:1.53 (331.42) 4. Átvitt közteslények. 30:1.53 (331.42) 4. Translated Midwayers.
30:1.54 (331.43) 5. Ki-nem-nyilatkoztatott felemelkedők. 30:1.54 (331.43) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.55 (332.1) III. EGYES-SZÁRMAZÁSÚ LÉNYEK. A bármelyik paradicsomi Istenség által vagy a paradicsomi Istenségektől közvetlenül vagy közvetve származó bármely lény által egyéb módon teremtett lények. 30:1.55 (332.1) III. SINGLE-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any one of the Paradise Deities or otherwise created by any one being of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.56 (332.2) A. A Legfelsőbb Szellemek. 30:1.56 (332.2) A. The Supreme Spirits.
30:1.57 (332.3) 1. Gravitációs Hírvivők. 30:1.57 (332.3) 1. Gravity Messengers.
30:1.58 (332.4) 2. A Havona-körök Hét Szelleme. 30:1.58 (332.4) 2. The Seven Spirits of the Havona Circuits.
30:1.59 (332.5) 3. A Havona-körök Tizenkét Segéde. 30:1.59 (332.5) 3. The Twelvefold Adjutants of the Havona Circuits.
30:1.60 (332.6) 4. A Tükröző Kép Segítők. 30:1.60 (332.6) 4. The Reflective Image Aids.
30:1.61 (332.7) 5. Világegyetemi Anyaszellemek. 30:1.61 (332.7) 5. Universe Mother Spirits.
30:1.62 (332.8) 6. A hétféle elmeszellem-segéd. 30:1.62 (332.8) 6. The Sevenfold Adjutant Mind-Spirits.
30:1.63 (332.9) 7. Ki-nem-nyilatkoztatott istenségi-származású lények. 30:1.63 (332.9) 7. Unrevealed Deity-origin Beings.
30:1.64 (332.10) B. A felemelkedő rendek. 30:1.64 (332.10) B. The Ascending Orders.
30:1.65 (332.11) 1. Megszemélyesült Igazítók. 30:1.65 (332.11) 1. Personalized Adjusters.
30:1.66 (332.12) 2. Felemelkedő Anyagi Fiak. 30:1.66 (332.12) 2. Ascending Material Sons.
30:1.67 (332.13) 3. Evolúciós szeráfok. 30:1.67 (332.13) 3. Evolutionary Seraphim.
30:1.68 (332.14) 4. Evolúciós kerubok. 30:1.68 (332.14) 4. Evolutionary Cherubim.
30:1.69 (332.15) 5. Ki-nem-nyilatkoztatott felemelkedők. 30:1.69 (332.15) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.70 (332.16) C. A Végtelen Szellem családja. 30:1.70 (332.16) C. The Family of the Infinite Spirit.
30:1.71 (332.17) 1. Független Hírvivők. 30:1.71 (332.17) 1. Solitary Messengers.
30:1.72 (332.18) 2. A Világegyetemi Körök Felügyelői. 30:1.72 (332.18) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:1.73 (332.19) 3. Összeírási Igazgatók. 30:1.73 (332.19) 3. Census Directors.
30:1.74 (332.20) 4. A Végtelen Szellem Személyi Segédei. 30:1.74 (332.20) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:1.75 (332.21) 5. Társfelügyelők. 30:1.75 (332.21) 5. Associate Inspectors.
30:1.76 (332.22) 6. Kinevezett Őrök. 30:1.76 (332.22) 6. Assigned Sentinels.
30:1.77 (332.23) 7. Végzős Kísérők. 30:1.77 (332.23) 7. Graduate Guides.
30:1.78 (332.24) 8. Havona-szolgálók. 30:1.78 (332.24) 8. Havona Servitals.
30:1.79 (332.25) 9. Világegyetemi Békéltetők. 30:1.79 (332.25) 9. Universal Conciliators.
30:1.80 (332.26) 10. Morontia Társak. 30:1.80 (332.26) 10. Morontia Companions.
30:1.81 (332.27) 11. Szupernáfok. 30:1.81 (332.27) 11. Supernaphim.
30:1.82 (332.28) 12. Szekonáfok. 30:1.82 (332.28) 12. Seconaphim.
30:1.83 (332.29) 13. Terciáfok. 30:1.83 (332.29) 13. Tertiaphim.
30:1.84 (332.30) 14. Omniáfok. 30:1.84 (332.30) 14. Omniaphim.
30:1.85 (332.31) 15. Szeráfok. 30:1.85 (332.31) 15. Seraphim.
30:1.86 (332.32) 16. Kerubok és szanóbok. 30:1.86 (332.32) 16. Cherubim and Sanobim.
30:1.87 (332.33) 17. Ki-nem-nyilatkoztatott Szellem-származású lények. 30:1.87 (332.33) 17. Unrevealed Spirit-origin Beings.
30:1.88 (332.34) 18. A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító. 30:1.88 (332.34) 18. The Seven Supreme Power Directors.
30:1.89 (332.35) 19. A Legfőbb Erőtér-központok. 30:1.89 (332.35) 19. The Supreme Power Centers.
30:1.90 (332.36) 20. A Fizikai Főszabályozók. 30:1.90 (332.36) 20. The Master Physical Controllers.
30:1.91 (332.37) 21. A Morontia Erőtér-felügyelők. 30:1.91 (332.37) 21. The Morontia Power Supervisors.
30:1.92 (332.38) IV. MEGLÉNYEGÍTETT TAPASZTALÁS-MEGHALADÓ LÉNYEK. A Paradicsomon található a tapasztalás-meghaladó lényeknek egy hatalmas serege, akiknek származása rendszerint nem nyilvánul meg az idő és tér világegyetemei számára mindaddig, amíg azokon be nem köszönt a fény és élet korszaka. E Tapasztalattól Függetlenül Létezők nem teremtők és nem is teremtmények; ők az isteniség, véglegesség és örökkévalóság meglényegített gyermekei. Ezek a „meglényegülők” nem végesek és nem is végtelenek – ők abszonitok; és az abszonit nem jelent sem végtelenséget, sem abszolútságot. 30:1.92 (332.38) IV. EVENTUATED TRANSCENDENTAL BEINGS. There is to be found on Paradise a vast host of transcendental beings whose origin is not ordinarily disclosed to the universes of time and space until they are settled in light and life. These Transcendentalers are neither creators nor creatures; they are the eventuated children of divinity, ultimacy, and eternity. These “eventuators” are neither finite nor infinite—they are absonite; and absonity is neither infinity nor absoluteness.
30:1.93 (333.1) E nemteremtett nemteremtők mindig hűségesek a paradicsomi Háromsághoz és engedelmeskednek a Véglegesnek. A személyiségi tevékenységek négy végleges szintjén léteznek és az abszonit hét szintjén működnek tizenkét nagy osztályban, melyek mindegyike ezer nagyobb munkacsoportból áll, s ez utóbbiak mindegyike hét-hét osztályból tevődik össze. E meglényegített lények az alábbi rendekbe sorolhatók: 30:1.93 (333.1) These uncreated noncreators are ever loyal to the Paradise Trinity and obedient to the Ultimate. They are existent on four ultimate levels of personality activity and are functional on the seven levels of the absonite in twelve grand divisions consisting of one thousand major working groups of seven classes each. These eventuated beings include the following orders:
30:1.94 (333.2) 1. A Világmindenség Építészei. 30:1.94 (333.2) 1. The Architects of the Master Universe.
30:1.95 (333.3) 2. Tapasztalás-meghaladó Adatrögzítők. 30:1.95 (333.3) 2. Transcendental Recorders.
30:1.96 (333.4) 3. Egyéb Tapasztalattól Függetlenül Létezők. 30:1.96 (333.4) 3. Other Transcendentalers.
30:1.97 (333.5) 4. Meglényegített Elsőrendű Fő-erőszervezők. 30:1.97 (333.5) 4. Primary Eventuated Master Force Organizers.
30:1.98 (333.6) 5. Tapasztalás-meghaladó Társ-főerőszervezők. 30:1.98 (333.6) 5. Associate Transcendental Master Force Organizers.
30:1.99 (333.7) Isten, mint felsőbbszemély, meglényegít; Isten, mint személy, teremt; Isten, mint személyest el nem érő, részeket képez; és e saját Igazító-szilánkja kifejleszti a szellem-lelket az anyagi és halandói elmében, összhangban azon személyiség szabad akaratú választásával, mely személyiséget az Isten mint Atya adományozott a halandó teremtménynek a szülői cselekedete révén. 30:1.99 (333.7) God, as a superperson, eventuates; God, as a person, creates; God, as a preperson, fragments; and such an Adjuster fragment of himself evolves the spirit soul upon the material and mortal mind in accordance with the freewill choosing of the personality which has been bestowed upon such a mortal creature by the parental act of God as a Father.
30:1.100 (333.8) V. AZ ISTENSÉG SZILÁNKOSULT ENTITÁSAI. Az Egyetemes Atyától származó ezen élő létezői rend legjellegzetesebb képviselői a Gondolatigazítók, bár ezen entitások egyáltalán nem az egyetlen szilánkjai az Első Forrás és Középpont személyest el nem érő valóságának. Az Igazítótól különböző részek feladatkörei sokfélék és kevéssé ismertek. Egy Igazítóval vagy egyéb ilyen résszel való eggyé kapcsolódás a teremtményt az Atyával eggyé kapcsolódást elért lénnyé teszi. 30:1.100 (333.8) V. FRAGMENTED ENTITIES OF DEITY. This order of living existence, originating in the Universal Father, is best typified by the Thought Adjusters, though these entities are by no means the only fragmentations of the prepersonal reality of the First Source and Center. The functions of the other-than-Adjuster fragments are manifold and little known. Fusion with an Adjuster or other such fragment constitutes the creature a Father-fused being.
30:1.101 (333.9) A Harmadik Forrás és Középpont előelme-szellemének részei aligha hasonlíthatók az Atya-szilánkokhoz, ezt le kell szögeznünk. Az ilyen entitások nagyban különböznek az Igazítóktól; mint ilyenek nem lakoznak a Spiritingtonon, és ilyenként nem is szelik át az elme-gravitációs köröket; és nem is költöznek halandó teremtményekbe azok húsvér testben élt élete során. Nem személyest el nem érők olyan értelemben, mint az Igazítók, de ilyen előelme-szellemi szilánk adományoztatik bizonyos túlélő halandóknak, és a velük való eggyé kapcsolódás e halandókat a Szellemmel eggyé kapcsolódást elért halandókká teszi s így elkülönülnek az Igazítóval eggyé kapcsolódást elért halandóktól. 30:1.101 (333.9) The fragmentations of the premind spirit of the Third Source and Center, though hardly comparable to the Father fragments, should be here recorded. Such entities differ very greatly from Adjusters; they do not as such dwell on Spiritington, nor do they as such traverse the mind-gravity circuits; neither do they indwell mortal creatures during the life in the flesh. They are not prepersonal in the sense that the Adjusters are, but such fragments of premind spirit are bestowed upon certain of the surviving mortals, and fusion therewith constitutes them Spirit-fused mortals in contradistinction to Adjuster-fused mortals.
30:1.102 (333.10) Még nehezebb leírni a Teremtő Fiú egyedivé tett szellemét, azt az egyesülést, mely a teremtményt a Fiúval eggyé kapcsolódást elért halandóvá teszi. Az Istenségnek vannak még egyéb részei is. 30:1.102 (333.10) Still more difficult of description is the individualized spirit of a Creator Son, union with which constitutes the creature a Son-fused mortal. And there are still other fragmentations of Deity.
30:1.103 (333.11) VI. SZEMÉLYEST MEGHALADÓ LÉNYEK. Az isteni eredetű és a világegyetemek mindenségében sokféle szolgálatot ellátó, a személyestől különböző lényeknek hatalmas serege létezik. E lények egy része a Fiú paradicsomi világain állomásozik; mások, mint az Örökkévaló Fiú személyest meghaladó képviselői is, máshol találhatók. Róluk e beszámolók nagy részében nem teszünk említést, és teljesen értelmetlen dolog volna a személyes teremtmények számára való ismertetésükkel próbálkozni. 30:1.103 (333.11) VI. SUPERPERSONAL BEINGS. There is a vast host of other-than-personal beings of divine origin and of manifold service in the universe of universes. Certain of these beings are resident on the Paradise worlds of the Son; others, like the superpersonal representatives of the Eternal Son, are encountered elsewhere. They are for the most part unmentioned in these narratives, and it would be quite futile to attempt their description to personal creatures.
30:1.104 (333.12) VII. NEM OSZTÁLYOZOTT ÉS NEM KINYILATKOZTATOTT RENDEK. A jelen világegyetemi korszakban nem volna lehetséges minden lényt, legyen az személyes vagy más, a jelen világegyetemi korszaknak megfelelő osztályokba sorolni; ráadásul ezen osztályok közül nem is mindet fedjük fel e beszámolókban; ennélfogva számos rendet kihagyunk e felsorolásokból. Vegyük az alábbiakat: 30:1.104 (333.12) VII. UNCLASSIFIED AND UNREVEALED ORDERS. During the present universe age it would not be possible to place all beings, personal or otherwise, within classifications pertaining to the present universe age; nor have all such categories been revealed in these narratives; hence numerous orders have been omitted from these lists. Consider the following:
30:1.105 (333.13) A Világegyetemi Beteljesülés Végrehajtója. 30:1.105 (333.13) The Consummator of Universe Destiny.
30:1.106 (333.14) A Végleges Korlátozott Helyettesei. 30:1.106 (333.14) The Qualified Vicegerents of the Ultimate.
30:1.107 (334.1) A Legfelsőbb Korlátlan Ellenőrei. 30:1.107 (334.1) The Unqualified Supervisors of the Supreme.
30:1.108 (334.2) A Nappalok Elődeinek Ki-nem-nyilatkoztatott Alkotó Közvetítői. 30:1.108 (334.2) The Unrevealed Creative Agencies of the Ancients of Days.
30:1.109 (334.3) Paradicsomi Madzseszton. 30:1.109 (334.3) Majeston of Paradise.
30:1.110 (334.4) Madzseszton Meg-nem-nevezett Tükrözőműködési Összekötői. 30:1.110 (334.4) The Unnamed Reflectivator Liaisons of Majeston.
30:1.111 (334.5) A helyi világegyetemek midszonit rendjei. 30:1.111 (334.5) The Midsonite Orders of the Local Universes.
30:1.112 (334.6) E rendek egy jegyzéken való szerepeltetésének nincs különösebb jelentősége, attól eltekintve, hogy egyikük sem szerepel az itt közreadott paradicsomi osztályozásban. Ők a nem osztályozott kevesek; van még mit megtudnotok a ki nem nyilatkoztatott sokakról is. 30:1.112 (334.6) No especial significance need attach to the listing of these orders together except that none of them appear in the Paradise classification as revealed herein. These are the unclassified few; you have yet to learn of the unrevealed many.
30:1.113 (334.7) Különféle szellemek vannak: szellementitások, szellemjelenlétek, személyes szellemek, személyest el nem érő szellemek, személyest meghaladó szellemek, szellemlényegű létezők, szellemszemélyiségek – de a leírásukra sem a halandói nyelv, sem a halandói értelem nem elégséges. Ugyanakkor azt kijelenthetjük, hogy nincsenek „tisztán elme” személyiségek; egyetlen entitásnak sincs személyisége, hacsak Isten nem ruházta fel őket ilyennel, aki pedig maga is szellem. Bármely, szellemi vagy fizikai energiával nem társult elmeentitás nem személyiség. De ugyanolyan értelemben, ahogy vannak elmével rendelkező szellemszemélyiségek, ugyanúgy vannak szellemmel rendelkező elmeszemélyiségek is. Madzseszton és a társai egészen jól példázzák az elme-uralta lényeket, de e személyiségfajtára vannak még jobb példák, ezeket azonban ti nem ismeritek. Az ilyen elmeszemélyiségeknek egész ki-nem-nyilatkoztatott rendjei vannak, de ők is mindig szellem-társulásban élnek. Bizonyos egyéb, szintén ki-nem-nyilatkoztatott teremtményeket úgy lehetne megjelölni, mint elme-energiai és fizikai energiai személyiségek. A lények e fajtája nem érzékeny a szellem-gravitációra, azonban igazi személyiség – az Atya körén belül található. 30:1.113 (334.7) There are spirits: spirit entities, spirit presences, personal spirits, prepersonal spirits, superpersonal spirits, spirit existences, spirit personalities—but neither mortal language nor mortal intellect are adequate. We may however state that there are no personalities of “pure mind”; no entity has personality unless he is endowed with it by God who is spirit. Any mind entity that is not associated with either spiritual or physical energy is not a personality. But in the same sense that there are spirit personalities who have mind there are mind personalities who have spirit. Majeston and his associates are fairly good illustrations of mind-dominated beings, but there are better illustrations of this type of personality unknown to you. There are even whole unrevealed orders of such mind personalities, but they are always spirit associated. Certain other unrevealed creatures are what might be termed mindal- and physical-energy personalities. This type of being is nonresponsive to spirit gravity but is nonetheless a true personality—is within the Father’s circuit.
30:1.114 (334.8) Ezen írásoknak nem célja – és nem is lehet az – hogy akárcsak elkezdje az élő teremtmények, a teremtők, a meglényegülők és az egyéb módon létező azon lények történelmének kimerítő ismertetését, akik az idő nyüzsgő világegyetemeiben és az örökkévalóság központi világegyetemében élnek, imádják az Istent és szolgálnak. Ti, halandók, személyek vagytok; ennélfogva képesek vagyunk leírni azokat a lényeket, akik megszemélyesültek, de miként tudnánk valaha is bemutatni nektek egy abszonit lényegűvé vált lényt? 30:1.114 (334.8) These papers do not—cannot—even begin to exhaust the story of the living creatures, creators, eventuators, and still-otherwise-existent beings who live and worship and serve in the swarming universes of time and in the central universe of eternity. You mortals are persons; hence we can describe beings who are personalized, but how could an absonitized being ever be explained to you?
2. Az uverszai személyi nyilvántartás ^top 2. The Uversa Personality Register ^top
30:2.1 (334.9) Az élőlények isteni családját az Uverszán hét nagy osztályban tartják nyilván: 30:2.1 (334.9) The divine family of living beings is registered on Uversa in seven grand divisions:
30:2.2 (334.10) 1. A paradicsomi Istenségek. 30:2.2 (334.10) 1. The Paradise Deities.
30:2.3 (334.11) 2. A Legfelsőbb Szellemek. 30:2.3 (334.11) 2. The Supreme Spirits.
30:2.4 (334.12) 3. A háromsági-származású lények. 30:2.4 (334.12) 3. The Trinity-origin Beings.
30:2.5 (334.13) 4. Az Istenfiak. 30:2.5 (334.13) 4. The Sons of God.
30:2.6 (334.14) 5. A Végtelen Szellem Személyiségei. 30:2.6 (334.14) 5. Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.7 (334.15) 6. A Világegyetemi Erőtér-irányítók. 30:2.7 (334.15) 6. The Universe Power Directors.
30:2.8 (334.16) 7. Az Állandó Létpolgárságú Testület. 30:2.8 (334.16) 7. The Corps of Permanent Citizenship.
30:2.9 (334.17) A saját akaratú teremtmények e csoportjai számos osztályra és kisebb egységre oszthatók. A nagy világegyetem személyiségei osztályozásának bemutatásakor azonban az értelmes lények rendjei közül főként azokkal foglalkozunk, amelyeket e beszámolókban már kinyilatkoztattunk, s akiknek többségével az idő halandói a Paradicsomra felfelé irányuló fokozatos fejlődési útjuk során a felemelkedési tapasztalásban találkozni fognak. Az itt következő felsorolásban nem szerepelnek a világegyetemi lények azon hatalmas rendjei, melyeknek munkája a halandói felemelkedési rendhez nem kapcsolódik. 30:2.9 (334.17) These groups of will creatures are divided into numerous classes and minor subdivisions. The presentation of this classification of the personalities of the grand universe is however chiefly concerned in setting forth those orders of intelligent beings who have been revealed in these narratives, most of whom will be encountered in the ascendant experience of the mortals of time on their progressive climb to Paradise. The following listings make no mention of vast orders of universe beings who carry forward their work apart from the mortal ascension scheme.
30:2.10 (335.1) I. A PARADICSOMI ISTENSÉGEK. 30:2.10 (335.1) I. THE PARADISE DEITIES.
30:2.11 (335.2) 1. Az Egyetemes Atya. 30:2.11 (335.2) 1. The Universal Father.
30:2.12 (335.3) 2. Az Örökkévaló Fiú. 30:2.12 (335.3) 2. The Eternal Son.
30:2.13 (335.4) 3. A Végtelen Szellem. 30:2.13 (335.4) 3. The Infinite Spirit.
30:2.14 (335.5) II. A LEGFELSŐBB SZELLEMEK. 30:2.14 (335.5) II. THE SUPREME SPIRITS.
30:2.15 (335.6) 1. A Hét Tökéletes Szellem. 30:2.15 (335.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:2.16 (335.7) 2. A Hét Legfőbb Végrehajtó. 30:2.16 (335.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:2.17 (335.8) 3. A Tükröző Szellemek Hét Csoportja. 30:2.17 (335.8) 3. The Seven Groups of Reflective Spirits.
30:2.18 (335.9) 4. A Tükröző Kép Segítők. 30:2.18 (335.9) 4. The Reflective Image Aids.
30:2.19 (335.10) 5. A Körök Hét Szelleme. 30:2.19 (335.10) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
30:2.20 (335.11) 6. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemek. 30:2.20 (335.11) 6. Local Universe Creative Spirits.
30:2.21 (335.12) 7. Elmeszellem-segédek. 30:2.21 (335.12) 7. Adjutant Mind-Spirits.
30:2.22 (335.13) III. A HÁROMSÁGI-SZÁRMAZÁSÚ LÉNYEK. 30:2.22 (335.13) III. THE TRINITY-ORIGIN BEINGS.
30:2.23 (335.14) 1. A Felsőség háromságivá tett Titkai. 30:2.23 (335.14) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:2.24 (335.15) 2. A Nappalok Örökkévalói. 30:2.24 (335.15) 2. Eternals of Days.
30:2.25 (335.16) 3. A Nappalok Elődei. 30:2.25 (335.16) 3. Ancients of Days.
30:2.26 (335.17) 4. A Nappalok Tökéletességei. 30:2.26 (335.17) 4. Perfections of Days.
30:2.27 (335.18) 5. A Nappalok Utódai. 30:2.27 (335.18) 5. Recents of Days.
30:2.28 (335.19) 6. A Nappalok Szövetségei. 30:2.28 (335.19) 6. Unions of Days.
30:2.29 (335.20) 7. A Nappalok Hűséges Követői. 30:2.29 (335.20) 7. Faithfuls of Days.
30:2.30 (335.21) 8. Háromsági Tanító Fiak. 30:2.30 (335.21) 8. Trinity Teacher Sons.
30:2.31 (335.22) 9. Bölcsesség-tökéletesítők. 30:2.31 (335.22) 9. Perfectors of Wisdom.
30:2.32 (335.23) 10. Isteni Tanácsosok. 30:2.32 (335.23) 10. Divine Counselors.
30:2.33 (335.24) 11. Világegyetemi Ítélők. 30:2.33 (335.24) 11. Universal Censors.
30:2.34 (335.25) 12. Ihletett Háromsági Szellemek. 30:2.34 (335.25) 12. Inspired Trinity Spirits.
30:2.35 (335.26) 13. Havona-honosok. 30:2.35 (335.26) 13. Havona Natives.
30:2.36 (335.27) 14. Paradicsomi létpolgárok. 30:2.36 (335.27) 14. Paradise Citizens.
30:2.37 (335.28) IV. AZ ISTENFIAK. 30:2.37 (335.28) IV. THE SONS OF GOD.
30:2.38 (335.29) A. Alászálló Fiak. 30:2.38 (335.29) A. Descending Sons.
30:2.39 (335.30) 1. Teremtő Fiak – Mihályok. 30:2.39 (335.30) 1. Creator Sons—Michaels.
30:2.40 (335.31) 2. Ítélkező Fiak – Avonalok. 30:2.40 (335.31) 2. Magisterial Sons—Avonals.
30:2.41 (335.32) 3. Háromsági Tanító Fiak – Daynalok. 30:2.41 (335.32) 3. Trinity Teacher Sons—Daynals.
30:2.42 (335.33) 4. Melkizedek Fiak. 30:2.42 (335.33) 4. Melchizedek Sons.
30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Fiak. 30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Sons.
30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek Fiak. 30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek Sons.
30:2.45 (335.36) 7. Élethordozó Fiak. 30:2.45 (335.36) 7. Life Carrier Sons.
30:2.46 (335.37) B. Felemelkedő Fiak. 30:2.46 (335.37) B. Ascending Sons.
30:2.47 (335.38) 1. Az Atyával eggyé kapcsolódást megélt halandók. 30:2.47 (335.38) 1. Father-fused Mortals.
30:2.48 (335.39) 2. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt halandók. 30:2.48 (335.39) 2. Son-fused Mortals.
30:2.49 (335.40) 3. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók. 30:2.49 (335.40) 3. Spirit-fused Mortals.
30:2.50 (335.41) 4. Evolúciós szeráfok. 30:2.50 (335.41) 4. Evolutionary Seraphim.
30:2.51 (335.42) 5. Felemelkedő Anyagi Fiak. 30:2.51 (335.42) 5. Ascending Material Sons.
30:2.52 (335.43) 6. Átvitt közteslények. 30:2.52 (335.43) 6. Translated Midwayers.
30:2.53 (335.44) 7. Megszemélyesült Igazítók. 30:2.53 (335.44) 7. Personalized Adjusters.
30:2.54 (336.1) C. Háromsági Fiak. 30:2.54 (336.1) C. Trinitized Sons.
30:2.55 (336.2) 1. Fenséges Hírvivők. 30:2.55 (336.2) 1. Mighty Messengers.
30:2.56 (336.3) 2. Nagytekintélyűek. 30:2.56 (336.3) 2. Those High in Authority.
30:2.57 (336.4) 3. Ismeretlen Nevűek és Származásúak. 30:2.57 (336.4) 3. Those without Name and Number.
30:2.58 (336.5) 4. Háromságot-elért Felügyelők. 30:2.58 (336.5) 4. Trinitized Custodians.
30:2.59 (336.6) 5. Háromságot-elért Követek. 30:2.59 (336.6) 5. Trinitized Ambassadors.
30:2.60 (336.7) 6. Mennyei Oltalmazók. 30:2.60 (336.7) 6. Celestial Guardians.
30:2.61 (336.8) 7. Magas Fiú-segédek. 30:2.61 (336.8) 7. High Son Assistants.
30:2.62 (336.9) 8. Felemelkedő-háromságivá lett Fiak. 30:2.62 (336.9) 8. Ascender-trinitized Sons.
30:2.63 (336.10) 9. Paradicsom-Havona-háromságivá lett Fiak. 30:2.63 (336.10) 9. Paradise-Havona-trinitized Sons.
30:2.64 (336.11) 10. A Beteljesülés Háromságot-elért Fiai. 30:2.64 (336.11) 10. Trinitized Sons of Destiny.
30:2.65 (336.12) V. A VÉGTELEN SZELLEM SZEMÉLYISÉGEI. 30:2.65 (336.12) V. PERSONALITIES OF THE INFINITE SPIRIT.
30:2.66 (336.13) A. A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei. 30:2.66 (336.13) A. Higher Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.67 (336.14) 1. Független Hírvivők. 30:2.67 (336.14) 1. Solitary Messengers.
30:2.68 (336.15) 2. A Világegyetemi Körök Felügyelői. 30:2.68 (336.15) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:2.69 (336.16) 3. Összeírási Igazgatók. 30:2.69 (336.16) 3. Census Directors.
30:2.70 (336.17) 4. A Végtelen Szellem Személyi Segédei. 30:2.70 (336.17) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:2.71 (336.18) 5. Társfelügyelők. 30:2.71 (336.18) 5. Associate Inspectors.
30:2.72 (336.19) 6. Kinevezett Őrök. 30:2.72 (336.19) 6. Assigned Sentinels.
30:2.73 (336.20) 7. Végzős Kísérők. 30:2.73 (336.20) 7. Graduate Guides.
30:2.74 (336.21) B. A tér hírvivő seregei. 30:2.74 (336.21) B. The Messenger Hosts of Space.
30:2.75 (336.22) 1. Havona-szolgálók. 30:2.75 (336.22) 1. Havona Servitals.
30:2.76 (336.23) 2. Világegyetemi Békéltetők. 30:2.76 (336.23) 2. Universal Conciliators.
30:2.77 (336.24) 3. Szakmai Tanácsadók. 30:2.77 (336.24) 3. Technical Advisers.
30:2.78 (336.25) 4. Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők. 30:2.78 (336.25) 4. Custodians of Records on Paradise.
30:2.79 (336.26) 5. Mennyei Adatrögzítők. 30:2.79 (336.26) 5. Celestial Recorders.
30:2.80 (336.27) 6. Morontia Társak. 30:2.80 (336.27) 6. Morontia Companions.
30:2.81 (336.28) 7. Paradicsomi Társak. 30:2.81 (336.28) 7. Paradise Companions.
30:2.82 (336.29) C. A segédkező szellemek. 30:2.82 (336.29) C. The Ministering Spirits.
30:2.83 (336.30) 1. Szupernáfok. 30:2.83 (336.30) 1. Supernaphim.
30:2.84 (336.31) 2. Szekonáfok. 30:2.84 (336.31) 2. Seconaphim.
30:2.85 (336.32) 3. Terciáfok. 30:2.85 (336.32) 3. Tertiaphim.
30:2.86 (336.33) 4. Omniáfok. 30:2.86 (336.33) 4. Omniaphim.
30:2.87 (336.34) 5. Szeráfok. 30:2.87 (336.34) 5. Seraphim.
30:2.88 (336.35) 6. Kerubok és szanóbok. 30:2.88 (336.35) 6. Cherubim and Sanobim.
30:2.89 (336.36) 7. Közteslények. 30:2.89 (336.36) 7. Midwayers.
30:2.90 (336.37) VI. VILÁGEGYETEMI ERŐTÉR-IRÁNYÍTÓK. 30:2.90 (336.37) VI. THE UNIVERSE POWER DIRECTORS.
30:2.91 (336.38) A. A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító. 30:2.91 (336.38) A. The Seven Supreme Power Directors.
30:2.92 (336.39) B. A Legfőbb Erőtér-központok. 30:2.92 (336.39) B. Supreme Power Centers.
30:2.93 (336.40) 1. Legfőbb Központ-felügyelők. 30:2.93 (336.40) 1. Supreme Center Supervisors.
30:2.94 (336.41) 2. Havona Központok. 30:2.94 (336.41) 2. Havona Centers.
30:2.95 (336.42) 3. Felsőbb-világegyetemi Központok. 30:2.95 (336.42) 3. Superuniverse Centers.
30:2.96 (336.43) 4. Helyi Világegyetemi Központok. 30:2.96 (336.43) 4. Local Universe Centers.
30:2.97 (336.44) 5. Csillagvilági Központok. 30:2.97 (336.44) 5. Constellation Centers.
30:2.98 (336.45) 6. Csillagrendszeri Központok. 30:2.98 (336.45) 6. System Centers.
30:2.99 (336.46) 7. Besorolatlan Központok. 30:2.99 (336.46) 7. Unclassified Centers.
30:2.100 (337.1) C. Fizikai Főszabályozók. 30:2.100 (337.1) C. Master Physical Controllers.
30:2.101 (337.2) 1. Erőtér-irányító Segítők. 30:2.101 (337.2) 1. Associate Power Directors.
30:2.102 (337.3) 2. Gépies Szabályozók. 30:2.102 (337.3) 2. Mechanical Controllers.
30:2.103 (337.4) 3. Energia-átalakítók. 30:2.103 (337.4) 3. Energy Transformers.
30:2.104 (337.5) 4. Energia-továbbítók. 30:2.104 (337.5) 4. Energy Transmitters.
30:2.105 (337.6) 5. Elsődleges Társítók. 30:2.105 (337.6) 5. Primary Associators.
30:2.106 (337.7) 6. Másodlagos Szétbontók. 30:2.106 (337.7) 6. Secondary Dissociators.
30:2.107 (337.8) 7. Frandalankok és kronoldekek. 30:2.107 (337.8) 7. Frandalanks and Chronoldeks.
30:2.108 (337.9) D. Morontia Erőtér-felügyelők. 30:2.108 (337.9) D. Morontia Power Supervisors.
30:2.109 (337.10) 1. Kör-szabályozók. 30:2.109 (337.10) 1. Circuit Regulators.
30:2.110 (337.11) 2. Rendszer Összehangolók. 30:2.110 (337.11) 2. System Co-ordinators.
30:2.111 (337.12) 3. Bolygó Felügyelők. 30:2.111 (337.12) 3. Planetary Custodians.
30:2.112 (337.13) 4. Együttes Szabályozók. 30:2.112 (337.13) 4. Combined Controllers.
30:2.113 (337.14) 5. Kapcsolat-állandósítók. 30:2.113 (337.14) 5. Liaison Stabilizers.
30:2.114 (337.15) 6. Válogató-osztályozók. 30:2.114 (337.15) 6. Selective Assorters.
30:2.115 (337.16) 7. Iktató-segédek. 30:2.115 (337.16) 7. Associate Registrars.
30:2.116 (337.17) VII. AZ ÁLLANDÓ LÉTPOLGÁRSÁGÚ TESTÜLET. 30:2.116 (337.17) VII. THE CORPS OF PERMANENT CITIZENSHIP.
30:2.117 (337.18) 1. A bolygók közteslényei. 30:2.117 (337.18) 1. The Planetary Midwayers.
30:2.118 (337.19) 2. A csillagrendszerek ádámi Fiai. 30:2.118 (337.19) 2. The Adamic Sons of the Systems.
30:2.119 (337.20) 3. A csillagvilági univitatia. 30:2.119 (337.20) 3. The Constellation Univitatia.
30:2.120 (337.21) 4. A helyi világegyetemi szuszatia. 30:2.120 (337.21) 4. The Local Universe Susatia.
30:2.121 (337.22) 5. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt, helyi világegyetemi halandók. 30:2.121 (337.22) 5. Spirit-fused Mortals of the Local Universes.
30:2.122 (337.23) 6. A felsőbb-világegyetemi abandonterek. 30:2.122 (337.23) 6. The Superuniverse Abandonters.
30:2.123 (337.24) 7. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt, felsőbb-világegyetemi halandók. 30:2.123 (337.24) 7. Son-fused Mortals of the Superuniverses.
30:2.124 (337.25) 8. A Havona-honosok. 30:2.124 (337.25) 8. The Havona Natives.
30:2.125 (337.26) 9. A Szellem paradicsomi szféráinak honosai. 30:2.125 (337.26) 9. Natives of the Paradise Spheres of the Spirit.
30:2.126 (337.27) 10. Az Atya paradicsomi szféráinak honosai. 30:2.126 (337.27) 10. Natives of the Father’s Paradise Spheres.
30:2.127 (337.28) 11. A Paradicsom teremtett létpolgárai. 30:2.127 (337.28) 11. The Created Citizens of Paradise.
30:2.128 (337.29) 12. Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt, paradicsomi halandó létpolgárok. 30:2.128 (337.29) 12. Adjuster-fused Mortal Citizens of Paradise.
30:2.129 (337.30) Ez a világegyetemek személyiségeinek az Uversza központi világán vezetett munkanyilvántartása. 30:2.129 (337.30) This is the working classification of the personalities of the universes as they are of record on the headquarters world of Uversa.
30:2.130 (337.31) ÖSSZETETT SZEMÉLYISÉGCSOPORTOK. Az Uverszán nyilvántartások vannak az értelmes lényeknek számos további csoportjáról, olyan lényekről, melyeknek szintén szoros kapcsolata van a nagy világegyetem szervezésével és igazgatásával. E rendek közé tartozik a következő három összetett személyiségcsoport is: 30:2.130 (337.31) COMPOSITE PERSONALITY GROUPS. There are on Uversa the records of numerous additional groups of intelligent beings, beings that are also closely related to the organization and administration of the grand universe. Among such orders are the following three composite personality groups:
30:2.131 (337.32) A. A Végleges Paradicsomi Testülete. 30:2.131 (337.32) A. The Paradise Corps of the Finality.
30:2.132 (337.33) 1. A Halandói Véglegesrendűek Testülete. 30:2.132 (337.33) 1. The Corps of Mortal Finaliters.
30:2.133 (337.34) 2. A Paradicsomi Véglegesrendűek Testülete. 30:2.133 (337.34) 2. The Corps of Paradise Finaliters.
30:2.134 (337.35) 3. A Háromságot elért Véglegesrendűek Testülete. 30:2.134 (337.35) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.
30:2.135 (337.36) 4. A Háromságot elért Együttes Véglegesrendűek Testülete. 30:2.135 (337.36) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.
30:2.136 (337.37) 5. A Havonai Véglegesrendűek Testülete. 30:2.136 (337.37) 5. The Corps of Havona Finaliters.
30:2.137 (337.38) 6. A Tapasztalás-meghaladó Véglegesrendűek Testülete. 30:2.137 (337.38) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.
30:2.138 (337.39) 7. A Beteljesülés Ki-nem-nyilatkoztatott Fiainak Testülete. 30:2.138 (337.39) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.
30:2.139 (337.40) A Halandói Véglegesrendűek Testületével e sorozat következő és egyben utolsó írásában foglalkozunk. 30:2.139 (337.40) The Mortal Corps of the Finality is dealt with in the next and final paper of this series.
30:2.140 (338.1) B. A Világegyetemi Segítők. 30:2.140 (338.1) B. The Universe Aids.
30:2.141 (338.2) 1. Fényes Hajnalcsillagok. 30:2.141 (338.2) 1. Bright and Morning Stars.
30:2.142 (338.3) 2. Ragyogó Estcsillagok. 30:2.142 (338.3) 2. Brilliant Evening Stars.
30:2.143 (338.4) 3. Főangyalok. 30:2.143 (338.4) 3. Archangels.
30:2.144 (338.5) 4. Fenséges Segédek. 30:2.144 (338.5) 4. Most High Assistants.
30:2.145 (338.6) 5. Főbiztosok. 30:2.145 (338.6) 5. High Commissioners.
30:2.146 (338.7) 6. Mennyei Felvigyázók. 30:2.146 (338.7) 6. Celestial Overseers.
30:2.147 (338.8) 7. Lakóvilági Tanítók. 30:2.147 (338.8) 7. Mansion World Teachers.
30:2.148 (338.9) Mind a helyi világegyetemek, mind pedig a felsőbb-világegyetemek összes központi világán gondoskodnak azon lényekről, akik a Teremtő Fiak, a helyi világegyetemi vezetők érdekében különleges küldetéseken vesznek részt. Mi az Uverszán üdvözöljük e Világegyetemi Segítőket, de nem felügyeljük őket. E megbízottak a Teremtő Fiak felügyelete alatt végzik a munkájukat és a megfigyeléseiket. Tevékenységüket közelebbről a helyi világegyetemetekről szóló beszámolóban ismertetjük. 30:2.148 (338.9) On all headquarters worlds of both local and superuniverses, provision is made for these beings who are engaged in specific missions for the Creator Sons, the local universe rulers. We welcome these Universe Aids on Uversa, but we have no jurisdiction over them. Such emissaries prosecute their work and carry on their observations under authority of the Creator Sons. Their activities are more fully described in the narrative of your local universe.
30:2.149 (338.10) C. A Hét Önkéntes Telepes Csoport. 30:2.149 (338.10) C. The Seven Courtesy Colonies.
30:2.150 (338.11) 1. Csillagászat-hallgatók. 30:2.150 (338.11) 1. Star Students.
30:2.151 (338.12) 2. Égi Mesterek. 30:2.151 (338.12) 2. Celestial Artisans.
30:2.152 (338.13) 3. Visszatekintési Igazgatók. 30:2.152 (338.13) 3. Reversion Directors.
30:2.153 (338.14) 4. Kiterjesztési Tanodai Oktatók. 30:2.153 (338.14) 4. Extension-school Instructors.
30:2.154 (338.15) 5. A Különféle Tartalékos Testületek. 30:2.154 (338.15) 5. The Various Reserve Corps.
30:2.155 (338.16) 6. Hallgató-látogatók. 30:2.155 (338.16) 6. Student Visitors.
30:2.156 (338.17) 7. Felemelkedő zarándokok. 30:2.156 (338.17) 7. Ascending Pilgrims.
30:2.157 (338.18) E lények hét csoportját ilyen szervezettségben és irányítás mellett megtalálhatjuk az összes központi világon a helyi csillagrendszerektől fel egészen a felsőbb-világegyetemek központjaiig, főként ez utóbbiakon. A hét felsőbb-világegyetem központjai a találkozóhelyei az értelmes lények csaknem minden osztályának és rendjének. A Paradicsom-Havona-honosok számos csoportja kivételével a létezés bármely szakaszába tartozó saját akaratú teremtmények megfigyelhetők és tanulmányozhatók itt. 30:2.157 (338.18) These seven groups of beings will be found thus organized and governed on all headquarters worlds from the local systems up to the capitals of the superuniverses, particularly the latter. The capitals of the seven superuniverses are the meeting places for almost all classes and orders of intelligent beings. With the exception of numerous groups of Paradise-Havoners, here the will creatures of every phase of existence may be observed and studied.
3. Az önkéntes telepesek ^top 3. The Courtesy Colonies ^top
30:3.1 (338.19) A hét önkéntes telepes csoport hosszabb-rövidebb ideig az épített szférákon tartózkodik, s ezalatt a küldetései teljesítésével és a különleges megbízatásai végrehajtásával foglalkozik. Munkájuk a következőképpen jellemezhető: 30:3.1 (338.19) The seven courtesy colonies sojourn on the architectural spheres for a longer or shorter time while engaged in the furtherance of their missions and in the execution of their special assignments. Their work may be described as follows:
30:3.2 (338.20) 1. A csillagászat-hallgatók, a mennyei csillagászok a munkájukhoz olyan szférákat választanak, mit az Uversza, mert az ilyen különlegesen megépített világok rendkívül kedvezők a megfigyeléseikhez és számításaikhoz. Az Uversza nemcsak azért kedvező hely a telepes csoport munkájához, mert központi elhelyezkedésű, hanem azért is, mert a közelében nincsenek óriási élő vagy halott napok, melyek zavarnák az energiaáramokat. E hallgatók semmilyen értelemben nem kapcsolódnak szervesen a felsőbb-világegyetemi ügyekhez; ők pusztán vendégek. 30:3.2 (338.20) 1. The Star Students, the celestial astronomers, choose to work on spheres like Uversa because such specially constructed worlds are unusually favorable for their observations and calculations. Uversa is favorably situated for the work of this colony, not only because of its central location, but also because there are no gigantic living or dead suns near at hand to disturb the energy currents. These students are not in any manner organically connected with the affairs of the superuniverse; they are merely guests.
30:3.3 (338.21) Az uverszai csillagásztelep számos közeli területről, a központi világegyetemből, sőt még a Norlatiadekből is érkezett tagokból áll. Bármely világegyetem bármely csillagrendszerének bármelyik világáról származó bármely lény csillagászat-hallgatóvá válhat, jelentkezhet a mennyei csillagászok valamely testületébe. Ennek előfeltételei: folytatódó élet és elégséges ismeret a tér világairól, különösen azok evolúciójának és szabályozásának fizikai törvényeiről. A csillagászat-hallgatóknak nem kell örökké ebben a testületben szolgálniuk, de a csoportjukba felvettek közül senki sem léphet ki uverszai időben mért ezer év letelte előtt. 30:3.3 (338.21) The astronomical colony of Uversa contains individuals from many near-by realms, from the central universe, and even from Norlatiadek. Any being on any world in any system of any universe may become a star student, may aspire to join some corps of celestial astronomers. The only requisites are: continuing life and sufficient knowledge of the worlds of space, especially their physical laws of evolution and control. Star students are not required to serve eternally in this corps, but no one admitted to this group may withdraw under one millennium of Uversa time.
30:3.4 (339.1) Az uverszai csillagvizsgáló telep taglétszáma jelenleg meghaladja az egymilliót. E csillagászok jönnek-mennek, bár némelyikük viszonylag hosszabb időt tölt a szolgálatban. Munkájukat sok gépi műszer és fizikai berendezés segítségével végzik; nagyban segítik őket a Független Hírvivők és az egyéb szellemi felfedezők is. E mennyei csillagászok a csillagok tanulmányozásában és a tér kutatásában folyamatosan igénybe veszik az élő energia-átalakítókat és energia-továbbítókat, valamint a tükröző személyiségeket is. A téranyag és az energia-megnyilvánulások minden formáját és szakaszát kutatják, és éppúgy érdeklődnek a térerő működése, mint a csillagokkal kapcsolatos jelenségek iránt; aprólékos kutatómunkájuk mindenre kiterjed a térben. 30:3.4 (339.1) The star-observer colony of Uversa now numbers over one million. These astronomers come and go, though some remain for comparatively long periods. They carry on their work with the aid of a multitude of mechanical instruments and physical appliances; they are also greatly assisted by the Solitary Messengers and other spirit explorers. These celestial astronomers make constant use of the living energy transformers and transmitters, as well as of the reflective personalities, in their work of star study and space survey. They study all forms and phases of space material and energy manifestations, and they are just as much interested in force function as in stellar phenomena; nothing in all space escapes their scrutiny.
30:3.5 (339.2) Hasonló csillagásztelepek találhatók a felsőbb-világegyetem övezeteinek központi világain csakúgy, mint a helyi világegyetemek és azok igazgatási egységeinek épített központjain. A Paradicsom kivételével a tudás sehol sem eredendően meglévő dolog; a fizikai világegyetem megértése nagymértékben a megfigyeléseken és a kutatásokon alapul. 30:3.5 (339.2) Similar astronomer colonies are to be found on the sector headquarters worlds of the superuniverse as well as on the architectural capitals of the local universes and their administrative subdivisions. Except on Paradise, knowledge is not inherent; understanding of the physical universe is largely dependent on observation and research.
30:3.6 (339.3) 2. Az égi mesterek szerte a hét felsőbb-világegyetemben mindenütt szolgálnak. A felemelkedő halandók először a helyi világegyetemi morontia létpályán találkoznak ezekkel a csoportokkal, s e mestereket majd abban a tárgykörben mutatjuk be részletesebben. 30:3.6 (339.3) 2. The Celestial Artisans serve throughout the seven superuniverses. Ascending mortals have their initial contact with these groups in the morontia career of the local universe in connection with which these artisans will be more fully discussed.
30:3.7 (339.4) 3. A visszatekintési igazgatók a pihentető felüdülés és a jókedv segítői – a meghaladott emlékek helyreállítói. A halandói fejlődés felemelkedési rendjének gyakorlati működtetése számára nagy szolgálatot tesznek, különösen a morontia átmenet és a szellemi tapasztalás kezdeti szakaszaiban. Az ő történetük a halandói létpályának a helyi világegyetembeli alakulásáról szóló beszámolóhoz tartozik. 30:3.7 (339.4) 3. The Reversion Directors are the promoters of relaxation and humor—reversion to past memories. They are of great service in the practical operation of the ascending scheme of mortal progression, especially during the earlier phases of morontia transition and spirit experience. Their story belongs to the narrative of the mortal career in the local universe.
30:3.8 (339.5) 4. Kiterjesztési tanodai oktatók. A felemelkedési létpálya következő, magasabb lakóvilága mindig egy nagyobb létszámú tanári testületet tart fenn az eggyel alacsonyabb szintű világon, mely egyfajta előkészítő tanhelyül szolgál az adott szféra fejlődő lakosainak; ez az idő zarándokainak előmenetelét biztosító felemelkedési rend egyik szakasza. E tanodák, valamint azok oktatási és vizsgáztatási módszerei egyáltalán nem hasonlítanak semmihez, amit az Urantián esetleg megismerhettek. 30:3.8 (339.5) 4. Extension-School Instructors. The next higher residential world of the ascendant career always maintains a strong corps of teachers on the world just below, a sort of preparatory school for the progressing residents of that sphere; this is a phase of the ascendant scheme for advancing the pilgrims of time. These schools, their methods of instruction and examinations, are wholly unlike anything which you essay to conduct on Urantia.
30:3.9 (339.6) A halandói fejlődés teljes felemelkedési tervére az a gyakorlat jellemző, hogy az éppen megszerzett új igazságot és tapasztalatot más lényeknek át kell adni. A Paradicsom eléréséig tartó hosszú tanintézetet úgy végzitek el, hogy tanárként szolgáljátok azokat a tanulókat, akik a fejlődési rendben mögöttetek állnak. 30:3.9 (339.6) The entire ascendant plan of mortal progression is characterized by the practice of giving out to other beings new truth and experience just as soon as acquired. You work your way through the long school of Paradise attainment by serving as teachers to those pupils just behind you in the scale of progression.
30:3.10 (339.7) 5. A különféle tartalékos testületek. A közvetlen felügyeletünk alá nem tartozó lények hatalmas tartalékai állnak tartalékos testületet alkotó telepek gyanánt mozgósítás alatt az Uverszán. E telepes csoportból hetven elsődleges osztályt állítottak fel az Uverszán, és a szabadelvű oktatás keretében megengedtetik, hogy egy időt e különleges személyiségekkel töltsetek. Hasonló általános tartalékokat képeznek a Szalvingtonon és más világegyetemi központokon; csoportvezetőik kérelmére vezénylik őket tevékeny szolgálatba. 30:3.10 (339.7) 5. The Various Reserve Corps. Vast reserves of beings not under our immediate supervision are mobilized on Uversa as the reserve-corps colony. There are seventy primary divisions of this colony on Uversa, and it is a liberal education to be permitted to spend a season with these extraordinary personalities. Similar general reserves are maintained on Salvington and other universe capitals; they are dispatched on active service on the requisition of their respective group directors.
30:3.11 (339.8) 6. A hallgató-látogatók. Az egész világegyetemből a mennyei látogatók folyamatos árama halad keresztül a különböző központi világokon. Egyedekként és osztályokként e különböző fajtájú lények úgy özönlenek hozzánk, mint megfigyelők, cseretanulók és kisegítők. Az Uverszán jelenleg egymilliárdnál is több személy tartozik ehhez az önkéntes telepes csoporthoz. E látogatók némelyike egy napig marad, mások egy évig, ez a küldetésük jellegétől függ. E telepes csoportban a világegyetemi lényeknek csaknem mindegyik osztálya képviselteti magát, kivéve a Teremtő személyiségeket és a morontia halandókat. 30:3.11 (339.8) 6. The Student Visitors. From all the universe a constant stream of celestial visitors pours through the various headquarters worlds. As individuals and as classes these various types of beings flock in upon us as observers, exchange pupils, and student helpers. On Uversa, at present, there are over one billion persons in this courtesy colony. Some of these visitors may tarry a day, others may remain a year, all dependent on the nature of their mission. This colony contains almost every class of universe beings except Creator personalities and morontia mortals.
30:3.12 (340.1) A morontia halandók csak az eredeti helyi világegyetemük határain belül lehetnek hallgató-látogatók. Felsőbb-világegyetemi minőségben csak akkor tehetnek látogatásokat, ha már elérték a szellemi besorolást. A látogató telepes csoportunknak bő a fele „útját megszakító” lény, vagyis olyan, aki útban másfelé megáll meglátogatni az Orvonton székhelyét. E személyiségek között vannak olyanok, akik világegyetemi feladatot teljesítenek, vagy éppen a szabadidejüket töltik – a feladatoktól mentes állapotot élvezik. A világegyetemen belüli utazás és megfigyelés minden felemelkedő lény létpályájának részét képezi. Az utazás és az új népek és világok megismerése iránti emberi vágy teljes kielégülést nyer majd a helyi világegyetemeken, a felsőbb-világegyetemeken és a központi világegyetemen keresztül a Paradicsomig tartó hosszú és eseménydús felkapaszkodás alatt. 30:3.12 (340.1) Morontia mortals are student visitors only within the confines of the local universe of their origin. They may visit in a superuniverse capacity only after they have attained spirit status. Fully one half of our visitor colony consists of “stopovers,” beings en route elsewhere who pause to visit the Orvonton capital. These personalities may be executing a universe assignment, or they may be enjoying a period of leisure—freedom from assignment. The privilege of intrauniverse travel and observation is a part of the career of all ascending beings. The human desire to travel and observe new peoples and worlds will be fully gratified during the long and eventful climb to Paradise through the local, super-, and central universes.
30:3.13 (340.2) 7. A felemelkedő zarándokok. Lévén, hogy a felemelkedő zarándokokat különféle szolgálatokra rendelik a paradicsomi fejlődéssel kapcsolatban, ezért önkéntes telepes csoportként a különböző központi szférákon lakoznak. A felsőbb-világegyetemben sokfelé tevékenykedő csoportjaik nagymértékben önállók. Egy olyan folyton változó telepes csoportot alkotnak, amely az evolúciós halandók és felemelkedő társaik összes rendjét magukba foglalja. 30:3.13 (340.2) 7. The Ascending Pilgrims. As the ascending pilgrims are assigned to various services in connection with their Paradise progression, they are domiciled as a courtesy colony on the various headquarters spheres. While functioning here and there throughout a superuniverse, such groups are largely self-governing. They are an ever-shifting colony embracing all orders of evolutionary mortals and their ascending associates.
4. A felemelkedő halandók ^top 4. The Ascending Mortals ^top
30:4.1 (340.3) Az idő és tér halandó túlélőit felemelkedő zarándokoknak nevezzük, amikor a Paradicsomra való fokozatos felemelkedésen munkálkodóknak minősülnek, s ezen evolúciós teremtmények eléggé fontos szerepet kapnak e beszámolókban, így itt kívánatos egyfajta áttekintést adni a felemelkedés világegyetemi létpályájának következő hét szakaszáról: 30:4.1 (340.3) While the mortal survivors of time and space are denominated ascending pilgrims when accredited for the progressive ascent to Paradise, these evolutionary creatures occupy such an important place in these narratives that we here desire to present a synopsis of the following seven stages of the ascending universe career:
30:4.2 (340.4) 1. Bolygói halandók. 30:4.2 (340.4) 1. Planetary Mortals.
30:4.3 (340.5) 2. Alvó továbbélők. 30:4.3 (340.5) 2. Sleeping Survivors.
30:4.4 (340.6) 3. Lakóvilági hallgatók. 30:4.4 (340.6) 3. Mansion World Students.
30:4.5 (340.7) 4. Morontia fejlődő lények. 30:4.5 (340.7) 4. Morontia Progressors.
30:4.6 (340.8) 5. Felsőbb-világegyetemi védencek. 30:4.6 (340.8) 5. Superuniverse Wards.
30:4.7 (340.9) 6. Havona-zarándokok. 30:4.7 (340.9) 6. Havona Pilgrims.
30:4.8 (340.10) 7. Paradicsomi jövevények. 30:4.8 (340.10) 7. Paradise Arrivals.
30:4.9 (340.11) A következő beszámoló az Igazító-segítette halandó világegyetemi létpályáját ismerteti. A Fiúval és a Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók e létpályában részben osztoznak, de azért választottuk éppen az Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók történetét, mert az Urantia összes emberfajtája előtt ilyen beteljesülés áll. 30:4.9 (340.11) The following narrative presents the universe career of an Adjuster-indwelt mortal. The Son- and Spirit-fused mortals share portions of this career, but we have elected to tell this story as it pertains to the Adjuster-fused mortals, for such a destiny may be anticipated by all of the human races of Urantia.
30:4.10 (340.12) 1. Bolygói halandók. A halandók mind felemelkedési lehetőséggel rendelkező, állati eredetű evolúciós lények. Eredetüket, természetüket és beteljesülésüket tekintve az emberi lények e különféle csoportjai és fajtái nem teljesen különböznek az urantiai népektől. Minden egyes világ emberfajtái az Istenfiak ugyanazon segédkezésében részesülnek és az idő segédkező szellemeinek jelenlétét élvezik. A természetes halált követően a felemelkedők minden fajtája egyetlen morontia családdá egyesül a lakóvilágokon. 30:4.10 (340.12) 1. Planetary Mortals. Mortals are all animal-origin evolutionary beings of ascendant potential. In origin, nature, and destiny these various groups and types of human beings are not wholly unlike the Urantia peoples. The human races of each world receive the same ministry of the Sons of God and enjoy the presence of the ministering spirits of time. After natural death all types of ascenders fraternize as one morontia family on the mansion worlds.
30:4.11 (341.1) 2. Alvó továbbélők. A túlélési besorolású összes halandó a személyes beteljesülés-őrangyalok felügyelete alatt megy át a természetes halál kapuin és a harmadik időszakban megszemélyesül a lakóvilágokon. Azon elismert lények, akik bármely okból képtelenek voltak azt az értelmi szintet és szellemiségi felruházottságot elérni, amely feljogosította volna őket arra, hogy személyes oltalmazót kapjanak, nem juthatnak el azonnal és közvetlenül a lakóvilágokra. Az ilyen túlélő lelkeknek öntudatlan alvásban kell nyugodniuk az új korszakhoz tartozó ítéletnapig, az új megítéltetésig, az Istenfiú eljöveteléig, aki szerbe-számba veszi a korszak túlélőit és megítéli a teremtésrészt, és Nebadon-szerte ez az általános gyakorlat. Krisztus Mihályról mondták, miután a földi munkájának elvégeztével a magasba emelkedett, hogy „sok foglyot vezetett el”. E foglyok az Ádám korától fogva a Mester urantiai feltámadásának napjáig alvó továbbélővé lett halandók voltak. 30:4.11 (341.1) 2. Sleeping Survivors. All mortals of survival status, in the custody of personal guardians of destiny, pass through the portals of natural death and, on the third period, personalize on the mansion worlds. Those accredited beings who have, for any reason, been unable to attain that level of intelligence mastery and endowment of spirituality which would entitle them to personal guardians, cannot thus immediately and directly go to the mansion worlds. Such surviving souls must rest in unconscious sleep until the judgment day of a new epoch, a new dispensation, the coming of a Son of God to call the rolls of the age and adjudicate the realm, and this is the general practice throughout all Nebadon. It was said of Christ Michael that, when he ascended on high at the conclusion of his work on earth, “He led a great multitude of captives.” And these captives were the sleeping survivors from the days of Adam to the day of the Master’s resurrection on Urantia.
30:4.12 (341.2) Az idő múlása semmit sem jelent az alvó halandóknak; teljesen öntudatlanok és nincsenek tudatában a nyugvásuk időtartamának sem. Az adott korszak lezárultával a személyiségük újbóli összeállításakor az ötezer évet aludtak nem válaszolnak másként, mint azok, akik csak öt napot nyugodtak. Ezen időbeli késedelemtől eltekintve e továbbélők ugyanazon a felemelkedési renden mennek végig, mint akik a halálbeli hosszabb-rövidebb alvást elkerülik. 30:4.12 (341.2) The passing of time is of no moment to sleeping mortals; they are wholly unconscious and oblivious to the length of their rest. On reassembly of personality at the end of an age, those who have slept five thousand years will react no differently than those who have rested five days. Aside from this time delay these survivors pass on through the ascension regime identically with those who avoid the longer or shorter sleep of death.
30:4.13 (341.3) A világzarándokok megítéltetési osztályait csoportos morontia-tevékenységekre veszik igénybe a helyi világegyetemek munkájában. Nagy előnye van annak, hogy ilyen nagy csoportok is munkára foghatók; ezért hosszú ideig együtt tartják őket a hatékony szolgálat érdekében. 30:4.13 (341.3) These dispensational classes of world pilgrims are utilized for group morontia activities in the work of the local universes. There is a great advantage in the mobilization of such enormous groups; they are thus kept together for long periods of effective service.
30:4.14 (341.4) 3. Lakóvilági hallgatók. A lakóvilágokon felébredt összes továbbélő halandó ebbe az osztályba tartozik. 30:4.14 (341.4) 3. Mansion World Students. All surviving mortals who reawaken on the mansion worlds belong to this class.
30:4.15 (341.5) A halandói húsvér fizikai test nem része az alvó továbbélő újbóli összeállításának; a fizikai test visszatért a porhoz. A kijelölt szeráf biztosítja az új test, a morontia alak, mint a halhatatlan lélek és a visszatért, befogadandó Igazító számára készülő új élethordozó összeállítását. Az Igazító az alvó továbbélő elméje szellemi átiratának őrzője. A kijelölt szeráf az őre a továbbélő önazonosságnak – a halhatatlan léleknek (amennyire az kifejlődött). Amikor e kettő, vagyis az Igazító és a szeráf újraegyesíti a gondjaikra bízott személyiséget, akkor ez az új egyed a régi személyiségének feltámadását, a lélek kifejlődő morontia azonosságának továbbélését alkotja. A lélek és az Igazító ezen újratársulását nevezhetjük helyesen feltámadásnak, a személyiséget alkotó tényezők újraegyesítésének; de még ez sem magyarázza meg teljesen a továbbélő személyiség újbóli megjelenését. Bár ti valószínűleg sohasem fogjátok megérteni az ilyen megmagyarázhatatlan folyamat tényszerű voltát, mégis valamikor majd tapasztalati úton megismeritek annak igazságát, ha nem utasítjátok el a halandói továbbélés tervét. 30:4.15 (341.5) The physical body of mortal flesh is not a part of the reassembly of the sleeping survivor; the physical body has returned to dust. The seraphim of assignment sponsors the new body, the morontia form, as the new life vehicle for the immortal soul and for the indwelling of the returned Adjuster. The Adjuster is the custodian of the spirit transcript of the mind of the sleeping survivor. The assigned seraphim is the keeper of the surviving identity—the immortal soul—as far as it has evolved. And when these two, the Adjuster and the seraphim, reunite their personality trusts, the new individual constitutes the resurrection of the old personality, the survival of the evolving morontia identity of the soul. Such a reassociation of soul and Adjuster is quite properly called a resurrection, a reassembly of personality factors; but even this does not entirely explain the reappearance of the surviving personality. Though you will probably never understand the fact of such an inexplicable transaction, you will sometime experientially know the truth of it if you do not reject the plan of mortal survival.
30:4.16 (341.6) A fokozatos halandói felkészítést nyújtó hét világon való kezdeti várakoztatás terve csaknem általános az Orvontonban. Az egyes, egyenként közelítőleg ezer lakott bolygóból álló helyi csillagrendszerekben hét lakóvilág van, s ezek rendszerint a csillagrendszeri központ segédszférái vagy kis-segédszférái. Ezek a felemelkedő halandók többségének a fogadóvilágai. 30:4.16 (341.6) The plan of initial mortal detention on seven worlds of progressive training is nearly universal in Orvonton. In each local system of approximately one thousand inhabited planets there are seven mansion worlds, usually satellites or subsatellites of the system capital. They are the receiving worlds for the majority of ascending mortals.
30:4.17 (341.7) Néha a halandók elhelyezésére szolgáló összes felkészülési világot világegyetemi „házaknak” nevezzük, és e szférákra utalt Jézus, amikor azt mondta: „Az én Atyám házában sok lakóhely van.” Innentől a felemelkedők, a lakóvilágokhoz hasonló szférák valamely adott csoportján belül, egyedül fejlődnek tovább az egyik szféráról a másikra, az egyik életszakaszból a másikba haladva, de az egyik világegyetemi tanulmányi szakaszból mindig osztályostól lépnek tovább a következőbe. 30:4.17 (341.7) Sometimes all training worlds of mortal residence are called universe “mansions,” and it was to such spheres that Jesus alluded when he said: “In my Father’s house are many mansions.” From here on, within a given group of spheres like the mansion worlds, ascenders will progress individually from one sphere to another and from one phase of life to another, but they will always advance from one stage of universe study to another in class formation.
30:4.18 (342.1) 4. Morontia fejlődő lények. A lakóvilágok felett, a csillagrendszeri, a csillagvilági és a világegyetemi szférákon a halandókat már a morontia fejlődő lények osztályába sorolják; ekkor a halandói felemelkedés átmeneti szféráin haladnak keresztül. Ahogy a felemelkedő halandók az alsóbbtól a felsőbb morontia világok felé fejlődve haladnak, számtalan feladatot teljesítve szolgálnak a tanáraikkal együtt és a fejlettebb és rangidős testvéreik társaságában. 30:4.18 (342.1) 4. Morontia Progressors. From the mansion worlds on up through the spheres of the system, constellation, and the universe, mortals are classed as morontia progressors; they are traversing the transition spheres of mortal ascension. As the ascending mortals progress from the lower to the higher of the morontia worlds, they serve on countless assignments in association with their teachers and in company with their more advanced and senior brethren.
30:4.19 (342.2) A morontia fejlődés együtt jár a folyamatos értelmi, szellemi és személyiség-formai fejlődéssel. A továbbélők hármas természetű lények. A teljes morontia tapasztalás alatt ők a helyi világegyetem védencei. A felsőbb-világegyetemi rendszer az esetükben mindaddig nem érvényesül, amíg a szellemi létpályájuk meg nem kezdődik. 30:4.19 (342.2) Morontia progression pertains to continuing advancement of intellect, spirit, and personality form. Survivors are still three-natured beings. Throughout the entire morontia experience they are wards of the local universe. The regime of the superuniverse does not function until the spirit career begins.
30:4.20 (342.3) A halandók valódi szellem-önazonosságot csak röviddel azelőtt kapnak, hogy a helyi világegyetemi központról elindulnak a felsőbb-világegyetem kisövezeteinek fogadóvilágaira. Az utolsó morontia szakaszból az első vagy legalsó szellemi besorolásba való átjutás csak egy kis átmenetet jelent. Az elme, a személyiség és a jellem az ilyen átmenet során nem változik; csak az alak megy át változáson. De a szellemalak éppoly valós, mint a morontia test, és éppen olyan észlelhető is. 30:4.20 (342.3) Mortals acquire real spirit identity just before they leave the local universe headquarters for the receiving worlds of the minor sectors of the superuniverse. Passing from the final morontia stage to the first or lowest spirit status is but a slight transition. The mind, personality, and character are unchanged by such an advance; only does the form undergo modification. But the spirit form is just as real as the morontia body, and it is equally discernible.
30:4.21 (342.4) Mielőtt a helyi világegyetemükről a felsőbb-világegyetemi fogadóvilágokra elindulnának, az idő halandói szellemi megerősítést kapnak a Teremtő Fiútól és a helyi világegyetemi Anyaszellemtől. Ettől a ponttól a felemelkedő halandó besorolása örökre állandósult. A felsőbb-világegyetemi védencekről még sohasem derült ki, hogy megtévedtek volna. A felemelkedő szeráfokat is angyali szintre emelik a helyi világegyetemből való elindulásuk idején. 30:4.21 (342.4) Before departing from their native local universes for the superuniverse receiving worlds, the mortals of time are recipients of spirit confirmation from the Creator Son and the local universe Mother Spirit. From this point on, the status of the ascending mortal is forever settled. Superuniverse wards have never been known to go astray. Ascending seraphim are also advanced in angelic standing at the time of their departure from the local universes.
30:4.22 (342.5) 5. Felsőbb-világegyetemi védencek. A felsőbb-világegyetemi felkészülési világokra érkező minden felemelkedő a Nappalok Elődeinek védencévé válik; áthaladtak a helyi világegyetemi morontia léten és most már elismert szellemek. Fiatal szellemekként kezdik meg a felsőbb-világegyetemi felkészülési és kulturális rendszerbeli felemelkedést, mely rendszer a kisövezeti fogadószféráktól a tíz nagyövezethez tartozó tanulmányvilágokon keresztül a felsőbb-világegyetemi központ felsőbb kulturális szféráiig terjed. 30:4.22 (342.5) 5. Superuniverse Wards. All ascenders arriving on the training worlds of the superuniverses become the wards of the Ancients of Days; they have traversed the morontia life of the local universe and are now accredited spirits. As young spirits they begin the ascension of the superuniverse system of training and culture, extending from the receiving spheres of their minor sector in through the study worlds of the ten major sectors and on to the higher cultural spheres of the superuniverse headquarters.
30:4.23 (342.6) A tanulószellemeknek a kisövezet, a nagyövezet és a felsőbb-világegyetemi központok szellemi fejlődési világain való ottlétüknek megfelelően három rendje van. Ahogy morontia felemelkedőkként a helyi világegyetemi világokon tanultak és dolgoztak, úgy szellemi felemelkedőkként folytatják az új világok megismerését, miközben azt gyakorolják, hogy miként adják át másoknak azt, amit a bölcsesség tapasztalásbeli forrásánál magukhoz vettek. De a felsőbb-világegyetemi létpályán haladó szellemlényként tanodába járni egészen mást jelent, mint amit az anyagias emberi elme valaha is el tudna képzelni. 30:4.23 (342.6) There are three orders of student spirits in accordance with their sojourn upon the minor sector, major sectors, and the superuniverse headquarters worlds of spirit progression. As morontia ascenders studied and worked on the worlds of the local universe, so spirit ascenders continue to master new worlds while they practice at giving out to others that which they have imbibed at the experiential founts of wisdom. But going to school as a spirit being in the superuniverse career is very unlike anything that has ever entered the imaginative realms of the material mind of man.
30:4.24 (342.7) Mielőtt elhagynák a felsőbb-világegyetemet s elindulnának a Havonába, e felemelkedő szellemek ugyanazon alapos felkészítésben részesülnek a felsőbb-világegyetemi igazgatásból, mint amilyet a helyi világegyetemi felügyeletből a morontia tapasztalás során szereztek. Mielőtt a szellemi halandók elérik a Havonát, a tanulmányaik fő tárgya, de nem kizárólagos foglalatosságuk, a helyi és a felsőbb-világegyetemi igazgatás elsajátítása lesz. Mindeme tapasztalások oka jelenleg nem teljesen nyilvánvaló, de a felkészítés kétségkívül bölcs és szükséges dolog abból a szempontból, hogy e halandók a jövőben talán a Végleges Testület tagjaként érik el végső rendeltetési céljukat. 30:4.24 (342.7) Before leaving the superuniverse for Havona, these ascending spirits receive the same thorough course in superuniverse management that they received during their morontia experience in local universe supervision. Before spirit mortals reach Havona, their chief study, but not exclusive occupation, is the mastery of local and superuniverse administration. The reason for all of this experience is not now fully apparent, but no doubt such training is wise and necessary in view of their possible future destiny as members of the Corps of the Finality.
30:4.25 (342.8) A felsőbb-világegyetemi rend nem minden felemelkedő halandó számára azonos. Ugyanazt az általános oktatást kapják, azonban különleges csoportokat és osztályokat végeznek sajátos oktatási rend szerint és külön felkészítő tanfolyamokat teljesítenek. 30:4.25 (342.8) The superuniverse regime is not the same for all ascending mortals. They receive the same general education, but special groups and classes are carried through special courses of instruction and are put through specific courses of training.
30:4.26 (343.1) 6. Havona-zarándokok. Amint a szellemi fejlődést teljesítette, még ha annak teljessége nem is végleges, a továbbélő halandó felkészül a Havonába, az evolúciós szellemek révébe tartó hosszú utazásra. A földön hús és vér teremtmények voltatok; a helyi világegyetemen átkelve morontia lények; a felsőbb-világegyetemen áthaladva pedig fejlődő szellemek; a Havona fogadóvilágaira való megérkezésetekkel a szellemi képzésetek valóságosan és komolyan megkezdődik; a Paradicsomon később már mint tökéletessé lett szellemek jelentek meg. 30:4.26 (343.1) 6. Havona Pilgrims. When spirit development is complete, even though not replete, then the surviving mortal prepares for the long flight to Havona, the haven of evolutionary spirits. On earth you were a creature of flesh and blood; through the local universe you were a morontia being; through the superuniverse you were an evolving spirit; with your arrival on the receiving worlds of Havona your spiritual education begins in reality and in earnest; your eventual appearance on Paradise will be as a perfected spirit.
30:4.27 (343.2) A felsőbb-világegyetemi központról a Havona fogadószféráiig tartó utazást mindig egymagatokban teszitek meg. Ettől kezdve több osztály- vagy csoportszintű képzést már nem kaptok. Végeztetek az idő és tér evolúciós világaival kapcsolatos gyakorlati és igazgatási felkészüléssel. Most a személyes képzésetek, a ti egyéni szellemi felkészítésetek veszi kezdetét. Az elejétől a végéig, az egész Havonában az oktatás személyes és hármas természetű: értelmi, szellemi és tapasztalási. 30:4.27 (343.2) The journey from the superuniverse headquarters to the Havona receiving spheres is always made alone. From now on no more class or group instruction will be administered. You are through with the technical and administrative training of the evolutionary worlds of time and space. Now begins your personal education, your individual spiritual training. From first to last, throughout all Havona, the instruction is personal and threefold in nature: intellectual, spiritual, and experiential.
30:4.28 (343.3) A Havona-létpályátokon az első cselekedetetek az lesz, hogy felismeritek a szállító szekonáfotokat és megköszönitek neki a hosszú és biztonságos utazást. Ezt követően bemutatnak benneteket azoknak a lényeknek, akik az első havonai tevékenységeitekről fognak gondoskodni. Majd bejegyeztetitek a megérkezéseteket és elkészítitek azt az üzenetet, melyben köszönetet mondotok a helyi világegyetemetek Teremtő Fiának, a világegyetemi Atyának, aki a fiúi besorolású létpályátokat lehetővé tette és tiszteleteteket is kinyilvánítjátok neki. Ezzel eleget is tesztek a Havonába való megérkezésetekkel járó kötelezettségeiteknek; ezután egy hosszabb időre kikapcsolódhattok, szabadon szemlélődhettek, és ez egyúttal lehetőséget ad nektek arra is, hogy felkeressétek a hosszú felemelkedési tapasztalásban szerzett barátaitokat, társaitokat és segítőtársaitokat. A híradásokban utánanézhettek annak is, hogy a zarándoktársaitok közül kik indultak el a Havonába azóta, hogy elhagytátok az Uverszát. 30:4.28 (343.3) The first act of your Havona career will be to recognize and thank your transport seconaphim for the long and safe journey. Then you are presented to those beings who will sponsor your early Havona activities. Next you go to register your arrival and prepare your message of thanksgiving and adoration for dispatch to the Creator Son of your local universe, the universe Father who made possible your sonship career. This concludes the formalities of the Havona arrival; whereupon you are accorded a long period of leisure for free observation, and this affords opportunity for looking up your friends, fellows, and associates of the long ascension experience. You may also consult the broadcasts to ascertain who of your fellow pilgrims have departed for Havona since the time of your leaving Uversa.
30:4.29 (343.4) A Havona fogadóvilágaira való megérkezésetek tényéről megfelelően értesülnek a helyi világegyetemetek központján és e hírt személyesen a szeráfi oltalmazótoknak továbbítják, tartózkodjon ő bárhol is. 30:4.29 (343.4) The fact of your arrival on the receiving worlds of Havona will be duly transmitted to the headquarters of your local universe and personally conveyed to your seraphic guardian, wherever that seraphim may chance to be.
30:4.30 (343.5) A felemelkedő halandókat alaposan felkészítették a tér evolúciós világainak ügyeire; most megkezdik a hosszú és gyümölcsöző kapcsolatukat a tökéletes teremtett szférákkal. Micsoda felkészítést nyújt e vegyes, egyedi és rendkívüli tapasztalás a jövőbeli munkákra! De én nem tudok beszámolni nektek a Havonáról; látnotok kell e világokat ahhoz, hogy értékeljétek a dicsőségüket vagy hogy megértsétek a nagyszerűségüket. 30:4.30 (343.5) The ascendant mortals have been thoroughly trained in the affairs of the evolutionary worlds of space; now they begin their long and profitable contact with the created spheres of perfection. What a preparation for some future work is afforded by this combined, unique, and extraordinary experience! But I cannot tell you about Havona; you must see these worlds to appreciate their glory or to understand their grandeur.
30:4.31 (343.6) 7. Paradicsomi jövevények. A paradicsomi állandó besorolás elérésével megkezditek a fokozatos felkészülést az isteniség és az abszonit dolgok tárgyában. A paradicsomi állandó ottlétetek jelzi, hogy megtaláltátok Istent, és hogy fel fognak venni benneteket a Halandói Végleges Testületbe. A nagy világegyetem összes teremtménye közül csakis azok kerülnek be a Halandói Végleges Testületbe, akik eggyé kapcsolódást éltek meg az Atyával. Csakis ezek az egyedek teszik le a véglegességet elért lények esküjét. A paradicsomi tökéletességet vagy a Paradicsomot elért egyéb lények átmenetileg bekerülhetnek e végleges testületbe, azonban az idő és tér evolúciós és tökéletessé lett érdemes személyiségeinek ezen összegyűlt seregei által teljesítendő ismeretlen és ki nem nyilatkoztatott küldetésben való részvételük nem örökre szól. 30:4.31 (343.6) 7. Paradise Arrivals. On reaching Paradise with residential status, you begin the progressive course in divinity and absonity. Your residence on Paradise signifies that you have found God, and that you are to be mustered into the Mortal Corps of the Finality. Of all the creatures of the grand universe, only those who are Father fused are mustered into the Mortal Corps of the Finality. Only such individuals take the finaliter oath. Other beings of Paradise perfection or attainment may be temporarily attached to this finality corps, but they are not of eternal assignment to the unknown and unrevealed mission of this accumulating host of the evolutionary and perfected veterans of time and space.
30:4.32 (343.7) A Paradicsomra érkezőknek egy időre szabadság adatik, amelynek leteltével társulásokat hoznak létre az elsőrendű szupernáfok hét csoportjával. Akkor lesznek kinevezett paradicsomi végzősök, amikor az istenimádat-vezetők által tartott tanfolyamot elvégezték és azután mint végleges rendű lények megfigyelési és együttműködési szolgálatra rendelték őket a kiterjedt teremtésösszesség távoli vidékeire. Úgy tűnik, hogy még nincs különösebb vagy állandó feladata a Véglegesrendűek Halandói Testületének, bár számos minőségben szolgálnak a fényben és életben megállapodott világokon. 30:4.32 (343.7) Paradise arrivals are accorded a period of freedom, after which they begin their associations with the seven groups of the primary supernaphim. They are designated Paradise graduates when they have finished their course with the conductors of worship and then, as finaliters, are assigned on observational and co-operative service to the ends of the far-flung creation. As yet there seems to be no specific or settled employment for the Mortal Corps of Finaliters, though they serve in many capacities on worlds settled in light and life.
30:4.33 (344.1) Ha a Halandói Végleges Testületnek nem lenne jövője vagy ki nem nyilatkoztatott beteljesülési célja, e felemelkedő lények jelenlegi megbízatása akkor is megfelelő és dicső lenne. A jelenlegi beteljesülési céljuk teljes mértékben igazolja az evolúciós felemelkedés egyetemes tervét. De a külső tér szférái evolúciójának eljövendő korszakai kétségkívül még jobban kibontakoztatják és nagyobb mértékben istenien feltárják majd az Istenek bölcsességét és szeretetét, mely az emberi továbbélés és a halandói felemelkedés isteni tervének kivitelezésében megnyilvánul. 30:4.33 (344.1) If there should be no future or unrevealed destiny for the Mortal Corps of the Finality, the present assignment of these ascendant beings would be altogether adequate and glorious. Their present destiny wholly justifies the universal plan of evolutionary ascent. But the future ages of the evolution of the spheres of outer space will undoubtedly further elaborate, and with more repleteness divinely illuminate, the wisdom and loving-kindness of the Gods in the execution of their divine plan of human survival and mortal ascension.
30:4.34 (344.2) E beszámoló, együtt mindazzal, amit már kinyilatkoztattunk nektek és amit még megismerhettek a saját világotokra vonatkozó közlések kapcsán, a felemelkedő halandó létpályájának egyfajta vázlatos ismertetését alkotja. A történet a különböző felsőbb-világegyetemekben más és más, azonban ez az ismertetés felvillantja a halandói fejlődés átlagos tervét, ahogyan az a Nebadon helyi világegyetemben és a nagy világegyetem hetedik szelvényében, az Orvonton felsőbb-világegyetemben érvényesül. 30:4.34 (344.2) This narrative, together with what has been revealed to you and with what you may acquire in connection with instruction respecting your own world, presents an outline of the career of an ascending mortal. The story varies considerably in the different superuniverses, but this recital affords a glimpse of the average plan of mortal progression as it is operative in the local universe of Nebadon and in the seventh segment of the grand universe, the superuniverse of Orvonton.
30:4.35 (344.3) [Ennek az írásnak az összeállítását egy uverszai Fenséges Hírvivő hitelesítette.] 30:4.35 (344.3) [Sponsored by a Mighty Messenger from Uversa.]