IV OSA PART IV
Jeesuse elu ja õpetused The Life and Teachings of Jesus
Selle osa kirjad on esitanud kaheteistkümnest Urantia keskteelisest koosnev ilmutuskomisjon, kelle tegevust juhendas Melkisedekist juht. Jutustuse aluseks olevad andmed on saadud teiseselt keskteeliselt, kes oli omal ajal seatud apostel Andrease üleinimlikuks kaitsjaks. This group of papers was sponsored by a commission of twelve Urantia midwayers acting under the supervision of a Melchizedek revelatory director. The basis of this narrative was supplied by a secondary midwayer who was onetime assigned to the superhuman watchcare of the Apostle Andrew.