Raamatu osad The Parts of the Book
I OSA
Keskne universum ja superuniversumid
PART I
The Central and Superuniverses
Esitanud Superuniversumi Isiksuste Uversa Korpus Orvontoni Päevilt Vanade volitusel. Sponsored by a Uversa Corps of Superuniverse Personalities acting by authority of the Orvonton Ancients of Days
II OSA
Kohalik universum
PART II
The Local Universe
Esitanud Kohaliku Universumi Isiksuste Nebadoni Korpus Salvingtoni Gabrieli volitusel. Sponsored by a Nebadon Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
III OSA
Urantia ajalugu
PART III
The History of Urantia
Käesolevad kirjad on esitanud Kohaliku Universumi Isiksuste Korpus Salvingtoni Gabrieli volitusel. These papers were sponsored by a Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
IV OSA
Jeesuse elu ja õpetused
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
Selle osa kirjad on esitanud kaheteistkümnest Urantia keskteelisest koosnev ilmutuskomisjon, kelle tegevust juhendas Melkisedekist juht. Jutustuse aluseks olevad andmed on saadud teiseselt keskteeliselt, kes oli omal ajal seatud apostel Andrease üleinimlikuks kaitsjaks. This group of papers was sponsored by a commission of twelve Urantia midwayers acting under the supervision of a Melchizedek revelatory director. The basis of this narrative was supplied by a secondary midwayer who was onetime assigned to the superhuman watchcare of the Apostle Andrew.