Papirernes Titler The Titles of the Papers
Titler Forfatter Titles Author
0 Forord   (source) Guddommelig Rådgiver 0 Foreword   (source) Divine Counselor
DEL I
Kapitel det Centrale og Superuniverserne
PART I
The Central and Superuniverses
1 Den Universelle Fader   (source) Guddommelig Rådgiver 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 Guds Væsen   (source) Guddommelig Rådgiver 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 Guds Egenskaber   (source) Guddommelig Rådgiver 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Guds Forhold Til Universet   (source) Guddommelig Rådgiver 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Guds Forhold Til Individet   (source) Guddommelig Rådgiver 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 Den Evige Søn   (source) Guddommelig Rådgiver 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 Den Evige Søns Forhold Til Universet   (source) Guddommelig Rådgiver 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 Den Uendelige Ånd   (source) Guddommelig Rådgiver 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 Den Uendelige Ånds Forhold Til Universet   (source) Guddommelig Rådgiver 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 Paradisets Treenighed   (source) Universel Censor 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 Den Evige Paradisøen   (source) Visdommens Fuldkommen 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 Universernes Univers   (source) Visdommens Fuldkommen 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 Paradisets Hellige Sfærer   (source) Visdommens Fuldkommen 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 Det Centrale Og Guddommelige Univers   (source) Visdommens Fuldkommen 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 De Syv Superuniverser   (source) Universel Censor 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 De Syv Mesterånder   (source) Universel Censor 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 De Syv Højeste Åndegrupper   (source) Guddommelig Rådgiver 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 De Højeste Treenighedspersonligheder   (source) Guddommelig Rådgiver 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 De Koordinerede Væsener Med Treenighedsoprindelse   (source) Guddommelig Rådgiver 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 Guds Paradissønner   (source) Visdommens Fuldkommen 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 Paradisets Skabersønner   (source) Visdommens Fuldkommen 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 Guds Treenigede Sønner   (source) Mægtig Budbringer 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 De Enlige Budbringere   (source) Guddommelig Rådgiver 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 Den Uendelige Ånds Højere Personligheder   (source) Guddommelig Rådgiver 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 Rummets Budbringerskarer   (source) En med Stor Autoritet 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 Centraluniversets Tjenende Ånder   (source) Visdommens Fuldkommen 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Første Gradens Supernafer Og Deres Virke   (source) Visdommens Fuldkommen 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 De Tjenende Ånder I Superuniverserne   (source) Mægtig Budbringer 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 Styrkelederne I Universet   (source) Universel Censor 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 Personligheder I Storuniverset   (source) Mægtig Budbringer 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 Finalitkorpset   (source) Guddommelige Rådgiver og En uden Navn og Nummer 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
DEL II
Lokaluniverset
PART II
The Local Universe
32 Evolutionen Af Lokaluniverser   (source) Mægtig Budbringer 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 Administrationen Af Lokaluniverset   (source) Lederen for Ærkeenglene 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 Lokaluniversets Moderånd   (source) Mægtig Budbringer 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 Guds Sønner I Lokaluniverset   (source) Lederen for Ærkeenglene 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 Livsbærerne   (source) Vorondadeksøn 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 Lokaluniversets Personligheder   (source) Lysende Aftenstjerne 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 Lokaluniversets Tjenende Ånder   (source) Melkisedek 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 De Serafiske Hærskarer   (source) Melkisedek 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 Guds Opstigende Sønner   (source) Mægtig Budbringer 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 Lokaluniversets Fysiske Aspekter   (source) Ærkeengel 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Energi - Sind Og Materie   (source) Mægtig Budbringer 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 Konstellationerne   (source) Malavatia Melkisedek 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 De Himmelske Håndværkere   (source) Ærkeengel 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 Administrationen Af Lokalsystemet   (source) Melkisedek 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 Lokalsystemets Hovedkvarterer   (source) Ærkeengel 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 De Syv Mansoniaverdner   (source) Lysende Aftenstjerne 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 Morontialivet   (source) Ærkeengel 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 De Beboede Verdner   (source) Melkisedek 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 De Planetariske Prinser   (source) Andengrads Lanonandek 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 De Planetariske Adamer   (source) Andengrads Lanonandek 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 De Dødeliges Planetariske Epoker   (source) Mægtig Budbringer 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 Lucifers Oprør   (source) Manovandet Melkisedek 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 Problemmer I Forbindelse Med Lucifers Oprør   (source) Mægtig Budbringer 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 Lysets Og Livets Sfærer   (source) Mægtig Budbringer 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Universel Enhed   (source) Mægtig Budbringer og Machiventa Melkisedek 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
DEL III
Urantias Historie
PART III
The History of Urantia
57 Urantias Oprindelse   (source) Livsbærer 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Livets Tilblivelse På Urantia   (source) Livsbærer 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 Marine Livets Æra På Urantia   (source) Livsbærer 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Urantia I Den Tidlige Landbaserede Livets Æra   (source) Livsbærer 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 Pattedyrenes Æra På Urantia   (source) Livsbærer 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 Urmenneskets Første Racer   (source) Livsbærer 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 Den Første Menneskefamilie   (source) Livsbærer 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 De Evolutionære Farvede Racer   (source) Livsbærer 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Overvågningen Af Evolutionen   (source) Livsbærer 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 Urantias Planetprins   (source) Melkisedek 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 Det Planetariske Oprør   (source) Melkisedek 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 Civilisationens Begyndelse   (source) Melkisedek 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 Primitive Menneskelige Institutioner   (source) Melkisedek 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 Udviklingen Af Den Menneskelige Regering   (source) Melkisedek 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 Statens Udvikling   (source) Melkisedek 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Regeringen På En Naboplanet   (source) Melkisedek 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 Edens Have   (source) Solonia 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Adam Og Eva   (source) Solonia 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 Adams Og Evas Misligeholdelse   (source) Solonia 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 Den Anden Have   (source) Solonia 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 Mellemvæsenerne   (source) Ærkeengel 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Den Violette Race Efter Adams Dage   (source) Ærkeengel 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 Anditernes Udbredelse I Østen   (source) Ærkeengel 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 Anditernes Udbredelse I Vesten   (source) Ærkeengel 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 Nutidens Civilisations Udvikling   (source) Ærkeengel 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 Ægteskabets Udvikling   (source) Serafiske Leder 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 Ægteskabsinstitutionen   (source) Serafiske Leder 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Ægteskab Og Familieliv   (source) Serafiske Leder 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 Tilbedelsens Oprindelse   (source) Lysende Aftenstjerne 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 Religionens Tidligste Udvikling   (source) Lysende Aftenstjerne 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 Spøgelseskulterne   (source) Lysende Aftenstjerne 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Feticher, Amuletter Og Magi   (source) Lysende Aftenstjerne 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Synd, Offer Og Forsoning   (source) Lysende Aftenstjerne 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Shamanisme — Medicinmænd Og Præster   (source) Melkisedek 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 Bønnens Udvikling   (source) Lederen for Mellemvæsenerne 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 Religionens Senere Udvikling   (source) Melkisedek 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Makiventa Melkisedek   (source) Melkisedek 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 Melkisedeks Lærdomme I Østen   (source) Melkisedek 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 Melkisedeks Lærdomme I Levanten   (source) Melkisedek 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Jahve - Hebræernes Gud   (source) Melkisedek 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 Gudsbegrebets Udvikling Blandt Hebrærne   (source) Melkisedek 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 Melkisedeks Lære I Vesten   (source) Melkisedek 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 Sociale Problemer I Religionen   (source) Melkisedek 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 Religionen I Menneskelig Erfaring   (source) Melkisedek 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 Religionens Virkelige Natur   (source) Melkisedek 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 Den Religiøse Tros Grundværdier   (source) Melkisedek 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 Den Religiøse Erfarings Virkelighed   (source) Melkisedek 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 Treenighedsbegrebets Udvikling   (source) Melkisedek 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 Guddom Og Virkelighed   (source) Melkisedek 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Universets Niveauer Af Virkelighed   (source) Melkisedek 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 Tankeretternes Oprindelse Og Natur   (source) Enlig Budbringer 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 Tankeretternes Mission Og Tjenestegørelse   (source) Enlig Budbringer 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 Retternes Forhold Til De Skabte Væsener I Universet   (source) Enlig Budbringer 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 Retternes Forhold Til Individuelle Dødelige   (source) Enlig Budbringer 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 Retteren Og Sjælen   (source) Enlig Budbringer 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 Personlighedens Overlevelse   (source) Enlig Budbringer 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 De Serafiske Skæbnevogtere   (source) Serafiske Leder 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 Serafernes Planetariske Styre   (source) Serafiske Leder 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 Det Højeste Væsen   (source) Mægtig Budbringer 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 Den Almægtige Højeste   (source) Mægtig Budbringer 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 Gud Den Højeste   (source) Mægtig Budbringer 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Højeste Og Ultimative - Tid Og Rum   (source) Mægtig Budbringer 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 Kristus Mikaels Overdragelse   (source) Lederen for Lysende 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
DEL IV
Jesu Liv og Lære
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 Mikaels Overdragelse På Urantia   (source) Mantutia Melkisedek 120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 Forholdene På Tiden For Mikaels Overdragelse   (source) Mellemvæsenerne-kommission 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 Jesu Fødsel Og Spæde Barndom   (source) Mellemvæsenerne-kommission 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 Jesu Tidlige Barndom   (source) Mellemvæsenerne-kommission 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 Jesu Senere Barndom   (source) Mellemvæsenerne-kommission 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Jesus I Jerusalem   (source) Mellemvæsenerne-kommission 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 De To Afgørende År   (source) Mellemvæsenerne-kommission 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 Ungdomsårene   (source) Mellemvæsenerne-kommission 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 Jesu Tidlige Manddomstid   (source) Mellemvæsenerne-kommission 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 Jesu Senere Voksenliv   (source) Mellemvæsenerne-kommission 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 På Vej Til Rom   (source) Mellemvæsenerne-kommission 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 Verdens Religioner   (source) Mellemvæsenerne-kommission 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 Opholdet I Rom   (source) Mellemvæsenerne-kommission 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 Tilbagerejsen Fra Rom   (source) Mellemvæsenerne-kommission 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 Mellemårene   (source) Mellemvæsenerne-kommission 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Johannes Døberen   (source) Mellemvæsenerne-kommission 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 Dåben Og De Fyrre Dage   (source) Mellemvæsenerne-kommission 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 Ventetid I Galilæa   (source) Mellemvæsenerne-kommission 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 Træningen Af Rigets Budbringere   (source) Mellemvæsenerne-kommission 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 De Tolv Apostle   (source) Mellemvæsenerne-kommission 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 Ordinationen Af De Tolv   (source) Mellemvæsenerne-kommission 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 Begyndelsen Af Det Offentlige Arbejde   (source) Mellemvæsenerne-kommission 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 Påsken I Jerusalem   (source) Mellemvæsenerne-kommission 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 På Vej Gennem Samaria   (source) Mellemvæsenerne-kommission 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 I Gilboa Og Dekapolis   (source) Mellemvæsenerne-kommission 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Fire Begivenhedsrige Dage I Kafarnaum   (source) Mellemvæsenerne-kommission 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 Den Første Prædiketur I Galilæa   (source) Mellemvæsenerne-kommission 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Et Kort Besøg I Jerusalem   (source) Mellemvæsenerne-kommission 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 Undervisning Af Evangelister I Betsaida   (source) Mellemvæsenerne-kommission 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 Den Anden Prædiketur   (source) Mellemvæsenerne-kommission 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 Den Tredje Prædiketur   (source) Mellemvæsenerne-kommission 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Venten Og Undervisning Ved Søen   (source) Mellemvæsenerne-kommission 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 Hændelserne Som Førte Frem Til Krisen I Kafernaum   (source) Mellemvæsenerne-kommission 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 Krisen I Kafarnaum   (source) Mellemvæsenerne-kommission 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 De Sidste Dage I Kafarnaum   (source) Mellemvæsenerne-kommission 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Flugten Gennem Nord Galilæa   (source) Mellemvæsenerne-kommission 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Turen Til Tyrus Og Sidon   (source) Mellemvæsenerne-kommission 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 I Caesarea Filippi   (source) Mellemvæsenerne-kommission 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 Forklarelsens Bjerg   (source) Mellemvæsenerne-kommission 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 Turen Gennem Dekapolis   (source) Mellemvæsenerne-kommission 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 Rodan Fra Alexandria   (source) Mellemvæsenerne-kommission 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 Videre Samtaler Med Rodan   (source) Mellemvæsenerne-kommission 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 Ved Løvhyttefesten   (source) Mellemvæsenerne-kommission 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 Ordinationen Af De Halvfjerds I Magadan   (source) Mellemvæsenerne-kommission 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 Tempelindvielsesfesten   (source) Mellemvæsenerne-kommission 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 Missionen I Peræa Begynder   (source) Mellemvæsenerne-kommission 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Sidste Besøg I Det Nordlige Peræa   (source) Mellemvæsenerne-kommission 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Besøget I Filadelfia   (source) Mellemvæsenerne-kommission 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 Lazarus Opvækkelse Fra De Døde   (source) Mellemvæsenerne-kommission 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Den Sidste Undervisning Ved Pella   (source) Mellemvæsenerne-kommission 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 Himmelriget   (source) Mellemvæsenerne-kommission 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 På Vej Til Jerusalem   (source) Mellemvæsenerne-kommission 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Rejsen Ind Til Jerusalem   (source) Mellemvæsenerne-kommission 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 Mandagen I Jerusalem   (source) Mellemvæsenerne-kommission 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 Tirsdag Morgen I Templet   (source) Mellemvæsenerne-kommission 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 Den Sidste Tale I Templet   (source) Mellemvæsenerne-kommission 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Tirsdagaften På Oliebjerget   (source) Mellemvæsenerne-kommission 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Onsdagen — Hviledagen   (source) Mellemvæsenerne-kommission 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 Sidste Dag I Lejren   (source) Mellemvæsenerne-kommission 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Det Sidste Aftensmåltid   (source) Mellemvæsenerne-kommission 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 Afskedstalen   (source) Mellemvæsenerne-kommission 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 De Sidste Råd Og Advarsler   (source) Mellemvæsenerne-kommission 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 I Getsemane   (source) Mellemvæsenerne-kommission 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 Jesus Forrådes Og Arresteres   (source) Mellemvæsenerne-kommission 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 Foran Det Jødiske Råds Domstol   (source) Mellemvæsenerne-kommission 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 Rettergangen Foran Pilatus   (source) Mellemvæsenerne-kommission 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Kort Før Korsfæstelsen   (source) Mellemvæsenerne-kommission 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 Korsfæstelsen   (source) Mellemvæsenerne-kommission 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 Tiden I Gravkammeret   (source) Mellemvæsenerne-kommission 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 Opstandelsen   (source) Mellemvæsenerne-kommission 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 Jesus Åbenbarer Sig I Morontiaform   (source) Mellemvæsenerne-kommission 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Jesus Åbenbare Sig For Apostlerne Og Andre Ledere   (source) Mellemvæsenerne-kommission 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Tilsynekomsterne I Galilæa   (source) Mellemvæsenerne-kommission 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 De Sidste Tilsynekomster Og Himmelfarten   (source) Mellemvæsenerne-kommission 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 Overdragelsen Af Sandhedens Ånd   (source) Mellemvæsenerne-kommission 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 Efter Pinsen   (source) Mellemvæsenerne-kommission 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 Jesu Tro   (source) Mellemvæsenerne-kommission 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission