Názvy kapitol The Titles of the Papers
Názvy Autor Titles Author
0 Předmluva   (source) Božským Poradcem 0 Foreword   (source) Divine Counselor
Díl I.
Střední vesmír a supervesmír
PART I
The Central and Superuniverses
1 Vesmírný Otec   (source) Božským Poradcem 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 Podstata Boha   (source) Božským Poradcem 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 Vlastnosti Boha   (source) Božským Poradcem 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Vztah Boha k Vesmíru   (source) Božským Poradcem 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Vztah Boha k Jedinci   (source) Božským Poradcem 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 Věčný Syn   (source) Božským Poradcem 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 Vztah Věčného Syna k Vesmíru   (source) Božským Poradcem 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 Nekonečný Duch   (source) Božským Poradcem 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 Vztah Nekonečného Ducha k vesmíru   (source) Božským Poradcem 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 Rajská Trojice   (source) Vesmírným Cenzorem 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 Věčný Ostrov Ráj   (source) Zdokonalovatelem Moudrosti 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 Vesmír vesmírů   (source) Zdokonalovatelem Moudrosti 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 Posvátné sféry Ráje   (source) Zdokonalovatelem Moudrosti 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 Střední a Božský vesmír   (source) Zdokonalovatelem Moudrosti 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 Sedm supervesmírů   (source) Vesmírným Cenzorem 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 Sedm Hlavních Duchů   (source) Vesmírným Cenzorem 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 Sedm skupin Nejvyšších Duchů   (source) Božským Poradcem 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 Nejvyšší Osobnosti Trojice   (source) Božským Poradcem 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 Stejnorodé bytosti původu v Trojici   (source) Božským Poradcem 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 Boží Synové Ráje   (source) Zdokonalovatelem Moudrosti 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 Synové Ráje-Tvořitelé   (source) Zdokonalovatelem Moudrosti 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 Trinitarizovaní Boží Synové   (source) Mocným Poslem 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 Osamělí Poslové   (source) Božským Poradcem 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 Vyšší Osobnosti Nekonečného Ducha   (source) Božským Poradcem 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 Armády poslů prostoru   (source) Tím s Vysokou Autoritou 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 Pomocní Duchové Středního Vesmíru   (source) Zdokonalovatelem Moudrosti 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Služba primárních supernafimů   (source) Zdokonalovatelem Moudrosti 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 Pomocní duchové supervesmírů   (source) Mocným Poslem 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 Upravovatelé vesmírné Energie   (source) Vesmírným Cenzorem 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 Osobnosti Velkého Vesmíru   (source) Mocným Poslem 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 Sbor Konečnosti   (source) Božským Poradcem a Jedním beze Jména a Čísla 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
Díl II.
Lokální Vesmír
PART II
The Local Universe
32 Evoluce Lokálních Vesmírů   (source) Mocným Poslem 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 Administrativa lokálních vesmírů   (source) Představeným Archandělů 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 Mateřský Duch lokálního vesmíru   (source) Mocným Poslem 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 Boží Synové lokálního vesmíru   (source) Představeným Archandělů 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 Nositelé Života   (source) Synem-Vorondadekem 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 Osobnosti lokálního vesmíru   (source) Oslnivou Večerní Hvězdou 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 Pomocní duchové lokálního vesmíru   (source) Malkísedek 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 Serafské armády   (source) Malkísedek 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 Vzestupní Boží Synové   (source) Mocným Poslem 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 Fyzikální aspekty lokálního vesmíru   (source) Archandělem 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Energie—mysl a hmota   (source) Mocným Poslem 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 Souhvězdí   (source) Malavatiem Malkísedek 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 Celestinští umělečtí řemeslníci   (source) Archandělem 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 Administrativa lokální soustavy   (source) Malkísedek 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 Řídící centrum lokální soustavy   (source) Archandělem 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 Sedm obytných světů   (source) Oslnivou Večerní Hvězdou 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 Morontiální život   (source) Archandělem 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 Obydlené planety   (source) Malkísedek 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 Planetární Princové   (source) Sekundárním Lanonandekem 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 Planetární Adamové   (source) Sekundárním Lanonandekem 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 Planetární epochy smrtelníků   (source) Mocným Poslem 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 Luciferova vzpoura   (source) Manovandetem Malkísedek 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 Problémy Luciferovy vzpoury   (source) Mocným Poslem 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 Sféry světla a života   (source) Mocným Poslem 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Univerzální jednota   (source) Mocným Poslem a Machiventa Malkísedek 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
Díl III.
Historie Urantie
PART III
The History of Urantia
57 Vznik Urantie   (source) Nositelem Života 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Založení života na Urantii   (source) Nositelem Života 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 Éra mořského života na Urantii   (source) Nositelem Života 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Urantia v éře raného suchozemského života   (source) Nositelem Života 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 Éra savců na Urantii   (source) Nositelem Života 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 Rané rasy předchůdce člověka   (source) Nositelem Života 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 První lidská rodina   (source) Nositelem Života 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 Evoluční barevné rasy   (source) Nositelem Života 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Dohled nad evolucí   (source) Nositelem Života 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 Planetární Princ Urantie   (source) Malkísedek 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 Planetární vzpoura   (source) Malkísedek 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 Počátky civilizace   (source) Malkísedek 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 Prvotní lidské instituce   (source) Malkísedek 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 Vývoj lidských správních systémů   (source) Malkísedek 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 Rozvoj státu   (source) Malkísedek 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Vládní systém na sousední planetě   (source) Malkísedek 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 Edenská zahrada   (source) Solonia 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Adam a Eva   (source) Solonia 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 Pochybení Adama a Evy   (source) Solonia 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 Druhá zahrada   (source) Solonia 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 Midbytosti   (source) Archandělem 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Fialová rasa v době po Adamovi   (source) Archandělem 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 Rozšíření Anditů na východ   (source) Archandělem 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 Rozšíření Anditů na západ   (source) Archandělem 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 Rozvoj moderní civilizace   (source) Archandělem 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 Evoluce manželství   (source) Hlavním Serafem 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 Instituce manželství   (source) Hlavním Serafem 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Manželství a rodinný život   (source) Hlavním Serafem 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 Původy uctívání   (source) Oslnivou Večerní Hvězdou 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 Raný vývoj náboženství   (source) Oslnivou Večerní Hvězdou 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 Kulty duchů   (source) Oslnivou Večerní Hvězdou 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Fetiše, talismany a magie   (source) Oslnivou Večerní Hvězdou 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Hřích, obětování a vykoupení   (source) Oslnivou Večerní Hvězdou 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Šamanismus─léčitelé a kněží   (source) Malkísedek 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 Vývoj modlitby   (source) Představeným Midbytostí 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 Pozdější vývoj náboženství   (source) Malkísedek 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Machiventa Melkísedek   (source) Malkísedek 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 Melkísedekovo učení navýchodě   (source) Malkísedek 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 Učení Melkísedekovi v Levantě   (source) Malkísedek 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Jahve─Bůh Hebrejců   (source) Malkísedek 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 Vývoj představ o Bohu mezi Hebrejci   (source) Malkísedek 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 Melkísedekovo učení na západě   (source) Malkísedek 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 Sociální problémy náboženství   (source) Malkísedek 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 Náboženství v lidské zkušenosti   (source) Malkísedek 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 Skutečná podstata náboženství   (source) Malkísedek 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 Základy náboženské víry   (source) Malkísedek 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 Realita náboženské zkušenosti   (source) Malkísedek 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 Růst koncepce Trojice   (source) Malkísedek 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 Božstvo a realita   (source) Malkísedek 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Vesmírné úrovně reality   (source) Malkísedek 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 Původ a podstata Ladičů Myšlení   (source) Osamělým Poslem 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 Poslání a působení Ladičů Myšlení   (source) Osamělým Poslem 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 Vztah Ladičů k vesmírným tvorům   (source) Osamělým Poslem 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 Vztah Ladičů k jednotlivým smrtelníkům   (source) Osamělým Poslem 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 Ladič Myšlení a duše   (source) Osamělým Poslem 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 Přežití osobnosti   (source) Osamělým Poslem 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 Serafští strážci osudu   (source) Hlavním Serafem 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 Serafský planetární řídící systém   (source) Hlavním Serafem 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 Nejvyšší Bytost   (source) Mocným Poslem 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 Všemohoucí Nejvyšší   (source) Mocným Poslem 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 Bůh Nejvyšší   (source) Mocným Poslem 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Nejvyšší a Konečný─čas a prostor   (source) Mocným Poslem 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 Poskytnutí Krista Michaela   (source) Nadřízený Večerních Hvězd 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
Díl IV.
Život a učení Ježíše
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 Poskytnutí Michaela na Urantii   (source) Mantutiji Malkísedek 120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 Údobí Michaelova poskytnutí   (source) Komise Midbytostí 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 Narození a první roky Ježíše   (source) Komise Midbytostí 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 Rané dětsví Ježíše   (source) Komise Midbytostí 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 Pokročilé dětství Ježíše   (source) Komise Midbytostí 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Ježíš v Jerusalemu   (source) Komise Midbytostí 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 Dva rozhodující roky   (source) Komise Midbytostí 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 Léta dospívání   (source) Komise Midbytostí 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 Ježíšovo rané mužství   (source) Komise Midbytostí 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 Ježíšův pozdější život v dospělosti   (source) Komise Midbytostí 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 Na cestě do Říma   (source) Komise Midbytostí 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 Světová náboženství   (source) Komise Midbytostí 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 Pobyt v Římě   (source) Komise Midbytostí 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 Návrat z Říma   (source) Komise Midbytostí 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 Přechodné roky   (source) Komise Midbytostí 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Jan Křtitel   (source) Komise Midbytostí 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 Křest a čtyřicet dní   (source) Komise Midbytostí 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 Pobývání v Galileji   (source) Komise Midbytostí 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 Příprava poslů království   (source) Komise Midbytostí 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 Dvanáct apoštolů   (source) Komise Midbytostí 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 Vysvěcení dvanácti apoštolů   (source) Komise Midbytostí 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 Počátky činnosti na veřejnosti   (source) Komise Midbytostí 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 Pascha v Jerusalemu   (source) Komise Midbytostí 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 Putování Samaří   (source) Komise Midbytostí 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 V Gilbóe a v Dekapoli   (source) Komise Midbytostí 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Čtyři významné dny v Kafarnaumu   (source) Komise Midbytostí 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 První poutní kázání v Galileji   (source) Komise Midbytostí 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Krátká návštěva Jerusalema   (source) Komise Midbytostí 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 Příprava evangelistů v Betsaidě   (source) Komise Midbytostí 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 Druhé poutní kázání   (source) Komise Midbytostí 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 Třetí poutní kázání   (source) Komise Midbytostí 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Odpočívání a učení u moře   (source) Komise Midbytostí 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 Události vedoucí ke krizi v Kafarnaumu   (source) Komise Midbytostí 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 Krize v Kafarnaumu   (source) Komise Midbytostí 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 Poslední dny v Kafarnaumu   (source) Komise Midbytostí 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Útěk přes severní Galilej   (source) Komise Midbytostí 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Pobyt v Týru a Sidónu   (source) Komise Midbytostí 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 V Cesareje Filipovy   (source) Komise Midbytostí 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 Proměnění na hoře   (source) Komise Midbytostí 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 Putování po Dekapoli   (source) Komise Midbytostí 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 Ródan z Alexandrie   (source) Komise Midbytostí 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 Pokračování rozpravy s Ródanem   (source) Komise Midbytostí 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 Na slavnosti stánků   (source) Komise Midbytostí 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 Vysvěcení sedmdesáti v Magadanu   (source) Komise Midbytostí 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 Na slavnosti posvěcení   (source) Komise Midbytostí 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 Začíná misionářská činnost v Pereji   (source) Komise Midbytostí 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Poslední návštěva v severní Pereji   (source) Komise Midbytostí 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Návštěva Filadelfie   (source) Komise Midbytostí 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 Vzkříšení Lazara   (source) Komise Midbytostí 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Poslední týden učení v Pelle   (source) Komise Midbytostí 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 Království nebeské   (source) Komise Midbytostí 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 Na cestě do Jerusalema   (source) Komise Midbytostí 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Vjezd do Jerusalema   (source) Komise Midbytostí 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 Pondělí v Jerusalemu   (source) Komise Midbytostí 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 Úterní ráno v chrámu   (source) Komise Midbytostí 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 Poslední kázání v chrámu   (source) Komise Midbytostí 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Úterý večer na Olivové hoře   (source) Komise Midbytostí 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Středa, den odpočinku   (source) Komise Midbytostí 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 Poslední den v Táboře   (source) Komise Midbytostí 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Poslední večeře   (source) Komise Midbytostí 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 Rozmluva na rozloučenou   (source) Komise Midbytostí 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 Poslední napomenutí a varování   (source) Komise Midbytostí 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 V Getsemane   (source) Komise Midbytostí 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 Zrada a zatčení Ježíše   (source) Komise Midbytostí 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 Před Velkou radou   (source) Komise Midbytostí 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 Ježíš před Pilátem   (source) Komise Midbytostí 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Krátce před ukřižováním   (source) Komise Midbytostí 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 Ukřižování   (source) Komise Midbytostí 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 V hrobce   (source) Komise Midbytostí 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 Vzkříšení   (source) Komise Midbytostí 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 Morontiální zjevení Ježíše   (source) Komise Midbytostí 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Zjevení apoštolům a ostatním vůdcům   (source) Komise Midbytostí 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Zjevení v Galileji   (source) Komise Midbytostí 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 Poslední zjevení a nanebevstoupení   (source) Komise Midbytostí 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 Seslání Ducha Pravdy   (source) Komise Midbytostí 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 Po Pentekosté   (source) Komise Midbytostí 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 Ježíšova víra   (source) Komise Midbytostí 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission