Частите на книга The Parts of the Book
ЧАСТ I
Централната и свръхвселените
PART I
The Central and Superuniverses
Подготвена от Уверския Корпус на личностите на свръхвселената, упълномощени от Извечно Древните на Орвонтон. Sponsored by a Uversa Corps of Superuniverse Personalities acting by authority of the Orvonton Ancients of Days
ЧАСТ II
Локалната вселена
PART II
The Local Universe
Подготвено от Небадонския Корпус на Личностите на Локалната Вселена, упълномощени от Гавраил Салвингтонски. Sponsored by a Nebadon Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
ЧАСТ III
Историята на Урантия
PART III
The History of Urantia
Настоящите повествувания бяха подготовени от Корпуса на личностите на локалната вселена, упълномощени от Гавраил Салвингтонски. These papers were sponsored by a Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
ЧАСТ IV
Животът и ученията на Иисус
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
Настоящият раздел беше подготвен от комисия от дванадесет промеждутъчни създания на Урантия, трудили се под наблюдението на Мелхиседек, ръководител на комисията по откровенията. В основата на повествуванията е положена Информация, предоставена от вторично промеждутъчно създание, някога изпълнявало задълженията на свръхчовешки хранител на апостол Андрей. This group of papers was sponsored by a commission of twelve Urantia midwayers acting under the supervision of a Melchizedek revelatory director. The basis of this narrative was supplied by a secondary midwayer who was onetime assigned to the superhuman watchcare of the Apostle Andrew.